MEDEWERKERS VOORWAARDEN PAROBA

Algemene voorwaarden

  1. De RSW Paroba wordt gehouden in het Amsterdamse Bos.
  2. Sociale veiligheid binnen Scouting Nederland is vanzelfsprekend en heeft een belangrijke prioriteit om op al die niveaus binnen Scouting goed geborgen te worden. Behalve methodieken hoe je sociale veiligheid bespreekbaar maakt en toepast op ieder niveau, is het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag) een van de middelen die wij gebruiken. Alle medewerkers die aanwezig zijn moeten een VOG hebben en de VOG moet vooraf geregistreerd zijn in Scouts Online (SOL).
  3. Alle medewerkers zijn geregistreerd lid van Scouting Nederland. Medewerkers worden automatisch toegevoegd bij de vrijwilligerspool van de Regio Amsterdam-Amstelland, na registratie van hun VOG in Scouts Online.
  4. Medewerkers zijn geen deelnemer bij de Paroba of Paroba XL.
  5. RSW Paroba: Alle medewerkers van de Paroba zijn 18 jaar of ouder. Er kan na overleg met en goedkeuring door het OT een uitzondering gemaakt worden voor medewerkers die een rol hebben als speler in het Theaterteam, of als dag-medewerker ondersteunen bij de hike.

RSW Paroba XL: Alle medewerkers van de Paroba XL zijn 20 jaar of ouder.

Betaling

  1. De medewerkersbijdrage willen wij uiterlijk op 1 maart van het Paroba jaar overgemaakt zien op:
  1. De medewerkersbijdrage UITSLUITEND via 1 persoon van het team en graag in één keer overmaken.
  2. In de medewerkersbijdrage is inbegrepen:

Verzekering

  1. Voor medewerkers is de collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van- en schade aan materiaal en persoonlijke bagage evenals annuleringskosten zijn niet automatisch verzekerd. Eventueel kun je waardevolle spullen die specifiek voor de Paroba organisatie gebruikt worden laten verzekeren. Neem hiervoor contact op met ot@paroba.nl. Indien gewenst kan de medewerker zelf een verzekering afsluiten voor zijn eigendommen. Via het Landelijk servicecentrum van Scouting Nederland kan een reis- en bagageverzekering worden afgesloten. Medewerkers zijn er zelf verantwoordelijk voor om goed verzekerd deel te nemen. De volledige informatie hierover is te vinden op de site van Scouting Nederland, http://www.scouting.nl.
  2. Scouting Nederland, Regio Amsterdam-Amstelland, noch de organisatie van RSW Paroba kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van medewerkers en/of scoutinggroepen tijdens RSW Paroba of gedurende de reis van en naar het evenement.

Overige voorwaarden

De huishoudelijke regels zijn terug te vinden op de website: http://paroba.nl

Door deelname aan RSW Paroba gaat iedere medewerker hier mee akkoord en zijn de aanvullende regels onverkort van toepassing.  

 Pagina  van         Laatste wijziging: 14-01-2019 23:02