traumAAnestesi

10/12-13/12 2018, Nya Karolinska Solna

Torsdag 13/12

08.30        Barntrauma                        Andersson

        - barn, är inte det små vuxna?                

09.15        Geriatriskt trauma                Wiklund

        - 70 is the new 50!

10.00        LUCIAKAFFE med reseberättelse        

        Flygande anestesiolog på Guldkusten        Hedberg                

10.30        ECMO vid trauma                Forsman

        - när det inte räcker att packa!        

        - suspended animation?

11.00         Trauma – en inflammatorisk sjukdom        Eriksson        

11.40        Fall: Blodcentralen                Rosberg / Sundin

        - den elfte medlemmen i traumateamet

12.00        LUNCH

13.00        ”Sweep the floor!”                Brattström

Efter traumat                        Brattström                        

13:45        Kaffe

13.45        Fall - ”Det här höll på att gå åt….”        Nordström

In extremis – komplext multitrauma        Alla

        Öppet forum

        

15.00        SLUT