Konsultacje nauczycieli specjalistów w Szkole Podstawowej nr 56

– po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie szkoły

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Terminy konsultacji

Zakres konsultacji

Ewa Bukowska

Poniedziałek 15.00-15.45

Terapia pedagogiczna gr. 0 i kl.I

Grażyna Kacprzak

Środa, czwartek 14.40-15.25

Terapia logopedyczna kl. IV-VII

Marianna Marszał

Piątek 11.00-11.45

Terapia logopedyczna gr.0

Terapia pedagogiczna gr. 0 i kl. I-III

Dorota Motyl

Poniedziałek, czwartek 16.30-17. 15

Terapia pedagogiczna kl.IV-VII

Agnieszka Styczyńska-Słuka

Czwartek 8.55-9.40

Terapia logopedyczna kl.I-III

Marek Urbański

Poniedziałek 16.15-17.00

Socjoterapia gr. 0 i kl.I-III

Izabela Wilklisz

Środa 15.15-16.00

Terapia pedagogiczna kl. I-V

Rewalidacja

Monika Żelazek

Czwartek 16.15-17.00

Terapia pedagogiczna kl. I-III