Published using Google Docs
Generalforsamling 2023 Indkaldelse.docx
Updated automatically every 5 minutes

Indkaldelse til JCafe &

Javagruppens ordinære generalforsamling 2023

Javagruppens ordinære generalforsamling bliver afholdt tirsdag 28. februar 2023 kl 17.30 online via google meet. Vi starter med en times JCafe, hvor fremmødte diskuterer, præsenterer interessante teknologier, og vi får en pizza. Vi slutter af med den formelle generalforsamling kl 19.00, hvor medlemmer også er velkomne.

Det er kun muligt at deltage via google meet, eller ved opmøde på Nytorv 17, st. th., 1450 København K efter aftale.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen bedes du tilmelde dig ved at melde sig til på meetup eller skrive til info@javagruppen.dk, så sender vi koordinaterne til mødet.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes et konstituerende bestyrelsesmøde.

Javagruppen’s aktuelle vedtægter findes her: 

https://docs.google.com/document/u/1/d/1JDyBvy0gbkhfIn04bNMM8wa5hkEvQmeqyo6d4hp0RnA/pub

Med venlig hilsen

Martin Boel

Formand for Javagruppen

Dagsorden for JCafe

17.30 - 19.00 Indlæg fra fremmødte

Generalforsamlings Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning + godkendelse
 3. Kassererens beretning + godkendelse

Regnskab 2022:

https://drive.google.com/file/d/1kXfNwFoYqf76TeIJ8rLJmNFrdk-zskzJ/view?usp=share_link


Ledelsens regnskabserklæring 2022:


https://drive.google.com/file/d/1GJzr2rf0uDSI6zuOpBaJ5GgIBz0Ezs0y/view?usp=share_link

 1. Beretning fra evt. Udvalg

 1. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal fremsendes til info@javagruppen.dk senest den 10. februar 2023.

 1. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsen foreslår at kontingent for eksisterende medlemmer der har betalt  kontingent i 2022 også skal gælde for 2023, på grund af begrænsede aktiviteter og hermed udgifter i den frivillige forening.

Bestyrelsen foreslår for nye medlemmer:

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg:

Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke på valg:

Bestyrelsen konstituerer sig på ny efter valget.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, bedes du skrive til: info@javagruppen.dk

Ifølge vedtægterne kan du også stille op på selve generalforsamlingen, men vi vil da gerne høre fra dig inden.

 1. Valg af revisor

Nomineret revisor : Henrik Volland, Dansk Virksomheds Udvikling A/S, Hørkær 1A, 1. 2730 Herlev.

 1. Valg til evt. Udvalg
 2. Der er p.t. ingen udvalg, men såfremt der er interesse, nedsættes et aktivitetsudvalg.

 1. Eventuelt

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk - Javagruppen, Nytorv 17, 1450 København