УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

22.05.2019р.                                                                                                                               №23

Про взяття на квартирний

облік громадян міста Бершадь

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» (власні повноваження) ст. 30, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.5 ст.15, ст.39,  ст.45, ст.46  Житлового Кодексу Української РСР, Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, ст.96 Закону України
“Про Національну поліцію”, розглянувши звернення гр. Оцабрика А.С., гр. Кучерявої А.О., проаналізувавши всі додані заявниками документи, виконавчий комітет Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Взяти на квартирний облік на позачергову чергу:

1.1.Кучеряву Анастасію Олександрівну, 2002 р.н., як дитину позбавлену батьківського піклування.

2.Взяти на квартирний облік на першочергову чергу:

2.1.Оцабрика Андрія Сергійовича, 1987 р.н., як працівника Національної поліції України, склад сім’ї 3 чоловік.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бершадської  міської ради з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи із молоддю, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії – В.С.Хлівний).

  Заступник міського голови                                                         В.С.Синявський