ПРОГРАМА НА КУРС : ”МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ”, учебна 2017-2018

проф. д.ик.н. Невяна Кръстева

Зала 300, Стопански факултет, събота 9 часа

24 февруари

Предизвикателствата пред маркетинга в 21 век

10 март

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ № 1 ДО № 4

17 март

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ № 5 ДО № 8

24 март

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ № 9 ДО № 12

31 март

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ № 13 ДО № 16

14 април

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ № 17 ДО № 19

Литература:

Кръстева Невяна, „Международен бизнес”, Авангард, София, 2007, стр. ISBN 978-954-323-249-9, стр. 235

Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2011). International marketing (15th ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin. (ISBN: 9780073529943)

За закупуване на учебник:

Ел. книжарница: www.paradigma.bg 

Книжарница: София 1527

бул. "Васил Левски" 138

Тел. книжар Маги: 0887037509, 0885516068

Презентации в smarketing.org 

Допълнителна литература:

Cateora, P. R., & Graham, J. L. (2005). International marketing (12th ed.). New York: McGraw-Hill. (ISBN: 9780072833713

Ghemawat, P. (2007). Redefining global strategy: Crossing borders in a world where differences still matter. Boston, MA: Harvard Business School Press. (ISBN: NA)

Grant, J. (2007). The green marketing manifesto. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. (ISBN: 9780470723241)

Gundlin, E., & Zanchettin, A. (2007). Global diversity: Winning customers and engaging employees within world markets. Boston, MA: Nicholas Brealey International. (ISBN: NA)

Mann, C. J., & Götz, K. (2006). Borderless business: Managing the far-flung enterprise. Westport, CN: Praeger. (ISBN: NA)

Trompenaars, A. (2005). Marketing across cultures. West Sussex, England: Capstone Publishing. (ISBN: NA)

Websites

American Marketing Association

Business Marketing Association

Marketing Research Association

U.S. Census Bureau. American Community Survey

U.S. Census Bureau. American FactFinder: Your source for population, housing, economic, and geographic data

Уважаеми колеги,

Предстои ни заедно да опознаем основите на международния маркетинг. Пред вас е програмата за курса лекции. Ще бъдете поканени да участвате в презентации по време на лекции. Когато е възможно ще бъдат канени уважаеми колеги от практиката за лекции.

Оценката ще се формира от:

Курсова работа - 40 точки

Презентации или тест - 60 точки

Задание за курсова задача:

«Българска фирма, която успешно се представя на международния пазар (маркетингови примери)»

Можете да се обединявате в групи от 3-4 човека.

Оценяването на курсовите работи се извършва по следните критерии:

- значимост (актуалност) на избраната тема - 20т.

- пълнота на анализа - 30 т.

- подходящ език и стил - 10 т.

- графики и таблици - 10т. – графиките и таблиците да са на български език!

- правилно цитиране на източниците - 20 т. –източниците да не са по-стари от 2012г.

Например: Hilbert, M., Lopez, P. , ‘The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information’,  Science (2011, 1 April)

- правилно оформление - 10т.

Обемът на курсовата работа да е 10-12 стр., Times New Roman 12, междуредие 1.5. Файлът се наименова с факултетния номер на студента- например 1122.doc. Файловете да са запомнени в Word за Windows. Посочването на използваните източници и цитати става под линия на същата страница и е задължителен елемент, който се оценява с 1 единица от оценката. Цитирането става като се посочва фамилията на автора абревиатура на името, година на издаване, заглавие, източник, интернет сайт, ако е взет от такова място.Курсови работи в други формати няма да се разглеждат и оценяват. Готовите курсови работи се изпращат на мейл nevianak@yahoo.com. В subject на мейла се посочва- kursova rabota intmarketing SU2018. Документът се прилага  към мейла, а не се изпраща като писмо.

Краен срок за предаване 10 април 2018 г.

Презентациите се подготвят върху маркетингов текст, който е изпратен от преподавателя на английски език или предоставен в smarketing.org. Студентите, разделени на групи се записват в списък на преподавателя за съответна дата и трябва да подготвят презентация в Power Point на български език, която да бъде представена пред колегите. Презентациите се изпращат на мейл: nevianak@mail.bg. В subject на мейла се посочва – presentacia Intmarketing SU2018. Файлът трябва да бъде във Power Point  и да се наименова с факултетния номер на студента, водещ екипа. На първата страница се отбелязват всички участници. Документът се прилага /attach/ към мейла, а не се изпраща като писмо. Презентацията се изпраща на мейл след представянето и в час.

Официален изпит по време на сесията

Оценките от текущ контрол ще се обявят до 15 април. Нанасянето на оценките в книжките ще стане на официалната дата на изпита. Дата на Финален изпит- предстои да се уточни. На финалния изпит могат да се използват легални печатни материали и лични записки (без електронни устройства и фотокопия).

Оценка отличен се формира при набрани 90-100 точки.

Екипът по “Маркетинг” Ви желае успех!