forma no catalana

forma catalana

col·loquial

estàndard

molt formal

ús general

ús restringit

informal

formal

àdhuc

dugues

els hi agrada

enrera

goita

llur

li la donaré

tal i com

inclús

sua

vaig coneixe’l

enradere

guixeta