STT

TÊN KHÓA HỌC

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

1

PHUN THÊU THẨM MỸ CƠ BẢN

Buổi 1:  Giới thiệu ngành phun xăm thẩm mỹ; Hướng dẫn phân tích các loại da và bệnh lý của khách hang; Giới thiệu các đồ dùng, dụng cụ trong phun xăm; Quy trình tiến hành phun xăm thẩm mĩ; Thiết kế, định hình và vẽ dáng lông mày trên giấy

Buổi 2: Ôn tập vẽ định hình lông mày trên giấy và thực hành trên da giả; Giới thiệu các loại mực cơ bản an toàn; Học cách nhận biết hình dạng khuôn mặt và các hình dáng chân mày phù hợp với ừng khuôn mặt; Hướng dẫn đo và vẽ định định trên mẫu thật; Thực hành cách vẽ chân mày trên da giả; Hướng dẫn cách lắp kim, đi kim 1 phun viền khuôn chân mày trên da giả; Hướng dẫn phun bên trong chân mày trên da giả

Buổi 3: Ôn tập bài phun chân mày trên da giả; Giới thiệu các loại tê và phương pháp ủ tê lông mày an toàn và hiệu quả; Hướng dẫn cách pha mực chân mày;

Buổi 4: Ôn tập phương pháp ủ tê lông mày; Hướng dẫn kĩ thuật vẽ mí trên da giả; Hướng dẫn kĩ thuật định hình mí khi phun; Thực hành kĩ thuật phun mí trên da giả; Hướng dẫn cách pha màu mực mí

Buổi 5: Ôn tập kĩ thuật phun mí; Lý thuyết bài phun môi; Hướng dẫn phương pháp ủ tê môi; Hướng dẫn cách đo, vẽ khuôn môi trên da giả; Thực hành kĩ thuật phun viền môi trên da giả; Hướng dẫn cách phun môi; Thực hành kĩ thuật phun môi trên da giả;

Buổi 6: Ôn tập kĩ thuật phun môi; Lý thuyết bài xử lý môi thâm; Hướng dẫn cách chọn và pha màu môi; Thực hành xử lí môi thâm và phun màu môi trên da giả

Buổi 7: Ôn tập các kĩ thuật phun môi; Ôn tập lý thuyết và thực hành phun chân mày, mí; Những lỗi kĩ thuật thường gặp trong phun xăm và cách xử lí; Hướng dẫn cách xóa sửa chân mày, mí, môi

Buổi 8: Thực hành phun chân mày trên người thật; Thực hành phun mí trên người thật; Thực hành bài phun môi trên người thật; Thực hành bài xử lí môi thâm trên người thật; Giải đáp các thắc mắc của học viên liên quan đến bài học

8.000.000

2

PHUN THÊU THẨM MỸ CHUYÊN NGHIỆP

Buổi 1: Giới thiệu về nghề phun xăm; Quy trình đảm bảo làm nghề phun xăm an toàn; Cách phân biệt giữa phun, xăm , thêu, điêu khắc; Giới thiệu các đồ dùng dụng cụ trong phun xăm, hướng dẫn cách lựa chọn máy móc trong phun xăm; Hướng dẫn phân tích các loại da, cơ địa và bệnh lý của khách hàng; Các cách bảo quản máy móc; Hướng dẫn cách đo, thiết kế, định hình và vẽ dáng lông mày trên giấy và da giả; Ôn tập cách đo, thiết kế, định hình và vẽ dáng lông mày trên giấy và da giả; Học cách phân loại các dạng khuôn mặt cơ bản, các dáng mày, môi, mí phù hợp với mỗi khuôn mặt; Giới thiệu các loại mực cơ bản, an toàn; Hướng dẫn cách lắp kim, đi kim một phun viền khuôn chân mày trên da giả

Buổi 2: Ôn tập và thực hành căn chỉnh, và định hình vẽ khuôn trên mẫu thật; Giới thiệu các kiểu điêu khắc, chạm hạt, ombre, shading;  Giới thiệu các loại tê và phương pháp ủ tê trên lông mày an toàn và hiệu quả; Thực hành kiểu phun lông mày cơ bản trên da giả

Buổi 3: Ôn tập mẫu phun chân mày cơ bản trên da giả; Thực hành phun ombre trên da giả; Giới thiệu phương pháp thêu chân mày; Học lý thuyết và cách chọn máy phù hợp với thêu chân mày; Học kĩ thuật và cách chọn màu mực khi thêu chân mày

Buổi 4: Ôn tập và kiểm tra mẫu phun ombre trên da giả; Kiểm tra lý thuyết bài thêu chân mày; Thực hành mẫu thêu chân mày trên da giả; Giới thiệu phương pháp điêu khắc chân mày; Làm quen với dao khắc, bút khắc; Hướng dẫn lựa chọn màu, loại mực thích hợp cho điêu khắc; Học lý thuyết khắc sợi lông mày

Bài 5: Ôn tập và kiểm tra lý thuyết bài điêu khắc; Hướng dẫn các thao tác cơ bản trong điêu khắc chân mày; Hướng dẫn và thực hành điêu khắc chân mày công nghệ Thái Lan; Học lý thuyết điêu khắc chân mày công nghệ Hàn Quốc; Thực hành điêu khắc chân mày công nghệ Hàn Quốc

Buổi 6: Ôn tập và kiểm tra kĩ thuật điêu khắc chân mày công nghệ Thái Lan và Hàn Quốc; Học lý thuyết điêu khắc chân mày Châu Âu; Thực hành điêu khắc chân mày Châu Âu trên da gỉả; Hướng dẫn cách khắc sợi sao cho khi bong ra không bị mất sợi

Buổi 7: Ôn tập và kiểm tra điêu khắc chân mày Châu Âu; Học lý thuyết điêu khắc chân mày nam; Thực hành điêu khắc chân mày nam; Những lỗi thường gặp khi khắc sợi chân mày và cách khắc phục

Buổi 8: Ôn tập và kiểm tra điêu khắc chân mày nam; Giới thiệu về bài phun mí mắt; Hướng dẫn phương pháp ủ tê mí; Hưỡng dẫn ý thuyết phun mí mở tròng, phun mí linner; Thực hành kĩ thuật phun mí trên da giả

Buổi 9: Ôn tập và kiểm tra kĩ thuật phun mí trên da giả; Giới thiệu tổng quát về các công nghệ phun môi; Học bài ý thuyết phun môi cơ bản; Hướng dẫn cách đo, vẽ các khuôn môi trên giấy và da giả; Hướng dẫn phương pháp ủ tê môi; Hướng dẫn thực hành kĩ thuật phun viền môi trên da giả; Thực hành phun  môi trên da giả

Buổi 10: Ôn tập và kiểm tra kĩ thuật phun môi trên da giả; Lý thuyết xử lí môi thâm; Thực hành xử lí môi thâm trên da giả; Thực hành xử lí môi thâm, sau đó phun màu môi trên da giả; Hướng dẫn và thực hành bài phun môi xí muội

Buổi 11: Học cách nhận biết và chọn lựa màu chân mày, mí, môi; Học cách pha màu chân mày, mí, môi; Học cách pha màu xử lí môi thâm, loang; Học cách pha màu xóa, sửa mí mắt hỏng, xanh loang; Học cách chọn màu môi phù hợp với từng loại da; Lý thuyết xóa, sửa chân mày hỏng, trổ xanh, trổ đỏ, xóa phần thừa; Thực hành kĩ thuật xóa, sửa chân mày hỏng, trổ xanh, trổ đỏ, xóa phần thừa

Buổi 12: Thực hành phun chân mày trên người thật; Thực hành thêu chân mày trên người thật; Thực hành bài phun chân mày ombre trên người thật; Thực hành phun mí trên người thật; Thực hành khắc sợi chân mày trên người thật; Thực hành phun, xử lí môi thâm trên người thật; Thực hành phun môi trên người thật; Giải đáp các thắc mắc của học viên liên quan đến bài học

10.000.000

3

PHUN THÊU THẨM MỸ NÂNG CAO

Buổi 1: Lý thuyết phun vi chạm tạo hạt ombre chân mày, kĩ thuật điêu khắc sợi chân mày kết hợp ombre vi chạm; Cách pha mực phun vi chạm tạo hạt ombre chân mày, kĩ thuật điêu khắc sợi chân mày kết hợp ombre vi chạm; Thực hành phun vi chạm tạo hạt ombre chân mày, kĩ thuật điêu khắc sợi chân mày kết hợp ombre vi chạm trên da giả

Buổi 2: Ôn tập và kiểm tra phun vi chạm tạo hạt ombre chân mày, điêu khắc sợi chân mày kết hợp ombre vi chạm; Lý thuyết phun mí cánh bướm, mí ombre tạo hạt; Cách lực chọn đồ dụng cũ và pha mực trong phun mí cánh bướm, mí ombre tạo hạt; Thực hành phun mí cánh bướm, mí ombre tạo hạt

Buổi 3: Ôn tập và kiểm tra phun mí cánh bướm, mí ombre tạo hạt; Lý thuyết phun môi 3D collagen pha lê tế bào gốc; Cách pha mực trong phun môi 3D collagen pha lê tế bào gốc; Thực hành phun môi 3D collagen pha lê tế bào gốc trên da giả

Buổi 4: Học cách pha màu chân mày, mí, môi; Học lý thuyết bài xóa, sửa chân mày hỏng, trổ xanh trổ đỏ; Học lý thuyết xóa, sửa mí hỏng, loang xanh; Học lý thuyết xóa, sửa môi thâm, loang, hỏng; Thực hành các bài dã học ở trên da giả

Buổi 5: Ôn luyện, kiểm tra và tổng kết các phương pháp trên; Thực hành các phương pháp phun chân mày, mí, môi trên người thật;

6.000.000