Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

         СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

        ЗА СІЧЕНЬ 2019 РОКУ

Квашнін, В. О.  Програмування та застосування мікроконтролерів STM32F4DISCOVERY [Текст] : монографія / В. О. Квашнін, А. В. Бабаш, В. В. Квашнін. – Краматорськ : Друкарський дім, 2017. – 143 с. – ISBN 617-7415-30-4.
УДК        004.41:004.43
        К32

Разработка ИСАПР с применением методов инженерии знаний. Решение практических задач [Текст] : монография / [А.Ф. Тарасов, М.А. Винников, С.А. Короткий и др.]. – Краматорск : Печатный дом, 2017. – 211 с. – ISBN 617-7415-22-9.
УДК        004.9:004.896
        Р17

Актуальні проблеми сучасного менеджменту [Текст] : монографія / [Л.М. Варава, Є.В. Афанасьєв, І.А. Маркіна та ін.]. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. – 203 с. – ISBN 617-7643-07-3.
УДК        005
        А43

Белошапка, В. А.  На пути к эффективному менеджменту: живая модель управленческой результативности [Текст] : [монография] / В. А. Белошапка. – К. : Агентство "Стандарт", 2005. – 198 с. – ISBN 966-96135-8-2.
УДК        005.2
        Б43

Гончарова, Н. І.  Документаційне забезпечення менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 260с. – ISBN 966-364-180-0.
УДК        005.3:002.1(075.8)
        Г65

Кличко, В.  Управління викликами: Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі [Текст] / В. Кличко, Ш. Білен ; пер. з нім. Є. Кузнєцова. – К. : Наш формат, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7552-40-5.
УДК        005.32
        К49

Лайонс, Д.  Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці [Текст] / Д. Лайонс ; пер. з англ. О. Асташова. – К. : Наш формат, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7552-32-0.
УДК        005.35
        Л18

Тетлок, Ф.  Суперпрогнозування. Мистецтво та наука передбачення [Текст] / Ф. Тетлок, Д. Гарднер ; пер. з англ. І. Мазарчук. – К. : Наш формат, 2018. – 368 с. – ISBN 617-7388-82-0.
УДК        005.521
        Т37

Стоун, Б.  Вискочки: Uber, Airbnb та битва за Кремнієву долину [Текст] / Б. Стоун ; [пер. з англ. А. Дудченко]. – К. : Наш формат, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7552-26-9.
УДК        005:334.722
        С82

Збірник тестових завдань для менеджерів [Текст] : навч. посіб. / [І.М. Комарницький, Б.А. Карпінський, Г.В. Капленко та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 576 с. – ISBN 617-7626-02-1.
УДК        005-057.212(075.8)
        З-41

Марчук, В. І.  Науково-метрологічні основи обліку води [Текст] : монографія / В. І. Марчук, А. А. Ткачук. – Луцьк : Аква Прінт, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7543-11-3.
УДК        006.091:556
        М30

Осієвська, В. В.  Основи стандартизації, метрології та управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. В. Осієвська. – К. : КНТЕУ, 2002. – 119 с. – ISBN 966-629-040-5.
УДК        006:006.91(075.8)
        О-73

Ковпак, В. А.  Смислова матриця національної інформаційно-комунікаційної діяльності післявоєнної української еміграції [Текст] : монографія / В. А. Ковпак. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2016. – 380 с. – ISBN 966-414-217-2.
УДК        007:304(=161.2)-054.72
        К56

Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття [Текст] : матер. Всеукр. наук.-теорет. конф. мол. учених; 26-27 квітня 2018 р. / [редкол.: В.М. Шейко (голова оргком.) та ін.]. – Х. : ХДАК, 2018. – 368 с. – ISBN 966-8308-26-0.
УДК        008(082)
        К90

Книга в Україні. 1861-1917 [Текст] : Матер. до репертуару укр. книги. Вип. 19. Ч-Я / редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 663 с. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-7926-1.
УДК        015(477)
        К53

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2015-2016 рр.) [Текст] : наук.-допоміжний бібліограф. покажч. / [уклад. І.А. Лавриненко та ін. ; відп. ред. О.М. Василенко]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2018. – 223 с. – ISBN 966-02-8472-2.
УДК        016:050:019.911
        З-35

Бабидорич Михайло: життя в журналістиці [Текст] : бібліограф. покажч.: до 95-річчя від дня народж. / [уклад. М.Б. Бадида, І.В. Когутич]. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 152 c. – ISBN 617-7372-20-1.
УДК        016:070(477)
        Б12

Вчений-грунтознавець професор Дмитро Григорович Тихоненко [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження / [уклад. О.Д. Кандаурова та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 52 с. – (Вчені-педагоги ХНАУ). – ISBN 617-7555-54-3.
УДК        016:631.4
        В90

Українська дитяча книга 1920-х років у фондах Педагогічного музею України [Текст] : каталог-путівник / [уклад. В.О. Гайдей, О.П. Міхно]. – К. : ПМУ, 2018. – 116 с. – (Бібліофонд Педагогічного Музею ; вип. 4). – ISBN 617-7021-65-9.
УДК        016:821.161.2
        У45

Письменники - лауреати літературної премії імені Валер‘яна Поліщука [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 30-річчя від дня заснування премії / [уклад. В.В. Максимчук, Н.А. Юшкова]. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2013. – 164 с. – (Славетні земляки). – ISBN 617-515-137-2.
УДК        016:821.161.2.09(082)
        П35

Сухомлинський Василь Олександрович: до 100-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. О.В. Сухомлинська та ін.]. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 12). – ISBN 617-7536-04-7.
УДК        016:929
        С91

Українська біографістика [Текст] : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослідж. Вип. 15 / [редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В.І Попика. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 384 с.
УДК        016:929(477)(082)
        У45

Миронець Надія Іванівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Н. Казакова та ін.]. – К. : Вид-во Людмила, 2018. – 172 с. – (Бібліографія вчених України). – ISBN 617-7638-08-6.
УДК        016:94(477)
        М64

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2017 року [Текст] / [упоряд. М.В. Язвинська, Ю.В. Діденко]. – К. : Академперіодика, 2018. – 406 с. – ISBN 966-360-354-4.
УДК        019.941:061.1(477)
        Н35

Бондаренко, В. І.  Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Текст] : монографія / В. І. Бондаренко. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 276 с. – ISBN 966-02-8141-7.
УДК        024:004
        Б81

Рубрикатор НБУ ім. В.І. Вернадського. Розділ "У Економіка. Економічні науки". Підрозділ "У052 Облік. Аудит" [Текст] / [авт. кол.: А.М. Головащук, С.В. Галицька, П.І. Шекера]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 111 с. – ISBN 966-02-8517-0.
УДК        025.4
        Р82

Державна бібліотека України для юнацтва.  Юнацькі бібліотеки в європейському контексті [Текст] : матер. Школи керівника; м. Київ; 19-20 жовтня 2017 р. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Н. Гуцул ; відп. за вип. Г. Саприкін]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 76 с.
УДК        027.625(477)
        Д36

Брайсон, Б.  Коротка історія майже всього на світі. Від динозаврів і до космосу [Текст] / Б. Брайсон ; пер. з англ. О. Замойська. – К. : Наш формат, 2018. – 472 с. – ISBN 617-7513-04-8.
УДК        030(091)
        Б87

Золотий фонд нації. Vivat, Україно! [Текст] / [упоряд. В.В. Болгов]. – К. : Українська конфедерація журналістів, 2018. – 560 с. – ISBN 966-1641-97-5.
УДК        030(477)(092)
        З-80

Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту [Текст]. Вип. 4 / [редкол.: В.В. Коцан (голова) та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 412 с. – ISBN 617-531-180-6.
УДК        069(477)(082)
        Н34

Зайченко, О. К.  Розвиток клієнторієнтованості музейної послуги [Текст] : метод. посіб. / О. К. Зайченко. – К. : Логос, 2018. – 55 с. – ISBN 617-7446-14-8.
УДК        069.6(07)
        З-17

Діалог: Медіа-студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 18-19(2014) / [редкол.: О. Александров (відп. ред) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2014 . – 523 с.
УДК        070(082)
        Д44

Подольская, Е. А.  Философия. В 2 ч. [Текст] : учебник. Ч. 1 / Е. А. Подольская, Т. В. Подольская. – Х. : НУА, 2016. – 476 с. – ISBN 966-8558-84-3.
УДК        101(075.8)
        П44

Подольская, Е. А.  Философия. В 2 ч. [Текст] : учебник. Ч. 2 / Е. А. Подольская, Т. В. Подольская. – Х. : НУА, 2016. – 412 с. – ISBN 966-8558-85-0.
УДК        101(075.8)
        П44

Філософські пошуки [Текст] : [журнал]. Вип. 1(7) / [наук.-вид. рада: В.П. Андрущенко та ін.]. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 121 с. – ISBN 966-2044-27-0.
УДК        101(082)
        Ф56

Фромм, Э.  Искусство любить. Исследование природы любви [Текст] / Э. Фромм ; [пер. с англ. О. Иванчук]. – Запорожье : Биг-Пресс, 2012. – 108 с. – ISBN 966-7433-23-9.
УДК        13
        Ф91

Фесенко, Г. Г.  Морфологія міських ландшафтів: культурфілософські інтерпретації [Текст] : монографія / Г. Г. Фесенко. – Х. : Діса Плюс, 2018. – 282 с. – ISBN 617-7645-02-2.
УДК        130.2:911.375.5:911.5
        Ф44

Кастанеда, К.  Путешествие в Икстлан [Текст] / К. Кастанеда ; [пер. с англ. А. Сидерский]. – М. : София, 2015. – 288 с. – ISBN 5-906749-72-7.
УДК        133.4
        К28

Вирт, О.  Таро магов [Текст] : [пер. с фр.] / О. Вирт. – С.Пб. : Экслибрис, 2003. – 288 с. – ISBN 5-901620-41-0.
УДК        133.4
        В52

Гросс, П. А.  Тайны магии Вуду [Текст] / П. А. Гросс. – М. : Рипол Классик, 2002. – 480 с. – (Все загадки Земли). – ISBN 5-7905-0793-Х.
УДК        133.4
        Г88

Степанова, Н. И.  Магия-6 [Текст] : Магия на каждый день / Н. И. Степанова. – М. : Рипол Классик, 2002. – 480 с. – (Ваша тайна). – ISBN 5-7905-1422-7.
УДК        133.4
        С79

Костенко, А.  Китайский календарь на 100 лет для фэн-шуй, астрологии и "Книги Перемен" [Текст] / А. Костенко, И. Петушков. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : София, 2005. – 352 с. – ISBN 5-9550-0693-1.
УДК        133.52(059)
        К72

Степанов, С. С.  Что ОН имеет в виду, когда спрашивает: "Хочешь большой но чистой любви?" [Текст] / С. С. Степанов. – М. : Эксмо, 2005. – 256 с. – ISBN 5-699-09204-8.
УДК        159.9
        С79

Кукла, А.  Ментальные ловушки: Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь [Текст] / А. Кукла ; пер. с англ. М. Вершовского. – 7-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 146 с. – ISBN 5-9614-4737-8.
УДК        159.9
        К89

Фрейд, З.  Заклятие девственности [Текст] / З. Фрейд ; [пер. с нем. Р. Додельцева]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 192 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-05661-9.
УДК        159.9
        Ф86

Берн, Э.  Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры [Текст] : Психология человеческих взаимоотношений. Психология человеческой судьбы / Э. Берн ; [пер. с англ. А. Грузберга]. – М. : Эксмо, 2014. – 576 с. – (Психология общения). – ISBN 5-699-27303-4.
УДК        159.9
        Б51

Ялом, І.  Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта [Текст] / І. Ялом ; [пер. з англ. Н. Бхіндер]. – 2-е вид. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 415 с. – ISBN 617-12-2270-0.
УДК        159.9
        Я51

Уильямс, М.  Осознанность: Как обрести гармонию в нашем безумном мире [Текст] / М. Уильямс, Д. Пенман ; [пер. с англ. Ю. Цыбышевой]. – 2-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 288 с. – ISBN 5-00057-319-8.
УДК        159.9.01
        У36

Козирєв, М. П.  Політична психологія [Текст] : навч. посіб. / М. П. Козирєв. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 648 с. – ISBN 617-511-248-9.
УДК        159.9:32(075.8)
        К59

Макарова, О. П.  Психологічний супровід розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки [Текст] : навч.-метод посіб. / О. П. Макарова, Н. Е. Мілорадова, С. О. Ларіонов. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 122 с. – ISBN 617-7555-49-9.
УДК        159.9:351.74(075.8)
        М15

Гальчук, О. Я.  Клінічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Гальчук. – К. : Атіка, 2012. – 216 с. – ISBN 966-326-455-4.
УДК        159.9:61(075.8)
        Г17

Риз, А.  Умный гардероб: Как подчеркнуть индивидуальность, наведя порядок в шкафу [Текст] / А. Риз ; [пер. с англ. А. Головиной]. – М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2018. – 272 с. : ил. – ISBN 5-389-12342-7.
УДК        159.9:646
        Р49

Фромм, Э.  Искусство любить [Текст] / Э. Фромм. – М. : АСТ, 2014. – 221 с. – (Эксклюзивная классика). – ISBN 5-17-084593-4.
УДК        159.922
        Ф91

Льовочкіна, А. М.  Психологія розвитку екологічної культури [Текст] : монографія / А. М. Льовочкіна. – К. : Київський ун-т, 2015. – 383 с. – ISBN 966-439-827-2.
УДК        159.922.2
        Л90

Зеленін, В. В.  Основи міфодизайну: Психотехнології керування медіареальністю [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Зеленін. – К. : Гнозіс, 2017. – 168 с. – ISBN 617-7420-26-1.
УДК        159.922.27:004.032.6(075.8)
        З-48

Pease, A.  Why Women Can‘t Read Maps...and won‘t stop talking [Текст] : Lessons men need to know about women / A. Pease, B. Pease ; Allan & Barbara Pease. – Mona Vale : Pease Training International, 1999. – 119 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-9593-6586-9.
УДК        159.922=111
        P36

Парфентьева, Л.  Сто способов изменить жизнь [Текст]. Ч. 1 / Л. Парфентьева. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 256 с. – ISBN 5-00100-104-1.
УДК        159.923.2
        П18

Кириленко, Л. Д.  На свету. Психология повседневной жизни [Текст] : цикл книг. Кн. 2. Воспитание и его последствия / Л. Д. Кириленко. – К. : Талком, 2018. – 150 с. – ISBN 617-7397-93-8.
УДК        159.923.2
        К43

Менсон, М.  Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем [Текст] / М. Менсон ; пер. з англ. А. Ящук. – К. : Наш формат, 2018. – 160 с. – ISBN 617-7552-24-5.
УДК        159.923.2
        М50

Кэмерон, Д.  Путь художника [Текст] / Д. Кэмерон. – М. : Livebook, 2015. – 272 с. – ISBN 5-904584-67-2.
УДК        159.928
        К98

Казанцева, А.  Хто б міг подумати! [Текст] : Як мозок змушує нас робити дурниці / А. Казанцева ; [пер. з рос. О. Гапак]. – Х. : Vivat, 2017. – 320 с. – ISBN 617-690-567-7.
УДК        159.96
        К14

Деннинг, М.  Астральная проекция для начинающих [Текст] / М. Деннинг, О. Филлипс ; [пер. с англ. В.В. Егорова]. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 192 с. – (Для начинающих). – ISBN 5-8183-0554-6.
УДК        159.961
        Д33

Свияш, А. Г.  Как получать информацию из Тонкого мира [Текст] / А. Г. Свияш. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Центрполиграф : Разумный путь, 2002. – 219 с. – (Ступени в разумный мир). – ISBN 5-227-01373-Х.
УДК        159.961
        С24

Вебстер, Р.  Астральные путешествия для начинающих [Текст] / Р. Вебстер ; [пер. с англ. Ю. Бондарева]. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с. – (Для начинающих). – ISBN 5-8183-0074-9.
УДК        159.961
        В26

Картер, Ф.  Психометрическое тестирование [Текст] : 1000 способов определить личностные качества, доминирующее полушарие мозга, уровень творческого мышления и интеллекта / Ф. Картер, К. Рассел ; [пер. В.Г. Панова]. – М. : АСТ : Астрель, 2003. – 207 с. – ISBN 5-17-016097-6.
УДК        159.98
        К27

Тарарина, Е.  Почему ты можешь все. Как сохранить семью и преуспеть в карьере [Текст] / Е. Тарарина. – К. : Саммит-Книга, 2014. – 95 с. – ISBN 617-7182-24-4.
УДК        159.98
        Т19

Тарарина, Е. В.  Private Book Харизма женской души [Текст] / Е. В. Тарарина. – К. : Астамир-В, 2015. – 232 с. – ISBN 617-70831-3-8.
УДК        159.98:316.61
        Т19

Тарарина, Е. В.  Самосаботаж [Текст] : Книга с характером / Е. В. Тарарина. – 2-е изд., доработ. – К. : Астамир-В, 2015. – 152 с. – ISBN 617-70831-2-1.
УДК        159.98:316.61
        Т23

Починок, І. Б.  Феноменологічна філософія [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / І. Б. Починок. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 376 с. – ISBN 966-423-441-9.
УДК        165.62(075.8)
        П65

Соммэр, Д.-С.  Наука любви [Текст] : [пер. з исп.] / Д.-С. Соммэр. – М. : Бослен, 2012. – 240 с. – ISBN 5-91187-154-3.
УДК        17
        С61

Винов, И. Е.  Проблема и символ. Онтологический статус символической функции [Текст]. Спец. вып. Ч. 2 / И. Е. Винов ; [И.Е. Винов]. – К. : УПП, 2018. – 392 с. – Авт. указан над вып. дан.
УДК        17
        В49

Соммэр, Д.-С.  Существует ли женщина? [Текст] : [пер. с исп.] / Д.-С. Соммэр. – М. : Бослен, 2012. – 192 с. – ISBN 5-91187-152-9.
УДК        17
        С61

Основи академічної культури [Текст] : навч. посіб. / уклад. В.І. Докаш. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 288 с.
УДК        174:001(075.8)
        О-75

Практикум із журналістської етики [Текст] : навч. посіб. / під ред. В.Ф. Іванова. – Вид. 2-е, стереотип. – К. : Вид. О. Зень, 2012. – 320 с. – ISBN 617-601-048-7.
УДК        179.1(075.8)
        П69

Макдауэлл, Д.  Код да Винчи: поиск ответов [Текст] / Д. Макдауэлл. – Florida : Green Key Books, 2006. – 126 с. – ISBN 1-56773-041-8.
УДК        2-29
        М15

Бхарті, М. К.  Індійська філософія крізь призму сучасної науки [Текст] / М. К. Бхарті ; пер. з англ. Т. Сахно. – К. : Бренд Букс, 2018. – 80 с. – ISBN 966-2502-16-9.
УДК        233:2-583
        Б94

Bharti, Manoj K.  Understanding Indian Philosophy through Modern Science [Текст] / Manoj K. Bharti. – К. : Brand Books, 2018. – 80 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-2502-15-2.
УДК        233:2-583=111
        B55

Амиргамзаева, О. А.  Ваши хранители: Талисманы и амулеты [Текст] / О. А. Амиргамзаева. – М. : Рипол классик, 2003. – 352 с. – (Ваша тайна). – ISBN 5-7905-2002-2.
УДК        2-526.8
        А62

Православ‘я в Україні [Текст] : зб. матер. ІІІ Всеукр. наук. конф.; 25 листопада 2013 р. Ч. 2 / [під ред. Епіфанія (Думенка), В. Клоса]. – К. : Київська православна богословська академія, 2013. – 559 с.
УДК        271.2(477)(082)
        П68

Балух, В. О.  Православна еліта України XVI-XVII ст. (100 постатей) [Текст] : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 336 с. – ISBN 966-423-433-4.
УДК        271.2(477)(091)(038)
        Б20

Бондарчук, В.  Історія храму св. Федора Острозького [Текст] / В. Бондарчук, Я. Бондарчук. – Острог : Острозька академія, 2008. – 112 с.
УДК        271.2(477)-523.4(091)
        Б81

Шептицький, А.  Перше слово Пастиря [Текст] / А. Шептицький. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 175 с. – (Моє місто ; № 40). – ISBN 966-668-363-5.
УДК        271.4(477)
        Ш48

Тереза.  Історія однієї душі [Текст] / Тереза ; [пер. Я. Ільницька]. – Житомир : Рута, 2018. – 304 с. – (bibliotheca carmelitana). – ISBN 617-581-350-8.
УДК        272-29
        Т35

Образ Христа в українській культурі [Текст] : [зб. наук. праць] / В.С. Горський, Ю.І. Сватко, О.Б. Киричок та ін. ; [редкол.: В.С. Горський (відп. ред.) та ін.]. – К. : КМ Академія, 2001. – 200 с. – ISBN 966-518-068-1.
УДК        27-31:930.85(477)(082)
        О-23

Лужецький, І.  Отче наш: Пояснення та молитовні роздумування на слова Господньої молитви [Текст] / І. Лужецький. – Випр. вид. – Дрогобич : Відродження, 2018. – 303 с. – ISBN 966-538-258-4.
УДК        27-475.5
        Л83

Гуманітарні студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 29 / [редкол.: А.Є. Конверський (відп. ред.) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2017. – 196 с.
УДК        3(082)
        Г94

Гуманітарні студії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 30 / [редкол.: А.Є. Конверський (відп. ред.) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2017. – 178 с.
УДК        3(082)
        Г94

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Текст] : зб. наук. праць. № 3-4 (34-35) / [редкол.: А.П. Горбачик та ін.]. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 162 с.
УДК        316(082)
        А43

Потапов, С. В.  Как управлять временем [Текст] / С. В. Потапов. – М. : Эксмо, 2006. – 160 с. – (В курсе!). – ISBN 5-699-18251-9.
УДК        316.4
        П64

Доля, І. М.  Аверс та реверс Донбасу: реалії сьогодення [Текст] : [монографія] / І. М. Доля, О. Ю. Клименко ; [пер. англ. В.В. Березовський]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 292 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7555-43-7.
УДК        316.4
        Д65

Ерікссон, А.  Шлях до вершини. Наукові поради про те, як досягнути професіоналізму [Текст] / А. Ерікссон, Р. Пул ; пер. з англ. Н. Кошманенко. – К. : Наш формат, 2018. – 304 с. – ISBN 617-7552-36-8.
УДК        316.46:331.548
        Е71

Конфліктологія та медіація [Текст] : навч. посіб. / уклад. В.І. Докаш. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 248 с.
УДК        316.48(075.8)
        К65

Бергер, Й.  Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку [Текст] / Й. Бергер ; пер. з англ. А. Іванченко. – К. : Наш формат, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7552-22-1.
УДК        316.6
        Б48

Мельник, Л. С.  Жесткие переговоры. Победа любой ценой [Текст] / Л. С. Мельник. – С.Пб. : Питер, 2014. – 240 с. – ISBN 5-496-00992-8.
УДК        316.62
        М48

Закіров, М. Б.  Феномен політичної думки російського зарубіжжя в контексті української державної ідентичності [Текст] : монографія / М. Б. Закіров. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 564 с. – ISBN 966-02-8139-4.
УДК        316.653(0=161.1):321.01(477)
        З-18

Ахундова, Е.  Ільхам Алієв. Портрет президента на тлі змін [Текст] / Е. Ахундова. – К. : Логос, 2017. – 309 с. : іл. – ISBN 617-7442-50-8.
УДК        32(479.24)-051(092)
        А95

Кушнарьов, І. В.  Політична корупція: порівняльно-політологічна концептуалізація [Текст] : монографія / І. В. Кушнарьов. – К. : Юридична думка, 2018. – 408 с. – ISBN 617-665-037-9.
УДК        321:328.185
        К96

Національні проблеми сучасного світу [Текст] : навч. посіб. / уклад. А.В. Найчук, А.А. Найчук. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 160 с. – ISBN 617-620-269-1.
УДК        323.1(100)(075.8)
        Н35

Ротар, Н. Ю.  Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців [Текст] : [монографія] / Н. Ю. Ротар. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 344 с. – ISBN 966-02-8192-9.
УДК        323.2(477.85)
        Р79

Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [О.О. Резнікова, А.О. Місюра, С.В. Дрьомов, К.Є. Войтовський]. – К. : НІСД, 2017. – 60 с. – ISBN 966-554-280-3.
УДК        323.285:351.746.1
        А43

Якубова, Л. Д.  Русский мир в Україні: на краю прірви [Текст] / Л. Д. Якубова. – К. : Кліо, 2018. – 384 с. – ISBN 617-7023-70-7.
УДК        327.88(477)
        Я49

Почепцов, Г. Г.  Информационные войны [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М.; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2001. – 576 с. – (Образовательная б-ка). – ISBN 5-87983-087-Х.
УДК        327.88:004.056
        П65

Нахманович, В.  Феномен "Свободи" [Текст] : Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович. – К. : КМІС, 2016. – 224 с. – ISBN 966-2578-86-7.
УДК        329.17:342.845:316
        Н34

Contemporary economy: social, legal and economik aspects [Текст] : mater. of XV Inter. Scientific Symposium; Kyiv; 23-24 May 2017 / [Editorial board: A. Mazaraki, N. Prytulska, S. Melnichenko and other]. – Kyiv : KNUTE, 2017. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-629-818-1.
УДК        33(082)=111
        C76

Мильнер, Б. З.  Теория организации [Текст] : учебник / Б. З. Мильнер. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2006. – 720 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-002548-0.
УДК        330(075.8)
        М60

Структурні трансформації економіки України [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.; Дніпро; 21 грудня 2017 р. : тези доп. / [орг. ком.: О.А. Паршина (голова) та ін.]. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 112 с. – ISBN 966-434-406-4.
УДК        330(477)(082)
        С87

Дугінець, Г. В.  Глобальні ланцюги вартості [Текст] : монографія / Г. В. Дугінець. – К. : КНТЕУ, 2018. – 412 с. – ISBN 966-629-881-5.
УДК        330.133/.138:339.7
        Д80

Основні засади впровадження моделі "зеленої" економіки в Україні [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Т.П. Галушкіна, Л.А. Мусіна, В.Г. Потапенко та ін.]. – К. : Ін-т екологічного управління та збалансованого природокористування : Гельветика, 2017. – 154 с. – (Б-ка екологічних знань). – ISBN 966-916-455-1.
УДК        330.15:502(477)(07)
        О-75

Сміт, А.  Дослідження про природу і причини багатства народів [Текст] / А. Сміт ; пер. з англ. О. Васильєв, М. Межевікіна, А. Малівський. – К. : Наш формат, 2018. – 736 с. – ISBN 617-7552-14-6.
УДК        330.3
        С50

Черкасова, С. В.  Небанківське інституційне інвестування в Україні: пріоритети та інструменти державного регулювання розвитку [Текст] : монографія / С. В. Черкасова. – Львів : Проман, 2016. – 452 с. – ISBN 966-7119-55-3.
УДК        330.322:338.246(477)
        Ч-48

Мироненко, Є. В.  Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю [Текст] : практикум / Є. В. Мироненко, О. О. Волошина, О. В. Шубна. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 71 с. – ISBN 966-379-826-4.
УДК        330.341.1:330.322(075.8)
        М64

Концептуальное моделирование процессов самоорганизации и самоуправления [Текст] : кол. моногр. / [авт. кол.: Д.К. Алимов, А.И. Амоша, Ю.Н. Барташевская и др.] ; под науч. ред. В.А. Ткаченко. – Д. : ДУАН : Монолит, 2018. – 236 с. – ISBN 617-7369-18-8.
УДК        330.341:332.14
        К65

Економічні системи [Текст] : монографія. Т. 6 / [за ред. Г.І. Башнянина]. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 471 с. – ISBN 617-397-165-8.
УДК        330.342
        Е45

Райх, Р.  Врятувати капіталізм. Як змусити вільний ринок працювати на людей [Текст] / Р. Райх ; пер. з англ. Р. Корнута. – К. : Наш формат, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7513-74-1.
УДК        330.342.14
        Р18

Гордієнко, П. Л.  Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с. – ISBN 966-8533-35-6.
УДК        330.44(075.8)
        Г68

Остапів, Л.  Любов та бюджет: Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи [Текст] / Л. Остапів. – К. : Yakaboo publishing, 2017. – 208 с. – ISBN 966-97633-5-8.
УДК        330.567.28
        О-76

Туган-Барановський М.І.: творча спадщина та сучасна економічна наука [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя з дня народж. М.І. Туган-Барановського; 15-16 жовтня 2015 р. / [редкол.: О.І. Давидов (відп. ред.) та ін.]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 524 с. – ISBN 966-285-269-1.
УДК        330.8(082)
        Т81

Слотер, А.-М.  Між двох вогнів. Чому ми досі обираємо між роботою та сім‘єю [Текст] / А.-М. Слотер ; пер. з англ. В. Рудич. – К. : Наш формат, 2018. – 280 с. – ISBN 617-7513-93-2.
УДК        331.101.25-055.2
        С48

Дараганова, Н. В.  Управління охороною праці: правове забезпечення [Текст] : монографія / Н. В. Дараганова. – К. : КНТЕУ, 2018. – 480 с. – ISBN 966-629-851-8.
УДК        331.45(477)
        Д20

Завадовська, Ю. Ю.  Міграційні потоки населення у період кризи: вплив на соціально-економічний розвиток у регіонах України [Текст] : [монографія] / Ю. Ю. Завадовська, М. С. Філяк ; [Ю.Ю. Завадовська, М.С. Філяк]. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2016. – 164 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-2598-69-8.
УДК        331.556:332.1(477)
        З-13

Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади [Текст] : монографія / [за ред. В.П. Мікловди та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 280 с. – ISBN 617-7404-35-3.
УДК        332.1(477.87)
        П27

Гаража, О. П.  Інституції управління земельними ресурсами [Текст] : монографія / О. П. Гаража. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 686 с. – ISBN 617-7555-61-1.
УДК        332.33:330.837
        Г20

Екологія землекористування [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: А.М. Третяк, О.С. Будзяк, В.М. Третяк та ін.]. – К. : Ін-т екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 178 с. – (Б-ка екологічних знань). – ISBN 966-7326-28-0.
УДК        332.362:332.37:502.172(075.8)
        Е45

Управління будівництвом [Текст] : конспект лекцій / [О.А. Тугай, Н.І. Нікогосян, М.М. Климчук, В.В. Титок]. – К. : КНУБА, 2018. – 88 с.
УДК        332.834.3:005(075.8)
        У67

Дмитрієв, І. А.  Впровадження антикризового управління на промислових підприємствах [Текст] : монографія / І. А. Дмитрієв, К. О. Горова, О. О. Мельниченко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 286 с. – ISBN 617-7555-40-6.
УДК        334.716:005.334
        Д53

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об‘єднань [Текст] : монографія / С.В. Поздняков, О.В. Кузьмін, В.В. Кійко, Л.М. Акімова. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 348 с. – ISBN 966-289-183-6.
УДК        334.72:004.45
        І-62

Психологія фінансів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт.-уклад. М.М. Тріпак]. – Кам‘янець-Подільський : ТНЕУ, 2018. – 296 с. – ISBN 966-654-493-6.
УДК        336(075.8)
        П86

Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Текст] : монографія / за ред. О.П. Кириленко, О.І. Тулай. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 414 с. – ISBN 966-654-471-4.
УДК        336(477)
        Ф79

Кремень, В. М.  Фінансовий нагляд в Україні: проблеми і перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. М. Кремень. – Суми : Ярославна, 2018. – 320 с. – ISBN 966-7538-31-6.
УДК        336.1:336.711.65(477)
        К79

Винниченко, Н. В.  Система управління бюджетом: наукові основи, сучасні тенденції, світовий досвід [Текст] : монографія / Н. В. Винниченко. – Суми : СДУ, 2017. – 374 с. – ISBN 966-657-718-7.
УДК        336.14(477)
        В48

Сушко, Н. І.  Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів України: сучасний стан та реформування [Текст] : монографія / Н. І. Сушко. – К. : Академія фінансового управління, 2017. – 366 с. – ISBN 968-8618-52-1.
УДК        336.14(477):657
        С91

Станкус, Т.  Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів [Текст] : [посібник] / Т. Станкус. – Х. : Фактор, 2017. – 128 с. – ISBN 966-180-710-4.
УДК        336.14:352
        С76

Податки. Оподаткування. Податкове планування [Текст] : термінологічний словник : [навч. посіб.] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 512 с. – ISBN 617-655-157-7.
УДК        336.22(038)
        П44

Ракул, О. В.  Формування та реалізація фіскальної політики в Україні: адміністративно-правові засади та організаційне забезпечення [Текст] : монографія / О. В. Ракул. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2017. – 340 с. – ISBN 966-8923-33-3.
УДК        336.22:351.713(477)
        Р19

Воронская, Е. А.  Налоги в Украине: обучающий курс. От теории к практике [Текст] : [учебник] / Е. А. Воронская. – 19-я ред. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 488 с. – ISBN 966-921-139-2.
УДК        336.226(477)(075.8)
        В75

Шульга, Н. П.  Рефінансування банків [Текст] : монографія / Н. П. Шульга, Ю. М. Уманців, О. В. Мельниченко ; за заг. ред. Н.П. Шульги. – К. : КНТЕУ, 2017. – 324 с. – ISBN 966-629-854-9.
УДК        336.71(477)
        Ш95

Вовчак, О. Д.  Консолідація у банківському секторі: теорія і досвід [Текст] : монографія / О. Д. Вовчак, В. І. Рудевська. – К. : Ун-т банківської справи, 2017. – 222 с. – ISBN 966-484-292-8.
УДК        336.71(477)
        В61

Сухарський, В. С.  Ощадно-банківська справа [Текст] : [посібник] / В. С. Сухарський. – Вид. 2-е допов., переробл. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464 с. – ISBN 966-308-36-1.
УДК        336.72(477)(075.8)
        С91

Цал-Цалко, Ю. С.  Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. – ISBN 966-364-649-7.
УДК        336:33.021(075.8)
        Ц14

Шпак, Н. О.  Фінанси, гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 416 с. – ISBN 966-941-128-0.
УДК        336:336.7(477)(075.8)
        Ш83

Чубарь, О. А.  Финансовый учет: обучающий курс. От теории к практике [Текст] / О. А. Чубарь. – 8-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 620 с. – ISBN 966-921-140-8.
УДК        336:657(075.8)
        Ч-81

Каїра, З. С.  Дослідження в проектах [Текст] : посібник / З. С. Каїра, Є. В. Мироненко, Н. Ю. Рекова. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 211 с. – ISBN 966-379-807-3.
УДК        338.28(075.8)
        К15

Бердар, М. М.  Модернізаційний стан підприємств харчової промисловості України в сучасних умовах [Текст] : монографія / М. М. Бердар. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 324 с. – ISBN 617-7571-25-3.
УДК        338.439
        Б48

Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Текст] : кол. моногр. / [кол. авт.: В.Я. Брич, О.Є. Гарбера, О.Я. Гугул та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича, А.М. Тибіня. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 164 с. – ISBN 617-7516-16-2.
УДК        338.48(477)
        С83

Янкевич, В. С.  Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт [Текст] / В. С. Янкевич, Н. Л. Безрукова ; под. ред. В.С. Янкевича. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 416 с. – ISBN 5-279-02476-7.
УДК        338.48:339.138
        Я62

Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 15-16 листопада 2017 р. / [редкол.: А.А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 508 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-629-843-3.
УДК        339.137(082)
        С32

Міжнародні фінанси [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська,Т.В. Мусієць, та ін.]; за заг. ред. О.М. Мозгового. – К. : КНЕУ, 2005. – 504 с. – ISBN 966-574-813-0.
УДК        339.7(075.8)
        М58

Уманців, Ю. М.  Офшорне підприємництво у сучасній економіці [Текст] : монографія / Ю. М. Уманців, Ю. А. Швед. – К. : Атіка, 2004. – 144с. – ISBN 966-326-007-6.
УДК        339.9
        У52

Колінець, Л. Б.  Новий світовий фінансовий порядок [Текст] : монографія / Л. Б. Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 360 с. – ISBN 966-654-495-0.
УДК        339.9
        К60

Спенс, М.  Нова конвергенція [Текст] : Майбутнє економічного зростання в багатошвидкісному світі / М. Спенс ; [пер. А. Бондар]. – К. : Темпора, 2017. – 352 с. – ISBN 617-569-258-5.
УДК        339.9
        С71

Міжнародний бізнес [Текст] = International business : опорний конспект лекцій / уклад. Д.Г. Михайлина, О.С. Саєнко. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 124 с.
УДК        339.9(075.8)
        М58

Боровіков, А. М.  Право в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики [Текст] : [навч. посіб.] / А. М. Боровіков. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 588 с. – ISBN 966-921-141-5.
УДК        34(477)(075.8)
        Б83

Марченко, М. Н.  Источники права [Текст] : учеб. пособ. / М. Н. Марченко. – М. : Велби : Проспект, 2005. – 760 с. – ISBN 5-98032-926-9.
УДК        340.114(075.8)
        М30

Міхайліна, Т. В.  Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи [Текст] : монографія / Т. В. Міхайліна. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 312 с. – ISBN 966-924-780-3.
УДК        340.116(477)
        М69

Свириденко, Г. В.  Правомірна поведінка:сучасний контекст [Текст] : монографія / Г. В. Свириденко. – К. : Юридична думка, 2018. – 212 с. – ISBN 617-665-035-5.
УДК        340.12
        С24

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : матер. ХVІ Всеукр. наук. конф.; 25 травня 2018 р. Т. 1. Матер. круглого столу, історія конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя Конституції УНР 1918 р.) / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 254 с. – ISBN 617-7555-64-2.
УДК        340.12(082)
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : матер. ХVІ Всеукр. наук. конф.; 25 травня 2018 р. Т.2 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 340 с. – ISBN 617-7555-65-9.
УДК        340.12(082)
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції [Текст] : матер. XV Всеукр. наук. конф.; 25 березня 2018 р. / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 332 с. – ISBN 617-7555-46-8.
УДК        340.12(082)
        Т33

Кравченко, С. С.  Прагматизм у філософії права Сполучених Штатів Америки [Текст] : монографія / С. С. Кравченко. – К. : ФОП Середняк Т.К., 2014. – 512 с. – ISBN 617-7257-04-1.
УДК        340.125(73)
        К78

Страхов, М. М.  Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : підручник / М. М. Страхов. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Вид. дім "Ін Юре", 2003. – 584 с. – ISBN 966-8088-45-Х.
УДК        340.15(075.8)
        С83

Харитонова, О. І.  Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції [Текст] : посібник / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов. – Вид. 2-е, допов. – Х. : Одіссей, 2006. – 624 с. – ISBN 966-633-539-5.
УДК        340.5(075.8)
        Х20

Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посіб. / І.О. Ревак, О.Й. Хомин, Ю.І. Кіржецький, С.І. Мельник. – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 328 с. – ISBN 617-511-247-2.
УДК        340.6:657(075.8)
        С89

Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини [Текст] : посіб. для підготов. до ЗНО / [Т.Л. Сироїд, О.А. Гавриленко, Є.Б. Тітов, Л.О. Фоміна] ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 292 с. – ISBN 617-7555-45-1.
УДК        341.1/.8:341.215.4(075.3)
        М58

Опришко, В. Ф.  Право Європейського Союзу. Загальна частина [Текст] : підручник / В. Ф. Опришко, А. В. Омельченко, А. С. Фастовець. – К. : КНЕУ, 2002. – 459 с. – ISBN 966-7024-46-6.
УДК        341.171(4)(075.8)
        О-62

Анцелевич, Г. А.  Международное морское торговое право [Текст] : учеб. пособ. / Г. А. Анцелевич. – К. : Слово, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8407-04-0.
УДК        341.225.5(075.8)
        А74

Мяловицька, Н. А.  Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) [Текст] : монографія / Н. А. Мяловицька. – К. : Логос, 2009. – 504 с. – ISBN 966-171-205-7.
УДК        341.231
        М99

Хонин, В. Н.  Теория международных отношений. Часть общая [Текст] : Монография / В. Н. Хонин. – К. : Академ-Пресс, 2005. – 456 с. – (Европейский ун-т). – ISBN 966-95941-2-Х.
УДК        341.238
        Х77

Асиметрія міжнародних відносин [Текст] / [авт.кол.: Г.М. Перепелиця (керівник), О.В. Заремба, Д‘аньєрі П. та ін.]; під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. – К. : Стилос, 2005. – 555 с. – ISBN 966-8518-36-5.
УДК        341.238
        А90

Вилкова, Н. Г.  Договорное право в международном обороте [Текст] / Н. Г. Вилкова. – М. : Статут, 2004. – 511 с. – ISBN 5-8354-0117-5.
УДК        341.24
        В44

Репецький, В. М.  Дипломатичне і консульське право [Текст] : підручник / В. М. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352 с. – ISBN 966-613-162-5.
УДК        341.7:341.8(075.8)
        Р41

Кох, Х.  Международное частное право и сравнительное правоведение [Текст] / Х. Кох, У. Магнус, фон Моренфельс П. Винклер ; пер. с нем. Ю.М. Юмашева. – М. : Международные отношения, 2003. – 480 с. – ISBN 5-7133-1084-1.
УДК        341.9
        К75

Юлдашев, О. Х.  Міжнародне приватне право [Текст] : підручник: академічний курс / О. Х. Юлдашев. – К. : Ін Юре, 2004. – 528 с. – ISBN 966-313-199-3.
УДК        341.9(075.8)
        Ю31

Селіванов, А. О.  Конституційне правосуддя в Україні [Текст] : авт. спецкурс : навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов. – Х.; К. : Логос, 2018. – 94 с. – ISBN 617-7446-09-4.
УДК        342.4:347.99(477)(075.8)
        С29

Серьогіна, С. Г.  Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні [Текст] : [монографія] / С. Г. Серьогіна. – Х. : Ксілон, 2001. – 280 с. – ISBN 966-70-72-03-9.
УДК        342.511(477)
        С33

Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 16 серпня - 15 листопада 2017 року [Текст]. – [Б.м.] : Об‘єднані Нації права людини, 2017. – 52 с.
УДК        342.7(477)
        Д68

Рабінович, П. М.  Права людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464с. – ISBN 966-326-014-9.
УДК        342.7(477)(075.8)
        Р12

Дрьомов, С. В.  Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України [Текст] : аналіт. доп. / С. В. Дрьомов ; [С.В. Дрьомов]. – К. : НІСД, 2017. – 52 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-554-292-6.
УДК        342.71(477)
        Д76

Кобзєва, Т. А.  Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України [Текст] : монографія / Т. А. Кобзєва. – Суми : СДУ, 2018. – 430 с. – ISBN 966-657-713-2.
УДК        342.951:336(477)
        К55

Батанов, О. В.  Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [Текст] : монографія / О. В. Батанов. – К. : ІнЮре, 2003. – 512 с. – ISBN 966-313-043-1.
УДК        342:342.25(477)
        Б28

Карпунцов, В. В.  Процесуальна компетенція органів прокуратури України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : монографія / В. В. Карпунцов. – К. : Логос, 2018. – 376 с. – ISBN 617-7446-10-0.
УДК        343.163(477)
        К26

Баулін, Ю. В.  Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] : [монографія] / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с. – ISBN 966-326-037-8.
УДК        343.222(477)
        Б29

Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України [Текст] / авт. кол.: М. Гнатковський, Ю. Бєлоусов, С. Швець та ін.; під заг. ред. Ю.Л. Бєлоусова. – К. : Рада Європи : Фенікс, 2016. – 189 с. – ISBN 966-136-406-5.
УДК        343.4(477)
        І-54

Курс кримінології: Особлива частина. У 2 кн. [Текст] : підручник. Кн. 2 / [М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.] ; відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв; за заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 480 с. – ISBN 966-667-002-Х.
УДК        343.9(477)(075.8)
        К93

Салтевський, М. В.  Криміналістика. У 2 ч. [Текст] : підручник. Ч.2 / М. В. Салтевський. – Х. : Консум, 2001. – 528 с. – ISBN 966-7124-98-3.
УДК        343.98(477)(075.8)
        С16

Завдання сучасної господарсько-правової політики української держави [Текст] : зб. тез наук. доп. і повідомлень IV Регіон. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Харків; 26 квітня 2018 р. / [редкол.: А.П. Гетьман та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 164 с. – ISBN 617-7555-53-6.
УДК        346(477)(082)
        З-13

Чурпіта, Г. В.  Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства [Текст] : монографія / Г. В. Чурпіта. – К. : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 434 с. – ISBN 617-566-378-3.
УДК        347.61/.64.03(477)
        Ч-93

Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 т. [Текст] : учебник. Т. 1 / [авт. кол.: Г.Н. Буднева, Е.А. Васильев, А.В. Грибанов и др.]; ответ. ред.: Е.А. Васильев, А.С. Комаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : Международные отношения, 2004. – 560 с. – ISBN 5-7133-1193-7.
УДК        347.74(075.8)
        Г75

Цірат, Г. В.  Уніфікація норм міжнародного приватного повітряного права [Текст] : монографія / Г. В. Цірат. – Х. : Право, 2018. – 472 с. – ISBN 966-937-429-5.
УДК        347.82:341.9:340.137
        Ц68

Принципи цивільного, господарського та адміністративного судочинства [Текст] : монографія / [І.І. Брус, О.В. Драган, І.М. Козьяков та ін.]. – К. : Нац. академія прокуратури України, 2018. – 258 с. – ISBN 617-7500-57-4.
УДК        347.9:346.1:342.9(477)
        П76

Фурса, С. Я.  Докази і доказування у цивільному процесі [Текст] : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Т. В. Цюра. – К. : Вид. Фурса С.Я., 2005. – 256 с. – (Процесуальні науки). – ISBN 966-373-012-9.
УДК        347.94(477)(082)
        Ф95

Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: Н.С. Гавриш, М.М. Заверюха, Л.А. Канівець та ін.] ; за ред. І.І. Каракаша, Т.Є. Харитонової, А.І. Черемнової. – Одеса : Гельветика, 2018. – 384 с. – ISBN 966-916-565-7.
УДК        349.6(477)(075.8)
        Е45

Міністри та державні секретарі: питання взаємодії [Текст] : матер. наук.-експерт. обговорення; м. Київ; 23 березня 2017 р. – К. : Ін-т законодавства ВР України, 2017. – 46 с. – (Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування ; вип. 2). – ISBN 617-7638-09-3.
УДК        35.083(477)
        М61

Теорія управління в органах внутрішніх справ [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: В.А. Ліпкан, О.Г. Циганов, О.С. Доценко та ін.] ; за ред. В.А. Ліпкана. – К. : КНТ, 2007. – 884 с. – ISBN 966-373-259-6.
УДК        351.74(477)(075.8)
        Т33

Смицький, В. С.  Опера форпосту над Смотричем : Історія та сучасність карного розшуку Кам‘янеччини [Текст] / В. С. Смицький ; [В.С. Смицький]. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 384 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-620-264-6.
УДК        351.74(477)(091)
        С50

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності правоохоронних органів та військових формувань [Текст] : матер. регіон. круглого столу; м. Харків; 11 травня 2018 р. Вип. 2 / [редкол.: Є.О. Меленті (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 162 с. – ISBN 617-7555-52-9.
УДК        351.74(477)-057.36(082)
        А43

Циганов, О. Г.  Надання адміністративних послуг правоохоронними органами України: організаційно-правові аспекти [Текст] : монографія / О. Г. Циганов. – К; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 456 с. – ISBN 966-924-808-4.
УДК        351.741:342.95
        Ц58

Настюк, В. Я.  Адміністрування наркоконтролю в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Настюк, О. М. Шевчук. – Вид. 4-е, переробл. та допов. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 442 с. – (Охоронооздоровче право). – ISBN 617-7555-38-3.
УДК        351.761.3(477)(075.8)
        Н32

Бершеда, Є. Р.  Удосконалення законодавства України у сфері техногенної та пожежної безпеки [Текст] / Є. Р. Бершеда, С. Г. Шидловський. – К. : Ін-т законодавства ВР України, 2018. – 67 с. – ISBN 617-7638-15-4.
УДК        351.86:614.84(477)
        Б52

Шаульська, Г. М.  Механізми взаємодії громадськості з органами публічної влади в Україні [Текст] : монографія / Г. М. Шаульська. – К. : Ін-т законодавства ВР України, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7530-20-5.
УДК        351:061.2(477)
        Ш29

Врублевський, О. С.  Співробітництво територіальних громад [Текст] / О. С. Врублевський. – Вид. 2-е. – К. : Юстон, 2018. – 56 с. – (Б-чка місцевого самоврядування). – ISBN 617-7361-43-4.
УДК        352.07(477)
        В83

Стратегічне планування розвитку об‘єднаної територіальної громади [Текст] : навч. посіб / [О.В. Берданова, В.М. Вакуленко, І.В. Валентюк, А.Ф. Ткачук]. – К. : [б.в.], 2017. – 123 с. – (Б-ка місцевого самоврядування). – ISBN 617-7361-41-0.
УДК        352.07(477):005.51(075.8)
        С83

Тренінги в соціальній роботі: теорія, організаційні засади, методика проведення [Текст] : навч. посіб. / уклад. Н.І. Куб‘як, Т.В. Шоліна. – 2-е вид., переробл. і допов. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 160 с.
УДК        364-78(075.8)
        Т66

Піратовський, Г. Л.  Страховий бізнес: управління розвитком [Текст] : монографія / Г. Л. Піратовський. – К. : КНТЕУ, 2006. – 254 с. – ISBN 966-629-220-3.
УДК        368:005.412
        П33

Пікус, Р. В.  Маркетинг у страхових компаніях [Текст] : опорний конспект лекцій / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк, Г. Ю. Тлуста. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 162 с. – ISBN 617-7599-83-7.
УДК        368:339.138(075.8)
        П32

Кнейслер, О. В.  Медичне страхування в Україні: реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2018. – 192 с. – ISBN 617-7516-55-1.
УДК        368:61(477)
        К53

Педагогічна теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1(6) / [редкол : Л.В. Артемова (голов.ред.) та ін.]. – К. : КиМУ, 2017. – 539 с.
УДК        37(082)
        П24

Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. [Текст] : [зб. наук. праць] : До 15-річчя АПН України. Т. 1. Теорія та історія педагогіки / [ред. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 360 с. – ISBN 966-644-058-0.
УДК        37(477)(082)
        П24

Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. [Текст] : [зб. наук. праць] : До 15-річчя АПН України. Т. 4. Педагогіка і психологія вищої школи / [ред. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 440 с. – ISBN 966-644-061-0.
УДК        37(477)(082)
        П24

Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. [Текст] : [зб. наук. праць] : До 15-річчя АПН України. Т. 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика / [ред. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2007. – 392 с. – ISBN 966-644-062-7.
УДК        37(477)(082)
        П24

Освітологія [Текст] : хрестоматія / [уклад. В.О. Огнев‘юк, С.О. Сисоєва]. – К. : Едельвейс, 2013. – 744 с. – ISBN 966-2748-30-7.
УДК        37.013(075.8)
        О-72

Формуємо демократичну культуру: соціально-педагогічний аспект [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт.-упоряд. В.Ю. Іова]. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 384 с. – ISBN 617-620-266-0.
УДК        37.013.42(075.8)
        Ф79

Синергетична педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.М. Ісаєнко, Н.М. Рідей, Д.В. Навроцька, А.Б. Уліщенко. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 334 с. – ISBN 966-931-135-1.
УДК        37.013.42:007(075.8)
        С38

Нова українська школа: стратегії діяльності освітян полтавської області та Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського [Текст] / [уклад. В.В. Зелюк та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 188 с.
УДК        37.014(477)
        Н72

Еремкин, А. И.  Грани проявления одаренности [Текст] / А. И. Еремкин. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2018. – 268 с. – ISBN 617-7555-47-5.
УДК        37.015.31
        Е70

Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти [Текст] : монографія / [відп. за вип. М.М. Сідун, Т.К. Полонська]. – Мукачево : МДУ, 2018. – 342 с. – ISBN 617-7495-16-0.
УДК        37.016:81‘243
        Л59

Царик, О. М.  Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія: До 50-річчя ТНЕУ / О. М. Царик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с. – ISBN 966-654-457-8.
УДК        37.016:81-028.31
        Ц18

Тумак, О. М.  Практикум з методики навчання англійської мови на Буковині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : навч. посіб. / О. М. Тумак, Б. І. Лабінська. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 144 с.
УДК        37.016:811.111(075.8)
        Т83

Ландрет, Л.-Э.  Воспитать правильно. Характер для детей [Текст] / Л.-Э. Ландрет. – К. : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2016. – 228 с. – ISBN 617-7226-70-2.
УДК        37.018.1
        Л22

Фомін, В. В.  Діяльність закладів суспільної опіки дітей та молоді в Україні: історія, теорія, досвід [Текст] : монографія / В. В. Фомін. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 340 с. – ISBN 617-7599-46-2.
УДК        37.018.3(477)(091)
        Ф76

Бахмат, Н. В.  Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів: інтерактивна програма формування життєвої компетентності [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. В. Бахмат. – Кам‘янець-Подільський : Друк-сервіс, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7454-07-5.
УДК        37.018.32:364(075.8)
        Б30

Інформаційно-цифрова компетентність педагога: теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / за заг. ред. Л.Г. Петрової. – Суми : Мрія, 2018. – 92 с. – ISBN 966-473-236-6.
УДК        37.091.12:005.336.2:004
        І-74

Галан, Я. П.  Спортивне орієнтування у фізичному вихованні школярів [Текст] : монографія / Я. П. Галан. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 222 с. – ISBN 966-423-434-1.
УДК        373.015.31:796.56
        Г15

Методична криниця [Текст] : метод. посіб. / [Г.В. Бутениць, І.В. Ясіновська, Г.В. Будій, О.М. Галоха]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 328 с. – ISBN 617-7516-42-1.
УДК        373.2.015.31:17.022.1
        М54

Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей [Текст] : посібник / [Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, І.І. Карабаєва та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. – К. : Слово, 2017. – 64 с. – ISBN 966-194-277-5.
УДК        373.2/.3.013.77(07)
        Р31

Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у викликах сьогодення [Текст] : монографія / [за заг. ред. О.В. Лобової, І.П. Рогальської-Яблонської]. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – 444 с. – ISBN 617-7487-349.
УДК        373.2/.3.091.2
        Н15

Григор‘єва, М. І.  Навчально-розвивальний курс "Індиго" [Текст] : наочний посіб. : [навч.-метод. посіб. / М. І. Григор‘єва, Т. М. Кужелюк, М. М. Мужановська ; М.І. Григор‘єва, Т.М. Кужелюк, М.М. Мужановська]. – Х. : Весна, 2018. – 56 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-686-548-3.
УДК        373.3
        Г83

Григор‘єва, М. І.  Навчально-розвивальний курс "Індиго" [Текст] : робочий зошит : [навч.-метод. посіб. / М. І. Григор‘єва, Т. М. Кужелюк, М. М. Мужановська ; М.І. Григор‘єва, Т.М. Кужелюк, М.М. Мужановська]. – Х. : Весна, 2018. – 152 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-686-549-0.
УДК        373.3
        Г83

Руснак, І. С.  Технології виховного процесу в початковій школі [Текст] : навч. посіб. / І. С. Руснак, Г. Я. Федух, С. З. Романюк. – Вид. 2-е. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – 176 с. – ISBN 966-423-410-5.
УДК        373.3.091.2(075.8)
        Р88

Кобаль, В. І.  Методика розвитку пізнавальних інтересів учнів при вивченні історії України засобами краєзнавства [Текст] : монографія / В. І. Кобаль. – Мукачево; Д. : ФОП Середняк Т.К., 2014. – 227 с. – ISBN 617-7029-60-0.
УДК        373.5.016:94(477)
        К55

Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави [Текст] : посібник / В.В. Рибалка, А.П. Самодрин, В.Ф. Моргун та ін.; за наук. ред. В.В. Рибалки, А.П. Самодрина. – К.; Кременчук : Талком, 2018. – 452 с. – ISBN 617-7397-91-4.
УДК        373:130.123(075.8)
        Ш67

Організація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти [Текст] : метод. посіб. / [Л.В. Тихенко, Л.М. Бондар, Т.М. Крекотіна та ін.]. – Суми : Ніко, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7422-01-2.
УДК        374.091.2
        О-64

Прикладна корекційна психопедагогіка: олігофренопедагогіка [Текст] : навч. посіб. / О.В. Гаврилов, Є. Кулеша, В.Е. Левицький та ін.; за ред. О.В. Гаврилова. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – Кам‘янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2017. – 600 с. – ISBN 617-7454-06-8.
УДК        376-056.36:37.013.77
        П75

Перші наукові кроки - 2018 [Текст] : матер. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. науковців; 12 квітня 2018 р. / [редкол.: Ю.І. Панцир (голов. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 440 с.
УДК        378(477)(082)
        П27

Тарасова, С. М.  Методика навчання біології [Текст] : навч. посіб. / С. М. Тарасова, А. М. Космачева, Г. М. Міхеєва. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 354 с. – ISBN 966-289-186-7.
УДК        378.016:57(075.8)
        Т19

Грона, Н. В.  Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування у молодших школярів текстотворчих умінь [Текст] : монографія / Н. В. Грона. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 592 с. – ISBN 617-640-331-9.
УДК        378.016:81
        Г87

Сучасний стан навчання іноземних мов студентів гуманітарних спеціальностей [Текст] : міжвуз. кол. моногр. / [авт. кол.: Н.Я. Бачинська, А.М. Ерліхман, І.Ю. Левчик та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2018. – 522 с. – ISBN 617-7516-57-5.
УДК        378.016:81‘243
        С91

Актуальні проблеми сучасних лінгвістичних досліджень та застосування інноваційних технологій викладання мов у вищій школі нефілологічного профілю [Текст] : матер. Всеукр. наук. конф.; 25 квітня 2015 р. : присвяч. 50-річчю ДДУВС / [редкол.: А.М. Поповський та ін.]. – Д. : Адверта, 2015. – 252 с.
УДК        378.016:811.111(082)
        А43

Малишевська, І. А.  Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища [Текст] : монографія / І. А. Малишевська. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2018. – 386 с. – ISBN 966-304-264-0.
УДК        378:376.011.3-051
        М19

Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві [Текст] : матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф.; 21-22 березня 2018 р. / [А.І. Алейнікова, М.Д. Балера, В.А. Буцький та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 81 с. – ISBN 617-7555-41-3.
УДК        39(082)
        Е90

Маковій, Г.  Коло сім‘ї [Текст] : Про основу справжньої сім‘ї / Г. Маковій. – Чернівці : Факел Марії, 2017. – 672 с. – ISBN 966-2563-50-4.
УДК        392(=161.2)
        М16

Мариньи, Ж.  Дракула и вампиры: Кровь за кровь [Текст] / Ж. Мариньи ; [пер. с фр. Г. Цареградского]. – М. : Астрель : АСТ, 2002. – 144 с. – (Традиции. Открытие). – ISBN 5-17-011191-6.
УДК        392.28
        М26

Жив собі пес [Текст] : За мотивами укр. народ. казки "Сірко" / [текст, іл., худож. оформ. І. Будз]. – К. : Вид. Будз І.Ф., 2018. – 32 с. – ISBN 966-97739-0-6.
УДК        398.21(=161.2)
        Ж66

Колберт, Д.  Волшебные миры "Властелина Колец" [Текст] : Удивительные мифы, легенды и факты, которые легли в основу этого шедевра / Д. Колберт ; [пер. с англ. С.В. Смирнова, Е.В. Широниной]. – М. : Росмэн-Пресс, 2003. – 192 с. – ISBN 5-353-01045-0.
УДК        398.22
        К60

Мифы Древнего мира [Текст] : От Древней Иудеи до падения Римской империи (по К.Ф. Беккеру) / [ответ. за вып. Н.А. Таранова]. – Реферированное изд. – Симферополь : Реноме, 1998. – 576 с. – ISBN 966-7198-10-3.
УДК        398.22
        М68

Брайшер, С. М.  Приметы и поверья [Текст] / С. М. Брайшер ; [С.М. Брайшер ; пер. с англ. О. Лаврешиной]. – М. : АСТ : Олимп, 2002. – 192 с. : ил. – (Мини-энциклопедия). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 5-17-011937-2.
УДК        398.3(031)
        Б87

Великодні гаївки та ігри [Текст] / авт.-упоряд. М. Лазарович. – Чернівці : Факел Марії, 2018. – 352 с. : іл. – ISBN 966-2563-51-1.
УДК        398.332.12(=161.2)
        В27

Нечистая сила [Текст] / [авт.-сост. Е.В. Прокофьева]. – М. : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2003. – 332 с. – ISBN 5-17-019027-1.
УДК        398.4
        Н59

Сальман, Ж.-М.  Ведьмы - невесты дьявола [Текст] / Ж.-М. Сальман ; [пер. фр. А. Астаховой]. – М. : АСТ : Астрель, 2003. – 192 с. – (Традиции. Открытие). – ISBN 5-17-009505-8.
УДК        398.47
        С16

Знайшов - не скач, згубив - не плач [Текст] : Українські прислів‘я, приказки, усталені вирази / [упоряд. К.Л. Яніцька]. – К. : Довіра, 2002. – 200 с. – ISBN 966-507-137-8.
УДК        398.91(=161.2)
        З-70

Борейко, В. Е.  Охрана дикой природы в Украине и мире [Текст] / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2018. – 80 с. – (Охорона дикої природи ; вип. 83). – ISBN 617-7446-15-5.
УДК        502.172
        Б82

Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні аспекти сталого розвитку Розточчя [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / [В.В. Клід, Р.М. Гречаник, І.І. Шемелинець та ін.]. – смт. Івано-Франкове; Львів : ЗУКЦ, 2018. – 354 с. – ISBN 617-655-171-3.
УДК        502.172(082)
        П77

Систематизація регіональних екомереж та перспективних заповідних територій Південно-Бузького меридіонального екологічного коридору [Текст] : кол. моногр. / [С.В. Совгіра, Г.Є. Гончаренко, В.П. Миколайко, Н.Ю. Душечкіна]. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2018. – 478 с. – ISBN 966-304-266-4.
УДК        502.172(477)
        С40

Беляев, Н. Н.  Защита окружающей среды при транспортировке угля [Текст] : [монография] / Н. Н. Беляев, М. О. Оладипо, П. С. Кириченко. – Кривой Рог : Изд. Р.А. Козлов, 2018. – 92 с. – ISBN 617-7643-10-3.
УДК        504.3:622.411.52:656.2
        Б44

Критеріальне оцінювання рівня екологічної безпеки процесу експлуатації енергетичних установок [Текст] : [монографія] / С.О. Вамболь, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко, І.В. Міщенко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 320 с. – ISBN 617-7555-60-4.
УДК        504:621.431
        К82

Математика. 9 кл. [Текст] : Міні-довідник для підготовки до ДПА : За чинною програмою 2018 / уклад. А.М. Капіносов та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 144 с. – ISBN 966-07-3173-8.
УДК        51(035)
        М34

Математика. 9 кл. [Текст] : комплексна підготов. до ДПА : за чинною програмою ДПА 2018 / [уклад. А.М. Капіносов та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 272 с. – ISBN 966-07-3156-1.
УДК        51(075.3)
        М34

Великий довідник школяра: Природничі науки. 5-11 кл. [Текст] : Відповідає Програмі ЗНО / [О.М. Роганін, Л.Е. Генденштейн, Л.А. Кирик та ін.]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 736 с. – ISBN 966-14-8729-0.
УДК        51(075.3)
        В27

Кушнир, И. А.  Школа формульной геометрии [Текст] / И. А. Кушнир. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 360 с. – ISBN 617-7599-60-8.
УДК        514(075.3)
        К96

Усі домашні завдання. 8 кл. [Текст] : розв‘язання всіх завдань до всіх підручників. Ч.2 / [авт. кол.: Г.В. Гап‘юк, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 1248 с. – ISBN 966-07-3179-3.
УДК        514(075.3)
        У74

Городецький, В. В.  Аналітична геометрія. У 4 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 3. Пряма на площині / В. В. Городецький, С. Б. Бондарук, Н. М. Шевчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 96 с.
УДК        514.12(075.8)
        Г70

Хусаінов, Д. Я.  Диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / Д. Я. Хусаінов, І. В. Мусатенко. – К. : Київський ун-т, 2010. – 159 с. – ISBN 966-439-321-5.
УДК        517.9(075.8)
        Х98

Левус, Є. В.  Життєвий цикл програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Левус, Т. А. Марусенкова, О. О. Нитребич. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 208 с. – ISBN 966-941-098-6.
УДК        519.8(075.8)
        Л37

Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці [Текст] : наук.-аналіт. журн. № 6 / [редкол.: А.В. Матвійчук (голов. ред.) та ін.]. – К. : КНЕУ, 2017. – 199 с.
УДК        519.86(082)
        Н46

Вакуленко, М. О.  Словник фізичних термінів-синонімів [Текст] : Близько 5000 синонімічних рядів / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко. – К. : Київський ун-т, 2017. – 191 с. – ISBN 966-439-861-6.
УДК        53(038)
        В14

Сиротюк, В. Д.  Фізика. 8 кл. [Текст] : підручник / В. Д. Сиротюк. – К. : Генеза, 2018. – 192 с. – ISBN 966-11-0714-3.
УДК        53(075.3)
        С40

Сиротюк, В. Д.  Фізика. 9 кл. [Текст] : підручник / В. Д. Сиротюк. – К. : Генеза, 2018. – 248 с. – ISBN 966-11-0852-2.
УДК        53(075.3)
        С40

Ігнатенко, В. М.  Збірник задач з квантової та ядерної фізики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Ігнатенко, В. Ф. Нефедченко. – Суми : СДУ, 2018. – 224 с. – ISBN 966-657-722-4.
УДК        539.1(075.8)
        І-26

Від традиційних до нових матеріалів. Новітні матеріали і речовини ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. Ч. 5 / О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.М. Крамар, О.Г. Шайко-Шайковський. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 216 с. – ISBN 966-423-442-6.
УДК        539.2:620.3(075.8)
        В42

Острик, В. І.  Контактна механіка [Текст] : підручник / В. І. Острик. – К. : Київський ун-т, 2015. – 560 с. – ISBN 966-439-777-0.
УДК        539.3(075.8)
        О-76

Delov, I. A.  The New Phenomenon in the Atmosphere of the Earth and Its Impact on the Life of a Human Being and the Future of the Planet [Текст] : Monograph / I. A. Delov, N. I. Slipchenko, A. V. Leonidov ; [Translation by T. Titarenko]. – Kharkiv : KhNURE, 2017. – 476 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7541-20-1.
УДК        550.388:551.59=111
        D35

Зав‘язкін, О. В.  Динозаври та інші давні тварини [Текст] / О. В. Зав‘язкін ; [О.В. Зав‘язкін]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Б-ка школяра). – ISBN 617-7277-95-7.
УДК        56(031)
        З-13

Завязкин, О. В.  Динозавры и другие древние животные [Текст] / О. В. Завязкин ; [О.В. Завязкин]. – К. : Кристалл Бук, 2018. – 160 с. : ил. – (Большая книга). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-7270-22-4.
УДК        56:598.192
        З-13

Страшко, С. В.  Біологія. 9 кл. [Текст] : підручник / С. В. Страшко, О. Б. Кучменко, І. Ю. Сліпчук. – К. : Грамота, 2017. – 240 с. – ISBN 966-349-648-1.
УДК        57(075.3)
        С83

Гістологія [Текст] : Короткий курс : навч. посіб. / [Г.І. Козак, Л.П. Запривода, О.В. Остапенко та ін.] ; за ред. Ю.Б. Чайковського. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 336 с. – ISBN 966-382-688-2.
УДК        57.086(075.8)
        Г51

Дзержинський, М. Е.  Основи теорії еволюції [Текст] : підручник / М. Е. Дзержинський, А. С. Пустовалов, І. М. Варенюк. – К. : Київський ун-т, 2013. – 431 с. – ISBN 966-439-657-5.
УДК        575.8(075.8)
        Д43

Пилипчук, О. Я.  Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / О. Я. Пилипчук, Т. В. Пічкур. – К. : Талком, 2018. – 205 с. – ISBN 617-7397-82-2.
УДК        575.8(477)(091)
        П32

Казанцева, А.  В інтернеті хтось помиляється! [Текст] : Наукові дослідження дискусійних питань / А. Казанцева ; [пер. з рос. О.О. Гапак]. – Х. : Vivat, 2016. – 368 с. – ISBN 617-690-686-5.
УДК        577
        К14

Сибіль, М. Г.  Клінічна біохімія [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Сибіль. – 2-е вид., випр. і допов. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 204 с. – ISBN 617-7336-22-7.
УДК        577.1(075.8)
        С34

Мирошниченко, С. А.  Иллюстрированный атлас живой природы [Текст] / С. А. Мирошниченко ; [С.А. Мирошниченко]. – К. : Кристалл Бук, 2018. – 160 с. : ил. – (Б-ка школьника). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-936-173-8.
УДК        592/599(084.4)
        М64

Мірошниченко, С. А.  Ілюстрований атлас живої природи [Текст] / С. А. Мірошниченко ; [С.А. Мірошниченко]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-175-2.
УДК        592/599(084.4)
        М64

Турбанист, Д. С.  Большая энциклопедия. Собаки и щенки от А до Я [Текст] / Д. С. Турбанист ; [Д.С.Турбанист]. – К. : Кристалл Бук, 2018. – 160 с. : ил. – (Домашняя б-ка). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-936-804-1.
УДК        599.742.13(031)
        Т86

Турбаніст, Д. С.  Велика енциклопедія. Собаки та цуценята від А до Я [Текст] / Д. С. Турбаніст ; [Д.С.Турбаніст]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Домашня б-ка). – Авт. вказаний над вихю дан. – ISBN 966-936-805-8.
УДК        599.742.13(031)
        Т86

Будзин, В. Р.  Основи медичних знань [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Будзин, О. В. Гузій. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 148 с. – ISBN 617-7336-25-8.
УДК        61(075.8)
        Б90

Кизім, П. М.  Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі [Текст] : навч. посіб. / П. М. Кизім. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 130 с. – ISBN 617-7555-62-8.
УДК        612.76:796.412(075.8)
        К38

Свааб, Д.  Ми - це наш мозок [Текст] / Д. Свааб ; [пер. з нім. О. Коцюби]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 496 с. – ISBN 617-12-1651-8.
УДК        612.82
        С24

Касянчук, В. В.  Раціональне і безпечне харчування як основа громадського здоров‘я [Текст] : навч. посіб. / В. В. Касянчук, В. О. Курганська, О. М. Олешко ; за ред. А.Г. Дьяченко. – Суми : СДУ, 2017. – 355 с. – ISBN 966-657-712-5.
УДК        613.2(075.8)
        К28

Бронникова, С.  Интуитивное питание: как перестать беспокоиться о еде и похудеть [Текст] / С. Бронникова. – М. : Эксмо, 2016. – 432 с. – (Правильное питание без правил). – ISBN 5-699-75630-8.
УДК        613.24
        Б88

Курцвейл, Р.  Transcend: девять шагов на пути к вечной жизни [Текст] / Р. Курцвейл, Т. Гроссман ; пер. с англ. А. Сусляковой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 384 с. – ISBN 5-00057-644-1.
УДК        613.98
        К93

Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика [Текст] : матер. XVI Міжнар. наук.-метод. конф. БЖДЛ-2018; Львів; 25-27 квітня 2018 р. / [М. Волощенко, Н. Вронська, В. Гавриляк та ін.]. – Львів : ЗУКЦ, 2018. – 228 с. – ISBN 617-655-167-6.
УДК        614.8(082)
        Б40

Пожежна безпека виробництв [Текст] : практикум / Є.В. Доронін, А.С. Бєліков, Г.Г. Капленко та ін. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7599-73-8.
УДК        614.84(075.8)
        П46

Дослідження гідравлічних струменів при створенні системи управління екологічною безпекою об‘єктів підвищеного ризику [Текст] : [монографія] / С.О. Вамболь, О.М. Кондратенко, І.В. Міщенко, В.Ю. Колосков. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 204 с. – ISBN 617-7555-58-1.
УДК        614.84:532.5
        Д70

Янгсон, Р. М.  Первая помощь [Текст] / Р. М. Янгсон ; [Р.М. Янгсон ; пер. с англ. И. Гиляровой]. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 192 с. – (Мини-энциклопедия). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 5-17-012114-8.
УДК        614.88(031)
        Я60

Баєва, О. В.  Менеджмент у галузі охорони здоров‘я [Текст] : навч. посіб. / О. В. Баєва. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 640 с. – ISBN 966-364-692-3.
УДК        614:005(075.8)
        Б15

Бурбо, Л.  Интимные отношения [Текст] : вопросы и ответы / Л. Бурбо ; [пер. с фр. С. Мелишкевича]. – М. : София, 2014. – 160 с. – (Слушай свое тело). – ISBN 5-399-00547-8.
УДК        615.851
        Б91

Бурбо, Л.  Страхи и верования [Текст] : вопросы и ответы / Л. Бурбо ; [пер. с фр. М. Чеботарева]. – М. : София, 2013. – 128 с. – (Слушай свое тело). – ISBN 5-91250-885-1.
УДК        615.851
        Б91

Бурбо, Л.  Чувственность и сексуальность [Текст] : вопросы и ответы / Л. Бурбо ; [пер. с фр. М. Чеботарева]. – М. : София, 2014. – 192 с. – (Слушай свое тело). – ISBN 5-91250-877-6.
УДК        615.851
        Б91

Бурбо, Л.  Слушай свое тело - и ешь!: Пять Травм, Эмоции и Вес [Текст] / Л. Бурбо ; [пер. с фр. Н. Белоусовой]. – М. : София, 2014. – 224 с. – ISBN 5-399-00465-5.
УДК        615.851
        Б91

Бурбо, Л.  Пять травм, которые мешают быть самим собой [Текст] / Л. Бурбо ; [пер. с англ. В. Трилиса]. – М. : София, 2015. – 224 с. – ISBN 5-906686-03-9.
УДК        615.851
        Б91

Любарец, И. С.  Исповедь [Текст] / И. С. Любарец. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 150 с. – ISBN 966-680-858-8.
УДК        615.89
        Л93

Вірусні гепатити з парентеральним шляхом передачі: збудники, маркери інфекції, поширення та лабораторна діагностика [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: І.В. Дзюблик, Т.А. Сергеєва, Н.О. Бабій та ін.]; за ред. І.В. Дзюблик. – Суми : СДУ, 2018. – 237 с. – ISBN 966-657-711-8.
УДК        616.36-002:578.8(075.8)
        В52

Родина, Е. Н.  Исцеляющие образы Символдрама и Имагинативная психотерапия тела в работе с психосоматическими заболеваниями [Текст] : науч.-популяр. изд. / Е. Н. Родина. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 124 с. – ISBN 617-7599-75-2.
УДК        616.89:159.923.31
        Р60

Ткаченко, О. А.  Мінливість Mycobacterium bovis [Текст] : монографія. Т. 1 / О. А. Ткаченко. – Житомир : Полісся, 2017. – 396 с. – ISBN 966-655-876-6.
УДК        616-002.5:579
        Т48

Профілактична педіатрія [Текст] : навч. посіб. / [С.О. Мокія-Сербіна, Т.К. Мавропуло, Т.В. Литвинова та ін.] ; за ред. С.О. Мокія-Сербіної. – Кривий Ріг : Вид. Р. Козлов, 2018. – 212 с. – ISBN 617-7643-09-7.
УДК        616-053.2(075.8)
        П84

Ліхачов, В. К.  Гінекологія: керівництво для лікарів [Текст] : підручник / В. К. Ліхачов. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 688 с. – ISBN 966-382-692-9.
УДК        618.1(075.8)
        Л65

Орлова, Н. Я.  Товарознавство продовольчих товарів [Текст] : підручник. Т. 3. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки / Н. Я. Орлова, П. Х. Пономарьов. – К. : КНТЕУ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-629-033-2.
УДК        620.2:664(075.8)
        О-66

Фундаментальные основы производства микро- и наноматериалов [Текст] : учеб. пособ. / [сост.И.С. Алиев, Я.Г. Жбанков]. – Краматорск : ДГМА, 2017. – 648 с. – ISBN 966-379-789-2.
УДК        620.3(075.8)
        Ф94

Розрахунок струмів коротких замикань [Текст] : навч. посіб. / Н.В. Букович, Г.М. Лисяк, Г.Н. Міркевич, А.Я. Яцейко. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 236 с. – ISBN 966-941-142-6.
УДК        621.311.016(075.8)
        Р65

Щерба, А. А.  Системи з нечіткою логікою регулювання електроенергетичних режимів [Текст] : [монографія] / А. А. Щерба, В. В. Кирик. – К. : Лазурит-Поліграф, 2011. – 329 с. – ISBN 966-02-5988-1.
УДК        621.316.72:519.816
        Щ61

Проценко, І. Ю.  Наноматеріали і нанотехнології в електроніці [Текст] : підручник / І. Ю. Проценко, Н. І. Шумакова. – Суми : СДУ, 2017. – 151 с. – ISBN 966-657-704-0.
УДК        621.38:620.3(075.8)
        П84

Гурський, В. М.  Багатокритеріальний аналіз і синтез нелінійних резонансних вібраційних машин [Текст] : монографія / В. М. Гурський. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 308 с. – ISBN 966-941-116-7.
УДК        621.929.7
        Г95

Панов, В. В.  Стратегічний моніторинг у системі фінансово-економічної безпеки підприємств централізованого водопостачання та водовідведення [Текст] : [монографія] / В. В. Панов, Я. М. Хайло. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 180 с. – ISBN 966-695-450-6.
УДК        628:005.584.1:336
        П16

Турбанист, Д. С.  Большая энциклопедия. Паровозы, тепловозы, электровозы от А до Я [Текст] / Д. С. Турбанист ; [Д.С. Турбанист]. – К. : Кристалл Бук, 2018. – 160 с. : ил. – (Домашняя б-ка). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 966-936-800-3.
УДК        629.422.1(031)
        Т86

Турбаніст, Д. С.  Велика енциклопедія. Паровози, тепловози, електровози від А до Я [Текст] / Д. С. Турбаніст ; [Д.С.Турбаніст]. – К. : Кристал Бук, 2018. – 160 с. : іл. – (Домашня б-ка). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-801-0.
УДК        629.422.1(031)
        Т86

Колесниченко, А. А.  PLATU25. Устройство, вооружение, управление [Текст] / А. А. Колесниченко, И. В. Акименко. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 138 с. – ISBN 617-7599-63-9.
УДК        629.525
        К60

Шпак, І. В.  Сікорський Ігор: Київський зліт [Текст] / І. В. Шпак. – К. : АДЕФ-Україна, 2016. – 116 с. – ISBN 617-7393-28-2.
УДК        629.733.02(092)
        Ш83

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва [Текст] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Тернопіль; 30 листопада 2017 р. Ч. 1 / [редкол.: І.І. Водяник та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 327 с. – ISBN 617-692-448-7.
УДК        63:330.341.1(082)
        І-66

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва [Текст] : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Тернопіль; 30 листопада 2017 р. Ч. 2 / [редкол.: І.І. Водяник та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2017. – 209 с. – ISBN 617-692-449-4.
УДК        63:330.341.1(082)
        І-66

Пожежна небезпека лісів зони відчуження Чорнобильської АЕС та підвищення їх пожежостійкості [Текст] / С.В. Зібцев, П.І. Лакида, О.А. Борсук та ін.; за ред. С.В. Зібцева. – К. : Наукова столиця, 2018. – 230 с. – ISBN 617-7649-04-4.
УДК        630*2:[504.5:628.4.047](477)
        П46

Коваленко, І. М.  Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення [Текст] : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 240 с. – ISBN 966-680-850-2.
УДК        630*23:502.172(075.8)
        К56

Землеробство [Текст] : навч. посіб. / І.П. Рихлівський, В.І. Печенюк, М.М. Хомовий та ін.; за ред. І.П. Рихлівського. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7052-80-6.
УДК        631(075.8)
        З-52

Практикум з грунтознавства та основ геоботаніки [Текст] / Д.Г. Тихоненко, Т.О. Грінченко, В.В. Дегтярьов та ін. ; за ред. Д.Г. Тихоненка, Т.О. Грінченка, М.О. Горін. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 390 с. – ISBN 617-7555-51-2.
УДК        631.4:581.9(075.8)
        П69

Методологія визначення стійкості польових культур до біо- та абіотичних чинників [Текст] : [монографія / В.П. Петренкова, І.Ю. Боровська, І.С. Лучна та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 242 с. – ISBN 617-7555-57-4.
УДК        633.1:631.527:632.9
        М54

Тимчук, В. М.  Методологічні підходи оцінки сировинної бази для оліє-жирової галузі України [Текст] : метод. реком. / В. М. Тимчук, С. І. Святченко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 80 с. – ISBN 617-7555-44-4.
УДК        633.85
        Т41

Боровська, І. Ю.  Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість до основних хвороб [Текст] : [монографія] / І. Ю. Боровська. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 310 с. – ISBN 617-7555-59-8.
УДК        633.85:631.527:632.9
        Б83

Хессайон, Д.-Г.  Все об орхидеях [Текст] / Д.-Г. Хессайон ; пер. с англ. О.И. Романовой. – М. : Кладезь-Букс, 2010. – 128 с. – ISBN 5-93395-287-9.
УДК        635.91
        Х40

Бэнкс, Д.-П.  Орхидеи в вашем доме [Текст] : Выращивание, размножение и видовое разнообразие / Д.-П. Бэнкс ; [пер. с англ. Е.Ю. Барановской]. – М. : Кладезь-Букс, 2007. – 223 с. – ISBN 5-93395-266-4.
УДК        635.91
        Б97

Бессант, К.  Перевод с кошачьего: Научитесь разговаривать со своей кошкой [Текст] / К. Бессант ; [пер. с англ. Е.Я. Мигуновой]. – М. : Рипол классик, 2005. – 256 с. – (Перевод с кошачьего). – ISBN 5-7905-3717-0.
УДК        636.8
        Б53

Mac, Brooke W.  Secrets of pets: cats care [Текст] / Brooke W. Mac. – Dnepr : Serednyak T.K., 2018. – 70 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7599-54-7.
УДК        636.8=111
        M20

Нечаюк, Л. І.  Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш. – К : Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. – ISBN 966-8253-28-0.
УДК        640.4:005(477)(075.8)
        Н59

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства [Текст] : [підручник / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий та ін.]; за ред. Н.О. П‘ятницької. – К. : КНТЕУ, 2006. – 632 с. – ISBN 966-629-176-2.
УДК        640.43(477)(075.8)
        О-64

Ивченко, З.  Домашнее мороженое [Текст] / З. Ивченко. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 111 с. – ISBN 617-12-3134-4.
УДК        641.85
        И25

Кампрад, І.  Історія ІКЕА. Бренд, що закохав у себе світ [Текст] / І. Кампрад, Б. Торекул ; пер. з англ. О. Кацанівська. – К. : Наш формат, 2018. – 312 с. – (Історії успіху). – ISBN 617-7552-38-2.
УДК        645.4(485):005
        К18

Петров, С. С.  Книжкова справа в Києві [Текст] : [монографія] / С. С. Петров. – К. : ЕксОб, 2002. – 375 с. – ISBN 966-7769-21-6.
УДК        655.11(477)
        П30

Publishing Hungary [Текст] / [Editor-chief: J. Hammerstein]. – [Б.м.] : Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, 2017. – 90 p. – Англ. мовою.
УДК        655.41(439)=111
        P97

Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Текст] : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф.; Тернопіль; 31 травня - 1 червня 2018 р. / [редкол.: О.В. Адамик та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 371 с. – ISBN 617-692-483-8.
УДК        657(082)
        С76

Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія [Текст] : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.; м. Тернопіль; 20 листопада 2017 р. Т. 1 / [орг. ком.: А.І. Крисоватий та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 220 с. – ISBN 966-654-475-2.
УДК        657(082)
        О-17

Бухгалтерський облік у контролі діяльності торговельно-сервісних підприємств споживчої кооперації [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: В.О. Озеран, П.О. Куцик, Н.М. Озеран та ін.] ; за ред. В.О. Озерана, П.О. Куцика. – 2-е вид., переробл. та допов. – Львів : Растр-7, 2018. – 298 с. – ISBN 617-7497-79-9.
УДК        657.1:339.13:334.735(075.8)
        Б94

Куцик, П. О.  Облік і звітність в оподаткуванні [Текст] : навч. посіб. / П. О. Куцик, О. А. Полянська. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 508 с. – ISBN 617-602-214-5.
УДК        657:336.221(477)(075.8)
        К95

Бенько, М. М.  Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку [Текст] : монографія / М. М. Бенько. – К. : КНТЕУ, 2010. – 336 с. – ISBN 966-629-422-0.
УДК        657:681.518
        Б46

Бланк, І. О.  Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724 с. – ISBN 966-8349-06-7.
УДК        658.14:005(075.8)
        Б68

Бланк, І. О.  Інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2003. – 398 с. – ISBN 966-629-063-4.
УДК        658.152:005(075.8)
        Б68

Організація торгівлі [Текст] : підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький та ін.; за ред. В.В. Апопія. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с. – ISBN 966-364-067-7.
УДК        658.6(075.8)
        О-64

Шепелев, А. Ф.  Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских товаров [Текст] : учеб. пособ. / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская, К. Р. Мхитарян. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 544 с. – (Учебники, учебные пособия). – ISBN 5-241-02093-2.
УДК        658.62:006.83(075.8)
        Ш48

Шмитт, Б.  Эмпирический маркетинг [Текст] : Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / Б. Шмитт ; [пер. с англ. К. Ткаченко]. – М. : Гранд : Фаир-Пресс, 2001. – 400 с. – ISBN 5-8183-0253-9.
УДК        658.8
        Ш73

Зиглар, З.  Искусство продаж [Текст] / З. Зиглар ; [пер. с англ. С.И. Ананин]. – Мн. : Попурри, 2002. – 416 с. – (Бизнес - нестандартно!). – ISBN 985-438-650-3.
УДК        658.8
        З-59

Почепцов, Г. Г.  Коммуникативные технологии двадцатого века [Текст] / Г. Г. Почепцов. – М.; К. : Рефл-бук : Ваклер, 2002. – 352 с. – (Образовательная б-ка). – ISBN 5-87983-082-9.
УДК        659.4
        П65

Лозова, Т. М.  Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі [Текст] : підручник / Т. М. Лозова, І. В. Сирохман. – Львів : Растр-7, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7497-78-2.
УДК        664:614.31(075.8)
        Л72

Разживін, О. В.  Технічні засоби для проектування систем автоматизації [Текст] : навч. посіб. / О. В. Разживін, О. В. Суботін. – Краматорськ : Друкарський дім, 2017. – 129 с. – ISBN 617-7415-25-0.
УДК        681.5(075.8)
        Р17

Гнатів, Р. М.  Рибогосподарські споруди [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Гнатів, О. М. Яхно. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 224 с. – ISBN 966-941-122-8.
УДК        69.034(075.8)
        Г56

Українська академія мистецтва [Текст] : дослід. та наук.-метод. праці. Вип. 26 / [редкол.: А.В. Чебикін (відп. ред.) та ін.]. – К. : Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, 2017. – 372 с.
УДК        7(082)
        У45

Актуальні проблеми сучасного дизайну. У 2 т. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 20 квітня 2018 р. Т. 2 / [редкол.: М.В. Колосніченко та ін.]. – К. : КНУТД, 2018. – 336 с. – ISBN 617-7506-14-9.
УДК        7.012(082)
        А43

Гурська, А. С.  Мова та граматика українського орнаменту [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. С. Гурська. – К. : Альтернативи, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7217-77-9.
УДК        7.016.4(477)(075.8)
        Г95

Містобудування та територіальне планування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 65 / [голов. ред. М.М. Осєтрін]. – К. : КНУБА, 2017. – 588 с.
УДК        711(082)
        М65

Ландшафтна архітектура в ботанічних садах і дендропарках [Текст] : Х Міжнар. наук. конф.; 12-15 червня 2018 р. / [редкол.: М.І. Шумик та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 476 с. – ISBN 617-539-275-1.
УДК        712(082)
        Л22

Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування [Текст] : матер. Всеукр. наук.-техн. конф.; м. Харків; листопад 2017 р. / [редкол.: Г.О. Осиченко та ін.]. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 290 с. – ISBN 966-695-449-0.
УДК        72:711(082)
        С91

Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 50 / [відп. ред. М.М. Дьомін]. – К. : КНУБА, 2018. – 500 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        72:711(082)
        С91

Бюхи, П.  Терапия рисованием форм [Текст] / П. Бюхи ; пер. с нем. Л. Деменковой. – 2-е изд. – К. : Наири, 2017. – 144 с. – ISBN 966-8838-91-0.
УДК        741
        Б98

Бюхи, П.  Развитие и укрепление чувств с помощью рисования форм [Текст] / П. Бюхи ; пер. с нем. И. Габовича. – К. : Наири, 2009. – 116 с. – ISBN 966-8838-34-7.
УДК        741
        Б98

Лагутенко, О.  Українська графіка першої третини ХХ століття [Текст] : [монографія] / О. Лагутенко. – К. : Грані-Т, 2006. – 240 с. – ISBN 966-2923-14-4.
УДК        76.03(477)
        Л14

Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття [Текст] : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Мукачево; 19-20 квітня 2018 р. / [редкол.: Т.Д. Щербан (голова) та ін.]. – Мукачево : МДУ, 2018. – 214 с. – ISBN 617-7495-19-1.
УДК        78(082)
        М65

Берегова, О. М.  Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ-ХХІ століть [Текст] : монографія / О. М. Берегова. – К. : Ін-т культурології, 2013. – 232 с. – ISBN 966-2241-34-1.
УДК        78.03(477)"19/20"
        Б48

Гусарчук, Т. В.  Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох [Текст] : [монографія] : До 250-річчя від дня народження композитора / Т. В. Гусарчук. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 768 с. : 32 с. іл. – ISBN 617-640-348-7.
УДК        78.071.1(477)
        Г96

Рибій, М. М.  Люблю палити дрова [Текст] : авт. пісні з акордами та азбукою гітариста / М. М. Рибій. – Черкаси : ФОП Пономаренко Р.В., 2018. – 52 с. – ISBN 966-2554-42-7.
УДК        780.8:780.614.131
        Р49

Сєріков, А. В.  Економіка та управління у сучасному українському репертуарному театрі [Текст] : монографія / А. В. Сєріков, І. М. Коваль. – Х. : ФОП Панов А.М., 2018. – 314 с. – ISBN 617-7541-67-6.
УДК        792.5:005(477)
        С32

Стюарт, О.  Рудольф Нуриев: Вечное движение [Текст] / О. Стюарт ; [пер. Т. Осиной]. – Смоленск : Русич, 1998. – 432 с. – (Человек-легенда). – ISBN 5-88590-870-2.
УДК        792.82.071.2
        С88

Увлекательные игры для эрудитов [Текст] : 1400 вопросов и ответов / [сост. Н.В. Листратенко]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 240 с. – ISBN 966-343-815-3.
УДК        793.7
        У19

Смыслов, В. В.  Наука побеждать [Текст] / В. В. Смыслов. – М. : Этерна, 2008. – 240 с. – (Chess idea). – ISBN 5-490-00187-7.
УДК        794.1
        С52

Брэгдон, А.  Новые игры для ума [Текст] : 176 потрясающих головоломок со словами и числами / А. Брэгдон, Д. Гэймон ; [пер. с англ. В. Штаерман]. – М. : Эксмо, 2006. – 224 с. – ISBN 5-699-13951-6.
УДК        794.5
        Б89

Теорія і методика спортивних тренувань [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. І.Ю. Наконечний. – Чернівці : ЧНУ, 2018. – 196 с.
УДК        796.01(075.8)
        Т33

Косяк, В. А.  Очерки философии спорта [Текст] : [монография] / В. А. Косяк. – Сумы : ФЛП Цема С.П., 2018. – 194 с. – ISBN 617-7487-32-5.
УДК        796.011
        К72

Тодорова, В. Г.  Хореографічна підготовка в техніко-естетичних видах спорту (на матеріалі спортивної аеробіки) [Текст] : монографія / В. Г. Тодорова. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 252 с. – ISBN 617-7336-29-6.
УДК        796.012.656
        Т50

Пасічник, В. М.  Рекреаційні ігри [Текст] : навч. посіб. / В. М. Пасічник, В. О. Мельник. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 106 с. – ISBN 617-7336-24-1.
УДК        796.035(075.8)
        П19

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення [Текст] : матер. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Львів; 10-11 травня 2018 р. / [орг.ком.: О. Жданова (кер.) та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 334 с. – ISBN 617-7336-26-5.
УДК        796.035(082)
        П78

Організація і проведення змагань зі спортивних ігор (волейбол) [Текст] : навч. посіб. / М.Б. Гуска, В.У. Дорош, Є.П. Козак, І.І. Стасюк. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 284 с. – ISBN 966-496-446-0.
УДК        796.063.4:796.325(075.8)
        О-64

Рухливі та рекреаційні ігри і спеціальні вправи у навчально-тренувальному процесі юних волейболістів [Текст] : навч. посіб. / М.Б. Гуска, В.У. Дорош, Є.П. Козак, І.І. Стасюк. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 216 с. – ISBN 966-496-445-3.
УДК        796.325(075.8)
        Р91

Притика, І. С.  Футбол нашої юності [Текст] / І. С. Притика. – К. : Сталь, 2018. – 84 с. – ISBN 617-676-135-8.
УДК        796.332
        П77

Кожевников, С. В.  Акробатика [Текст] : [учеб. пособ.] / С. В. Кожевников. – Изд. 3-е, доп. – М. : Искусство, 1984. – 222 с.
УДК        796.417(075.8)
        К58

Николайчук, Г.  Золотарев. Тренер на ринге и в жизни [Текст] / Г. Николайчук. – Каменец-Подольский : Рута, 2017. – 168 с. – ISBN 617-7381-72-2.
УДК        796.83(477)
        Н63

Оздоровче плавання [Текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Бріскін, Т.Є. Одинець, М.П. Пітин, О.Ю. Сидорко]. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с. – ISBN 617-7336-10-4.
УДК        797.21(075.8)
        О-46

Проблеми лінгвістики та іншомовної дидактики: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / [В.П. Сімонок, О.Ю. Кузнецова, Л.О. Голубнича та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 252 с. – ISBN 617-7555-42-0.
УДК        81
        П78

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 19. Т. 1 (181) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2016. – 502 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 19. Т. 2 (182) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2016. – 393 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Мова і культура [Текст] : [наук. журнал]. Вип. 19. Т. 3 (183) / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2016. – 534 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        81:008(082)
        М74

Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян [Текст] : матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 20-21 квітня 2017 р. / [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – К. : НАУ, 2017. – 152 с.
УДК        81‘243(082)
        Н34

Англо-український українсько-англійський словник [Текст] : Лексичний мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / уклад. Л.Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 192 с. – (Шкільний словник). – ISBN 966-07-3228-5.
УДК        811.111(038)
        А64

Англо-русский, русско-английский словарь [Текст] / [сост. О.В. Дьячкова]. – Х. : Фолио, 2018. – 591 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6165-2.
УДК        811.111(038)
        А64

Two hundred basic words [Текст]. Season 3 / [ред. Т. Герушинська]. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 46 p. – (Koala пізнавала). – Англ. мовою. – ISBN 6177-479-46-7.
УДК        811.111(07)=111
        T98

Two hundred basic words [Текст]. Season 2 / [ред. Т. Герушинська]. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 46 p. – (Koala пізнавала). – Англ. мовою. – ISBN 617-7479-45-0.
УДК        811.111(07)=111
        T98

Two hundred basic words [Текст]. Season 1 / [ред. Т. Герушинська]. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 46 p. – (Koala пізнавала). – Англ. мовою. – ISBN 617-7373-76-5.
УДК        811.111(07)=111
        T98

Pinocchio [Текст] : World Classic Fairy Tales. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 31 p. – (Koala читала). – Англ., укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7479-89-4.
УДК        811.111(07)=111
        P65

Little Red Riding Hood [Текст] : World Classic Fairy Tales. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 31 p. – (Koala читала). – Англ., укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7479-88-7.
УДК        811.111(07)=111
        L81

Cinderella [Текст] : World Classic Fairy Tales. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 31 p. – (Koala читала). – Англ., укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7479-91-7.
УДК        811.111(07)=111
        C58

Happy Prince [Текст] : World Classic Fairy Tales. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 31 p. – (Koala читала). – Англ., укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7479-90-0.
УДК        811.111(07)=111
        H23

Білецька, О. О.  Theatre. Англійська мова для режисерів та акторів театру [Текст] : навч. посіб. / О. О. Білецька. – К. : КНУКіМ, 2016. – 331 с. – ISBN 966-602-176-5.
УДК        811.111(075.8)
        Б61

English Professional and Culturally - Linked Terminology: Translation Aspects [Текст] : навч. посіб. / Н.М. Антонюк, М.О. Возна, О.Б. Гапонів, Л.Л. Славова. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 254 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-485-220-0.
УДК        811.111(075.8)=111
        E56

Magrlamova, K. G.  Guide in studying English for Adults [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / K. G. Magrlamova. – Dniepropetrovsk : Адверта, 2012. – 76 p. – Англ. мовою.
УДК        811.111(075.8)=111
        M17

Сімкова, І. О.  Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі з аркуша [Текст] : монографія / І. О. Сімкова. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2018. – 256 с. – ISBN 966-622-380-0.
УДК        811.111‘255.2:6
        С37

Ісаєнко, С. А.  Переклад науково-технічної літератури [Текст] : навч. посіб.-практ. / С. А. Ісаєнко, С. В. Гурінчук. – К. : Талком, 2018. – 219 с. – ISBN 617-7397-95-2.
УДК        811.111‘255.2:6(075.8)
        І-85

Кузнєцова, О. М.  English Grammar in tables [Текст] = Англійська граматика в таблицях : [посібник] / О. М. Кузнєцова. – К. : Арій, 2018. – 176 с. – ISBN 966-498-608-0.
УДК        811.111‘36
        К89

Гацкевич, М. А.  English Grammar for Pupils [Текст] = Граматика англійської мови для школярів : зб. вправ. Кн. 4 / М. А. Гацкевич. – К. : Арій, 2018. – 272 с. – (Англійська мова для дітей). – ISBN 966-498-595-3.
УДК        811.111‘36
        Г24

Федоров, В. Д.  Граматика англійської мови. Доступно і просто [Текст] : [посібник] / В. Д. Федоров. – К. : Арій, 2018. – 304 с. – ISBN 966-498-606-6.
УДК        811.111‘36
        Ф33

Шепель, Ю. А.  Теоретическая грамматика английского языка [Текст] : учеб.-метод. пособ. / Ю. А. Шепель. – Д. : Адверта, 2013. – 113 с.
УДК        811.111‘36(075.8)
        Ш48

Дочу, А. Р.  Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) [Текст] : [монографія] / А. Р. Дочу. – К. : Наукова думка, 2017. – 205 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1600-2.
УДК        811.111‘373.613
        Д71

Німецько-український українсько-німецький словник [Текст] : Лексичний мінімум школяра : понад 4000 слів та висловів / уклад. О. Дубина, Л.Вознюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 224 с. – (Шкільний словник). – ISBN 966-07-3227-8.
УДК        811.112.2(038)
        Н67

Корбозерова, Н. М.  Історія іспанської мови [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Корбозерова. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2015. – 162 с. – ISBN 617-7257-65-2.
УДК        811.134.2(091)(075.8)
        К66

Російсько-український, українсько-російський словник [Текст] / [упоряд. Т.В. Ковальова]. – Х. : Фоліо, 2018. – 591 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6165-2.
УДК        811.161.2(038)
        Р75

Тлумачний словник української мови [Текст] / [упоряд. Т.В. Ковальова]. – Х. : Фоліо, 2018. – 591 с. – (Учись даром!). – ISBN 966-03-6165-2.
УДК        811.161.2(038)
        Т49

Збірник тестових завдань з української мови [Текст] : посібник / [авт.кол.: Г.Л. Вознюк (кер.), С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 4-е вид., допов. і випр. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 576 с. – ISBN 966-941-135-8.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-41

Петрова, Т. О.  Українська мова [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Петрова. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2018. – 202 с. – ISBN 617-7555-56-7.
УДК        811.161.2(075.8)
        П30

Українське мовознавство [Текст] : міжвід. наук. зб. Вип. 1(47) / [редкол.: А.К. Мойсієнко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2017. – 126 с.
УДК        811.161.2(082)
        У45

Рідне слово в етнокультурному вимірі [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – 540 с.
УДК        811.161.2(082)
        Р49

Форманова, С. В.  Розбіжності у вивченні синтаксису в школі й виші [Текст] : навч. посіб. / С. В. Форманова, Л. І. Хаценко, І. В. Романюк. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2018. – 124 с. – ISBN 617-7599-78-3.
УДК        811.161.2‘367(075.8)
        Ф79

Корольова, В. В.  Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми [Текст] : монографія / В. В. Корольова. – Д. : Ліра, 2016. – 382 с. – ISBN 966-383-799-4.
УДК        811.161.2‘42
        К68

Шумлянська, Н. В.  Граматика польської мови [Текст] : [довідник] / Н. В. Шумлянська. – К. : Арій, 2018. – 64 с. – ISBN 966-498-588-5.
УДК        811.162.1‘36(035)
        Ш96

Егава, Х.  Японська мова: гендерний аспект [Текст] : навч. посіб. для читання / Х. Егава. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2017. – 140 с. – ISBN 966-489-431-6.
УДК        811.521(075.8)
        Е28

Букрієнко, А. О.  Японсько-український переклад [Текст] : практичний курс. Т. 2 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2017. – 212 с. – ISBN 966-489-422-4.
УДК        811.521‘25(075.8)
        Б90

Кобелянська, О. І.  Ономатопеїчна система сучасної японської мови [Текст] : [монографія] / О. І. Кобелянська. – К. : Вид. дім Д. Бураго, 2017. – 276 с. – ISBN 617-7349-57-9.
УДК        811.521‘373.2
        К55

Сальгари, Э.  В дебрях атласа/ Э. Сальгари. Пограничный легион/ З. Грей [Текст] / Э. Сальгари. – М. : Интерпракс, 1992. – 480 с. – (Приключилось однажды ; вып. 5). – ISBN 5-85235-044-3.
УДК        82(100)
        С16

Форсайт, Ф.  Афганец/ Ф. Форсайт. Поверить в чудо/ Н. Спаркс. Замужем за незнакомцем/ П. Макдональд. На орбите/ Д.-Д. Нэнс [Текст] / Ф. Форсайт. – М. : Ридерз Дайджест, 2007. – 574 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-234-8.
УДК        82(100)
        Ф79

Френсис, Д.  Чужие приказы/ Д. Френсис. Игры ангелов/ Н. Робертс. Доказательство умысла/ У.-Д. Каглин, У. Сорреллс. Когда отправлюсь я на небеса/ Ф. Флэгг [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Френсис. – М. : Ридерз Дайджест, 2008. – 573 с. – (Ридерз Дайджест: избранные романы). – ISBN 5-89355-236-2.
УДК        82(100)
        Ф87

Зарубіжна література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія / [упоряд. Н.В. Шевченко]. – Х. : Весна, 2017. – 608 с. – (Lexis). – ISBN 617-686-509-4.
УДК        82(100)(075.3)
        З-35

Потяг 76: Балканський експрес [Текст] / голов. ред. Ю. Андрухович ; ред. О. Бойченко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 189 с.
УДК        82(4)
        П64

Тичініна, А. Р.  Сучасні методологічні практики [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Р. Тичініна. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 160 с.
УДК        82.0:001.8(075.8)
        Т46

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 10 / редкол.: С.І. Ковпік (голов. ред.) та ін. – Кривий Ріг : ФОП Мариниченко С.В., 2017. – 224 с.
УДК        82.09(100)(082)
        Л64

Дональдсон, Д.  П‘ятеро Гидких [Текст] / Д. Дональдсон ; [пер. з англ. В. Чернишенка] ; худож. А. Шеффлер. – Х. : Читаріум, 2018. – 32 c. – ISBN 617-7329-37-3.
УДК        821.111
        Д67

Пулман, Ф.  Северное Сияние [Текст] : [роман] / Ф. Пулман ; пер. с англ. В. Голышева, В. Бабкова. – М. : Росмэн-Пресс, 2003. – 445 с. – ISBN 5-353-01207-0.
УДК        821.111
        П88

Козински, Д.  Цена любви [Текст] / Д. Козински ; [пер. с англ. Н. Левченко]. – М. : АСТ : Олимп, 2001. – 192 с. – (Любимые книги девчонок). – ISBN 5-17-003872-0.
УДК        821.111
        К59

Винфри, Э.  Больше чем друг [Текст] / Э. Винфри ; [пер. с англ. О. Русиной]. – М. : АСТ : Олимп, 2000. – 224 с. – (Любимые книги девчонок). – ISBN 5-17-003-863-1.
УДК        821.111
        В50

Льюїс, К.-С.  Хроніки Нарнії: Лев, Біла Відьма та Шафа [Текст] / К.-С. Льюїс ; [пер. з англ. В. Наріжної]. – Д. : Проспект, 2006. – 224с. – ISBN 966-8345-23-1.
УДК        821.111
        Л91

Пулман, Ф.  Чудесный нож [Текст] : [роман] / Ф. Пулман ; [пер. с англ. В. Бабкова, В. Голышева]. – М. : Росмэн, 2004. – 413 с. – ISBN 5-353-01526-6.
УДК        821.111
        П88

Таскер, П.  Самурай-буги [Текст] / П. Таскер ; [пер. с англ. К. Букши]. – М. : Эксмо, 2007. – 448 с. – ISBN 5-699-21253-8.
УДК        821.111
        Т23

Толкиен, Д.-Р.-Р.  Сильмариллион [Текст] / Д.-Р.-Р. Толкиен ; [пер. с англ. Н. Эстель]. – Х.; М. : Фолио : АСТ, 2003. – 430с. – ISBN 966-03-1952-5.
УДК        821.111
        Т52

Раштон, Р.  Во всем виновата любовь [Текст] / Р. Раштон. – М. : Олимп : Астрель : АСТ, 2001. – 176 с. – (Любимые книги девчонок). – ISBN 5-17-003864-Х.
УДК        821.111
        Р28

Поттер Гарри: Всемирный волшебный лексикон [Текст] / [отв. за вып. А.Н. Гопаченко]. – Х. : Фолио, 2003. – 415 с. – ISBN 966-03-2160-0.
УДК        821.111(082)
        П64

Шарма, Р.  Монах, который продал свой "феррари" [Текст] : Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения / Р. Шарма ; [пер. на рус. язык О. Лоза]. – М. : АСТ, 2014. – 253 с. – (Путь к мудрости и счастью). – ISBN 5-17-082787-9.
УДК        821.111(71)
        Ш26

Прессер, А.  Любовь все меняет [Текст] / А. Прессер ; [пер. с англ. В. Гавриков]. – М. : Олимп : Астрель : АСТ, 2000. – 160 с. – (Любимые книги девушекк). – ISBN 5-17-003869-0.
УДК        821.111(73)
        П73

Стайн, Г.  Автобіографія Еліс Б. Токлас [Текст] / Г. Стайн ; пер. з англ. Н. Семенів. – К. : O.K. Publishing, 2018. – 232 c. – ISBN 966-97686-2-9.
УДК        821.111(73)
        С76

Майклз, Б.  Князь Тьмы [Текст] : роман / Б. Майклз ; [пер. с англ. Д.Ш. Евгеньева]. – М. : Центрполиграф, 2004. – 220 с. – (Готический роман). – ISBN 5-9524-0383-2.
УДК        821.111(73)
        М14

Ялом, И.  Лжец на кушетке [Текст] / И. Ялом ; [пер. с англ. М. Будыниной]. – 4-е изд. – М. : Эксмо, 2015. – 480 с. – (Практическая психотерапия). – ISBN 5-699-76969-8.
УДК        821.111(73)
        Я51

Бах, Р.  Чайка Джонатан Ливингстон; Иллюзии [Текст] / Р. Бах ; [пер. с англ. А. Сидерский]. – М. : София, 1999. – 224 с. – ISBN 5-220-00178-7.
УДК        821.111(73)
        Б30

Бах, Р.  Чайка по имени Джонатан Ливингстон [Текст] : [повесть] / Р. Бах ; [пер. с англ. Ю. Родман]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2002. – 176 с. – ISBN 5-352-00050-8.
УДК        821.111(73)
        Б30

Бах, Р.  Ничто не случайно [Текст] / Р. Бах ; [пер. с англ. И. Белякова и др.]. – К.; М.; С.Пб. : София, 2003. – 256 с. – ISBN 5-9550-0209-Х.
УДК        821.111(73)
        Б30

Фицджеральд, Ф.-С.  По эту сторону рая [Текст] : [роман] / Ф.-С. Фицджеральд ; [пер. с англ. М. Лорие]. – С.Пб. : Азбука : Азбука -Аттикус, 2015. – 320 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-02376-5.
УДК        821.111(73)
        Ф66

Нун, Э.  Дочь тьмы [Текст] : роман / Э. Нун. – М. : Центрполиграф, 2004. – 221 с. – (Готический роман). – ISBN 5-9524-0217-8.
УДК        821.111(73)
        Н89

Чалупа, А.  Орвелл і біженці: Невідома історія "Колгоспу тварин" [Текст] / А. Чалупа ; з англ. пер. І. Вушко, М. Комінс. – Буча : ФОП Жупанський, 2015. – 94 с. – (Nonfiction). – ISBN 966-2355-64-2.
УДК        821.111.09
        Ч-16

Бобир, О. В.  Студії з історії англійської дитячої літератури [Текст] : [навч. посіб.] / О. В. Бобир, Т. В. Михед. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 264 с. – ISBN 617-640-367-8.
УДК        821.111.09(08)
        Б72

Арольд, М.  Любовь и обман [Текст] : [повесть] / М. Арольд ; [пер. с нем. В. Струкова]. – М. : АСТ : Астрель : Олимп, 2001. – 176 с. – (Любимые книги девчонок). – ISBN 5-17-002457-6.
УДК        821.112.2
        А84

Усі інші. Історії про кохання, насильство і пам'ять [Текст] : із сучасної німецької прози / [У. Альмут Зандиг, Ф. Гопе, Е. Гумель та ін.]; пер. за ред. Ю. Прохаська. – К. : Критика, 2015. – 312 с. – ISBN 966-8978-90-6.
УДК        821.112.2(082)
        У74

Лагеркранц, Р.  Моє щасливе життя [Текст] / Р. Лагеркранц ; худож. Е. Еріксон ; зі швед. пер. Г. Кирпа. – Х. : Читаріум, 2018. – 136 с. : іл. – ISBN 617-7329-21-2.
УДК        821.113.6
        Л14

Il mare colore del vino [Текст] = Море винного цвета : Racconti italiani del Novecento / [сост. Г.П. Киселев]. – Мosca : Raduga, 2004. – 192 p. – (Полиглот). – Італ. мовою. – ISBN 5-05-005989-5.
УДК        821.131.1(082)=131.1
        M29

Milani, M.  La Trottola; La Pietra pulsante [Текст] = Волчок; Пульсирующий камень / M. Milani ; сост. и коммен. И.Г. Константиновой. – С.Пб. : Каро, 2001. – 256 p. – Італ. мовою. – ISBN 5-89815-089-7.
УДК        821.131.1=131.1
        M69

Монтепен, К.  Тайные страсти принцессы Джеллы [Текст] : [пер. с фр.] / К. Монтепен, де. – М. : Гелеос, 2007. – 320 с. – (Дворцовые тайны). – ISBN 5-8189-0981-3.
УДК        821.133.1
        М77

Буэлье, Э.-Л.  Любовные интриги Марии Луизы [Текст] : [пер. с фр.] / Э.-Л. Буэлье, де. – М. : Гелеос, 2007. – 384 с. – (Дворцовые тайны). – ISBN 5-8189-0980-6.
УДК        821.133.1
        Б94

Далляр, Ш.  Первая любовь Анны Австрийской [Текст] : [пер. с фр.] / Ш. Далляр. – М. : Гелеос, 2007. – 400 с. – (Дворцовые тайны). – ISBN 5-8189-0983-7.
УДК        821.133.1
        Д15

Емец, Д. А.  Таня Гроттер и перстень с жемчужиной [Текст] : [повесть] / Д. А. Емец. – М. : Эксмо, 2006. – 416 с. – (Таня Гроттер). – ISBN 5-699-17813-9.
УДК        821.161.1
        Е60

Аксенов, В.  Редкие земли [Текст] : [роман] / В. Аксенов. – М. : Эксмо, 2007. – 448 с. – ISBN 5-699-20816-6.
УДК        821.161.1
        А42

Лифшиц, М. Ю.  Обналичка и другие операции [Текст] : роман / М. Ю. Лифшиц. – К. : Национальный книжный проект, 2012. – 384 с. – ISBN 617-592-303-0.
УДК        821.161.1
        Л64

Маринина, А.  Бой тигров в долине. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 1 / А. Маринина. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-58983-8.
УДК        821.161.1
        М26

Маринина, А.  Смерть как искусство [Текст] : [роман]. Кн. 2. Правосудие / А. Маринина. – М. : Эксмо, 2012. – 352 с. – (А. Маринина - королева детектива). – ISBN 5-699-57385-1.
УДК        821.161.1
        М26

Александрова, Н. Н.  Король изумрудов [Текст] : [роман] / Н. Н. Александрова. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. – (Смешные детективы). – ISBN 5-699-62745-5.
УДК        821.161.1
        А46

Луганцева, Т. И.  Куку Шинель [Текст] : [повесть] / Т. И. Луганцева. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Детективы о женщине-цунами). – ISBN 5-699-44550-9.
УДК        821.161.1
        Л83

Куликова, Г. М.  Красивым жить не запретишь [Текст] : [повесть] / Г. М. Куликова. – М. : Эксмо, 2002. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-010268-2.
УДК        821.161.1
        К90

Устинова, Т. В.  Саквояж со светлым будущим [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – М. : Эксмо, 2009. – 384 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-29747-4.
УДК        821.161.1
        У80

Емец, Д. А.  Таня Гроттер и полный Тибидохс! [Текст] : Фразочки, цитатки и афоризмы / Д. А. Емец. – М. : Эксмо, 2006. – 256 с. – (Таня Гроттер). – ISBN 5-699-18935-1.
УДК        821.161.1
        Е60

Берлин, А.  Улыбке возрасты покорны [Текст] : стихотворения / А. Берлин. – К. : Писатель в интернет-пространстве, 2018. – 102 с. – (Б-ка "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-20-0.
УДК        821.161.1
        Б49

Кобрін, К.  Одинадцять празьких трупів [Текст] / К. Кобрін. – Х. : Фабула : Ранок, 2016. – 240 с. – (Епоха). – ISBN 617-09-3069-9.
УДК        821.161.1
        К55

Миры Тани Гроттер [Текст] : сборник фан-фиков. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Таня Гроттер). – ISBN 5-699-18933-5.
УДК        821.161.1(082)
        М64

Жвалеускі, А.  Гімназія № 13 [Текст] : раман-казка / А. Жвалеускі, Я. Пастэрнак ; [пер. з рус. Р. Баравіковай]. – Мінск : Выд. А.М. Янушкевіч, 2017. – 376 с. – Біл. мовою. – ISBN 985-7165-35-3.
УДК        821.161.1(476)=161.3
        Ж41

Маслиев, Ю. К.  Двойной капкан негоцианта [Текст] : приключенческий роман. Т.1,2 / Ю. К. Маслиев. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7404-52-0.
УДК        821.161.1(477)
        М31

Дорохина, М. В.  Неравновесие [Текст] / М. В. Дорохина. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2017. – 96 с. – ISBN 617-7479-72-6.
УДК        821.161.1(477)
        Д69

Дедков, А. С.  Наша легенда [Текст] : [стихотворения] / А. С. Дедков. – Кривой Рог : ФЛП Чернявский Д.А. : Дионат, 2018. – 228 с. – ISBN 617-7553-37-2.
УДК        821.161.1(477)
        Д26

Стрельникова, А. П.  Улыбка кокона. В 8 кн. [Текст] : Стерео-сага о романах времен. Кн. 2. Ненастоящий век? / А. П. Стрельникова. – Полтава : Симон, 2018. – 223 с. – ISBN 966-2989-74-8.
УДК        821.161.1(477)
        С84

Калашник, Т.  Маленькие Большие Истории [Текст]. Кн. 1 / Т. Калашник. – Одесса : ВМВ, 2018. – 196 с. – ISBN 966-413-626-3.
УДК        821.161.1(477)
        К17

Кистанов, И.  Отзвуки сердца [Текст] / И. Кистанов. – Житомир : Рута, 2018. – 168 с. – ISBN 617-581-345-4.
УДК        821.161.1(477)
        К44

Колесник, Л. А.  Животные нам что-то говорят [Текст] : сб. сказок, рассказов, стихотворений для детей в возрасте от 3-4 до ста лет / Л. А. Колесник. – Кропивницкий : Имэкс-ЛТД, 2018. – 158 с. – ISBN 966-189-452-4.
УДК        821.161.1(477)
        К60

Дерменжи, И.  52 герца [Текст] / И. Дерменжи. – К. : Каяла, 2018. – 392 с. – ISBN 617-7390-81-6.
УДК        821.161.1(477)
        Д36

Золотарева-Грубник, Т. А.  Recollections (воспоминания) [Текст] : [поэт. сб.] / Т. А. Золотарева-Грубник. – К. : КИМ, 2018. – 150 с. – ISBN 617-628-016-3.
УДК        821.161.1(477)
        З-80

Черновол, А. С.  Бродяга-ветер [Текст] : [поэт. сб.] / А. С. Черновол. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7681-01-03.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-49

Кучерова, В. Н.(Лузина Лада).  Секс и город Киев [Текст] : 13 способов решить свои девичьи проблемі / В. Н. Кучерова. – Х. : Фолио, 2005. – 318 с. – (Интрига). – ISBN 966-03-3068-5.
УДК        821.161.1(477)
        К95

Леус, Т.  Художница-Осень [Текст] : сборник / Т. Леус. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2018. – 118 с. – ISBN 617-7555-48-2.
УДК        821.161.1(477)
        Л52

Ильин, Е.  Ключ [Текст] : роман / Е. Ильин. – К. : ЛАТ&K, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7061-63-1.
УДК        821.161.1(477)
        И46

Рындин, В. Г.  Ласково и нежно... [Текст] : лирика-философия / В. Г. Рындин. – К. : Феникс, 2015. – 352 с. – ISBN 966-136-235-1.
УДК        821.161.1(477)
        Р95

Руденко, Ю.  Психи двух морей [Текст] : [роман] / Ю. Руденко. – Х. : Діса плюс, 2017. – 296 с. – ISBN 966-97622-5-2.
УДК        821.161.1(477)
        Р83

Вистизенко, Е. О.  Вишня [Текст] / Е. О. Вистизенко. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2018. – 147 с. – ISBN 617-7599-69-1.
УДК        821.161.1(477)
        В53

Каминский, Ю. З.  Избранное [Текст] : [стихотворения] / Ю. З. Каминский. – Кривой Рог : ФЛП Чернявский Д.А., 2017. – 360 с. – ISBN 617-7553-31-0.
УДК        821.161.1(477)
        К18

Дятлова, И.  Двенадцатая жизнь души моей [Текст] : стихи / И. Дятлова. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2018. – 112 с. – ISBN 966-496-444-6.
УДК        821.161.1(477)
        Д99

Веселов, А. А.  Саторианцы [Текст] / А. А. Веселов ; ил. В.М. Моругин. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2017. – 64 с. – ISBN 617-7479-73-3.
УДК        821.161.1(477)
        В38

Ганчо, В.  С утра послушай за Одессу... [Текст] : рассказы / В. Ганчо ; [В. Ганчо]. – К. : АДЕФ-Украина, 2017. – 140 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 617-7393-36-7.
УДК        821.161.1(477)
        Г19

Озарянин, О.  Четыреста озарений [Текст] : стихи / О. Озарянин. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 586 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7380-68-8.
УДК        821.161.1(477)
        О-46

Литературная мозаика [Текст] : [сб. стихотворений и прозы]. Вып. 4. С любовью в сердце. – Константиновка : Укрвест, лтд, 2018. – 192 с. – Содерж. авт.: Н. Штанько, Е. Гринько, Л. Донченко и др. – ISBN 966-97731-2-8.
УДК        821.161.1(477)(082)
        Л64

Чирков, С. М.  Скрипаль [Текст] : [поезії] / С. М. Чирков. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 256 с. – ISBN 617-7626-17-5.
УДК        821.161.2
        Ч-65

Гаврош, О.  Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу [Текст] / О. Гаврош ; [іл. І. Ключковська]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2007. – 190 с. – ISBN 966-2909-18-0.
УДК        821.161.2
        Г12

Чепурко, Б. П.  Кров нестерпна [Текст] : [поезія] / Б. П. Чепурко. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 352 с. – ISBN 617-7516-41-4.
УДК        821.161.2
        Ч-44

Калиновська, Л. І.  Два кроки до любові... [Текст] : поезії / Л. І. Калиновська. – Суми : Мрія, 2017. – 98 с. – ISBN 966-473-234-2.
УДК        821.161.2
        К17

Третяк, Л.  Ріка бажань [Текст] : зб. поезій / Л. Третяк. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 112 с. – ISBN 966-189-447-0.
УДК        821.161.2
        Т66

Зібер, А.  Нам так далеко ще до тридцяти... [Текст] / А. Зібер. – Кам‘янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2018. – 92 с. – ISBN 617-7454-08-2.
УДК        821.161.2
        З-59

Прихненко, А. В.  В полосе штормов [Текст] : стихи / А. В. Прихненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2018. – 156 с. – ISBN 966-197-545-2.
УДК        821.161.2
        П77

Шуст, Л. М.  Розкрилля [Текст] : поезія / Л. М. Шуст. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 84 с. – ISBN 617-517-285-8.
УДК        821.161.2
        Ш97

Кононенко, С.  В оболоні Пірни [Текст] : зб. поезії / С. Кононенко. – К. : Талком, 2018. – 100 с. – ISBN 617-7397-88-4.
УДК        821.161.2
        К64

Радишевський, Р.  Душа озвалася піснями. Друга копа пісень [Текст] : [збірка] / Р. Радишевський. – К. : Талком, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7397-97-6.
УДК        821.161.2
        Р15

Глушко, О. К.  Тріумф і крах [Текст] : іст. роман у 2 кн. з минулого України і Франції / О. К. Глушко. – К. : Талком, 2018. – 504 с. – ISBN 617-7397-84-6.
УДК        821.161.2
        Г55

Оксеник, С.  Вбивство п‘яної піонерки [Текст] : [роман] / С. Оксеник. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 352 с. – ISBN 617-679-496-7.
УДК        821.161.2
        О-52

Гаврилюк, Ю. Р.  Мовчання вітрів [Текст] : поезія / Ю. Р. Гаврилюк. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 51 с. : іл. – ISBN 617-517-283-4.
УДК        821.161.2
        Г12

Гавришко-Бабічева, А. Г.  І цвіт, і попіл... [Текст] : [поезія] / А. Г. Гавришко-Бабічева. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 120 с. – ISBN 617-517-281-0.
УДК        821.161.2
        Г12

ЛюбАрт, Д.  Армагеддон навпаки [Текст] : проза / Д. ЛюбАрт. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 80 с. – ISBN 617-517-282-7.
УДК        821.161.2
        Л93

Соломчак, Л. М.  Душа поета [Текст] : поезії / Л. М. Соломчак. – К. : Білий Тигр, 2015. – 96 с. – ISBN 966-97496-0-4.
УДК        821.161.2
        С60

Дячук, І. В.  Вишиванка для кіборга [Текст] / І. В. Дячук ; [іл. Р. Барабах]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. : Абетка, 2018. – 56 с. – ISBN 617-539-274-4.
УДК        821.161.2
        Д99

Сорока, П.  Апокрифи лісу [Текст]. Кн. 3 / П. Сорока. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 208 с. – ISBN 966-07-3222-3.
УДК        821.161.2
        С65

Кримчук, Г. П.  Публіцистика [Текст]. Кн.1, 2 / Г. П. Кримчук. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2015. – 744 с. – ISBN 966-355-113-5.
УДК        821.161.2
        К82

Крем‘янчанка, Н. І.(Дригуш-Следзінська Н.І.).  Заробітчанське щастя [Текст] : повість / Н. І. Крем‘янчанка. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 68 с. – ISBN 966-457-302-0.
УДК        821.161.2
        К79

Скирда, Л. М.  Музика для двох [Текст] : [лірика] / Л. М. Скирда. – К. : Рад. письменник, 1986. – 142 с.
УДК        821.161.2
        С42

Зарівна, Т.  Поезії [Текст] / Т. Зарівна ; [пер. В. Вовк]. – Ріо-де-Жанейро : Contraste, 2016. – 60 с. – Укр., португ., нім. мовами. – ISBN 85-61473-34-1.
УДК        821.161.2
        З-34

Фисюк, О. Г.  Німа правда [Текст] : [вірші] / О. Г. Фисюк. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 40 с. – ISBN 617-7465-53-8.
УДК        821.161.2
        Ф63

Ковальчик, Л.  Твоє небо іншого кольору [Текст] : [лірика] / Л. Ковальчик. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-58-2.
УДК        821.161.2
        К56

Драчук, С. М.  Третього не дано [Текст] : зб. поезій / С. М. Драчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7590-45-2.
УДК        821.161.2
        Д72

Нагорний, М. І.  На семи вітрах [Текст] : [лірика] / М. І. Нагорний. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 70 с. – ISBN 617-7590-55-1.
УДК        821.161.2
        Н16

Галина, М.  Булька [Текст] : [роман-повість] / М. Галина. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 72 с. – ISBN 617-7590-46-9.
УДК        821.161.2
        Г15

Гаврилюк, Г. С.  Журавлі прилетіли [Текст] : повість, оповідання / Г. С. Гаврилюк. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-57-5.
УДК        821.161.2
        Г12

Белая, Т. П.  Белые птицы [Текст] : [поэт. сб.] / Т. П. Белая. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2018. – 84 с. – ISBN 617-7681-02-0.
УДК        821.161.2
        Б43

Чупа, О. А.  Десять слів про Вітчизну [Текст] : [роман] / О. А. Чупа. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 240 с. – ISBN 966-14-6545-8.
УДК        821.161.2
        Ч-92

Пшиченко-Тихоступ, І. В.  Один кадр реальності [Текст] : [проза] / І. В. Пшиченко-Тихоступ. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7590-49-0.
УДК        821.161.2
        П93

Терехович, Л.  До правди незалежного життя [Текст] : зб. віршів / Л. Терехович. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 400 с. – ISBN 617-7062-22-5.
УДК        821.161.2
        Т35

Різників, О. С.  Маюнелла [Текст] : Повість з шухляди, писана в 1968-1969 рр., відновлена 2014 р. / О. С. Різників. – Вид. 2-е, допов. – Врадіївка : Вид. Коваленко А.Г., 2018. – 156 с. – ISBN 966-2035-47-6.
УДК        821.161.2
        Р49

Лучана, Н.(Мусієнко Н.Б.).  Хайку, танка, кьоку в українському стилі [Текст] / Н. Лучана. – К. : Сталь, 2018. – 173 с. – ISBN 617-676-137-2.
УДК        821.161.2
        Л87

Сидорчук, З. В.  Музика серця [Текст] : зб. поезій / З. В. Сидорчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 120 с. – ISBN 617-7590-44-5.
УДК        821.161.2
        С34

Кузик, В. П.  Очі твого сумління [Текст] : [поезія] / В. П. Кузик. – Львів : Каменяр, 2017. – 139 с. – ISBN 966-607-451-6.
УДК        821.161.2
        К89

Тютюнник, М. М.  Самоусвідомлення слов‘ян [Текст] : поет. зб. / М. М. Тютюнник. – 2-е вид., випр. і допов. – К. : Знання України, 2018. – 95 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 966-316-428-1.
УДК        821.161.2
        Т98

Черкаський, О. О.  Одкровення [Текст] : вірші / О. О. Черкаський. – Полтава : Сімон, 2018. – 188 с. – ISBN 966-2989-73-1.
УДК        821.161.2
        Ч-48

Полицька, Н. В.  Любов‘ю світиться земля [Текст] : [лірика] / Н. В. Полицька. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-54-4.
УДК        821.161.2
        П50

Слободяник, М. І.  Потойбічне [Текст] : [поезія] / М. І. Слободяник. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-52-0.
УДК        821.161.2
        С48

Сенечко, І. С.  Так шепоче ріка [Текст] : [лірика] / І. С. Сенечко. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 120 с. – ISBN 617-7590-53-7.
УДК        821.161.2
        С31

Сидорчук, З. В.  Узорами вишита доля [Текст] : [новела] / З. В. Сидорчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 64 с. – ISBN 617-7590-47-6.
УДК        821.161.2
        С34

Медюх, Ю. П.  Самість: добрі поезії [Текст] : [поезії] / Ю. П. Медюх. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 140 с. – ISBN 617-531-181-3.
УДК        821.161.2
        М42

Копилова, С. М.  У всьому сенс [Текст] : [лірика] / С. М. Копилова. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 100 с. – ISBN 617-7590-48-3.
УДК        821.161.2
        К65

Журавков, В. В.  Спалах [Текст] : Філософсько-ліричні віршовані нариси / В. В. Журавков. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехника, 2018. – 64 с. – ISBN 966-622-876-8.
УДК        821.161.2
        Ж91

Павличко, Д. В.  Амбасадор [Текст] : ст., виступи, інтерв‘ю. Документи / Д. В. Павличко. – К. : Основи, 2014. – 544 с. – ISBN 966-500-349-6.
УДК        821.161.2
        П12

Фреймут, О.  Де їсть і з ким спить Фреймут [Текст] : Мандрівник Західною Україною / О. Фреймут. – К. : Наш Формат, 2015. – 160 с. – ISBN 617-7279-27-2.
УДК        821.161.2
        Ф86

Івасюк, М. Г.  Балада про вершника на білому коні [Текст] : [роман] / М. Г. Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 296 с. – ISBN 966-399-093-4.
УДК        821.161.2
        І-23

Фоззі.  Гупало Василь. П‘ять з половиною пригод [Текст] / Фоззі ; [худож. оформ. С. Даниленко]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 64 с. – ISBN 617-679-266-6.
УДК        821.161.2
        Ф74

Качан, Ю.  Прозріння [Текст] : поет. зб. / Ю. Качан. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – 178 с. – ISBN 617-685-047-2.
УДК        821.161.2
        К30

Страшной, Ф. Д.  Ассоциации [Текст] : [стихи] / Ф. Д. Страшной. – Нежин : ЧП Лысенко Н.М., 2017. – 436 с. – ISBN 617-640-341-8.
УДК        821.161.2
        С83

Павловська, Л. М.  Кімната моєї душі [Текст] : Роздуми, поезії / Л. М. Павловська. – Житомир : Полісся, 2018. – 136 с. – ISBN 966-655-881-0.
УДК        821.161.2
        П12

Обідний, М.  Твори. У 2 т. [Текст]. Т. 1. Поезія. Переклади. Публіцистика / М. Обідний ; редкол.: Л.В. Губерський та ін. – К. : Київський ун-т, 2013. – 527 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 966-439-634-6.
УДК        821.161.2
        О-15

Королів-Старий, В.  Твори. У 3 т. [Текст] : роман. Т. 1. Чмелик / В. Королів-Старий ; редкол.: Л.В.Губерський та ін. – К. : Київський ун-т, 2012. – 640 с. – (Літературні палімпсести). – ISBN 966-439-512-7.
УДК        821.161.2
        К68

Марсюк, В. А.  Твори. У 2 т. [Текст] : Вибрані вірші. Т. 1 / В. А. Марсюк. – К. : Просвіта, 2013. – 352 с. – ISBN 966-2133-90-5.
УДК        821.161.2
        М28

Мулярчук, І. Ф.  Літопис [Текст] : [вірші] / І. Ф. Мулярчук. – Вид. 3-є, допов. – К. : Логос, 2018. – 192 с. – ISBN 617-7442-98-0.
УДК        821.161.2
        М90

Губерначук, С. Г.  Переді мною... [Текст] : [зб. поезій] / С. Г. Губерначук. – К. : Майстер-принт, 2018. – 128 с. – ISBN 617-7518-50-0.
УДК        821.161.2
        Г93

Гнатович, Т.  Лебеділи слова... [Текст] : лірика : [зб. віршів] / Т. Гнатович. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 64 с. – ISBN 966-07-3213-1.
УДК        821.161.2
        Г56

Заморська, Л.  Храм душі [Текст] / Л. Заморська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 112 с. – ISBN 966-07-3223-0.
УДК        821.161.2
        З-26

Лірник, С.  Казки Лірника Сашка [Текст]. Т. 2 / С. Лірник ; [іл. І. Коршунов]. – К. : Зелений пес : Гамазин, 2018. – 72 с. – ISBN 966-279-078-8.
УДК        821.161.2
        Л62

Галерея чуття [Текст] : живопис, поезія, проза. Ч. 1 / [авт. ідеї та упоряд. С. Привалова]. – К. : Небо, 2018. – 268 с. – ISBN 617-7537-35-8.
УДК        821.161.2(08)
        Г15

Галерея чуття [Текст] : герой нашого часу. Ч. 3 / [авт. ідеї та упоряд. С. Привалова]. – К. : Небо, 2018. – 248 с. – ISBN 617-7537-37-2.
УДК        821.161.2(08)
        Г15

Колиска роду [Текст] : літ. альманах. Ч. 2. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2018. – 244 с. – Зміст. авт.: З. Сидорчук, Н. Гуменюк, Н. Петренко та ін. – ISBN 617-7590-60-5.
УДК        821.161.2(082)
        К60

Колиска роду [Текст] : літ. альманах. Ч. 1. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 240 с. – Зміст. авт.: Н. Калиновська, С. Теплінська, В. Дунець та ін. – ISBN 617-7590-59-9.
УДК        821.161.2(082)
        К60

Березняк, Т. Г.  Бригантина юности моей [Текст] : [альманах] / Т. Г. Березняк. – Кропивницкий : Имэкс- ЛТД, 2017. – 420 с. – ISBN 966-189-445-6.
УДК        821.161.2(082)
        Б48

Цвіт чебрецевий [Текст] : альманах. Вип. 5 / [упоряд. С.І. Солона]. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2018. – 366 с. – ISBN 617-639-173-9.
УДК        821.161.2(082)
        Ц28

Земля просто Неба [Текст] : [збірка]. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2018. – 224 с. – Зміст авт.: В. Задорожний, В. Піотровський. – ISBN 966-304-268-8.
УДК        821.161.2(082)
        З-53

Тихоплинна Уборть [Текст] : пісні та вірші / [авт.-упоряд. П.В. Скиба]. – 2-е вид. – Новоград-Волинський : НОВОград, 2018. – 360 с. – (Поетична скарбниця Ємільчинщини). – ISBN 966-97709-4-3.
УДК        821.161.2(082)
        Т46

Дзеркало: Драматична поема Лесі Українки "Оргія" і роман Володимира Винниченка "Хочу!" [Текст] / упоряд. В. Панченко. – К. : Факт, 2002. – 320 с. – (Літ. проект "Текст+контекст". Знакові літ. доробки та навколо них). – ISBN 966-664-058-9.
УДК        821.161.2(082)
        Д43

Недитячий погляд на війну [Текст] : [збірник життевих історій / упоряд. Т. Олексин]. – Львів : ЗУКЦ, 2018. – 320 с. – ISBN 617-655-168-3.
УДК        821.161.2(082)
        Н42

Українська література. 5 кл. [Текст] : хрестоматія + позакласне читання / уклад. О.П. Ричко. – К. : Освіта, 2017. – 320 с. – ISBN 617-656-720-2.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Українська література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія / [упоряд. І.П. Гавриш]. – Х. : Весна, 2017. – 480 с. – (Lexis). – ISBN 617-686-511-7.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Українська література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія / [авт.-упоряд.Н.І. Черсунова]. – Х. : ПЕТ, 2018. – 408 с. – ISBN 966-925-005-6.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Українська література. 8 кл. [Текст] : хрестоматія / [авт.-упоряд. Н.І. Черсунова]. – Х. : ПЕТ, 2018. – 360 с. – ISBN 966-925-004-9.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Літературна скарбничка [Текст] / [уклад. С.Г. Криган]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 280 с. – ISBN 966-399-704-9.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        Л64

Українська література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія / наук. ред. О.В. Єременко; [упоряд. Н.І. Черсунова]. – Х. : Весна, 2014. – 528 с. – (Lexis). – ISBN 966-2521-63-4.
УДК        821.161.2(082)(075.3)
        У45

Костюк, Г.  Зустрічі і прощання [Текст] : Спогади у 2-х кн. Кн.1 / Г. Костюк. – К. : Смолоскип, 2008. – 720с. – ISBN 966-8499-77-7.
УДК        821.161.2.09
        К72

Костюк, Г.  Зустрічі і прощання [Текст] : Спогади у 2-х кн. Кн.2 / Г. Костюк. – К. : Смолоскип, 2008. – 512с. – ISBN 966-8499-78-4.
УДК        821.161.2.09
        К72

Лужний, Р.  Літературознавчі студії з українсько-польського пограниччя [Текст] / Р. Лужний. – К. : Талком, 2018. – 687 с. – (Студії з україністики ; Вип. 24). – ISBN 617-7397-92-1.
УДК        821.161.2.09(08)
        Л83

Агеєва, В.  Жіночий простір [Текст] : феміністичний дискурс українського модернізму : [монографія] / В. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320с. – ISBN 966-8408-01-2.
УДК        821.161.2.09(08)
        А23

Костюк, Г.  Вибрані праці. У 5 т. [Текст]. Т.1. Літературознавство. Критика / Г. Костюк ; упоряд. Н. Баштова. – К. : Смолоскип, 2015. – 974 с. – ISBN 617-7173-29-7.
УДК        821.161.2.09(082)
        К72

Літературознавчі студії [Текст] : [наук. праці]. Вип. 2(49) / [редкол.: Г.Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2017. – 351 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Л64

На перехресних стежках: Іван Франко та єврейське питання у Галичині [Текст] : матер. наук. конф. у Віденському ун-ті; 24-25 жовтня 2013 р. / упоряд. А. Вольдан, О. Терпіц. – К. : Критика, 2016. – 184 с. – ISBN 966-8978-93-7.
УДК        821.161.2.09(082)
        Н12

Задорожна, Л. М.  Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини ХІХ століття (прозова сторінка) [Текст] : монографія / Л. М. Задорожна. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : Київський ун-т, 2018. – 459 с. – ISBN 966-439-879-1.
УДК        821.161.2.09(091)
        З-15

Wenhryniuk, C.  Dtugie oczy [Текст] = Довгі очі : [поезії] / C. Wenhryniuk ; [Przeklad A. Kaminska]. – Czerniowce : Knyhy XXI, 2013. – 117 s. – Пол. та укр. мовами. – ISBN 617-614-046-7.
УДК        821.161.2=162.1
        W54

Добрянський, А.  Листи до матері [Текст] / А. Добрянський ; упорядкув., передм. та прим. Е. Соловей. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2014. – 232 с. – ISBN 617-614-041-2.
УДК        821.161.2-6
        Д57

Драгоманов, М. П.(1841-1895).  Пропащий час. Література українська, проскрибована урядом російським [Текст] / М. П. Драгоманов ; [упоряд. І. Сюндюков та ін.]. – Вид. 2-е. – К. : Українська прес-група, 2013. – 72 с. – (Бронебійна публіцистика). – ISBN 966-8152-29-0.
УДК        821.161.2-92
        Д72

Лисяк-Рудницький, І.(1919-1984).  Україна між сходом і заходом. Формування українського народу й нації [Текст] / І. Лисяк-Рудницький ; [упоряд. І. Сюндюков та ін.]. – Вид. 2-е. – К. : Українська прес-група, 2013. – 63 с. – (Бронебійна публіцистика). – ISBN 966-8152-38-2.
УДК        821.161.2-92
        Л63

Севярынец, П.  Беларусалім [Текст] : раман. Кн. 1. Золак / П. Севярынец. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 390 с. – Біл. мовою. – ISBN 617-7599-15-8.
УДК        821.161.3=161.3
        С28

Стельмашик, А.  Хроніки Архео [Текст]. Кн. 2. Скарб атлантів / А. Стельмашик ; пер. з пол. І. Шевченко ; [іл. Я. Пастернака]. – Чернівці : Чорні вівці : Книги-ХХІ, 2018. – 232 с. – ISBN 617-614-207-2.
УДК        821.162.1
        С79

Одія, Д.  Тартак [Текст] / Д. Одія ; пер. з пол. і передмова О. Бойченка. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. – 168с. – ISBN 966-2147-21-6.
УДК        821.162.1
        О-42

Вудс, Э.  Нуар: фабрика зла [Текст] : детективный роман / Э. Вудс. – К. : ОВК, 2018. – 356 с. – ISBN 617-715947-5.
УДК        821.162.3
        В88

Між Карпатами і Татрами [Текст] : Поезія Мирослава Валека в укр. пер. Д. Креміня. Вип. 28 / [засновник Т. Ліхтей]. – Ужгород : ТIMPANI, 2018. – 52 с. – Укр. та словац. мовами. – ISBN 617-7372-19-5.
УДК        821.162.4(08)
        М58

Мейєр(Гао Чань Мей).  Вага хмаринки [Текст] : зб. віршів : [пер. з англ.] / Мейєр. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 122 с. – ISBN 617-7479-32-0.
УДК        821.581
        М45

Афоризмы и стихи о любви [Текст] : [сборник / сост. И.И. Гарин]. – М. : АСТ, 2003. – 430 с. – ISBN 5-17-012265-9.
УДК        82-84
        А94

Тысяча вопросов и ответов о Гарри Поттере [Текст] / [сост. А. Бирюкова]. – М. : Росмэн, 2004. – 173 с. – ISBN 5-353-01486-3.
УДК        82-93(031)
        Т93

Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи [Текст] : зб. матер. VIІ Всеукр. студ. археолог. конф. / [редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2018. – 248 с.
УДК        902(477)(082)
        А87

Тимошенко, В. С.  Всі дороги ведуть у Козаровичі . У 2 кн. [Текст] : Фрагменти історії села. Кн. 1 / В. С. Тимошенко. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 536 с. – ISBN 617-7381-67-8.
УДК        908(477.41)
        Т41

Тимошенко, В. С.  Всі дороги ведуть у Козаровичі . У 2 кн. [Текст] : Фрагменти історії села : До 590-річчя від першої літописної згадки про село. Кн. 2 / В. С. Тимошенко. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 576 с. – ISBN 617-7381-67-8.
УДК        908(477.41)
        Т41

Дзьобан, Т. В.  Радехів: Історія міста [Текст] : історичний нарис / Т. В. Дзьобан. – Львів : Каменяр, 2016. – 480 с. – ISBN 966-607-401-9.
УДК        908(477.83)
        Д43

Ивченко, А. С.  Киев - столица двух держав [Текст] : путеводитель / А. С. Ивченко. – К. : Картографія, 2010. – 112 с. – ISBN 966-475-563-1.
УДК        908(477-25)(036)
        И25

Борнофф, Н.  Япония [Текст] : [путеводитель] / Н. Борнофф ; [пер. с англ. Е.А. Сучковой]. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 399 с. – (The National Geographic Traveler). – ISBN 5-17-026727-9.
УДК        908(520)
        Б82

Кобернік, С. Г.  Довідник з географії [Текст] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 604 с. – ISBN 617-7052-25-7.
УДК        911(035)
        К55

Кобернік, С. Г.  Географія [Текст] : зб. тест. завдань : ЗНО 2018 / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І. : Абетка, 2018. – 212 с. – ISBN 617-539-267-6.
УДК        911(075.3)
        К55

Кобернік, С. Г.  Географія в опорних схемах, таблицях та картосхемах. 6-10 кл. [Текст] : [навч. посіб.] / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко. – Кам‘янець-Подільський : Абетка, 2018. – 316 с. – ISBN 966-97780-0-0.
УДК        911(075.3)
        К55

Федоруц, М. В.  Географія материків та океанів. 7 кл. [Текст] : Розробки уроків : До підручника В. Бойко, С. Міхелі / М. В. Федоруц, Г. Б. Чайковська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 224 с. – (Конспект від А до Я). – ISBN 966-07-3251-3.
УДК        911.2(075.3)
        Ф33

Фізична географія Українського Донбасу [Текст] : навч. посіб. / уклад. О.О. Кисельова, Ю.О. Кисельов. – К. : Талком, 2018. – 90 с. – ISBN 617-7397-83-9.
УДК        911.2(477)(075.8)
        Ф50

Пестушко, В. Ю.  Географія. 8 кл. [Текст] : підручник / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2018. – 272 с. – ISBN 966-11-0705-1.
УДК        913(477)(075.3)
        П28

Александров, О. В.  Політико-правові погляди Олександра Кониського [Текст] : монографія / О. В. Александров. – К. : Талком, 2018. – 246 с. – ISBN 617-7397-96-9.
УДК        930(477):340.12
        А46

Шейнина, Е. Я.  Энциклопедия символов [Текст] / Е. Я. Шейнина. – М.; Х. : АСТ : Торсинг, 2003. – 591 с. – ISBN 5-17-010659-9.
УДК        930.85(031)
        Ш39

Дарол, А.  Тайные общества [Текст] / А. Дарол ; [пер. с фр. А. Щедрова]. – М. : Крон- Пресс, 1998. – 304 с. – (Таинственный мир). – ISBN 5-232-00724-6.
УДК        94(100)
        Д20

Шарпантье, Л.  Тамплиеры [Текст] : Справочный материал и увлекательное чтение / Л. Шарпантье ; [пер. с фр. Е. Мурашкинцевой]. – М. : АСТ : Астрель, 2003. – 224 с. – (Научно-популярная б-ка). – ISBN 5-17-018168-Х.
УДК        94(4)
        Ш26

Питання німецької історії [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: С.Й. Бобилєва (відп. ред.) та ін.]. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2016. – 372 с. – Загл. обкл.: Вопросы германской истории. - Укр., рос., англ. та нім. мовами.
УДК        94(430)(082)
        П35

Липа, Ю.  Розподіл Росії [Текст] / Ю. Липа. – К. : Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2014. – 176 с. – ISBN 966-1513-27-6.
УДК        94(470+571)
        Л61

Корнелюк, Д. П.  Росіяни-москалі на чужій землі [Текст] : До 330-річчя гетьманування І. Мазепи : [історико-краєзнавчі нариси] / Д. П. Корнелюк. – Вид. 3-є, випр. й допов. – Ковель : ФОП Івановський В.М., 2018. – 124 с. – ISBN 617-7612-05-5.
УДК        94(477)
        К67

Крип‘якевич, І. П.  Біографічний словник моїх знайомих [Текст] / І. П. Крип‘якевич. – К. : Київський ун-т, 2017. – 143 с. – ISBN 966-439-941-5.
УДК        94(477)"18/19"(038)
        К82

Історичні етюди - для сучасності 2017 [Текст] : наук.-дослід. роботи учнів-членів Дніпропетровського від. Малої академії наук України / [К. Коротя, М. Бараненко, Л. Потапова та ін.]. – Д. : Ткума, 2017. – 320 с. – ISBN 966-383-868-7.
УДК        94(477)"19"(082)
        І-90

Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови Української держави; Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст] : матер. VII Всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА; Івано-Франківськ; 19-20 травня 2017 р. / [С.В. Адамович, В.М. Алтухов, Я.І. Арабчук та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – 332 с. – ISBN 966-668-405-2.
УДК        94(477)"19":323.15(082)
        І-29

Націоналістичний рух Опору на півночі Хмельниччини (1943-1948) [Текст] : зб. документів / [упоряд. В.Г. Берковський, В.М. Ковальчук]. – К.; Хмельницький : ПП Цюпак А.А., 2016. – 257 с. – ISBN 617-513-398-9.
УДК        94(477)"19":355.425.4
        Н35

Сич, О.  Пласт - український скавтинг: нарис витоків, історії сьогодення [Текст] : [100-літтю Українського Пласту присвячується] / О. Сич. – Вид. 2-е, змінене, допов. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. – 288 с. – ISBN 966-668-284-3.
УДК        94(477)"19/20"
        С41

ОУН і УПА в 1945 році. В 2 ч. [Текст] : зб. документів і матер. Ч. 1 / [редкол.: С.В. Кульчицький (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2015. – 371 с. – ISBN 966-02-7436-5.
УДК        94(477)"1945":355.425.4
        О-90

ОУН і УПА в 1945 році. В 2 ч. [Текст] : зб. документів і матер. Ч. 2 / [редкол.: С.В. Кульчицький (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України, 2015. – 364 с. – ISBN 966-02-7437-2.
УДК        94(477)"1945":355.425.4
        О-90

Двадцять п‘ять років незалежності: нариси історії творення нації та держави [Текст] / [авт.кол.: Г.В. Боряк (кер.), В.В. Головко, В.М. Даниленко та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2016. – 796 с. – ISBN 966-521-686-5.
УДК        94(477)"1991/2016"
        Д22

Прикарпатці в АТО [Текст] / упоряд. І. Бондарев. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 126 с. – (Героям слава!). – ISBN 966-668-375-8.
УДК        94(477)"20"
        П75

Капранов, Д. В.  Майдан. Таємні файли [Текст] / Д. В. Капранов, В. В. Капранов ; Брати Капранови. – К. : Нора-Друк, 2017. – 320 с. – ISBN 966-8659-98-0.
УДК        94(477)"20"
        К20

Голос війни [Текст] : історії ветеранів / [ред. та упоряд. Л. Ганжа]. – К. : Інтерньюз-Україна, 2017. – 223 с. – ISBN 966-432-230-7.
УДК        94(477)"20"
        Г61

Половець, В. М.  Половці і Київська Русь [Текст] : [монографія] / В. М. Половець. – Вид. 2-е, допов. – Чернігів : Просвіта, 2017. – 216 с. – ISBN 966-7743-51-9.
УДК        94(477)"8/12"
        П52

Дати і події: 2018 - друге півріччя [Текст] : календар знаменних дат. № 2 (12) / [уклад.: В. Кононенко (кер. проекту) та ін.]. – К. : НБУ ім. Я. Мудрого, 2018. – 128 с.
УДК        94(477)(059)
        Д20

Ганаба, С. О.  Історія України [Текст] : зб. тест. завдань : комплексні тести : готуємось до ЗНО / С. О. Ганаба. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 184 с. – ISBN 966-496-442-2.
УДК        94(477)(075.3)
        Г19

Історія України. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / [упоряд. Б.І. Білик (керівник) та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2004. – 576 с. – ISBN 966-542-255-3.
УДК        94(477)(075.8)
        І-90

Історія України. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / [упоряд. Б.І. Білик (керівник) та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2004. – 592 с. – ISBN 966-542-256-1.
УДК        94(477)(075.8)
        І-90

Проблеми політичної історії України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 / [редкол.: О.Б. Шляхов (відп. ред.) та ін.]. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара : Грані, 2018. – 292 с.
УДК        94(477)(082)
        П78

Пушкарь-Браунинг, В. И.  Кениг Леопольд Егорович 1821-1903 [Текст] / В. И. Пушкарь-Браунинг ; [В.И. Пушкарь-Браунинг]. – Х. : Точка, 2018. – 124 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 617-669-247-8.
УДК        94(477)(092)"18/19"
        П91

Дейчаківський, І.  Микола Ясінський - Льолько, легендарний бойовик УВО [Текст] : біограф. нарис / І. Дейчаківський. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 96 с. – (Наші партизани). – ISBN 966-668-346-8.
УДК        94(477)(092)"19"
        Д27

Мухарський, А.  Національна ідея модерної України [Текст] / А. Мухарський. – К. : Український культурний фронт, 2017. – 302 с. – ISBN 966-2760-62-0.
УДК        94(477):351.858
        М92

Кульчицький, С.  Донеччина і Луганщина у XVII-XXI ст.ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі [Текст] / С. Кульчицький, Л. Якубова. – К. : Ін-т історії України, 2015. – 813 с. – ISBN 966-02-7864-6.
УДК        94(477.6)"16/20"
        К90

Пахолків, С.  Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації [Текст] / С. Пахолків. – Львів : Піраміда, 2014. – 612 с. – ISBN 966-441-332-6.
УДК        94(477.83)"18/19"
        П21

Галицькі міста в епоху політично-суспільних змін у Центрально-Східній Європі XVIII-XIX століть [Текст] : зб. наук. праць. Т. 5. Суспільство та економіка Галичини / під ред. Т. Карголя, Б. Петришак, К. Слюсарка. – Краків; Львів : Центральний державний історичний архів України, 2018. – 313 с. – Укр. та пол. мовами. – ISBN 966-8225-59-8.
УДК        94(477.83)''17/18''(082)
        Г15

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua