Põlva Kooli tegevuste tööplaan  5. - 9. kl 2018/19 õa

Tabel täieneb!

Kuupäev

Sündmus

Asukoht

Vastutaja

SEPTEMBER

1. september

1. ja 9. klassi kooliaasta avaaktus

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Õppejuhid, huvijuhid

3. september

Kooliaasta pidulikud kogunemised 2.-8. klassile

Põlva Kool aulad

Huvijuht, õppejuht

4.-14. september

Huviringide planeerimine ja käivitamine

Põlva Kool

Ringijuhendajad, huvijuhid

13. september

Õpilasesinduse infotund

Kesk 25

Huvijuht

 September

Spordinädal

Põlva Kool

Keh. Õpetajad

huvijuhid

September

Õpilasesindusse kandideerijate avalduste esitamine

Põlva Kool

Huvijuht

 September

ÕE valimiskampaania

Põlva Kool

Huvijuht

September

Ülekoolilised ÕE valimised

Põlva Kool

Direktor, huvijuht

OKTOOBER

oktoober-aprill

Heategevuslik helkurikampaania

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

oktoober

Õpetajate päev

Kesk 25

Huvijuhid, 9.kl

oktoober

Komide külaskäik 8. klassidele

Kesk 25

Huvijuht

oktoober

Digiorienteerumine

Põlva Kool

Huvijuhid, haridustehnoloog

NOVEMBER

november

Etlemiskonkurss „Tahan Sulle öelda...“

Kesk 25 aula

Raamatukogu, eesti keele aineühendus, huvijuht

21. november

Noortekonverents „Lahe Koolipäev 2018”

Alexela Kontserdimaja

Huvijuht, ÕE

november

Õppehoone kaunistamine jõulukuuks

Põlva Kool

Kunstiõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ÕE

november

Valla ÕE-de koolitus

Põlva Kool

 huvijuhid

DETSEMBER

detsember

I trimestri kogunemised

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

detsember

Jõulunädal (jõulupost, stiilipäev jne.)

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

detsember

Jõululaat

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

detsember

Jõulupidu (5.-9. kl)

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Maia Punak, huvijuht, 9.kl

detsember

Kahoot (muusika)

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

JAANUAR

jaanuar

7.-9. klass muusikafilmi vaatamine kinos

Põlva Kool

Muusikaõp, huvijuht

jaanuar

ÕE ööbimisega koosolek

Põlva ANK

huvijuht, ÕE

jaanuar

Kahoot

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

jaanuar

Planetaarium (5.-6. klass)

Põlva Kool

huvijuhid

VEEBRUAR

Veebruar

Sõbrapostkast

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

11.-15. veebruar

Sõbrapäeva stiilipäev, sõbrapäevapostkast, sõbralikumate õpiliste valimised

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

Veebruar

Kooli sünnipäevanädal, Kahoot, terve kooli ühine sünnipäevapidu keskväljakul, kooliteemaline viktoriin

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

Veebruar

Kahoodid kolmes majas (talisport)

Põlva Kool

ÕE, huvijuhid

22. veebruar

EV aktus

Põlva Kool

huvijuht

MÄRTS

Märts

II trimestri kogunemised

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

Märts

Karjäärinädal

Kärjääriinfo spetsialist, huvijuht

5.-7. märts

Klassipiltide fotografeerimine

Põlva Kool

Huvijuhid

Märts

Kahoot

Kõik Põlva Kooli õppehooned

ÕE, huvijuht

APRILL

Aprill

Stiilipäev

Põlva Kool

ÕE, huvijuht

Aprill

Jutuvestja konkurss

Koolimaja tee 1

Klassiõpetajad, huvijuhid

Aprill

Õpilaste-õpetajate Playback

Põlva Kool

Õpilasesindus, huvijuht

3. aprill

Koolilaulu konkursi väljakuulutamine

Põlva Kool

huvijuhid, ÕE, eesti keele ja muusika õpetajad

MAI

Mai

Spordipäev

Staadionid

Keh.kasv.õp.

Mai

9. klasside viimane koolikell (tutipäev)

Põlva Kool

8. kl, huvijuhid

Mai

Direktori tänuvastuvõtt

Direktor

Mai

Kahoot

ÕE

Mai

Kevadkontsert

JUUNI

Juuni

Viimase koolipäeva aktus

Põlva Kool

Õppejuht, huvijuht

Juuni

9.kl lõpuaktus

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus

Õppejuht, huvijuht

Juuni

ÕE väljasõit

ÕE

4.-6. juuni

Kooliolümpia

Linnastaadion

Keh. õpetajad, huvijuhid