ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

25 травня 2018 року                            смт Делятин                                                    № 65

Про доступ до публічної інформації

           На виконання вимог Конституції України, Закону України  від 13 січня 2011 року № 2939- VI «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання  забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»:

1. Затвердити:

1.1.Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади  (додається).

1.2. Перелік відомостей, що становлять службову таємницю (додається) та види публічної інформації, якою володіє Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади  та способи оприлюднення (додається).

1.3. Форму  запиту на отримання публічної інформації (додається) та примірний порядок складання та подання запитів на інформацію (додається).

2.Призначити начальника відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  Процьків-Доцяк Лідію Любомирівну відповідальною особою з питань реєстрації запитів на публічну інформацію селищної ради об’єднаної територіальної громади.

2.2.Покласти на начальника відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  Процьків-Доцяк Л.Л. обов’язки  щодо:

     -  реєстрації запитів на інформацію, їх обліку, опрацювання та

        систематизації;

     -  аналізу та контролю щодо задоволення  запитів на інформацію;

     -  надання консультацій під час оформлення запиту;

- систематичного аналізу стану роботи по розгляду запитів на інформацію,    

  підготовки пропозицій керівництву селищної ради стосовно удосконалення  

  цієї роботи.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

      Селищний голова                                                         Богдан  Клим'юк

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            розпорядження

                                                                                            селищного голови

                                                                                            25.05.2018 р. № 65

                                                              Порядок

                                            доступу до публічної інформації

в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади

та порядок оскарження рішень розпорядника інформації

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (в тому числі електронною поштою), реєструються начальником відділу загальної, організаційної та інформаційної роботи апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Запит на інформацію подається усно, письмово і електронною поштою за адресою: телефон (03475) 4-32-51, письмово: 78442, смт. Делятин, вул.16 Липня, 273 (на конверті вказувати «Публічна інформація») факс (03475) 4-33-71; електронна пошта: 04354539@mail.gov.ua.

Інформаційні стенди селищної ради об’єднаної територіальної громади розміщені на I поверсі адміністративного приміщення.

      Облік запитів  на  інформацію  ведеться  окремо.

      Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

      Залежно від змісту запиту, він направляється до спеціалістів виконавчого апарату селищної ради об’єднаної територіальної громади. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється  діловодом  виконавчого апарату селищної ради об’єднаної територіальної громади і надсилається  адресату.

 Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

      У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

      Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим. Якщо виконання запиту потребує пошуку та опрацювання значної кількості даних, Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

      У разі, коли Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

      Якщо Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується  відповідній структурі разом із супровідним листом.

      Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника вищого органу або суду.

      Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     розпорядження

                                                                                           селищного голови

                                                                                          25.05.2018 р. № 65

 

                     ПЕРЕЛІК

відомостей, що становить службову інформацію

1.         До службової в Делятинській селищній раді об’єднаної територіальної громади належить така інформація:

 1. що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та або прийняттю рішень;
 2. стосовно питань оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.        

2.        Документам, що містять інформацію, яка становить службову
інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до
таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону
України «Про доступ до публічної інформації».

                               

                                                                                                                                                                   

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     розпорядження

                                                                                           селищного голови

                                                                                           25.05.2018 р. № 65

                                                               Види

                       публічної інформації, якою володіє Делятинська

                         селищна рада об’єднаної територіальної громади

та способи її оприлюднення

 1. Списки депутатів Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 2. Інформація про кількісний склад депутатів та виконавчого комітету Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 3. Перелік постійних комісій в селищній раді об’єднаної територіальної громади.
 4. Порядки денні сесій Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 5. Рішення Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 6. Рішення виконкому Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 7. Перелік рішень Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 8. Перелік рішень виконкому Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 9. Протоколи сесій Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 10. Інформація про участь депутатів у засіданнях постійних комісій та сесіях Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 11. Протоколи постійних комісій Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 12. Рішення постійних комісій Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 13. Розпорядження селищного голови з основної діяльності.
 14. Інформація про структуру виконавчого апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 15. Службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти посадових осіб виконавчого апарату селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 16. Посадові інструкції працівників виконавчого апарату Делятинської селищної  ради об’єднаної територіальної громади.
 17. Інформація про відрядження працівників виконавчого апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 18. Матеріали щодо стажування посадових осіб на посадах органів місцевого самоврядування.
 19. Матеріали щодо формування кадрового резерву для служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому апараті Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 20. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 21. Матеріали щодо підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 22. Графік особистого прийому громадян апаратом Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 23. Узагальнені дані про звернення громадян до Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.
 24. Описи справ Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади постійного зберігання.
 25. Архівні справи Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади тимчасового зберігання.

СПОСІБ
            оприлюднення публічної інформації селищної ради

об’єднаної територіальної громади

Оприлюднення публічної інформації Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади здійснюється на інформаційних стендах селищної ради об’єднаної територіальної громади на першому поверсі адміністративного приміщення та/або на офіційному веб-сайті Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (делятин.іn.ua)

                             

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    розпорядження

                                                                                    селищного голови

                              25.05.2018 р. № 65

Селищному  голові

Делятинської селищної ради    

об’єднаної територіальної громади

___________________________________

 (ПІБ або назва юридичної особи,

поштова  (електронна) адреса,

контактний  телефон)

 

___________________________________

___________________________________

                                                                                               

                                                     

                    ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

        Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

                                                  (необхідне підкреслити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою/ особисто

           (необхідне  підкреслити)

_______________________                     ___________________

                 (дата)                                (підпис)

Запит  подається до Делятинської  селищної  ради об’єднаної територіальної громади. Відповідь  на  запит  надається   в терміни, встановлені ст.20 Закону України  «Про доступ до  публічної  інформації».

*Даний  запит  розроблений відповідно до Закону  України «Про доступ  до публічної інформації»

*Бланки   запитів   на  інформацію   можна    отримати   у   начальник    відділу загальної,   організаційної   та інформаційної    роботи   апарату   Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади


                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             розпорядження

                                                                                             селищного голови

                                       25.05.2018 р. № 65

        Примірний порядок

                        складання та подання запитів на інформацію

1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3.Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача,  поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до приймальні селищної ради об’єднаної територіальної громади посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.