საწრეო მუშაობის პროგრამა

ინგლისური ენის წრე ,,Daily Conversation''  განკუთვნილია IV კლასის მოსწავლეებისთვის, რომლის მიზანია მოსწავლეების ლაპარაკის უნარ-ჩვევის განვითარება /გაუმჯობესება. მოსწავლეებს საშუალება მიეცემათ აითვისონ შესაბამისი ლექსიკა და შემდეგ ისაუბრონ სხვადასხვა ყოველდღიურ თემაზე, როგორიცაა მაგალითად, სატელეფონო საუბრები, საუბრები აეროპორტში, უნივერსიტეტში,საყიდლებზე,და .. ჩატარდება ინტერაქტიული გაკვეთილები, რაც საშუალებას მოგვცემს პრაქტიკაში გამოვიყენოთ ახლად შესწავლილი მასალა. ასევე მოხდება დიალოგების განხილვა და როლური თამაშების გამოყენება მოსწავლეების მიერ. წრის შეხვედრებზე ასევე მოსწავლეები მოისმენენ და განიხილავენ შესაბამის აუდიო ვიდეო მასალას.

წრის მუშაობის მიზანია,მოსწავლემ თავისუფლად და ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლოს საუბრის წარმართვა ინგლისურენოვან გარემოში.

წრის სამუშაო შეხვედრა
თარიღი

თემა

1) 26.10.2017

,,Shopping’’ საყიდლებზე წასვლა
,,At the supermarket’’ სუპერმარკეტში

2)30.10.2017

,,At the supermarket’’ სუპერმარკეტში

3) 02.11.2017

,,A telephone call “სატელოფონო საუბარი
,,Formal and Informal introductions’’ ოფიციალური და არაოფიციალური წარდგენები

4)09.11.2017

,,Coincidences’’ შემთხვევით შეხვედრა

5)16. 11.2017

,,Ordering a meal’’კერძის შეკვეთა

5)24. 11.2017

,,At the doctor’s office’’ ექიმთან

6)30. 11.2017

,,Asking directions’’ მიმართულების განსაზღვრა

7)01.07.2017

,,Calling for help’’ დახმარებისთვის დარეკვა

8)07.12.2017

,,Transportation’’ ტრანსპორტირება9) 14. 12.2017

,,hobbies’’ ჰობი

10) 21. 12.2017

,,What’s your favourite sport?’’  რა არის თქვენი საყვარელი სპორტი


11)28. 12.2017

,,Taking a vacation’’ არდადეგებზე.