Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na 34. nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Féria

Štvrtok

Sviatok sv.Ondreja ,apoštola

Piatok

Féria

Sobota

Féria

Nedeľa

1.Adventná nedeľa


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

 27.11.2017

18:00

za pomoc Božiu pre dcéru a vnuka

Utorok

28.11.2017

18:00

za pomoc Božiu pre rodinu

Streda

29.11.2017

18:00

+František Matonok

Štvrtok

30.11.2017

8:15

+ Ondrej,Rozália a Monika

Piatok

1.12.2017

18:00

+ Filoména  a Karolína

Sobota

2.12.2017

8:15

+starí rodičia a príbuzní

Nedeľa

3.12.2017

9:00

+Viktoria a Milan a rodičia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

28.11.2017

17:00

za pomoc Božiu pre Annu

Streda

Štvrtok

30.11.2017

17:00

+starí rodičia

Piatok

1.12.2017

17:00

+ Mária a Peter Supuka ,rodičia a súrodenci

Sobota

Nedeľa

3.12.2017

10:30

+ Belanová a Repiská

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 000 0000 7433 8063