Norforsamlinga G1 og G2

Her kommer det informasjon om Norforsamlinga G1 og G2 møtene.

 Se facebook for mer info