Published using Google Docs
Esbjerg Ishockey trivlsesprogram
Updated automatically every 5 minutes

eiklogo_brevpapir.jpg

Esbjerg Ishockey Klub

www.esbjergik.dk

Trivselsprogram

Esbjerg Ishockey Klub


Indholdsfortegnelse


Introduktion:

Esbjerg Ishockey Klub blev stiftet i 1964 og er historisk set den hurtigst voksende ishockey klub i Danmark.  EIK er en velanset ishockey klub med stolte traditioner både på og udenfor isen.

I 2014 besluttede det daværende sportsudvalget - nuværende Sportslig ansvarlige at revidere det allerede eksisterende trivselsprogram, så det blev mere tidsvarende og derved et dokument der aktivt skal bruges til at opnå en bedre trivsel i klubben.

Trivselsprogrammet skal være med til at give alle nuværende og nye medlemmer, forældre, trænere, holdledere og andre, der er en del af vores sport, et fælles grundlag for samvær, trivsel og klubånd.

Det er klubbens håb, at trivselsprogrammet vil blive synliggjort i klubben som et fælles værdigrundlag for, hvordan man er en god sportsmand og kammerat.

EIK`s værdier og mål:

Hvordan når vi disse værdier og mål:

Enhver form for hjælp styrker klubben, og husk!

Det føles godt at være med til at yde frem for kun at nyde.

EIK vil bruge trivselsprogrammet aktivt ved opstarten af hver sæson, som et værktøj til at gøre Esbjerg Ishockey Klub et endnu bedre sted at være.


Generelle retningslinjer for trivsel i EIK:

1. Bestyrelsen og generalforsamlingen

Bestyrelsen er beslutningsorganet i EIK. Bestyrelsen har på medlemmernes vegne, på generalforsamlingen, fået mandat til at sikre klubbens daglige drift og udvikling.

Alle medlemmer opfordres til at deltage aktivt på klubbens generalforsamling og være med til at træffe beslutninger for den følgende sæson.

På generalforsamlingen og efterfølgende på bestyrelsesmøderne fastlægges de sportslige og sociale ambitioner for klubben.

2. Sportslig udvikling

Det er vedtaget på generalforsamlingen at de af bestyrelsen udpegede Sportslig ansvarlige i EIK har det overordnede ansvar for den sportslige udvikling i klubben.

De Sportslig ansvarlige har ansvaret for at ansætte trænere til de enkelte hold og viderebringe klubbens sportslige ambitioner til den enkelte træner som retningslinje for træningen.

3. Retningslinier for træningen

Træneren har det fulde ansvar for alle sportslige dispositioner, som foretages i forbindelse med træning, kampe og ved udtagelse af hold til kampe og cups.

Træneren har pligt til at følge EIK’s overordnede retningslinjer for den sportslige udvikling.

EIK’s sportslige udviklingsplan er nedfældet i dokumentet ”spilleruddannelse”. Her er en kort introduktion:

Bredde:

På JUN7-JUN13 er målet at styrke bredden og sikre, at alle spillere får mulighed for at opfylde deres ambitioner om at deltage i træning og at spille kampe.

Her skal træneren efterleve et rotationsprincip om, at alle spillere skal have mulighed for at spille kampe i løbet af sæsonen.

På hold med mange spillere kan holdet deles op i et JUNxx.1 og JUNxx.2 hold. Det er træneren, der afgør, hvilke spillere der spiller på 1. og 2. holdet. Dog praktiseres niveauinddeling ikke på U7 & U9.

Træneren har ingen pligt til at rotere spillere mellem 1. og 2. holdet.

Træneren skal dog planlægge træning og personlig udvikling af alle spillere, således at så mange spillere som muligt får mulighed for at spille kampe på 1. holdet.  


Elite:

Fra JUN 15 starter arbejdet med at forberede spillerne på elite-ishockey, unionshold og junior landshold, samt forberedelser til kontrakt-ishockey, enten på Esbjerg Energy’s ishockey hold eller måske udlandet.

Her er målet at skabe det stærkeste hold, ud fra de spillere, som er til rådighed på den pågældende årgang eller ved at tage spillere op fra en yngre årgang.

Her er der ikke krav til træneren om et rotationsprincip for at sikre alle spillere samme mængde spilletid.

Skøjteskole:

Det er målet at der tilbydes supplerende skøjtetræning til spillere med behov for dette. Det er trænerens opgave at indstille til skøjteskolen. Denne type træning vil forgå på særskilt istid.

Målmandstræning:

Der tilbydes målmandstræning til alle målmænd uanset hold og niveau. Der er tilknyttet en træner med særlig uddannelse inden for området. Denne type træning vil forgår på særskilt istid.

Regler for spillere:

Regler for forældre:

Regler for Trænere, holdledere og øvrige ledere:

Sanktioner for spillere, ledere, trænere samt forældre:

Enhver som anfægter trænerens dispositioner under en kamp, træning eller i forbindelse med udtagelse af hold tildeles en advarsel af de Sportslig ansvarlige.

Første gang reglen om god omgangstone eller uanstændig opførsel brydes, tildeles en advarsel af de Sportslig ansvarlige.

Anden gang medfører en skriftlig advarsel om bortvisning fra EIK ved næste overtrædelse.

Tredje gang medfører indstilling til bestyrelsen om direkte bortvisning fra EIK midlertidigt eller permanent.

I grove tilfælde forbeholder de Sportslig ansvarlige sig til enhver tid ret til at tildele karantæne eller bortvisning udover en evt. domsafgørelse pålagt af jysk eller Dansk Ishockey Union.


Til gennemlæsning:

Denne side skal gennemlæses af samtlige forældre, træner, holdleder samt medlemmer af EIK og bekræftet læst ved indbetaling af kontingent.

Jeg vil gøre mit bedste for at være en god ambassadør for klubben på alle tidspunkter. Jeg vil ikke deltage i, tillade, forsvare eller opfordre til handlinger, hverken på eller udenfor banen, som er i strid med opfattelsen af godt sportsmanship og EIK’s opfattelse af ”god omgangstone” mellem alle.

Jeg vil opmuntre mit barn til at gøre sit bedste, have det sjovt og demonstrere god sportsmanship. Jeg vil lære mit barn, hvordan man taber og vinder med ære. Jeg vil selv foregå som et godt eksempel. Jeg vil tale med mit barn om emnerne mobning og drillerier, der kan være med til at gøre andre kede af det.

 

Jeg vil hjælpe mit barn med at lære, forstå og respektere spillets regler. Jeg vil tilskynde mit barn til at huske på, at han eller hun er en del af et hold, og at arbejde for det bedste for holdet.

 

Jeg vil respektere beføjelser og beslutninger fra dommere, trænere, holdledere og bestyrelsen. Jeg vil hjælpe med til at støtte og ikke underminere deres indsats.

 

Jeg er indforstået med de generelle retningslinjer, ansvar og autoriteter, som er fastsat af bestyrelsen i forbindelse med det sportslige og sociale oplæg for EIK. Jeg er indforstået med de sanktions-muligheder, som kan sættes i værk, hvis jeg ikke overholder disse.

 

Jeg vil gennemgå trivselsprogram sammen med mit/mine barn/børn og forklare indholdet af EIK’s trivselsprogram og betydningen af at være medlem af klubben.

 

Som forælder, træner, leder eller spiller i EIK har jeg læst og forstået trivelsprogrammet og vil gøre mit      bedste for at leve op til EIK’s retningslinier