UTVECKLINGSSAMTALSTIDER I 5Mb

Sollentuna_Musikklasser_RedYellow.png

I januari kommer vi att ha utvecklingssamtal. Eleverna kommer liksom tidigare leda sina egna samtal utifrån sina och lärarnas utvärderingar samt de summativa och formativa bedömningar som gjorts under terminens gång.

              Varmt välkomna!

       Maria                                                Sara

marsa_s@edu.sollentuna.se                              suo735@edu.sollentuna.se

Torsdag 11/1

Maria (sal 23)

Sara (textilslöjden)

13.00-13.30

Arvid

Adam

13.30-14.00

Stella

Olivia

14.00-14.30

Felicia

Amanda

15.00-15.30

Tess

Sofia

Fredag 12/1

13.00-13.30

Axel

Jethro

13.30-14.00

Emma

Andreas

14.00-14.30

Leon

Ellen

14.30 -15.00

Tyra

Alva

Måndag 15/1

13.00-13.30

Emilia

Greta

13.30-14.00

Feirie

Rickard

14.00-14.30

Emily

Agnes

15.00 - 15.30

Emil

Inez

Tisdag 16/1

13.00-13.30

Stina

Elsa

13.30-14.00

Simon

Gustav

14.00-14.30

Mika

Faye