PRISLISTA 2018C:\Users\veron\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Ernstochkarglogga.png

Kemivägen 10 info@ernstkarg.se

Event

Informationsbord

 

Informationsbord förmiddag

 

Lunchföredrag

Mat ej inkluderat i priset 

Casekvällar

Kvällsevent

Övrigt

Annonsering

Facebookannons

Mailutskick I  

Per klass

Mailutskick II

Per årskurs på en sektion

Mailutskick III

För en hel sektion

Mailutsskick I (klass)

Till en eller flera av följande klasser; Bioteknik år 1–3, Kemiteknik med fysik år 1–3, Kemiteknik år 1–3 och Kemiingenjör (högskoleingejör) år 1–3. Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet

Mailutsskick II

Till en årskurs inom kemiteknologsektionerna. Skickar man till årkurs ett, två och/eller tre inom KfKb-sektionen nås Bioteknik och Kemiteknik med Fysik, skickar man till årskurs fyra och/eller fem nås mastersprogrammen Biotechnology och Sustainable Chemical Engineering. Skickar man till en årskurs ett, två och/eller tre inom Kemiteknologsektionen nås Kemiteknik (högskole- och civilingenjör), skickar man till årskurs fyra och/eller fem nås mastersprogrammet Materials Chemistry. Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet

Mailutskick III (Sektion)

Till samtliga studerande på en av kemiteknologsektionerna. De två sektionerna som kan nås med detta är: KfKb-sektionen (Bioteknik, Kemiteknik med fysik och Mastersprogrammen Biotechnology och Innovative and Sustainable Chemical Engineering) och Kemiteknologsektionen (Kemiteknik, Kemiingenjör (Högskoleingenjör) och Mastersprogrammet Materials Chemistry). Med detta mailutskick nås samtliga studenter garanterat inom en sektion. Om ni vill maila till båda sektionerna kostar det 6000 kr. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse-mail närmare eventet

Affischering I

20 st stora, A3 eller större. Per event. 

Affischering II

20 st mindre, högst A4. Per event. 

Information på sektionshemsidor

Per event.

Annons i sektionstidningar

Per event.


Event

Informationsbord         

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsidor och facebooksida. 6 m2, kl. 07:3016:00. Vi föreslår att man här bjuder på t.ex. kaffe, frukostpåse eller annat ätbart för att enklare få kontakt med studenter. Även olika reklamprylar är populära. Detta event passar om ni önskar presentera ert företag för en bred publik, men ger er även möjlighet för djupare samtal med intressanta studenter.

Samma som ovanstående, men endast kl. 07.30-11.00.

Lunchföredrag         

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsidor och facebooksida. Det finns olika alternativ för mat t.ex. Baguette, caterad mat från kåren etc. Vi hjälper till att ordna med den mat ni vill erbjuda, kostnaden för maten tillkommer. Detta event passar om ni önskar presentera ert företag för en bred publik och därmed skapa intresse för framtida kontakt.

Kvällsevent         Enligt överenskommelse

Inkl. mailutskick, affischering samt annons på sektionshemsida och facebooksida. Ger möjligheten att träffa studenter, som aktivt valt att deltaga i ert event, under mer avslappnade former. Ett förslag är en kortare presentation med mingel efteråt. Pris enligt överenskommelse.

Övrigt         Enligt överenskommelse

Utöver ovannämnda event uttrycks önskemål från studenterna om event som är något utöver det vanliga. Ofta efterfrågas det event belägna hos er. Det kan tillexempel vara rundvandring i era lokaler följt av mat och mingel. Ett annat exempel är en casekväll där man kan få lösa några för er relevanta problem, eller prova på en typisk arbetsuppgift. Detta event kan designas helt enligt era önskemål och vi hjälper er gärna att arbeta fram en idé.

Annonsering

Facebookannons         

Annons på Ernst och KARG:s facebooksida. Kan innehålla text, foto, länk och liknande. Når ut till de studenter som valt att gillat vår sida, samt vid populärt inlägg kan spridas ytterligare. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första inlägg samt ett påminnelse inlägg närmare eventet.

Mailutskick         

Till en årskurs alt. ett program inom kemiteknologsektionerna; Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik samt Kemiingenjör. Bra för utskick ni vill rikta till specifika studenter, där ni garanterat når ut till alla dessa. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse mail närmare eventet.

Mailutskick Sektion         

Till samtliga studerande på kemiteknologsektionerna; Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik samt Kemiingenjör. På det sättet når ni samtliga studenter garanterat. Vid marknadsföring av ett event ingår ett första mail samt ett påminnelse mail närmare eventet.

Information på sektionshemsidor         

På kemiteknologsektionerna två sektioner. Priset gäller per event.

Annons i sektionstidningar         

Vi har på kemiteknologsektionerna två sektionstidningar som är mycket populära framförallt bland första och andra årsstudenter. Priset inkluderar en annons i vardera tidning. Per event. 

Arbetsmarknadsmässa KARM

Arbetsmarknadsmässa KARM Kemiprogrammens arbetsmarknadsmässa. Kommer att arrangeras under en dag i november 2016 i Kemihuset på Chalmers. Separat inbjudan kommer att skickas under våren. 

KARM I         

Monteryta 9 m2 

KARM II         

Monteryta 6 m2 

Sponsring

Enligt överenskommelse