Stockholm 20xx-yy-zz

Ansökan om bevis för specialistkompetents i anestesi och intensivvård – NN

Innehållsförteckning

  1. Blankett ”Ansökan om specialistkompetens”

  1. Intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

  1. Intyg om kliniska tjänstgöringar (inklusive en sammanfattning av alla intyg med respektive delmål)

  1. Intyg om kurser under ST med respektive delmål (inklusive en sammanfattning av alla intyg med respektive delmål)

  1. Intyg kvalitets- och utvecklingsarbete samt publicerad artikel

  1. Intyg avseende godkänd svensk medicine doktorsexamen

  1. Intyg avseende organisationsförändring och därmed ändring av namn (ANOPIVA/PMI Karolinska Universitetssjukhuset Solna)