traumAAnestesi

9/12-12/12 2019, Nya Karolinska Solna

Tisdag 10/12 Lokal: NKS J3:11 (Ulf von Euler-salen)

08.00        Damage Control Surgery                Strömmer

        - konceptet, nuläget, traumalaparotomin

        Hjärtstopp efter trauma                Sundin / Strömmer

        - a whole different ballgame!

        - ”tiden,tiden,tiden!”

Fall: Utblödning                Strömmer/ Sundin / Hager

09.40        KAFFE

10.00        Thoraxtrauma                        Hager

        - thoraxkirurgi ”på landet

        - ”thoraxdrän fixar det mesta(?)”

        - nödthorakotomi        

10.45        Damage Control Orthopedics                Karlsson Thur / Tötterman

        - livshotande skelettskador

        - död efter bäckentrauma, preventable trauma death?

        - gördel eller inte?

12.00        LUNCH

13.00        Traumatiska kärlskador                Wahlgren                

        - öppen kirurgi vs. endovaskulär

        - REBOA, när,var,hur, eller…?

13:45        Fall: Skottskada                Arnason / Wahlgren

14:05        Så gör vi – snabb vaskulär access        Arnason

        

14.30        Promenad till KTC / BioClinicum J3:30

        

KAFFE

Repetition av E-FAST mm                POCUS-fakulteten

Dekompression och thoraxdrän        Hager

16.30        SLUT