Til hvem det måtte vedkomme:

Som I måske er klar over, arbejder vi, de nedenfor nævnte organisationer, hver især med et stort antal fødevarevirksomheder. I vores dialog med disse virksomheder bliver vi sommetider spurgt, om vores organisationer kan tale på vegne af hinanden. Det er generelt ikke muligt - vores organisationer arbejder ikke nødvendigvis sammen, og vi er ikke altid enige om taktikker mv.

Når det er sagt, vil det formentlig glæde jer at vide, at vi er nået til enighed om, hvad de mest presserende velfærdsproblemer inden for slagtekyllingeproduktion er, og hvordan disse bedst kan løses. Det betyder, at vi har opnået enighed om en formulering af en politik for slagtekyllingers velfærd, som vi er enige om er minimumsstandarden for, hvad enhver europæisk politik for slagtekyllingers velfærd skal leve op til og gøre offentligt tilgængelig. Formuleringen kan findes nedenfor. Tak for din interesse i dette emne.

Venlig hilsen


Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt (Germany)
Anima International (Global)

Animal Equality/Igualdad Animal (Germany, Italy, Spain, UK, global)
Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Belarus)
Çiftlik Hayvanlarını Koruma Platformu (Turkey)
Compassion in World Farming (UK, EU, Global)
Deutscher Tierschutzbund (Germany)
Djurens Rätt (Sweden)

Dyrenes Beskyttelse (Denmark)
Een DIER Een VRIEND (Netherlands)

Equalia (Spain)

Essere Animali (Italy)
Eurogroup for Animals (Pan-European)
Fundacja Alberta Schweitzera (Poland)

GAIA (Belgium)
Humane Society International (global)

Humánny Pokrok (Slovakia)
Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Ireland)
L214 (France)
Menschen für Tierrechte (Germany)

OABA (France)

OBRAZ - Obránci zvířat (Czech Republic)
Oikeutta eläimille (Finland)
Otwarte Klatki / Open Cages (Poland, Ukraine)
Pro iure animalis (Germany)
PROVIEH (Germany)
ProVeg International (Germany, global)
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (UK)

SEY SUOMEN ELÄINSUOJELU (Finland)

Slepice v Nouzi (Czech Republic)
The Humane League (UK, global)
VGT (Austria)
Vier Pfoten / Four Paws (Austria, Germany, UK, Bulgaria & Switzerland)
Welfarm (France)
World Animal Protection (UK, global)

***

Vi stiller krav til vores leverandører om, at de senest i 2026 møder følgende kriterier for 100% af det ferske, frosne og forarbejdede kyllingekød i vores forsyningskæde:

* Overholde alle EU’s dyrevelfærdslove og -regulativer uanset hvor produktionen foregår.

* Implementere en belægningsgrad på 30 kg/m2 eller mindre. Delslagtning frarådes, men hvis det praktiseres, må det højst ske én gang i produktionsperioden, inden de sidste dyr sendes til slagtning.

* Anvend typer, der udviser højere velfærd: enten følgende typer, Hubbard Redbro (kun indendørs brug); Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957 eller 987, Rambler Ranger, Ranger Classic og Ranger Gold, eller andre typer, der møder kriterierne for RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

* Indføre forbedrede miljøstandarder, herunder:
        - Belysning på mindst 50 lux inkl. naturligt lys
        - Mindst to meter brugbare siddepinde og to rodematerialer pr. 1000 kyllinger.
        - Angående luftkvalitet: leve op til kravene i Annex 2.3 i EU’s slagtekyllingedirektiv uanset belægningsgrad.
        - Ingen bure eller etagesystemer.

* Indføre gasningsbedøvelse (‘Controlled Atmospheric Stunning’/’CAS’) med inaktiv gas eller multifasesystemer eller indføre effektiv elektrisk bedøvelse, hvor kyllingerne undgår levende ophængning med hovedet nedad.


* Demonstrere overholdelse af de ovennævnte kriterier via tredjepartskontrol og årlig offentlig afrapportering om fremskridt i retning af at opfylde ovennævnte kriterier.