Додаток №2                                                                                                                              

до наказу  по школі                                                                                                                            

від 13.03.2018  № 43

План заходів

з методичної  роботи  на час  весняних канікул на період

з 23.03.2018 по 30.03.2018 року

  №

з/п

Заходи

  Термін

Відповідальні

   

    

    1.

 1. Реєстрація  вчителів природничих дисциплін  у

 ІV Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності

 «Геліантус-учитель-2018».

08.00

Богданова С.А.

 2. Засідання предметних МК:

  - «Можливості  формування громадянської

 компетентності  старшокласників засобами ІКТ».

 - «Особистісно орієнтований підхід до формування  

 активної громадської  позиції учнів».

  Засідання МК вчителів природничо – математичного  

 циклу «Інформаційні технології як шлях впровадження

 STEM  - освіти».

09.00

Керівники МК

 3. Проведення   анкетування   вчителів   з   метою

 виявлення   їх   мотиваційної   і   технологічної готовності      

 до   впровадження   STEM-освіти   в школі.

23.03.2018

10.00

Непокрита С.А.

 4.Засідання МК класних керівників.

10.30

Найдьон М.С.

 5. Засідання №4 проблемної групи «Адаптація»:  

 «Психолого-педагогічні стратегії адаптації дітей».

11.30

Найдьон М.С.,

Дресь Т.С.,

члени групи

   

    2.

 1. Круглий стіл «Прийоми активізації творчої діяльності

 учнів в умовах STEM– освіти».

26.03.2018

08.30

       Непокрита С.А.

Члени ТГ

2. Засідання:

- школи творчого зростання «Перспектива»;

- творчої групи «Соціошкола»;

- динамічної групи «Вибір шляху».

09.30.

10.30.

11.30

Бабіна К.Б.

Шишкіна В.М

Лахманюк Т.Г

   

   

  3.

1. Конференція «STEM– інноваційний напрям розвитку профільної школи:підготовка випускників, побудова успішної кар’єри».

27.03.2018

08.30

Непокрита С.А.

 2. Засідання №4 творчої групи  «LINISTED  IT».    

 Практичний семінар «STEM – міждисциплінарний підхід

 до навчання».

09.30

Непокрита С.А.

Члени ТГ

 3. Перевірка шкільної документації. Дотримання вимог з

 ведення класних журналів. Перевірка класних  журналів

 1-11 класів, журналів  ГПД і індивідуального навчання.

Протягом дня

Назарова І.Г.

Непокрита С.А.

 4. ІV Всеукраїнський конкурс фахової майстерності

 «Геліантус-учитель-2018».

15.00-16.00

Члени МК природничо-матема-тичних дисциплін

    4.

 1.Засідання педагогічної ради  «STEM– освіта як складова соціалізації особистості». 

28.03.2018

08.30.

 Вовк Л.М., Непокрита С.А.,

Члени педколективу

 2. Засідання атестаційної комісії №5:

 • Прийняття  рішення  про відповідність педагогічних  

 працівників займаній посаді, присвоєння  (відповідність

 раніше присвоєній)  кваліфікаційної категорії «спеціаліст

 другої категорії», «спеціаліст першої категорії».

 • Про моральне заохочення педпрацівників.

 • Видача другого  примірника атестаційного листа.                                                                                                                            

11.00

Члени атестаційної комісії,

вчителі, які атестуються

 

   

   

   5.

 1. Нарада при директорові (НПД №9):

  • стан ведення шкільної документації;

  • стан харчування дітей;

  • стан медичного обслуговування учнів, ведення їх

  диспансерного обліку;

  • виконання навчальних планів і програм за ІІІ чверть;

  • звіт про проведення місячника родинного виховання;

  •  аналіз відвідування занять учнями за результатами ІІІ

  чверті.

29.03.2018

08.30

Члени

 педколективу

 2. Заняття №3 постійно діючого семінару «Демократичне

  врядування в школі»:  Прийоми, методи і технології

  викладання та навчання демократії й прав людини.

09.30

Назарова І.Г.

  3.Попередня комплектація педагогічними кадрами на  

  2018 – 2019 навчальний рік. Ознайомлення педагогів із

  попереднім навантаженням на наступний навчальний рік.

Протягом дня

Вовк Л.М.,

Члени педколективу

6.

 1. Робота в кабінетах. Самоосвітня робота вчителів.  

 Корекція календарно-тематичних планів та планів  

 виховної  роботи на ІV чверть.

30.03.2018

протягом дня

вчителі-предметники

         

     

     Директор школи                                                                      Л.М.Вовк