УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської  області

Сьоме демократичне скликання

Шоста сесія

РІШЕННЯ  

26 червня 2018 р  №196-6/2018                                                    

смт Делятин

                                                     

Про встановлення розмірів орендої плати на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», з метою рівномірного виконання дохідної частини та збільшення надходжень до місцевого бюджету, селищна рада

            вирішила:

       1.Затвердити Положення «Про оренду земельних ділянок, що знаходяться на території Делятиської селищної ради ОТГ» згідно з додатком 1.

         2.Затвердити Положення «Про ставки, порядок їх визначення та сплати орендної      плати за землі, що знаходяться на території Делятиської селищної ради ОТГ» згідно з додатком 2.

3.Рішення набирає чинності з 01.01. 2019 року.

4.Дане рішення розмістити на стендах в адмінприміщеннях  ради та оприлюднити на офіційному веб-сайті Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

     5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань          земельних відносин, будівництва, архітектури, екології, лісокористування та раціонального природокористування (Л. Василишин).

Селищний голова        Богдан Клим’юк


                                                 Додаток  1

 до рішення селищної ради від                                                                    

                                                                                26.06.2018 року №196-6//2018

ПОЛОЖЕННЯ

про оренду земельних ділянок, що знаходяться

на території  Делятинської ОТГ

І. Загальні положення

 1. Це Положення про оренду земельних ділянок, що знаходяться на території Делятинської ОТГ (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та інших нормативно-правових актів.
 2. Положення розроблено з метою забезпечення раціонального та ефективного використання земель Делятинської ОТГ, створення спрощених та прозорих умов для одержання земельних ділянок суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами та її використання на засадах обопільної вигоди як територіальної громади, так і для орендарів.
 3. Положення встановлює порядок надання із земель комунальної власності (крім земель, переданих у приватну власність та постійне користування) фізичним та юридичним особам – суб’єктам господарської діяльності та громадянам земельних ділянок, що знаходяться на території Делятинської ОТГ.
 4. Орендодавцем земельних ділянок є Делятинська ОТГ. Орендарями земельних ділянок можуть бути фізичні та юридичні особи, одержання якими в оренду земельних ділянок не суперечить законодавству України.
 5. Порядок надання земельних ділянок в оренду може включати такі етапи:
 1. Порядок та черговість етапів надання земельної ділянки в оренду визначається залежно від процедури надання. Обставинами, що впливають на визначення конкретної процедури надання є :

ІІ. Визначення земельних ділянок та порядок їх надання в оренду

 1. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за проектом землеустрою щодо їх відведення, який виготовлений та затверджений відповідно до вимог чинного законодавства.
 2. Надання в оренду вільної земельної ділянки для потреб будівництва (крім житлового та гаражного будівництва) здійснюється на конкурентних засадах (аукціоні) та за результатами проведення аукціону.


 1. Селищна рада визначає земельні ділянки комунальної власності в межах Делятинської об’єднаної територіальної громади для розміщення тимчасових об’єктів (атракціони, цирки, зоопарки, тощо), малих архітектурних форм ( в т.ч. літні майданчики), та інші
 2. Надання земельних ділянок під літні майданчики, літні палатки, тимчасові кіоски, павільйони, сезонної торгівлі та інше тимчасове користування здійснюється відповідно до законодавства та нормативних актів прийнятих селищною радою.

Надання наступних земельних ділянок для тимчасового користування до 1 року здійснюється без розроблення проекту відведення на підставі рішення виконавчого комітету:

 1. Грошова оцінка земельної ділянки визначається на підставі витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданої відділом Держгеокадастру у Надвірнянському районі, або з нормативної грошової оцінки найближчої земельної ділянки комерційного призначення, яка знаходиться в оренді з розрахунку на 1 м.кв.
 2. Якщо в багатоповерхових житлових будинках розміщені приміщення суб’єктів господарської діяльності для ведення підприємницької діяльності та надання земельних ділянок в користування то плата за користування земельною ділянкою проводиться без виготовлення проекту відведення. Розмір земельної ділянки при цьому визначається пропорційно займаної площі приміщення. Грошова оцінка розраховується відповідно до пункту 2.5. даного Положення.

ІІІ Укладення тимчасової угоди про використання земельної ділянки

 1. При прийнятті Делятинською селищною радою ОТГ рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності, одночасно приймається рішення про укладання із СГД тимчасової угоди про використання ним земельної ділянки (надалі – Угода). Типова форма такої угоди визначена додатком до даного Положення.
 2. Угода про використання земельної ділянки – це двохсторонній договір про тимчасове використання земельної ділянки, який укладений між селищною радою та СГД, згідно з яким СГД повинен сплачувати на рахунок Делятинської ОТГ орендну плату за фактичне використання земельної ділянки (плата за використання ділянки визначається на підставі п. 2.5. даного Положення).
 3. Термін дії Угоди - з моменту прийняття селищною радою рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до моменту укладання та державної реєстрації договору оренди землі.
 4. Угода про використання земельної ділянки розробляється та реєструється у відділі земельних відносин, будівництва, архітектури та ЖКГ селищного виконкому.
 5. Двохстороння угода припиняється у разі систематичного порушення санітарно- гігієнічних норм, податкового та пенсійного законодавства, правил торгівлі, тощо. Угода припиняється в односторонньому порядку за поданням відповідних контролюючих служб та управлінь чи відділів міськвиконкому.

ІУ. Укладення договору оренди землі

 1. Підставою для укладення договору оренди і отримання земельної ділянки в оренду є рішення селищної  ради та затверджений селищною радою проект землеустрою.
 2. У разі отримання права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах, підставою для прийняття рішення селищної ради є результат конкурсу.
 3. У разі неприйняття селищною  радою рішення про надання земельної ділянки в оренду, СГД у 10-денний термін надсилається вмотивована відмова за підписом селищного голови. Відмова у наданні земельної ділянки в оренду може бути оскаржена у встановленому порядку.
 4. Строк дії договору оренди землі визначений рішенням селищної ради.
 5. Протягом 5-ти днів після підписання рішення про надання земельної ділянки в оренду, СГД отримує у Надвірнянському відділі Держгеокадастру витяг із технічної документації про грошову оцінку землі, на підставі якої Делятинська селищна рада ОТГ у п’ятиденний термін готує проект договору оренди в трьох примірниках. Один примірник договору видається Орендареві, другий – Орендодавцеві, третій залишається в органах державної реєстрації. Після чого договір оренди підписується двома сторонами.
 6. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх істотних умов, підписання його сторонами, нотаріального посвідчення ( у разі, якщо це передбачено чинним законодавством) та державної реєстрації. Витрати пов’язані з проведенням державної реєстрації покладаються на СГД.
 7. У разі заперечень СГД щодо окремих положень проекту договору оренди, СГД подає до   Делятинської селищної ради ОТГ протокол розбіжностей, який виноситься на розгляд постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, екології, лісокористування та раціонального природокористування. При погодженні комісії з протоколом розбіжностей, сторони підписують договір оренди з його врахуванням.
 8. Зміна умов договору оренди, його припинення чи розірвання, поновлення терміну дії чи будь-які інші зміни обумовлюються тим же договором та чинним законодавством.

У. Суборенда

 1. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у користування іншій фізичній або юридичній особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння або користування на будівлю чи споруду, яка розташована на орендованій земельній ділянці, а також в інших випадках і межах передбачених законом.
 2. Умови договору суборенди земельної ділянки (її частини) мають бути визначені в межах договору оренди земельної ділянки (її частини) і не суперечити йому. Термін суборенди не може перевищувати терміну договору оренди земельної ділянки. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.
 3. Для отримання згоди на укладення договору суборенди, Орендар подає до Орендодавця відповідну заяву і долучає до неї проект договору. Передача проводиться за письмовою згодою Орендодавця. Якщо протягом місяця Орендодавець не надсилає письмового повідомлення щодо своєї згоди чи за печення, то орендована земельна ділянка може бути передана в суборенду.
 4. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій комунальної власності міста забороняється.
 5. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації у порядку встановленому для реєстрації договорів оренди землі.

Секретар селищної ради                  Віра Кухтарук


Додаток

 до Положення «Про оренду земельних ділянок, що знаходяться  на території Делятинської ОТГ»

УГОДА

про використання земельної ділянки

«         »         року        смт Делятин

Делятинська селищна рада ОТГ, юридична адреса: смт Делятин, вул. 16 Липня,273,                        в особі         _

(прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

що діє відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з

одного боку та

         ,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

що діє відповідно до         , з другого боку відповідно до         _                 

(найменування нормативно - правового акту)

уклали дану Угоду про наступне:

1.         ,

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

що користується  земельною ділянкою площею                         га, яка знаходиться за адресою        смт Делятин,        вул.                 _         ,        зобов‘язуються        сплачувати Делятинській селищній раді плату за фактичне користування земельною ділянкою для                         _                                                                 (цільове призначення земельної ділянки).

 1. Сума плати за фактичне користування земельною ділянкою розрахована відповідно до додатку до Положення „Про ставки, порядок визначення та сплати орендної плати” та довідки про визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки,   враховуючи   вид   діяльності   і   складає   _         грн. (сума прописом) в рік та __         грн. (сума прописом) в місяць.
 2. Плата        за        фактичне        користування        земельної        ділянки        сплачується                на розрахунковий рахунок                                         _

(банківські реквізити Орендодавця)

та сплачується щомісячно до         числа звітного місяця.

 1. Дана Угода набирає чинності з         року

(згідно п. 3.3. вищевказаного Положення)

до моменту реєстрації договору оренди.

 1. Відповідальність сторін, за невиконання покладених даною угодою зобов‘язань, встановлюється згідно з чинним законодавством.
 2. Угода складена у двох примірниках, які мають одинакову юридичну силу.

Орендодавець:        Орендар:

М.П.        (підпис)        М.П. (за наявності печатки), (підпис)


ПОЛОЖЕННЯ

про ставки, порядок визначення та сплати орендної плати за землі, що знаходяться на території Делятинської ОТГ

Це Положення визначає загальні засади визначення та сплати орендної плати, а також встановлює ставки орендної плати за землі, що знаходяться на території Делятинської ОТГ.

І.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення про ставки, порядок визначення та сплати орендної плати  за землі, що знаходяться на території Делятинської ОТГ (далі - Положення) застосовується до регулювання правовідносин оренди земель територіальної громади смт Делятин.
 2. Орендна плата за земельну ділянку - це платіж, який орендар вносить орендареві за користування земельною ділянкою.

Орендна плата сплачується усіма Орендарями земельних ділянок, включаючи тих, що згідно із законодавством України перейшли на спрощену систему оподаткування, крім випадків, передбачених цим Положенням.

 1. Об'єктом орендної плати є земельна ділянка, що згідно з договором оренди землі перебуває в оренді (платному користуванні).
 2. Орендна плата за землі сплачується виключно у грошовій формі.
 3. Розмір  і  строки  внесення  орендної  плати   встановлюються   договором оренди землі, що укладається між селищною радою з однієї сторони, і Орендарем земельної ділянки з другої сторони, у відповідності до засад визначених цим  Положенням.
 4. У разі визнання договору оренди земельної ділянки  недійсним сплачена орендарем орендна плата за фактичний строк оренди не повертається.

II. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ.

 1. Визначення орендної плати здійснюється на кожний календарний рік за такою формулою:

Sp = Oc * I ,

де        Sp - річна сума орендної плати (за 12 календарних місяців); Ос - грошова оцінка земельної ділянки ;

І        -ставка орендної плати за землю, визначена цим Положенням

(додаток 1 до Положення);

 1. Орендна плата за земельну ділянку визначається, виходячи з базової грошової оцінки земельної ділянки, затвердженої селищною радою.

Базова грошова оцінка земельної ділянки для цілей визначення розміру рендної плати індексується на коефіцієнт щорічної індексації грошової оцінки землі, який доводиться Державним комітетом України із земельних ресурсів у відповідності до законодавства.

 1. Ставки  орендної  плати  за  землю   (І)  визначаються  згідно з додатком 1 до цього Положення.
 2. Розмір мінімальної та максимальної суми річної орендної плати встановлюється відповідно до законодавства.
 3. Ставки  орендної  плати  за  землю   (І)  визначаються  згідно з додатком 1 до цього Положення.
 4. Розмір мінімальної та максимальної суми річної орендної плати встановлюється відповідно до законодавства.


Ш. ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 1. Адміністрування орендної плати за землі здійснюється Державною податковою інспекцією в м. Надвірна на підставі інформації відділу земельних відносин, будівництва, архітектури та ЖКГ селищного виконкому.
 2. Орендарі сплачують орендну плату у розмірі  та  в  порядку визначеному договором оренди землі чи тимчасово укладеною Угодою про використання земельної ділянки.
 3. У разі укладення договору оренди земельної ділянки чи внесення до нього змін в частині розміру орендної плати протягом календарного року, розрахунки (в тому числі уточнені) розмірів орендної плати подаються суб'єктами господарської діяльності, іншими юридичними  особами  протягом  одного місяця з дня укладення договору оренди.
 4. Суми орендної  плати за земельні ділянки сплачуються орендарями щомісячно.
 5. Сума орендної плати за земельні ділянки вноситься Орендарем – суб”єктом підприємницької діяльності - протягом 30 календарних днів,  за останнім календарним днем звітного місяця.
 6. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більший одного року.
 7. Відповідальність за несвоєчасне виконання орендарями зобов'язань і

сплати орендної плати за землю визначається: Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України "Про оренду землі", Договором оренди.

 1. Орендна плата за земельні ділянки зараховується до відповідного (відповідних) бюджету (бюджетів) згідно з Бюджетним кодексом України та Законом про Державний бюджет України.

IV. ЗМІНИ РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

 1. Розмір орендної плати, встановлений договором оренди земельної ділянки, може бути змінений за взаємною згодою Орендодавця і Орендаря шляхом підписання про це письмової угоди, крім випадків, встановлених цим Положенням.
 2. Розмір орендної плати за земельну ділянку підлягає обо’язковому перегляду на вимогу Орендодавця у разі збільшення відповідно до Законів України, рішень Делятинської селищної ради ОТГ, або інших нормативних актів розміру земельного податку, грошової оцінки земель смт Делятин чи ставок орендної плати.

Секретар селищної  ради          Віра Кухтарук

        


Додаток 2

 до Положення «Про ставки, порядок їх визначення та сплати орендної плати за землі,  що знаходяться на території           Делятинської ОТГ»

Ставки орендної плати за земельні ділянки

№ п/п

Види діяльності

Ставки орендної плати, які пропонуються,

(%)

1.

Ведення селянського господарства:

- сінокіс, рілля, садівництво, пасовище

3.0

2.

Індивідуальне житлове будівництво для громадян

3.0

3.

Торговельна діяльність та громадське харчування в т.ч.

3.1.

Ресторани

12.0

3.2.

Кафе (колиби), бари

12.0

3.3.

Магазини (площею до 100 м.кв)

12.0

3.4.

Столова (їдальня)

3.0

3.5.

Магазини (площею від 100 до 400 м.кв)

12.0

3.6.

Магазини (пл. понад 400 м.кв) та

12.0

- складські приміщення

5.0

4.

Обслуговування ринків:

- сувенірних

12.0

- промислово-продуктових

12.0

5.

АЗС

12.0

6.

Автомийки та СТО

12.0

7.

Облаштування літніх майданчиків:

 • на літній період
 • на зимовий період Облаштування пересувних атракціонів та цирків

Облаштування стаціонарних атракціонів

12,0

12,0

3.0

    12.0

     12.0

7.1.

7.2.

8.

Тимчасові споруди (кіоск і павільйони)

12.0

9.

Будівництво та обслуговування:

- спортивних споруд, лікувальних закладів;

- відпочинкових баз та об‘єктів рекреаційного призначення, готелів, пансіонатів, до завершення будівництва

                           Після завершення будівництва

3.0

4,0

6,0

10.

Будівництво та обслуговування гаражів

5.0

11.

Об‘єкти побутового обслуговування, в т.ч.

- прокатні пункти

     5.0

    12.0

12.

Виробнича діяльність:

12.1

Деревообробна промисловість:

- лісопильні рами;

12.0

- меблеві та столярні цехи,складські приміщення

5.0

12.2

Харчова

5.0

12.3

Інша виробнича діяльність

4.0

13.

Банки

12.0

14.

Електро - та газопостачальні підприємства:

- адміністративні будівлі;

12.0

- інфрастуктура (лінії, мережі, трубопроводи, підстанції,ГРП, тощо)

12.0

15.

Підприємства зв‘язку

8.0

15.1.

розміщення та обслуговування базових станцій мобільного зв’язку

12.0

16.

Будівництво та обслуговування канатно-крісельних, бугельних

витягів  та фунікулерів

8.0

17.

Інші землекористувачі

8.0

18.

Здача в оренду приміщень

8.0

19.

Офісні приміщення

12.0

20.

Обслуговування стоматологічного кабінету

12.0

21.

Установи з надання туристичних послуг

(розташування виносних офісів (столів)

4,0

22.

Установи з надання нотаріальних, брокерських, юридичних,

маркетингових, консультативних послуг

4,0

23.

Аптеки та аптечні пункти

10.0

24.

Влаштування відпочинково-рекреаційних зон

(без капітального будівництва)

3.0

Примітка:

Секретар селищної ради        Віра Кухтарук