Paràgraf 123 de 204

En línia amb aquestes consideracions, i en el context polític i històric que estem vivint i després de la sentencia condenatoria dels nostres líders polítics per l'Estat espanyol, la tasca d’Esquerra Republicana al Congrés i Senat se centra en els següents objectius:

1. Denunciar la política repressiva i la violència exercida per l'Estat espanyol

2. Insistir en la necessitat d'establir el dialeg entre Catalunya i l'Estat espanyol per tal de resoldre de manera pacífica, democràtica i negociada la instauració de la República Catalana el conflicte polític.

3. Desemmascarar el Règim del 78. Evidenciar i denunciar els greuges d'un Estat monàrquic, unitarista, centralista, uniformitzador, nepotic i ineficient.

4. Defensar els drets i les llibertats, els interessos de les classes treballadores i populars i

l'economia innovadora, productiva i respectuosa amb el medi ambient.

5. Evidenciar reiteradament la manca històrica i reiterada de voluntat de l'Estat per atendre les necessitats d'inversió als Països Catalans i els greuges amb altres territoris de l'Estat.

6. Reivindicar els drets nacionals de Catalunya i dels Països Catalans i la solidaritat amb altres pobles i nacions oprimides.

7. Teixir complicitats amb els col・lectius i moviments progressistes d'arreu de l'Estat i anar

consolidant xarxes de solidaritat mutua.

En línia amb aquestes consideracions, i en el context polític i històric que estem vivint i després de la sentencia condenatoria dels nostres líders polítics per l'Estat espanyol, la tasca d’Esquerra Republicana al Congrés i Senat se centra en els següents objectius:

1. Denunciar la política repressiva i la violència exercida per l'Estat espanyol

2. Insistir en la necessitat d'establir el dialeg entre Catalunya i l'Estat espanyol per tal de resoldre de manera pacífica, democràtica i negociada la instauració de la República Catalana.

3. Desemmascarar el Règim del 78. Evidenciar i denunciar els greuges d'un Estat monàrquic, unitarista, centralista, uniformitzador, nepotic i res eficient.

4. Defensar els drets i les llibertats, els interessos de les classes treballadores i populars i

l'economia innovadora, productiva i respectuosa amb el medi ambient.

5. Evidenciar la manca històrica i reiterada de voluntat de l'Estat per atendre les necessitats d'inversió als Països Catalans i els greuges amb altres territoris de l'Estat.

6. Reivindicar els drets nacionals de Catalunya i dels Països Catalans i la solidaritat amb altres pobles i nacions oprimides.

7. Teixir complicitats amb els col・lectius i moviments progressistes d'arreu de l'Estat i anar

consolidant xarxes de solidaritat mutua.