2016.15 (2018-11-15)

pcSKOG proffs/gård
- Funktionen för karttjänster anpassad till förändringar av Skogliga grunddata och Skogsdataportalen.
- Funktion för import av linjer från GPX-filer tillagd
- Diverse minde felrättningar

pcSKOG proffs
- Mindre rättningar i hanteringen av Forestand-filer.

2016.14 (2018-07-09)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet/

pcSKOG proffs/gård

2016.12 (2018-05-31)

Nya licensvillkor med anledning av GDPR. Läs mer på https://www.pcskog.se/integritetochsakerhet/

pcSKOG proffs/gård

2016.11 (2018-03-28)

pcSKOG proffs/gård

pcSKOG proffs tillsammans med Planhotell

2016.10 (2017-12-08)

Uppdateringen rättar ett fel, infört i uppdatering 2016.9, kring hanteringen av tiffbilder i kartan.

 

Nedanstående förbättringar från uppdateringen 2016.9 finns också med i denna uppdatering:

2016.9 (2017-11-20)

2016.7 (2017-09-22)

2016.6 (2017-05-18)

2016.5 (2017-03-28)

2016.3 (2017-03-01)

pcSKOG proffs med Planhotell

pcSKOG proffs/gård

2016.2 (2016-11-15)

Förbättrad hantering av kommunikationen mellan pcSKOG proffs och Plancenter/Planhotell. Ny hantering av en del WMS-tjänster

2016.1 (2016-07-13)