Institut d’Educació Secundària

GUILLEM COLOM CASASNOVAS

Codi Centre: 07007917

Avda. Juli Ramis, 34

07100 - Sóller (Balears)

T.:971633514  F.: 971633218

DEPARTAMENT DE MÚSICA

_____________________________________________________________________________

PENDENTS DE L’ASSIGNATURA DE MÚSICA  de 1r d’ESO:

Temes a repasar de la part teòrica:

S’ha de repasar amb les fitxes que es varen donar l’any anterior.

                                                                                                               Departament de Música

                                                                                                       Maria Antonia Soler