Україна в об’єднаній Європі

/до Дня Європи/

Майбутнє України – з Європою.

Президент Європейської

 комісії Жан-Клод-Юнкер

             

19 травня в Україні відзначається День Європи. Якою ми хочемо бачити Україну в об'єднаній Європі? Звичайно, що могутньою державою, з сильною економікою, освітою та медициною, без хабарництва та сміття на вулицях. Та все ж спочатку цю Європу треба виховати в собі, адже «європеєць» - це не громадянство, а світогляд і здатність людини бути відповідальним за своє життя і керувати ним. Для цього нам всім потрібно багато чому навчатися і працювати.

      В силах кожного з нас зробити нашу країну сильною європейською державою, тож як говорив один мудрець: «Хочеш змінити світ – почни з себе».

       Державна бібліотека України для юнацтва пропонує ознайомитись з найкращими друкованими виданнями по даній темі.

323.2:351(477)

Д69

    Дорожня карта реформ: вересень 2016 - грудень 2017 рр. [Текст]/ [авт. кол.: О. Банчук, В. Бахрушин, В. Буток та ін.]. - К. : Місто, 2016. - 72 с.

66.4(4),60

Є-24

    Європа - гра [Текст] : Європа у великому та молому, в історії та мріях. - К. : Август Трейд, 2015. - 49 с.

323.2:351(477)

Р45

    Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квітень 2017 р./ [авт. кол.: А. Баранов, Н. Бест, Т. Бойко та ін.]. - К. : Софія-А, 2017. - 132 с.

63.3(4Укр)

У45

    Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - К. : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

Киридон А. Європейська ідентичність: суть і механізми формування / Алла Киридон // Історія в рідній школі. - 2017. - № 10. - С. 2-11.

Пахльовська О. «Україна може існувати лише в одному цивілізаційному вимірі — європейському» / О.Пахльовська // Світогляд. - 2015. - № 5. - С. 3-7.

Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г.Тараненко // Наук.часопис нац. пед. ун-ту ім. М.Драгоманова. - 2017. - В. 21. - С. 95-100.

Токарський Т. Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу / Т.Токарський // Україна: аспекти праці. - 2017. - № 4. - С. 46-50.

Вивчай Європу – змінюй Україну

84(4Укр)6

А72

    Антологія Україна - Європа [Текст]/ [упоряд. О.В. Красовицького]. - Х. : Бібколектор, 2015. - 573 с.

66.4(0)

Г85

    Грицяк, І.А.

    Європейське управління: теоретико-методологічні засади [Текст] : Монографія/ І.А.Грицяк. - К. : КІС, 2006. - 398с.

66.4(4),60

Є24

    Європейський Союз - Україна [Текст]. - К. : Представництво ЄС в Україні, 2015. - 19 с.

327:004.7(075.8)

І-74

    Інформаційні ресурси державної ідентичності [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Рижков, О.Л. Добржанська, Н.П. Литвиненко, Ж.О. Панченко]. - К. : Київський ун-т, 2011. - 399 с.

66.4(4),60

І-74

    Інформаційні джерела про Європейський Союз [Текст] : посіб. для бібліотекарів. - К. : Квартум, 2005. - 40 с.

63.3(4)6я721

К32

    Квасов, В.В.

    Європейський вибір України. 10-11 кл. [Текст] : Підручник/ В.В.Квасов, М.І.Романенко. - Д. : Дніпрокнига, 2008. - 352с.

327.7:94(477)

М33

    Матвієнко, В.М.

    Україна в міжнародних організаціях. Історія та сучасність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Матвієнко, А.П.Сапсай. - К. : Київський ун-т, 2014. - 287 с.

66.4(4),60

М54

    Методичні рекомендації євроклубам [Текст].- К. :Август-Трейд, 2015.-70 с.

66.4(4),60

Н15

    Навчайся в Європі ! [Текст] : Освітні програми, гранти та стипендії ЄС та держав-членів ЄС. - К. : Август-Трейд, 2015. - 92 с.

330.341.1(082)

П78

    Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір [Текст] : матер. ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р./ [ред.рада Б.А. Маліцький (голова ради) та ін.]. - К. : Фенікс, 2017. - 339 с.

332.142(4)(075.8)

Р32

    Регіональна політика Європейського Союзу [Текст] : підручник/ за ред . В.І. Чужикова. - К. : КНЕУ, 2016. - 495 с.

321.64

Щ92

    Щоб не забули: Пам‘ять про тоталітаризм в Європі [Текст] : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах/ [П. Шрайбер, Т. Гііо, М. Маріпуу та ін.] ; ред. Д. Певез ; [пер.з англ. М. Марченко та ін.]. - К. : КІС, 2015. - 319 с.

Кордон М. Європа знань // Interfarum: історія, політика, культура. - 2016. -                 В. 3. - С. 336-344.

Куди прямує Європа // Український тиждень. - 2017. - № 21. - С. 16-25.

Кужільна А. Європа починається з мене / Альона Кужільна // Всесвітня література в сучасній школі. - 2017. - № 7-8. - С. 79.

Мозгова А. Політехніки-міждународники на міжнародній арені / Анастасія Мозгова // Аудиторія. - 2017. - № 29. - С. 8-9.

Наше місце на мапі // Український тиждень. - 2017. - № 47. - С. 18-21.

Падалка О.С. Національна та європейська освіта: здобутки та надбання /  О.С.Падалка, В.В.Кулішов // Європейські педагогічні студії. - 2015. - В.

5-6.

Світові тенденції — вітчизняні перспективи в освіті // Український педагогічний журнал. - 2017. - № 2. - С. 8-47.

Стадільна Я. Європа регіонів / Я. Стадільна // Віче. - 2016. - С. 57-59.

Україна – Європа: діалог культур

66.3(4Укр),15

А72

    Антропокультурні чинники європейського вибору України [Текст] : [монографія/ Є.І. Андрос, Г.І. Шалашенко, В.П. Загороднюк та ін.]. - К. : Наукова думка, 2014. - 300 с.

71.0я73

Б61

    Біляк, О.В.

    Культурологія [Текст] : навч. посіб./ О.В.Біляк, Н.Й.Феделеш. - Мукачеве; Ужгород : Ліра, 2015. - 168 с.

66.4(4)

Б94

    Буяк, З.

    Суспільні порозуміння - феномен європейської культури [Текст]/ З.Буяк. - Х. : Права людини, 2016. - 128 с.

71.083

К90

    Культура українського етносу в умовах сучасної глобалізації [Текст] : монографія/ В.П. Капітон, О.В. Капітон, В.Ю. Федюк, Т.С. Коршун. - Д. : ДДФА, 2014. - 376 с.

008:316.7(477)(082)

Н35

    Національна культура: єдність у різноманітності [Текст] : зб. наук. праць/ [редкол. Ю.П. Богуцький (голов. ред.) та ін.]. - К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. - 352 с.

37.013.74:81`246.3

П27

    Першукова, О.О.

    Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи [Текст] : [монографія]/ О.О.Першукова. - К. : СІК Груп Україна, 2015. - 562 с.

71.41(4Укр)

С20

    Саракун, Л.П.

    Культурна політика сучасної України [Текст] : монографія/ Л.П.Саракун. - К.; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. - 208 с.

66.4(4)

С91

    Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія/ [авт. кол.: А.І. Кудряченко, Є.П. Білоножко, А.Г. Бульвінський та ін.] ; наук. ред. А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова. - К. : Фенікс, 2014. - 444 с.

63.3(4)-7я721

Х98

    Художня культура світу. Європейський культурний регіон [Текст] : Навчальний посібник/ Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко. - К. : Вища школа, 2001. - 191с.

Головненко А. Тексти британські, сцена українська / А.Головненко, Х. Хоменко // Український тиждень. - 2017. - № 43. - С. 44-47.

Єфіменко А. Музичні мости Україна — Німеччина / А. Єфіменко // Українська культура. - 2015. - № 10-12. - С. 40-44.

Криволапов М.О. Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи / М.О.Криволапов // Мистецтвознавчі записки. - 2016. - В. 30. - С. 184-192.

Устименко Т.А. Європейська ідентичність: спроба аналізу у парадигмі культури / Т.А.Устименко // Постметодика. - 2015. - № 4. - С. 56-62.

Ярема Ю. Культурна дипломатія: виклики для України / Ю.Ярема //  Всесвіт. - 2017. - № 9-10. - С. 257-264.

Мова без кордонів

81‘246.2(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасної Європи (південний регіон) [Текст] : хрестоматія. Т. 1/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 246 с.

81‘246.2(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасної Європи (західний, східний та північний регіони) [Текст] : хрестоматія. Т. 2/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 158 с.

81`246(075.8)

М74

    Мовне розмаїття сучасного світу [Текст] : хрестоматія. Т. 3/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 221 с.

81‘272(075.8)

М74

    Мовна політика: проблеми міноритарних мов [Текст] : хрестоматія/ [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. - Д. : Ліра, 2016. - 188 с.

81.2Нім-923

Н67

    Німецька мова як друга іноземна [Текст] = Deutsch als Zweite Fremdsprache : навч. посіб./ [кол. авт. : М.М. Гавриш, О.Ф. Брагинець, О.О. Гавриш та ін.]. - К. : КНЕУ, 2010. - 460с.

81.2Фра-923

П43

    Поглиблений курс французької мови [Текст] : підручник/ Г.Г. Крючков, В.С. Хлопук, Л.П. Корж та ін. - 2-е вид., випр. - К. : Вища школа, 2000. - 399с.

81.2Пол-923

П90

    Пучковський, Ю.Я.

    Польська мова [Текст] : практ. курс : посібник/ Ю.Я.Пучковський. - К. : Чумацький Шлях, 2010. - 265с.

81.2Англ-9

С46

    Скульте, В.І.

    Англійська для дітей. У 2 ч. [Текст] : навч. вид./ В.І.Скульте. - К. : Арій, 2008. - 496с.

81.2Англ-4

С48

    Словник англо-український українсько-англійський + граматичний коментар [Текст] : 40 000 слів/ Упор. Л.О. Зінов‘єва. - 3-є вид., випр. і доп. - Х. : Торсінг, 2006. - 560с.

81.2Нім-922

С67

    Сотникова, С.І.

    Hallo, Freunde! 6(2) кл. [Текст] : підручник нім. мови (2-й рік навчання)/ С.І.Сотникова, Т.Ф.Білоусова. - Х. : Ранок, 2006. - 192с.

81.2Англ-922

С77

    Стародуб, Т.Ф.

    Практичний курс англійської мови [Текст] : навч. посіб./ Т.Ф.Стародуб. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 224с.

81.2Англ-922

С89

    Сучасна англійська мова [Текст]/ Авт.-упор. А.П. Наконечна. - Донецьк : БАО, 2007. - 222с.

81.2Пол-9

Т16

    Таланов, О.С.

    Українсько-польський розмовник [Текст]/ О.С.Таланов. - 3-є вид. - К. : Арій, 2011. - 224с.

81.21Англ-9

Т16

    Таланов, О.С.

    Українсько-англійський розмовник [Текст]/ О.С.Таланов. - 3-є вид. - К. : Арій, 2011. - 224с.

81.2Фра-9

У45

    Українсько-французький розмовник [Текст]/ Упор. О.О. Сологуб. - Донецьк : БАО, 2006. - 160с.

81.2 Іта-9

Ф85

    Фратолла, П.

    Італійська за 30 днів [Текст] : Навчальний посібник/ П.Фратолла, Р.Костантіно. - К. : Методика, 2006. - 288с.

81.21Фра-922

Ч-90

    Чумак, Н.П.

    Francais. 5 кл. [Текст] : підручник/ Н.П.Чумак, Т.В.Кривошеєва. - К. : Освіта, 2013. - 240 с.

Ажнюк Б.М. Європейські засади мовної політики / Б.М.Ажнюк // Мовознавство. - 2016. - № 2. - С. 3-14.

Англійська — легко! // Я, студент. - 2016. - № 9. - С. 8.

Войтко О. Сучасна Європа: політика збереження багатомовності // Директор школи, ліцею,гімназії. - 2013. - № 1. - С. 36-42.

Іноземні мови (Киів. нац. лінгвіст. ун-т) — 2017. - №1. - С. 1-64.

Іноземні мови в школах України. - 2017. - № 3. - С. 1-56.

Перлини європейської літератури

84.4Вел

Б18

    Байрон, Д.-Г.

    Мазепа [Текст] : вибране/ Д.-.Байрон ; [упор. Л. Федорів]. - Львів : Червона Калина, 2011. - 206с.

84.4Авт

Б51

    Бернгард, Т.

    Холоднеча; Старі майстри [Текст] : роман, комедія/ Т.Бернгард. - Х. : Фоліо, 2013. - 474 с.

84.4Вел

В65

    Войнич, Е.Л.

    Овід [Текст] : Роман/ Е.Л.Войнич. - К. : Школа, 2008. - 272с.

84.4Нім

Г44

    Гете, Й.-В.

    Фауст [Текст] : трагедія/ Й.-.Гете ; пер. з нім. М. Лукаша. - К. : КЕТС, 2012. - 400 с.

84.4Фра

З-81

    Золя, Е.

    Жерміналь [Текст] : роман/ Е.Золя ; пер. з фр. В. Черняхівської. - Х. : Фоліо, 2008. - 510с.

84.4 Іта

Д19

    Данте, А.

    Божественна комедія [Текст]/ А.Данте ; пер. з італ. та прим. Є.А. Дроб‘язко; передм. О.Б. Алексєєнко. - К. : Укрвидавполіграфія, 2013. - 608 с.

84.4Фра

К18

    Камю, А.

    Щаслива смерть. Перша людина [Текст] : Романи/ А.Камю. - К. : Юніверс, 2006. - 416с.

84.4Фра

П85

    Пруст, М.

    Альбертина зникає. У пошуках утраченого часу [Текст] : роман/ М.Пруст ; пер. з фр. А. Перепаді. - К. : Золоті ворота, 2013. - 254 с.

84.4Вел

С24

    Свіфт, Дж.

    Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів [Текст] : Сатиричний роман/ Д.Свіфт. - Львів : Червона калина, 2002. - 312 с.

84.4Фра

С31

    Сент-Экзюпери, А. де

    Маленький принц [Текст] : Сказка с рисунками автора/ А.д.Сент-Экзюпери ; пер.с фр. Н.Галь. - М. : РОСМЭН, 1999. - 94 с.

84.4Вел

D53

    Dickens, C.

    Oliver Twist [Текст] : abridged/ C.Dickens. - Maidenhead : A Purnell Classic, 1976. - 194 p.

84.4Фра

H90

    Hugo, V.

    Poesies theatre [Текст]/ V.Hugo. - Moscou : Radouga, 1986. - 608 p.

84.4Фра

M57

    Merimee, P.

    Nouvelles [Текст] = Новеллы/ P.Merimee. - М. : Рольф, 2000. - 256 p.

84.4Пол

S58

    Sienkiewicz, H.

    Potop [Текст]. T. II/ H.Sienkiewicz. - Warszawa : Proszynski i S-ka, 1997. - 570s.

84.4Вел

S84

    Stevenson, R.-L.

    Treasure Island [Текст]/ R.-.Stevenson. - Maidenhead : A Purnell Classic, 1978. - 152 p.