ESPAI 2

Fa pocs dies un crític autoritzat ______________ (DIR/2) que nosaltres , vull dir els catalans, en la nostra narrativa moderna no ______________ (TENIR/1) ni un Joyce, ni un Proust, ni un Mann.

A mi se’m va acudir  que era una sort que no els ______________ (TENIR/1), perquè, com ______________ (DIR/1) al col·legi, amb els cromos, ______________ (SER/1) repe.

Ja sé que el crític vol dir que no ______________ (HAVER-HI/2) cap valor que  es ______________ (PODER/1) comparar amb aquests valors, admesos com a valors punta, a Anglaterra, a França i a Alemanya.

Però, si al costat de Joyce no ______________ (HAVER-HI/3) un T. S. Elliot disposat a trencar llances a favor d’aquell munt de cartilles i no ______________ (AFIRMAR/2) que allò era tan bo o més que Guerra i Pau de Tolstoi;

si no ______________ (HAVER-HI/3) aquest i tants d’altres crítics, ______________ (SABER/1) el nostre crític que Joyce és un valor intocable?

I no hi puc fer més, jo sempre penso el mateix: Quina pena que no ______________ (TENIR/1) entre nosaltres un T. S. Elliot. Encara que ______________ (SER) repe.


ESPAI 4

Potser no llegiràs aquesta carta ________ començo advertint-te que he comès un assassinat.

 1. en  cas que
 2. posat que
 3. si

Comprenc la teva sorpresa; però si fas ________ i segueixes llegint,

 1. un ai al cor
 2. el cor fort
 3. el cor en un puny

 

 ________ entre tu i jo no hi ha altra diferència que aquesta: tu no has comès l’assassinat.

 1. t’adonaràs que
 2. et donaràs compte que
 3. t’adonaràs de que

He assassinat l’àngel de ________.I no ha estat fàcil, creu-me;

 1. la vivenda
 2. l’habitatge
 3. la llar

potser per això ________ sento tan orgullosa.

 1. me’n
 2. m’en
 3. m’hi

 I tu de seguida somrius, i quan et refàs de la sorpresa —________ en aquell moment no tenies cap ganes de somriure,

 1. perquè
 2. per què
 3. per a què

__________ més aviat de proferir un renec—, i et tombes per contradir-lo, ell ja no hi és.

 1. si no
 2. sinó
 3. tanmateix

__________ vaig anar descobrint que jo no era jo. Jo era jo i ell.

 1. a poc a poc
 2. poc a poc
 3. a més a més

Vaig somriure, ________, una vegada més, i vaig dir-li:

 1. és a dir
 2. doncs
 3. malgrat

 —Ets tan comprensiu! No sé pas ________ porto una vida tan inútil.

 1. perquè
 2. per què
 3. per a què

Sense el meu somriure habitual i sense la meva ________ amable,

 1. contesta
 2. contestació
 3. qüestió

 havia de resoldre a cada instant ________ contestaria, quina havia de ser la meva opinió.

 1. que
 2. què
 3. a que


ESPAI 3

__________ tot llegint d’amagat, Quima va comprendre que li preparaven una estafada.Cada un d’aquests llibres que hem enumerat i molts més que seria llarg de consignar, era una porta a un món de possibilitats, a tot un món d’influències.

 1. Així mateix,
 2. Malgrat
 3. Però

Aquells homes, el seu pare, els seus germans, el seu futur marit, tenien les claus del món i ________ deixaven barrat.

 1. li
 2. hi
 3. l’hi

  Ella, Quima, es quedava a la porta, tot el que podia fer era entrar d’estranquis, ________ els altres dormien

 1. mentre
 1. mentre que
 2. mentrestant

Aquestes consideracions li causaven una certa inquietud, __________ al mateix temps li conferien un estrany benestar

 1. doncs
 2. però
 3. perquè

Li permetia creure que tot era possible, fins i tot que algú, un meravellós príncep oriental s’aturés a la porta per _________ cap a una felicitat sense mesura.

 1. endur-se-la
 2. endur-se-la’n
 3. endur-se-l’hi

 És a dir, tota aquella ignorància ________ començava a ser conscient, li permetia estar sempre perennement enamorada.

 1. de la que
 2. de la qual
 3. de qui

Vist des de l’escletxa dels porticons, el festejador no oferia més detalls, cosa que era un avantatge, __________ així Quima podia imagina tota la resta i dotar-lo  de totes les qualitats  que ella trobava essencials en un home

 1. perquè
 2. per què
 3. per a què

Com és natural, Quima necessitava una confident i va trobar-la, no pas en la senyoreta de companyia, _________ en la cambrera segona, la Pauleta.

 1. si no
 2. sinó
 3. si no que

Vaig somriure, ________, una vegada més, i vaig dir-li:

 1. és a dir
 2. doncs
 3. malgrat

 —Ets tan comprensiu! No sé pas ________ porto una vida tan inútil.

 1. perquè
 2. per què
 3. per a què

Sense el meu somriure habitual i sense la meva ________ amable,

 1. contesta
 2. contestació
 3. qüestió

 havia de resoldre a cada instant ________ contestaria, quina havia de ser la meva opinió.

 1. que
 2. què
 3. a que

ESPAI 1

3-15-👀-20-5 / 4 / 21-18-👀-5-👀

1-18-👀 / 4-5 / 20-18-9-👀-6

16-1-18-1-👀-5-👀

16-1-👀-5-👀 / 4-5 / 7-18-1-👀-9-1

4-18-1-👀-1-14-5-19

16-12-1-👀-1 / 4-5-12 / 👀-5-14-20-18-5

22-9-👀-1 / 15-12-9-👀-16-9-3-1

2-15-7-1-20-5-👀

3-1-👀-👀 / 4-5- / 12 / 1-18-16-1

12-1 / 20-5-👀-15-14-5-18-1