Звіт

керівника дошкільного навчального закладу №68

  Холод Ірини Анатоліївни за 2017/2018н.р.

   Відповідно до наказу МОН України від 28.01.2005р. №55 «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» щороку по завершенню навчального року, я як керівник ДНЗ, звітую перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю про виконану роботу за 2017/2018 навчальний рік.

  У своїй  роботі колектив керується нормативно-правовими документами:  Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мову», Державною національною програмою «Освіта», розпорядчими документами державного та місцевого рівня, Положенням «Про дошкільний заклад», Статутом дошкільного закладу ( нова редакція від 19.04.2016), Колективним договором  ( прийнятим 30.05.2017 № 34/17) та іншими нормативними документами.

     Дошкільний навчальний заклад № 68 «Ромашка» знаходиться за адресою: м.Миколаїв, вул 1-Екіпажна, 4, телефон 8(0512)44-87-93, E-mail: dzaklad68@gmail.com

   Режим роботи ДНЗ №68: п’ятиденний;  з 07.00. до 17.30; чергової групи з 17.30-19.00. Мова навчання – українська. У закладі функціонує 10 груп, з них: 2 групи – раннього віку, 3 – спеціалізовані (з них: 2 – спеціальні групи для дітей з порушенням мови, 1 – спеціальна група  для дітей із затримкою психічного розвитку), 5 – загального типу (з них: 2 – для дітей молодшого дошкільного віку, 1 – середнього дошкільного віку, 2 – старшого віку), які відвідує протягом року у середньому 215 дітей. У звітній період кількість груп не змінювалась. Наповнюваність груп також суттєво не змінилась, у 2016 році – 220 дітей,  у 2015 – 225 дітей, а у 2017-  214 дітей   на початок  навчального року.

     Успішна та плідна праця може бути за умови налагодженої роботи усіх ланок. Так, до складу адміністративного корпусу ДНЗ належать: завідувач- Холод І.А., вихователь-методист –Кляшторна Г.Ю.., завідувач господарства – Сидельникова М.Г., старша медична сестра –Адамчук О.В.

За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 46 співробітників. З них: 26 педагога, 22 технічного персоналу. ( з них 4 педагоги у декретній відпустці)

Протягом 2017/2018 року звільнився 1 вихователь та 4 чоловіка технічного персоналу,  було прийнято на роботу 4 педагога та 8 чоловік технічного персоналу.

Роки навчання

прийнято

всього

звільнено

всього

педагоги

техперсонал

педагоги

техперсонал

2015-2016

2

6

8

1

2

3

2016-2017

5

5

10

2

6

8

2017-2018

4

8

12

1

4

5

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу  працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал.

У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для всебічного розвитку дітей та творчого пошуку педагогів. Педагогічний колектив ДНЗ №68 – це:

З них:

 

З них :

Стаж педагогічної роботи:

       За 2017/2018 навчальний рік при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили фахову майстерність 8 педагогів: Волкова Н.А., Шаліна О.В., Спінчевська Г.П., Спицька Л.В., Кляшторна Г.Ю., Погорнець О.А., Павлова О.Ю., Кузьмяк С.Є. .

    Згідно плану проведення атестації в 2018 навчальному році було атестовано 5 педагогів.

За підсумками атестації:

Волкова Наталя Анатоліївна, вихователь, відповідає займаній посаді  та встановлено їй 11 тарифний розряд, відповідає раніше присвоєному званню «вихователь-методист».

Крічко Наталії Володимирівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Дєушевій Олександрі Вікторівні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Петляк Вікторії  Валеріївні, вихователю, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Ковальчук Юлія Валеріївна, інструктор з фізкультури, присвоєно кваліфікаційної категорію «спеціаліст вищої категорії».

     Атестація працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів по дошкільному закладу.  

    У ДНЗ здійснюється диференційований підхід до педагогів на основі діагностування та тестування. Виходячи з його  результатів та проблемної теми ДНЗ: «Забезпечення наступності та пезперервності між дошкільною та початковою лнкою, інтеграція родинного і суспільного виховання».  Протягом року колектив розв’язував наступні завдання:

1.Створення сприятливих умов для укріплення здоров’я дітей за методикою М.М.Єфіменка.

2.Підвищення ефективності процесу мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобами мнемотехніки.

3.Розробка програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2018/2023 навчальні роки.

   На виконання річної задачі дошкільного навчального закладу щодо впровадження фізкультурно-оздоровчої роботи за даною методикою, відповідно до річного плану протягом вересня-листопада цього року було здійснено тематичне вивчення. У ньому брали участь члени проблемної групи педагогів у складі: керівник - Ковальчук Ю.В., члени – Дєушева О.В.., Середа Н.М., Шульга Л.В., Крічко Н.В., Волкова Н.А., Шведун .О.  та медична сестра Адамчук О.В.. Під час вивчення данного питання членами проблемної групи була виконана плідна робота.

     Під час медичного огляду було обстежено 214 дітей дошкільного віку, з них: за групами здоров’я: І група здоров’я  – 135 дітей ( 63%);  ІІ група здоров’я  – 74 дитини ( 39%); ІІІ група здоров’я  – 3дитини ( 1%); ІV група здоров’я  – 2 дитини ( 1%);  основна – 201 дитина ( 94%); підготовча – 10 ( 5%); спеціальна – 3 дитини ( 1%) ; гармонійний розвиток дітей – 211 дітей; середньо-гармонійний – 3 дитини.

     Разом з медичною сестрою Адамчук О.В. проведена педагогічна діагностика фізичного розвитку  дітей. В основу якої була покладена авторська методика ігрового тестування рухового розвитку та здоров’я дітей за М.М.Єфименко.

          В ігровій формі було обстежено 150   дітей.  

         Вся робота з фізичного виховання здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня розвитку та підготовленості дітей, під постійним медико-педагогічним контролем.

На виконання річної задачі дошкільного навчального закладу щодо розвитку зв’язного мовлення дітей засобами мнемотехніки  було здійснено  тематичне вивчення  стану зв’язного мовлення дошкільників. У тематичному вивченні брали участь члени проблемної групи педагогів у складі: Шаліна О.В., Лук’янчик К.В.,Терехова О.І., Канівіченко Т.О.,Спицька Л.В., Погорнець А.А., Руденко Н.І.

Перевіркою встановлено, що педагогічним колективом проводиться певна робота з вищезазначеного питання.

Підвищенню рівня педагогічної майстерності педагогів сприяли проведені заходи:

- Семінар-практикум: «Ефективні форми взаємодії з дітьми.Мнемотехніка»;

- Консультації: «Використання мнемотаблиць у роботі з розвитку мовлення з дітьми дошкільного віку»;

- Круглий стіл: « Підвищення ефективності процесу корекції мовних порушень у дітей дошкільного віку засобами мнемотехніка»;

Ділова гра « Що? Де? Коли?»

- Майстер-клас « Мнемотаблиці у роботі по розвитку зв*язного мовлення дітей дошкільного віку»;

- Майстер-клас для батьків « Розвиток та тренування пам*яті дітей дошкільного віку»

- Створена збірка матеріалів « Мнемотехніка – допомога вихователю»

-  Проведенні відкриті перегляди занять:

Педагоги протягом навчального року відвідали семінари-практикуми та отримали сертифікати з мнемотехніки під керівництвом автора даної методики  - Чепурного Генадія ( Кляшторна Г.Ю., Шведун Є.О., Погорнець О.А., Канівіченко Т.О., Соколова Н.І.)

Серед складних і відповідальних завдан, які стоять нині перед вихователями дитячого садочку, одне з найважливіших – стимулювання мовної активності дошкільників. У полі зору педагога має бути кожна дитина в групі незалежно від рівня її мовного розвитку.

    У садочку створенні умови для розвитку мови дітей, в достатній кількості забезпечено посібниками, дидактичним матеріалом, методичної та дитячої літератури, періодичних видань. Протягом року в групах значно збільшилась кількість наочних матеріалів. Педагоги в своїй роботі більш активно використовують інноваційні технології для роботи з дітьми та в кожній групі є готовий матеріал на електронних носіях.

Вивчення планів роботи педагогів показало, що вони вцілому відповідають програмі від двох до семи років "Дитина". Всі вихователі планують роботу з мовленнєвого розвитку постійно та відповідно до лексичної теми.

Також протягом 2017/2018 навчального року колектив дошкільного навчального закладу № 68 працював над програмою розвитку установи на 2018-2023 навчальні роки.

  За минулий навчальний рік проведено 4 педагогічні ради. На яких вирішувались питання   щодо результатів роботи закладу відповідно до річного плану та шляхи реалізації поставлених завдань.

    Річний план за минулий навчальний рік виконано в повному обсязі.

   Протягом року дошкільний заклад, як завжди активно брав участь у методичній роботі міста. Так, педагогічним колективом дошкільного закладу було проведено відкритий показ на курси МОІППО для завідувачів ЗДО фестиваль « Простір – Батьки – Діти – Творчість» . Заходи  продемонстрували наявність творчого потенціалу педагогів закладу та їх достатній професійний рівень.          

 Протягом року педагоги закладу з метою підвищення професійного рівня відвідували міські семінари, тренінги, майстер-класи, методичні об’єднання, беруть активну участь в онлайн вебінарах.

        Третій рік поспіль, педагоги закладу беруть участь у Міжнародному форумі освітніх технологій «Перспектива – Миколаїв» який проходить в Коблеве. У цьому році активними учасниками форуму стали Кляшторна Г.Ю., Канівіченко Т.О., Погорнець О.А..

        Протягом 2017/2018 року педагоги підвищували свій фаховий рівень професійної компетенності, опікувались фаховою сомоосвітою, вивчаючи актуальні матеріали та були опубліковані в журналах:

   В навчальному році колектив ДНЗ № 68 також отримав грамоту від адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради за перемогу у номінації « Улюблений зелений куточок для дітей» та подяку педагогічному та батьківському колективу та  від оповноваженого президента України з прав дитини за вагомий внесок в підтримку національної програми « Наставництво над дітьми – сиротами» у Миколаївській області.

       Холод І.А. отримала, подяку МОІППО за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток регіональної дошкільної освіти та співпрацю з Миколаївським інститутом післядипломної освіти, 2017р..

Зусилля всього колективу спрямовані на підвищення рівня навченості та вихованості дітей за державними стандартами, базового компоненту дошкільної освіти . У цьому навчальному році дошкільний заклад працював з програмою « Дитина»  та рядом порціальних програм.

На виконання плану заходів спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період 2020 року в м.Миколаєві, працював гурток вивчення англійської мови на безоплатній основі для дітей середньо-старшого дошкільного віку.

У   2017-2018 навчальному році середній бал виконання основних розділів програми дітьми закладу склав – 2,6 бали, що підтверджує стабільність в роботі всього колективу ДНЗ.

І мол. «А»

І мол. «Б»

ІІ мол. «А»

ІІ мол. «Б»

Середня

Старша «Б»

Старша»Б»

Логопед. «А»

Логопед. «Б»

Спеціальна «В»

Загальна

2014-2015

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,8

2,4

2,5

2,2

2,6

2015-2016

2,4

2,5

2,4

2,5

2,6

2,7

2,9

2,4

2,3

2,0

2,6

2016-2017

2.6

2.7

2.0

2.6

2.5

2.8

2.9

2.5

2.5

2.3

2.6

І мол. «А»

І мол. «Б»

ІІ мол. «А»

ІІ мол. «Б»

Середня «А»

Середня«Б»

Старша

Логопед. «А»

Логопед. «Б»

Спеціальна «В»

Загальна

2017-2018

2.2

2.5

2.4

2.5

2.5

2.4

2.3

2.4

2.2

1.9

2.6

      Протягом  навчального року навчально-виховна, методична діяльність дошкільного закладу висвітлювалась через масові засоби інформації на сайтах УО ММР, НМЦ та у блозі ДНЗ № 68.

Одним з найефективніших методів роботи садочку, яка ведеться протягом року, є співпраця з іншими суспільними організаціями, а саме:

Особливо тісний зв’язок протягом року у нашого дошкільного закладу  з Миколаївською загальноосвітньою школою № 12. Через зустріч вихователів з вчителями, участь у спільних масових заходах, акціях. Керівництвом ЗОШ № 12 було організовано підготовчі курси для майбутніх першокласників, які з задоволенням відвідували діти старшого дошкільного віку нашого садочку.Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до школи.

     Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», річного плану роботи ДНЗ №68, з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №68, до складу якої входять педагогічні працівники.

     На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Для батьків дітей, які не відвідують дошкільний заклад працює консультативний пункт, до складу якого входять  спеціалісти закладу. Протягом навчального року безкоштовно надаються консультації батькам з різних питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи. На черзі у дошкільний навчальний заклад у 2018 році стоїть  66 дітей ( переважно віком від 2-4 років), яким вже видані направлення для оформлення в ДНЗ № 68 на 2018-2019 навчальний рік.

       Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків з питань підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу намагаються урізноманітнювати форми і методи роботи з батьками.  Окрім свят, проводяться консультації, бесіди, батьківські збори, відкриті перегляди занять, семінари, майстер-класи.

         У 2017/2018 навчальному році  колектив педагогів започаткували роботу фестиваля « Простір – Батьки – Діти – Творчість»  у системі роботи ДНЗ . Така інноваційна форма роботи з батьками сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвиток дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у своїй роботі.. Протягом 5 місяців напрямків роботи, а саме:

    Спеціалісти закладу завжди готові надати консультацію та допомогу всім сім’ям, які її потребують.

         У дошкільному навчальному закладі кожного року складається соціальний паспорт родин. На кінець навчального року  ДНЗ виховується 206 дітей у 178 родинах,  з них 1 дитина, зі статусом дитини-сироти та 1 дитина,  яка позбавленна батьківського піклування, 2 дитини-інваліда, 1 дитина постраждалих від ЧАЕС, 5 – дітей – переселенців, 29 дітей з багатодітних сімей, 13 дітей, із малозабезпечених сімей, окрім цього 15 дітей         , у яких батьки є учасниками АТО.

 

Кіл-ть дітей сиріт та дітей пбп

Кіл-ть дітей-інвалідів

Кіл-ть дітей постраждалих від ЧАЕС

Кіл-ть дітей, батьки яких загинули при виконан.служб.обов*язків

Кіл-ть дітей, батьки яких загинули в зоні АТО

Кіл-ть дітей- переселенців

Кіл-ть дітей з багатодітних сімей

Кіл-ть дітей із малозабезпечених сімей

Кіл-ть дітей, у яких батьки є учасниками АТО

1

2

1

-

-

5

29

13

15

       Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів. Тому наші педагоги приділяють особливу у вагу у вихованні патріотизму, шанобливого ставлення до дорослих, воїнів та ветеранів, любов до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, токож  виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят. Вищезазначені заходи здійснюються при безпосередній підтримці батьків.

У навчальному році в ДНЗ № 68 було проведено планову перевірку у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Начальником Центрального РВ у м.Миколаїв ГУ ДСНС України в Миколаївській області. У ході перевірки було написано 6 приписів, 3 з яких вже усунені, залишилось обладнати наявні приміщення навчального закладу автоматичною протипожежною сигналізацією з подальшим виведенням сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони та влаштувати протипожежні двері у перегородках, що розділяють приміщення різного функціонального призначення і різних категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, зокрема:  приміщення щитової. Для усунення даних приписів були написані відповідні листи з проханням виділити кошти навчальному закладі. Також рекомендувалось заборонити ( демонтувати) екскплуатацію грат на вікнах першого поверху, які не розкривається, не розсуваються, не знамаються. Дане питання вирішується, на сьогоднішній день в дошкільному навчальному закладі існує 18 виходів з будівлі.

       Окрім цього в ДНЗ № 68 проводилася перевірка представником захисту прав, свобод та законних інтересів дітей ССД, в ході перевірки зазначено, що робота в закладі побудована на належному рівні.    

Якість  роботи кожного педагогічного колективу визначається перш за все станом здоров’я дітей. Аналіз поглиблених медоглядів по ДНЗ №68 за 2017/18 навчальний рік у порівнянні з минулими роками показав:

ЧДХ (часто дітей хворіючи)по ДНЗ збільшилась  на 1:

2016 р. –7

2017р. – 8

2018р. - 8

Лор-поталогій у дітей значно зменшились :

2016 – 26 дітей.

2017 – 20 дітей

2018 – 11 дітей

Хірургічних патологій (фімози, грижі) –

2016 – 13 дітей.

2017 – 14 дітей.

2018 – 8 дітей

Показники не гармонійного розвитку дітей з дефіцитом ваги

2016 – 9 дітей.

 2017 – 4 дитини

2018 – 3 дитини

З надлишком ваги

2016 – 2 дитини.

2017 – 2 дитини

2018- 1 дитина

 Патології органів травлення ( панкреапатії, дискенізії, жовчевиводних шляхів)

 2016 – 1 дитина

 2017 – 2 дитини

2018 – 2 дитини

       Оздоровленню дітей, зміцненню здоров'я та зниженню їх захворюваності сприяють створенні сприятливі санітарно-гігієнічні умови, забезпечення турботливого догляду за дітьми, перебування на свіжому повітрі, систематичне проведення ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультурних занять, загартовуючих заходів, обстеження стоп дітей за допомогою плантографа , використання  тубус-кварцу, інгалятора, кварцової лампи.

Керуючись санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що у 2017 році  випадків захварюваності було 518(ясла - 157, сад - 361), що на 137 випадків більше ніж у 2016 році - 381(ясла - 138, сад - 243).

У 2017/18 році днів пропущених за хворобою було 3864(ясла - 1123, сад - 2741) проти 2016 року  - 2444(ясла - 877, сад - 1567), що є на 1420днів більше.

У дошкільному закладі у 2017/18 році % захворюваності  склав 7.2%(ясла – 9.4%, сад – 6.2%), що на 2.7% більше ніж у 2016/17 році – 4.5%(ясла – 6.1%, сад – 4%). Кількість днів, пропущених за хворобою однією дитиною збільшилося на 6.8 дня та складає 18.0 дня проти 11.2 у 2016/17 році.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2017

Всього випадків

Пропущ.по хвор.

% захворюваності

На 1 дит. днів

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ясла

119

138

157

681

877

1123

4,1

6.1%

9.4%

10,3

15.4

24.0

сад

185

243

361

1096

1567

2741

2,8

4%

6.3%

7,1

9.7

16.3

ДНЗ

304

381

518

1777

2444

3864

3,2

4.5%

7.2%

8,0

11.2

18.0

     У 2017/18 році було зареєстровано  424 випадків простудних захворювань ГРВІ (ясла – 135, сад - 289), це на 175 випадків більше, ніж у 2016 році  - 249 випадки (ясла – 97, сад - 152).

     Соматичних захворювань у 2017/18 році виявлено: Бронхіт – 46 випадків(ясла - 14, сад - 32), ща на 8 більше ніж у 2016 році – 38 випадків(ясла - 14, сад - 24), пневмонії у 2017 році – 1 випадок (сад - 1), так як у минулому році.

     Дошкільний навчальний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий  спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого утримання дітей, раціонального харчування. Здоров’я, його охорона та зміцнення, безпека дітей є пріоритетом у роботі нашого дошкільного закладу. Завдяки батькам  здійснюється фізична охорона дітей щоденно з ранку до вечора. Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності дітей як з працівниками, так і з батьками.

      Не дивлячись на те, що  педагогічним колективом дошкільного навчального  закладу проведено плідну роботу з питань охорони здоров’я та запобігання нещасних випадків з вихованцями ,  рівень дитячого травматизму є досить високим а першза все це  побутові травми. Статистика свідчить про наступне:

У 2017/18 році зафіксовано - 4  випадків травмувань(ясла - 2, сад - 2),  що на 6 менше ніж у 2016 році – 10 випадків травмувань(ясла - 1, сад - 9)

2015р. – 15 побутових

2016 р. - 9побутових

            - 1 під час навчально - виховного процесу

2017р. - 2 побутові

2018р. – 4 побутові

     Основними причинами нещасних випадків з дітьми є загальне ослаблення дитячого організму та особиста необережність дітей.

ГРВІ

Бронхіти

Пнєвмонії

Травми

О.ГЄК

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ясла

91

97

115

13

14

14

1

1

0

7

1

2

-

0

0

сад

132

152

235

17

24

32

2

-

1

8

9

2

1

0

0

ДНЗ

223

249

350

30

38

46

3

1

1

15

10

4

1

0

0

       Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227.

       Керівником ДНЗ видано наказ «Про організацію харчування дітей в ДНЗ у 2017-2018н.р.», відповідно якому створено комісію по контролю за якістю організації харчування дітей. До складу комісії входять представники ДНЗ та батьківської громадськості. У адміністрації та членів комісії протягом року на постійному контролі  дотримання термінів реалізації, відповідного температурного режиму, товарного сусідства харчових продуктів та сировини під час зберігання та транспортування. Прийом харчових продуктів та продовольчої сировини здійснюється лише при наявності документів, що підтверджують їх якість, згідно з Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів».Забезпечено контроль стану холодильного та технологічного обладнання харчоблоку, проведення своєчасного ремонту у разі необхідності. Страви готуються відповідно до двотижневого  перспективного меню для харчування дітей 1-3річного віку та 3-6 річного віку ( на зиму-весну, літо-осінь ), яке розроблено та затверджено СЕС для дошкільних навчальних закладів, що обслуговуються КВП по організації харчування у навчальних закладах.

     Контроль за якістю приготовленої їжі ведеться регулярно під час кожної видачі, про що свідчать записи в бракеражному журналі видачі готової продукції; щоденно в наявності контрольне блюдо, добові проби страв , які зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і є показником якості роботи кухарів.Забезпечено організацію дієтичного харчування дітей. В оздоровчий період вітамінізація забезпечувалась завдяки вживанню дітьми фруктів,  соків  та  компотів з свіжих фруктів. Для харчуванні дітей не використовуються продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі смаку, консерванти, кремові вироби, вершково-рослинні масла та масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Приготовлені страви з постачаємих продуктів якісні та смачні, так як забезпечено дотримання технології  приготування їжі відповідно до затверджених рецептур та санітарно-протиепідемічних вимог.

    Аналіз виконання норм харчування свідчить про наступне: що в 2016 році , в порівнянні з минулими роками  суттєво покращено харчування дітей –в  раціоні регулярно  передбачаються такі продукти  як: кефір, ряжанка, солоні огірки, квашена капуста. Збільшилося постачання таких продуктів як:  м'ясо, риба, олія, борошно, яйця, кисломолочний сир, сметана, твердий сир, кондитерські вироби. Що дозволило урізноманітнити виготовлення страв, серед яких вінегрет, сирники, кисіль, кисло-молочні напої,  порціональна риба,  гуляш із м’яса та печінки, страви з картоплі, овочів та багато інших.  

        Відповідно до рішень Миколаївської міської ради від 14.08.2017 року № 680 граничні норми коштів на день для харчування дітей в дошкільному закладі : в групах для дітей ранього віку – 16.00 грн, дошкільного віку – 20.90 грн., а в літній оздоровчий період вартість харчування збільшується на 10%. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день.

         Спільна робота адміністрації та ради дошкільного закладу до складу якої входять представники педагогічного колективу та батьківського комітету закладу була спрямована на забезпечення статутної діяльності дошкільного закладу. Протягом навчального року на постійному контролі адміністрації закладу та батьківського комітету знаходились питання харчування дітей, якість медичного обслуговування, дотримання санітарно — гігієнічних вимог утримання,   протипожежної  безпеки,   безпеки   життєдіяльності  дітей   та працівників,   режим   дня,   трудова   дисципліна   працівників, виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріями передбачених у 2017/18 році, організація   роботи   за економним використанням енергоносіїв та води, фінансова дисципліна та полішення матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

         Протягом 2017/2018 року  колективом ДНЗ не було допущено перевитрати лімітних асигнувань передбачених на зарплату, харчування дітей та енергоносії відповідно до кошторису.

Фінансово-матеріальне зміцнення відбувалося за рахунок бюджетних коштів, депутатських, за рахунок благодійної допомоги від батьків.

      В 2017-2018 навчальному році завдяки спільним зусиллям депутатського корпусу,  управління освіти Миколаївської міської ради, батьківської громадськості  значно покращилась матеріально-технічна база ДНЗ.

   На придбання обладнання, матеріалів та проведення ремонтних робіт в поточному році використано  коштів:

Депутатські кошти  на суму – 80000.00 грн

Виділені депутатом Миколаївської міської ради Андрійчуком Владиславом Юрійовичем:

Виділені депутатом Миколаївської міської ради Кисельовою Оленою Василівною

Бюджетні кошти на розвиток установи у суму – 145341.59

у 2017 році:

На поточний ремонт ( утеплення покрівлі) – 100000.00 грн

Папір офісний – 2433.60 грн

Миючі засоби – 24086.60 грн

Білизна – 5310.00 грн

Одеяло БСТ – 3420.00 грн

Матраси дитячі – 2180.40 грн

Протипожежні засоби – 499.99 грн

у 2018 році:

Канцелярія – 2321.00 грн

Миючі засоби – 3390.00 грн

Пральний порошок – 1700.00 грн

Батьківські кошти на суму – 183720.95 грн

Іграшки – 24245.09 грн

Канцелярія – 25568.15 грн

Корм – 1211.43

Підписка на журнали – 5896.34 грн

Ламінатор – 2743.00 грн

Спортивне обладнання – 3829.90 грн

Комплектуючі до комп ютера – 9665.30 грн

Література – 1025.00 грн

Тренажер – 420 грн

Новорічні прикраси – 1141.38 грн

Меблі – 4059.44 грн

Будівельні матеріали – 34103.96 грн

Електротовари – 10446.25 грн

Жалюзі – 18348.00 грн

Сантехнічні вироби – 4984.71 грн

Посуд – 5110.00 грн

Пісок – 1400.00 грн

Физична охорона – 16800.00 грн

Чиста вода – 8970.00 грн

Ремонт компютерної техніки – 2153.00 грн

Перевірка опори заземлення – 600.00 грн

Послуги ОГП ( тривожна кнопка ) - 2400.00 грн

Проведені роботи по ремонту у ДНЗ № 68

    З червня по серпень 2017 року були замінені вікна та двері на металопластикові у музичній залі, кабінеті психолога, кабінеті англійської мови та в холі музичного залу. Зроблений косметичний ремонт у цих приміщеннях.

    У серпні місяці були замінені лампи на харчоблоці.

    З листопада – по грудень 2017 року було замінено 9 вікон, 1 двері та зроблений косметичний ремонт  у 3-х групових приміщеннях.

      Прийом благодійної допомоги у вигляді товарів та оплати послуг здійснювався на підставі актів прийому-передачі БФ Ромашка68 та заяв від голів батьківських комітетів з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському облік у,про  що свідчать акти оприбуткування матеріальних  цінностей та оплати послуг.  Інформація про благодійність висвітлюється на сайті УО ММР, блозі ДНЗ № 68 та інформаційному стенді  при вході в приміщення ДНЗ.

        Батьки не тільки спонсори, а й помічники  у всіх добрих справах ДНЗ. Гасло нашого садочка « Все добре в світі – від людини».  За активну участь у підготовці до нового 2017-2018 навчального року та сприяння покращенню умов навчально-виховного процесу, благоустрою території ДНЗ та проведення будівельних робіт було висловлено батькам було вручено подяки.

      На виконання закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі звернення: ведуться журнал обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів.

        За звітний період до адміністрації ДНЗ надійшло та було розглянуто 42 звернення громадян.                               .                                            
        Всього за даний період  взято на облік  42 дитини. Поступили в ДНЗ -  40дітей. При зверненні громадян найчастіше піднімаються питання взяття дітей на облік, відхилення з електронного реєстру.

Видано довідки: про роботу в ДНЗ  - 7,  про працевлаштування -1, довідка про відвідування ДНЗ дитиною – 11.                  

Об’єктивно і вчасно розглядаються заяви громадян за результатами яких в обов’язковому порядку  надаються обґрунтовані відповіді і вказуються терміни їх виконання.                            .                            
        

      Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями, в якому дитина пізнає навколишній  світ і себе. А головне є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

      Всім дякую за плідну працю у 2017-2018 н.р. та бажаю здоров’я, доброго відпочинку, натхнення у роботі.

Дякую за увагу.