Algemene Voorwaarden Mediatheek

Boek te laat – herinneringen - boek kwijt

Je mag een boek lenen voor 3 weken.

Maar wat nu als je boek te laat is?

Te laat:

De boete voor te laat inleveren bedraagt € 0,10 per schooldag en per boek.

Het boetegeld wordt o.m. gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boeken.

  • Let op: je dient altijd meteen je boete te betalen. Neem dus geld mee naar school als je te laat bent met je boek.

Herinneringen:

Als je twee weken na het verstrijken van de retourdatum je boeken nog niet

terug hebt gebracht, sturen we je een herinnering per mail. Check dus

geregeld je schoolmail! Ontvang je zo’n mail: kom even langs. Om de

boeken in te leveren, ze te laten verlengen of om uit te leggen wat er aan de

hand is.

De tweede herinnering wordt per post verstuurd naar je ouders/verzorgers.

Bij het verzenden van deze brief wordt je boete verhoogd met € 0,95

portokosten. Na het versturen van de tweede herinnering kun je geen

gebruik meer maken van de mediatheek tot het moment dat je het in orde

hebt gemaakt.

Heb je minstens twee weken na het versturen van de tweede herinnering

nog je boek(en) niet ingeleverd, dan gaan we ervan uit dat je je boek kwijt

bent en wordt een rekening naar je ouder(s)/verzorger(s) gestuurd.

Boek kwijt/Rekening:

Vervelend, maar kan gebeuren. In dit geval sturen we een rekening naar je

ouder(s)/verzorger(s).

Hierbij berekenen wij een bedrag voor het nieuw te kopen boek plus € 5,--

administratiekosten. Deze kosten zijn nodig voor de administratieve

verwerking voor de verwijdering van het kwijtgeraakte boek en de aanschaf

van het nieuw aan te schaffen boek en gereed maken voor uitleen.

Tevens staan op de rekening de nog openstaande portikosten vermeld van

eerder verstuurde herinneringen.

Deze regels gelden ook wanneer een boek ingeleverd wordt met schade en we het niet meer uit kunnen lenen aan anderen.