ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ОДЕЉЕЊЕ

ТЕРМИНИ ЗА ЧОС

Ана Милановић

VII

петак 0/7. час

Бранка Фундук

VIII

понедељак 0/7.час

Драгиња Ходоба

I1

Биљана Јеленковић

I2

по договору

Александра Кутузов Антић

I3

среда 0/7. час

Биљана Милутинов

I4

понедељак  0.час (7. час)

Јован Ерор

I5

четвртак 1. час (6. час)

Марија Куруцић

I6

четвртак пре 1 часа

Владимир Адашевић

петак 0/7 час

Силвија Стојилковић

II1

петак 0/7. час

Недељка Фабри

II2

петак 4/3. час

Синиша Петровић

II3

четвртак 0/7 час

Снежана Ђинић

II4

среда у 18и15

Светлана Кардаш

II5

по договору

Владислава Вукашиновић

II6

Четвртак,0/7.час

Јасминка Ђурковић

IIБ

уторак 0/7. час

Ирена Достанић

III1

среда 0/7. час

Наташа Недимовић

III2

четвртак 0/7. час

Катица Бабић

III3

Ђорђе Домазет

III4

постојећи распоред због часова који нису предвиђени планом и програмом не пружа слободан термин

Александар Достанић

III5

среда у међусмени

Сања Бачванин

III6

по договору

Ивана Марковић

IIIБ

среда у међусмени

Александра Пантић

IV1

четвртак 7 час

Тијана Бојић

IV2

петак 7/0 час

Зорица Обрадовић

IV3

Utorak, 7.cas/0.час

Смиљана Кеметер

IV 4

понедељак у међусмени

Дарко Перић

IV5

по договору

Зорица Вукмир

IV6

петак 5.час /2.час

Марина Јовић

IVБ