Program - med detaljer och planering framåt.

Här är de samlingar/ aktiviteter som är bestämda med mer detaljerad information än i det officiella programbladet. Något som saknas?

 

2019

April

1/4                         18.00 Bredaryds Internationella Vänner (BIV) möts vid BSOK-stugan.

3/4                          19.30 Bibelsamtal och bön i Missionskyrkan

4/4                          15.00 Dagledigträff på Torpagården. Pingstkyrkan ansvarar.

7/4                          10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan.

Predikan av Petter Edin

Nattvard

Församlingsmöte efteråt.

10.00 Nattvards- och bönegudstjänst i Pingstkyrkan.

Predikan av Lars-Evert Jonsson.

Församlingsmöte efteråt.

9/4                          18.00 UV-scoutinvigning i Missionskyrkan

10/4                          19.30 Bibelsamtal och bön i Pingstkyrkan

13-21/4                  Missionsresa till Vitryssland.

14/4                          10.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan

Predikan av Lars-Evert Jonsson

Sång och musik av Matilda Limslätt Petersson och Emma Eriksson

15/4                          19.00 Körövning i Missionskyrkan inför Långfredagens sånggudstjänst

18/4                          15.00 Dagledigträff på Torpagården. Missionskyrkan ansvarar.

19.30 Getsemanestund med nattvard i Missionskyrkan

                         Jens Vogel, ungdomar från Dorsten.

Nattvard

19/4                         18.00 Sånggudstjänst i Missionskyrkan

                                   Gemensamma kören tillsammans med Reftele.

Andakt av Sven-Olle Spång.

21/4                          10.00 Påskdagsgudstjänst i Pingstkyrkan

Predikan av Håkan Sunnliden

Musik av Willis Lindén

Vi sjunger påskens psalmer och sånger.

24/4                          19.30 Bibelsamtal och bön i Pingstkyrkan

28/4                          10.00 Tillsammansdag med kyrklunch i Missionskyrkan.

Medverkan av deltagare i Vitrysslandsresan.

Predikan av Petter Edin.

Maj

5/5                          KULTURDAGEN i Bredaryd

16.00 Konsert i Pingstkyrkan med Emilia Lindberg med team.

Fri entré.

8/5                         19.30 Bibelsamtal och bön i Pingstkyrkan

9/5                         15.15 Gudstjänst på Bredäng, Missionskyrkan ansvarar.

12/5                         10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Predikan av Petter Edin

15/5                         19.30 Bibelsamtal och bön i Missionskyrkan

16/5                         15.00 Dagledigträff på Torpagården.Pingstkyrkan ansvarar.

19/5                         10.00 Gudstjänst för alla åldrar i Pingstkyrkan. Barnen i fokus!

22/5                         19.30 Bibelsamtal och bön i Pingstkyrkan

26/5                         10.00 Sammanlyst gudstjänst till sommarhemmet “Borgen”

mellan Kulltorp och Lanna.

Predikan av Petter Edin

29/5                         19.30 Bibelsamtal och bön i Missionskyrkan

30 maj - 2 juni         Svenska Alliansmissionens Årskonferens på Gullbrannagården

Juni

2/6                         17.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan (OBS! Tiden)

Lars-Evert Jonsson avskedspredikar.

Servering

Juli

14/7                        10.00 Gudstjänst i Missionskyrkan

                        Predikan och sång av Petter Edin                        

                        Medtag egen fikakorg

21/7                                    Ingen gudstjänst. Vi hänvisar till andra kyrkor i bygden.??

27/7                           18.00 Gudstjänst i Pingstkyrkan med Tjernobylbarnens Oas

OBS! Lördag

Augusti

1/8                        15.15 Gudstjänst på Bredäng. Missionskyrkan ansvarar.

4/8                        10.00        Gudstjänst i Missionskyrkan

                        Predikan av Petter Edin

Nattvard                        

7/8                        Besöksdag på Tonårslägret på Gullbranna.

11/8                        10.00        Bön i hemmen        

18/8                        17.00        Trädgårdsgudstjänst hos Camilla och Henrik Miller.

                        Andakt av Petter Edin

21/8                        19.30        Bibelsamtal och bön i Pingstkyrkan

22/8                        15.00        Torpagården, Missionskyrkan ansvarar.

                        “Sandsjöforstrion” sjunger och spelar.

25/8                        10.00        Vittnesbördsgudstjänst i Pingstkyrkan