VII Open Internacional Escacs Actius Ciutat de Rubí

BASES DEL TORNEIG

Dia de joc: diumenge 19 de maig de 2019

Hora d’inici: 09.30 hores

Local de joc: Museu Etnogràfic Vallhonrat,

Plaça Montserrat Roig, s/n, 08191 Rubí.                        
GPS: 41.4911499, 2.0313146. Codi plus: F2RM+M5 Rubí

1. Jugadors retirats: A la primera incompareixença no justificada el jugador serà eliminat del torneig.

2. Temps d'espera: No s'aplicarà la normativa FIDE de tolerància zero, el temps per presentar-se davant del taulell serà caiguda de bandera.

3. Rondes: 9 rondes a Sistema suïs.

Matí 5 rondes (09.30 h)

Tarda 4 rondes (16.00 h)

4. Ritme de joc: 15 min. + 5 seg. per jugada(15' + 5")

Grups: Principal a partir de 14 anys;

Sots-14 (nascuts l’any 2005 i posteriors).

El menor que vulgui jugar al grup principal ho ha de demanar a l’organització.

5. Rànquing: Elo FIDE ràpid (a falta d’aquest, Elo FIDE estàndard) i posteriorment Elo CAT ràpid.

6. Vàlid per a Elo FIDE ràpid i FCE (ràpid) al grup Principal, Grup S14 només Elo FCE (ràpid).

7. Categoria del torneig dins el Circuit Català: b.

8. Premis (nota prèvia):

Els premis per trams es regiran per la normativa del Circuit Català. El lliurament dels premis serà el mateix dia, aproximadament a les 20 hores. Els premis s'han de recollir personalment; en cas de no ser-hi present s'entén que es renuncia al premi. Els premis de tram no seran acumulables.

9. Inscripcions: fins al dia 18 de maig a les 22.00 hores.

Per WhatsApp: +34607216777

Per e-mail: escacsrubi@gmail.com

A través del nostre formulari Web.

10. Drets d’inscripció:

General: 15 €

Sots-16, veterans 65, discapacitats, subscriptors Peó de Rei i locals: 10 €

Seran convidats els jugadors amb ELO superior a 2350 FIDE que ho demanin i l’organització ho estimi convenient.

Es pot fer el pagament en metàl·lic el mateix dia abans de començar o per transferència bancària fins al dia 17 de maig al número de compte:

IBAN ES34-2100-0014-18-0200778877

Cal portar el justificant de pagament.

11. Comitè de Competició:

No hi haurà Comitè de Competició; per no entorpir el bon funcionament del torneig les decisions arbitrals seran inapel·lables.

12. Desempats:

Buchholz Mitjà - Buchholz total.

L’ordre d’aquests primers desempats se sortejarà després de l’última ronda. Si persistís l'empat, s'aplicarien els següents desempats, i en aquest ordre:

- Resultat particular

- Progressiu fins a les darreres conseqüències

- Sorteig

A tots els desempats, si escau, s’aplicarà l’ajust FIDE de jugador virtual.

13. Mòbils:

Hauran d'estar apagats; a aquell jugador que li soni el telèfon mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic perdrà la partida.

14. Fulls de reclamació:

Segons la normativa del Circuit, haurà un imprès oficial de reclamacions a disposició dels jugadors.

15. Equip arbitral i direcció:

Actuarà com a director el Sr. Antoni Muñoz i Esteve.

L’àrbitre principal serà Dr. Vladimir Zaiats (AI)

Àrbitre adjunt Sra. Alexandra Muratet (AC).

16. Premis:

Classificació general (grup principal)

1r. 250 € + Trofeu

2n. 150 € + Trofeu

3r. 120 € + Trofeu

4t. 100 €

5è. 80 €

6è  70 €

7è. 60 €

8è  50 €

Els trams seran els següents del Circuit Català:

TRAM A 2250-2400 FIDE

TRAM B 2100-2249 FIDE

TRAM C 1950-2099 FIDE

TRAM D 1800-1949 FIDE

TRAM E 1650-1799 FIDE

TRAM F < 1650 FIDE

1r. 45 € + Trofeu

2n. 30 €

3r. 20 €

Nota: S’aplicarà la retenció d’IRPF als premis.

Si un tram no arriba a un minin de 6 jugadors, només hi haurà un premi en aquest tram.

Els premis en metàl·lic a menors d’edat seran amb una targeta regal d’El Corte Inglés.

Millor sots-16, veterà i local: Trofeu.

Grup sots-14:

1r. Trofeu + Llibre

2n. Trofeu + Llibre

3r. Trofeu + Llibre

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà pels reglaments del Circuït Català, FIDE i FCE, amb les adaptacions corresponents a les característiques del torneig.

Observacions addicionals.

Durant la realització de l’esdeveniment, s’enregistraran imatges del torneig, la participació comporta l’acceptació de la captació d’imatges i la seva difusió.