Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

 

 

Polityka prywatności, tj. zasady przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu „Emaus-Rzeszów” oraz polityka plików cookies na stronie internetowej www.emaus-rzeszow.pl , www.kiermasz-emaus.pl

 

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, Stowarzyszenie „Emaus-Rzeszów” zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych zostały opisane w poniższym dokumencie.

 

Administrator Danych

 

Administratorem gromadzonych danych jest Stowarzyszenie „Emaus-Rzeszów”  z siedzibą w Rzeszowie (35-005) przy ul. Stefana Batorego 22, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000254532, NIP: 8133451088, REGON: 180124610

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Stowarzyszenie przetwarza dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (RODO).

DANE OSOBOWE

CEL PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane pracowników

Prowadzenie ewidencji/Akt osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b RODO

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach w nawiązaniu do ostatniej nowelizacji, przez lat 10. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów jest krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.

Dane kontrahentów

Kontakt w celu nawiązania/podtrzymania współpracy.

Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami kontrahentów.

art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO

Przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

Dane podopiecznych i ich opiekunów

Kontakt w celach informacyjnych nt. podopiecznego, wykorzystanie danych wrażliwych dot. stanu zdrowia w celu realizacji działań statutowych (prowadzenia zbiórek).

art. 6 ust. 1 lit. a, lit. f oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. a RODO

Do ukończenia przez podopiecznego pobytu i zaprzestania udzielania pomocy lub do odwołania zgody.

Dane darczyńców, którzy  zostawili swoje dane w formularzu na stronie lub na Fanpage’u*, formularzu zgłoszenia zbiórki darów rzeczowych

Prowadzenie działań marketingowych** i informacyjnych (newsletter i e-maling)

art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, oraz prawidłowego przeprowadzenia zbiórki darów rzeczowych.

Do odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu oraz przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych.

Dane kandydatów podane w procesie rekrutacji

Do celów rekrutacyjnych

art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO

Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Dane potrzebne do celów statystycznych

Do celów statystycznych

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową postawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych.

Dane znajdujące się w  dokumentach podlegających archiwizacji

 

Do celów archiwizacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

 

*  W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych, na stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

**Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:

·         art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;

·         art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) jeżeli godzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu;

 

Ujawnienie danych innym odbiorcom:

 

·         podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

·         bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

·         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

·         podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność.

 

 Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Ponadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Podanie danych jest niezbędne w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia, w tym zawarcia umów i rozliczenia oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Stowarzyszenie „Emaus-Rzeszów” nie przekazuje danych do państw trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.

 

Pliki cookies

 

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach.

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz strony www w Internecie.

 

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

 

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

·         niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

·         pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

·         wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

·         reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;

·         statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies

 

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samym, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

·         zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

·         zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;

·         określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;

·         blokowania lub usuwania cookies.

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

Kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem: rodo@emausrzeszow.pl

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.