traumAAnestesi

9/12-12/12 2018, Nya Karolinska Solna

Torsdag 12/12 Lokal: J3:04 (Torsten N Wiesel-salen)

08.00        Barntrauma                        Andersson

        - barn, är inte det små vuxna?                

08.45        Geriatriskt trauma                Wiklund

        - 70 is the new 50!

09.30        Damage Control Radiology                Brydolf                

                 

10.15        KAFFE

                        

10.40        ECMO vid trauma                Forsman

        - när det inte räcker att packa!        

        - suspended animation?        

11.15        RSI vid trauma                        Jonsson Fagerlund

        - nya luftvägsalgoritmen        

        - apnoisk oxygenering?

12.00        LUNCH

13.00        Trauma – en inflammatorisk sjukdom        Eriksson

        

13:45        Kaffe med fallbeskrivningar

13.45        Fall: Blodcentralen                Rosberg / Sundin

        - den elfte medlemmen i traumateamet!

        Fall: ”Det här höll på att gå åt….”        Nordström

Fall: In extremis – komplext multitrauma        Alla

        Öppet forum

        

15.00        SLUT