SEMINAR OM LIGESTILLING OG TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE 

lørdag d. 16. marts 2019, kl. 9.30 til ca. 16.00

Kirsten Kjærs Museum – Langvadvej 64 – 7741 Frøstrup

Seminaret er en undersøgelse af tværæstetisk samarbejde som metode til at arbejde med ligestillingsproblematikker.

Indholdet består af oplæg, der folder emnet ud, film, samtale, kaffe og te, frokost samt en introduktion til Kirsten Kjær og hendes museum.

Alle interesserede er velkomne. Deltagelse er gratis; men forplejning koster 50 kr., der betales kontant eller med mobilepay ved ankomsten.

Af hensyn til indkøb er tilmelding til spisning nødvendig senest d. 14. marts på mailtoflac@gmail.com 

Program for dagen

09.30 – 10.00

Ankomst og kaffe/te

10.00 – 10.15

Velkomst samt introduktion til dagen, v. FLAC – Feministic Land Art Cooperation

10.15 – 10.45

Introduktion til Kirsten Kjær og museet, v. leder for Museum Thy Jytte Nielsen

10.50 – 11.50

‘Platform og levende arkiv for nye feminismer i det æstetiske’ v. kurator og skribent Nina Wöhlk

12.00 – 13.00

Frokost med FLAC suppe og mulighed for at se museets samling

13.00 – 14.00

‘På tværs af de kunstneriske discipliner’ v. billedkunstner Hannah Anbert

14.05 – 15.05

‘Genkomst og håb’ v. kunsthistoriker Mai Dengsøe Hansen

15.05 – 15.40

Ursula Reuter Christiansen film ‘Skarpretteren’ vises

15.40 – 15.50

Afrunding af dagen

Seminaret er arrangeret af FLAC – Feministic Land Art Cooperation. Det er støttet af Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond, Kvindelige Kunstneres Samfund, Kirsten Kjærs Museum og Kulturelt Samråd i Thisted.

Vi håber, dagen kan give andre lyst til at igangsætte både små og store feministiske ligestillingsprojekter på kryds og tværs af kunstarter, generationer og landsdele. Seminaret følges op på Statens Værksteder for Kunst d. 5. oktober 2019.

Lidt om indholdet

Kurator og skribent Nina Wöhlk, ‘Platform og levende arkiv for nye feminismer i det æstetiske’

Wöhlk er ved at etablere en ny platform for feminismer i kunsten, der vil undersøge og uddybe begreberne omkring feminismer og søge en synlighed af underrepræsenterede og marginaliserede positioner. I forsommeren 2019 åbnes et udstillingssted og litterært arkiv, der i samarbejde med kunstnere og kuratorer vil producere et levende arkiv. Med et afsæt i feministiske strategier vil vi her facilitere konstruktive og restorative samtaler og arbejde for en nuanceret debat i det politiske, æstetiske og sociale.

Wöhlk vil også fortælle om UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere), hvor hun er medlem af bestyrelsen.

Billedkunstner Hannah Anbert: ‘På tværs af de kunstneriske discipliner’

Kan en forfatter bruge billedkunstnerens erfaring? Hvor mødes musik til lydkunst? Kan billedhuggeren lære noget af dramaturgien?

Som billedkunstner med baggrund i teaterverdenen og hang til musik er jeg interesseret i der hvor kunstarterne mødes. Derfor har jeg i forskellige sammenhænge været med til at skabe rum hvor de kunstneriske discipliner kan mødes, dele erfaringer, sprog og inspirere hinanden. Under oplægget vil jeg dele erfaringer fra disse sammenhænge og komme med konkrete eksempler på kunstneriske praksisser der krydser disciplinerne.

Kunsthistoriker Mai Dengsø: ‘Genkomst og håb’

Det drejer sig om os, er titlen på et maleri af Ursula. Dette oplæg tager udgangspunkt i det selvbiografiske element som er centralt for Reuter Christiansens praksis, hvor liv og kunst har det med at flyde sammen. Det kommer til at handle om hvordan en bestemt feminisme dukker frem igen. Den feminisme som kerer sig om traditionelle kvinderoller. Om arketyper. Med udgangspunkt i filmen Skarpretteren, men også med udgangspunkt i et venskab og et samarbejde mellem to kvinder med 50 år imellem sig: mig selv og Ursula Reuter Christiansen.

Efter Mai Dengsø Hansens oplæg vises Ursula Reuter Christiansens film Skarpretteren.

Lidt om baggrund  og samarbejdspartnerne

Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) 

KKS er én af verdens ældste faglige foreninger for kvindelige kunstnere.

D. 7. februar 1916 afholdtes stiftende plenarforsamling i København, og fokus har siden dengang været rettet mod arbejdet for ligestilling og udvikling af dialoger og fællesskaber.

Med udgivelsen af jubilæumsantologien ”100 års øjeblikke” i 2014 fremhævede KKS væsentlige kvindelige kunstnere fra mere eller mindre glemte positioner, ligesom den glemte kamp, som kvindelige kunstnere har ført i Danmark, blev formidlet til offentligheden. Samarbejdet med kunsthistorikere om antologien falder i tråd med ønsket fra KKS om at indgå i samarbejde med fagpersoner og andre organisationer for opnåelse af målet om, at kunsthistorien berigtiges med indskrivningen af de udeladte væsentlige kvindelige kunstnere.

I forbindelse med jubilæet blev der også afholdt et seminar om ligestilling på Kvindemuseet i Aarhus, hvor bl.a. professor i kulturformidling på Københavns Universitet Hans Dam Kristensen redegjorde for den kønslige skævvridning i kunst- verdenen.

FLAC vil nu følge op på jubilæet, bogen og seminaret ved at afholde to seminarer, der er tænkt som inspiration til at etablere tværæstetiske samarbejder mellem relevante foreninger og organisationer på tværs af landsdele, kunstarter og generationer. Det ene holdes på Kirsten Kjærs Museum i Hanherred/Thy. Det andet på Statens Værksteder for Kunst i Kbh.

Seminarerne refererer til KKS’ vedtægter, hvor der bl.a. står: “Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) er en forening, som arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan arbejde som professionelle kunstnere. Foreningen ønsker at skabe et demokratisk rum, hvor nysgerrighed, respekt og mangfoldighed bidrager til en dialog, hvor der fokuseres på en inkluderende kommunikation, således at den enkelte kunstners potentiale styrkes”

Kirsten Kjærs Museum 

Museet ligger i Thisted Kommune. Det er enestående på flere områder. Dels er det dedikeret til en kvindelig kunstner, og rummer en omfattende samling af Kjærs malerier, dels favner museet en bred vifte af forskellige kunstarter‚ såsom skiftende kunstudstillinger, land art og koncerter. For udøvende kunstnere er der endvidere mulighed for artist in residence ophold og for at arbejde i museets grafikværksted og bronzestøberi.

FLAC – Feministic Land Art Cooperation alias Pia Skogberg og Lise Seier Petersen

FLAC er en feministisk inspireret platform, der anvender dialektiske processer som udgangspunkt for stedspecifik kunstnerisk forskning.

FLAC igangsætter også aktiviteter, der tematiserer og diskuterer kønspolitiske spørgsmål og kulturelle konventioner.

Yderligere information

FLAC – Feministic Land Art Cooperation v/Pia Skogberg og Lise Seier Petersen

mailtoflac@gmail.com