PRIVATUMO POLITIKA

UAB "Auto Regis" įsipareigoja saugoti Jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje Jums pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, sąlygas bei Jūsų teises.

Ši Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu NR. 2016/679 (toliau - Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais.

UAB "Auto Regis" juridinio asmens kodas 1669933298 , PVM mokėtojo kodas LT699332917, buveinės adresas : Stoties g. 13, Plungė. Internetinės svetainės adresas www.autoregis.lt. , elektroninis paštas autoregis@gmail.com, atsakingas asmuo Regimantas Šimkevičius , tel nr. +37068625894.

Sudarydami sutartį mums atskleidžiate savo asmens duomenis : Vardas, Pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, buveinės adresas, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris) vairuotojo pažymėjimo duomenys (gimimo data, pažymėjimo išdavimo data, galiojimo laikas, pažymėjimo numeris, išduodanti institucija, asmens kodas).

Jūsų asmens duomenis naudojame tam, kad sudarytume su Jumis paslaugų teikimo sutartį, išrašyti sąskaitą - faktūrą ir kad galėtume su Jumis susisiekti nenumatytais atvejais. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti su mūsų Privatumo politika, tačiau tokiu atveju nebus galima sudaryti paslaugų teikimo sutarties.

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus teisėsaugos institucijoms pagal LR teisės aktų numatytą tvarką.

Jūsų duomenis saugosime 1 metus nuo paslaugų sutarties galiojimo pabaigos. Praėjus šiam laikotarpiui Jūsų asmens duomenys bus sunaikinami.

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi valdytojo veikloje, turi šias teises: žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos galiojančios sutarties ir po paskutinės galiojančios sutarties praėję ne mažiau kaip 9 mėnesiai.

Jeigu turite klausimų arba nusiskundimų dėl Privatumo politikos užklausas siųskite el. paštu autoregis@gmail.com (asmens duomenų neteikiame telefonu ir/ar elektroniniu paštu dėl nesančios galimybės identifikuoti pareiškėją) arba atvykite mūsų buveinės adresu. Jeigu iškylančių klausimų nepavyksta išspręsti su Jūsų asmens duomenų valdytoju, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.