Pel·lícula: sí o sí

En referència si és millor mirar un pel·lícula o llegir un llibre, per mi la millor opció seria la primera.

Les pel·lícules són més il·lustratives. Tenen contingut audiovisual. Són breus i fàcils de mirar. Requereixen una inversió econòmica ja que la seva recaptació és molt més gran que la d’un llibre. Ara bé, els llibres necessiten una inversió del temps lliure, una capacitat intel·lectual, un interès per la lectura. A més a més, és una activitat individual, cosa que en les pel·lícules estàs en grup.

En definitiva, pel·lícula: sí o sí. Són, sens dubte, més atractives per al públic.

Defensors del llibres

D’entrada, els llibres són més descriptius i precisos amb els seus personatges, paisatges i  històries. Així mateix, expressen pensaments i punts de vista dels personatges principals de la història.

Les pel·lícules són una interpretació d’un escrit, en la qual l’argument de la pel·lícula normalment és més ràpid i no s’ajusta al relat del llibre. No hi ha marge per a la imaginació perquè la  història ja està creada visualment. En canvi, en el llibre podem tenir més present l’estil de l’autor. Quan un llibre és autèntic, es pot convertir en més comercial. A més, és un negoci quan s’adapta a la pel·lícula, ja que tots els llibres no cercaven sempre acabar en produccions cinematogràfiques. També els llibres enriqueixen els coneixements de les persones amb el vocabulari, els estils literaris, les faltes d’ortografia...

Per acabar, els llibres es poden llegir en qualsevol lloc i en el temps que vulguis, mentre que les pel·lícules s’han de mirar en un moment determinat.

Novel·la o pel·lícula

Una novel·la és més fidedigna a la història que l’autor vol transmetre. En el cas de Incerta glòria,  Joan Sales s’ha document en els fets històrics de la Guerra Civil, més concretament en els esdeveniments succeïts a la batalla de l’Ebre. Per això, tria una història del poble Castel de Oliva que desenvolupa a través dels personatges que hi  conviuen, pensen, senten.  Es posa de manifest les relacions de poder i els conflictes entre classes socials.

D’altra banda, intenta situar-nos com van viure el dia a dia de la guerra els dos bàndols en conflicte, essent més explícit el bàndol republicà. Emfatitza els problemes d’higiene, de carències com la solitud, l’enyorança, la manca d’expectatives vitals perquè hi ha una aturada bèl·lica, com si fos un pacte de no agressió en un territori intermedi (una zona abandonada del poble).

L’autor fa servir el personatge de la Carlana per manifestar l’ascens social, des del més baix de l’escala social fins a la cúspide del poder, en un entorn difícil com era el rural als anys de la Guerra Civil.

El poder del llibre

Avui fem la nostra defensa sobre els llibres perquè tenen un vocabulari més ampli, més detallat i més específic. Degut a això, la teva imaginació comença a elaborar una visió dels personatges, entorn i trames.

D’altra banda, l’autor pot narrar en primera persona tot el que ens vol explicar, sense filtres d’altres persones. Com és el cas d’Incerta glòria que únicament ens mostra petites pinzellades del llibre.

Pel que fa la lectura, necessitem un ambient íntim, tranquil, privat, còmode on poder gaudir-ne. En definitiva, és un bon moment per dedicar-se a un mateix. Des de el punt de vista cultural, la lectura proporciona molts beneficis intel·lectual, ja que enriqueix el teu vocabulari i  potencia l’agilitat mental.

La lectura es podria comparar com fer esport. Com més llegeixes més pàgines vols devorar. Com quan fas exercici que sempre vols fer-ne més. També podríem comparar un bon llibre amb un bon vi, ja que amb el temps poden millorar i no passar de moda mai.  En canvi,  en una pel·lícula no és així.  La tecnologia amb el temps queda obsoleta.

Per finalitzar, podem assegurar que els llibre són molt millor que les pel·lícules, i més fidels a la història original.

Pel·lícula o llibre

En aquesta societat el temps està molt valorat per la seva manca. L’opció de la pel·lícula és més oberta per a tothom. Degut al gran debat que s’ha creat a favor de les pel·lícules i el llibre, hem decidit donar la nostra opinió al respecte.

Com hem apuntat, en aquesta societat el temps és molt preuat per l’exigència d’ocupar l’oci amb el gran nombre d’activitats. Per tant, considerem que la versió cinematogràfica d’una novel·la és la millor opció. Invertim dues hores al cinema contemplant una adaptació literària. D’aquesta manera, ofereix l’oportunitat de connectar emocionalment amb els professionals del cinema.

Finalment, pensem que el millor argument per defensar les adaptacions literàries és que faciliten l’arribada del llibre al gran públic.


Anem al cine?

L’afluència de públic als cinemes ha anat a la baixa últimament i pensem que aquest descens pot suposar una pèrdua de riquesa tant econòmica com cultural. Considerem el cinema un art més atractiu per al gran públic.

En primer lloc, no podem fer comparacions entre pel·lícules i llibres perquè la pel·lícula és la interpretació del director, a partir d’un guió adaptat. A més, una producció cinematogràfica comporta molta feina, tant de trama com de guió, vestuari, localització i seleccionar l’equip artístic adequat.

Així mateix, el cinema és una comunicació senzilla, ràpida i plena d’imatges i sons, un fet que és impossible amb els llibres. El lector ha de tenir molta imaginació per visualitzar personatges, monòlegs i diàlegs.

Així doncs, el cinema és com observar un quadre viu. Remou el pensament i l’emoció.