Wymagania dotyczące video

  1. Jaki format pliku jest wymagany?

Aby uniknąć niepożądanej sytuacji podczas transmisji typu zacinanie się występu, przeskakiwanie obrazu etc. przyjmujemy pliki tylko i wyłącznie w formacie mp4.


  1. Co jeśli wyśle inny format?

Reklamacje z tytułu problemów technicznych dot. występu, którego plik jest inny niż Mp4, nie będą rozpatrywane.


  1. Co jeśli nie potrafię konwertować plików do mp4?

  1. Jaka wymagana jest nazwa pliku?

Nazwa przesyłanego pliku musi wyglądać następująco

KATEGORIA TANECZNA - KATEGORIA WIEKOWA - NAZWA FORMACJI / GRUPY / IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY LUB TANCERZY DUETU.


  1. Jaka jest maksymalna waga pliku?

100 MG


  1. Jaka jest maksymalna długość pliku?

Czas trwania każdej prezentacji wykonywanej w dowolnym festiwalu XDF musi być zgodny z poniższymi zasadami.