УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.01.2019р.                                                                                                                                 №6

Про взяття на квартирний

облік громадян міста Бершадь

        

Керуючись підпунктом 2 пункту “а” (власні повноваження) ст.30, ч.1 ст.47, ч.1 ст.52, ч.1 ст.73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.5 ст.15, ст.39,  ст.46  Житлового Кодексу Української РСР, Постановою Ради міністрів Української РСР і Української республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984р. №470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, розглянувши звернення гр. Чернецького О.О., проаналізувавши всі додані заявником документи, виконавчий комітет Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.Взяти на квартирний облік на позачергову чергу:

1.1.Чернецького Олександра Олександровича, 26.03.2002 р.н., як дитину-сироту.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Бершадської  міської ради з питань освіти, культури, туризму, фізкультури, спорту, роботи із молоддю, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства (голова комісії – В.С.Хлівний).

       Міський голова                                                          М.І.Кольченко