Myślibórz 18.02.2018

Ważne informacje !!!!!!

Osoby z listy

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Lp.

Nr formularza

Liczba punktów

1

K-WB/KUJ-POM/22/2017/CK

99,5

2

K-WB/KUJ-POM/37/2017/CK

96

3

K-WB/KUJ-POM/36/2017/CK

95

4

K-WB/KUJ-POM/28/2017/CK

93

5

K-WB/KUJ-POM/27/2017/CK

92,5

6

K-WB/KUJ-POM/19/2017/CK

92

7

K-WB/KUJ-POM/39/2017/CK

92

8

K-WB/KUJ-POM/34/2017/CK

91,5

9

K-WB/KUJ-POM/26/2017/CK

91

10

K-WB/KUJ-POM/31/2017/CK

91

11

K-WB/KUJ-POM/24/2017/CK

89,5

12

K-WB/KUJ-POM/29/2017/CK

89,5

13

K-WB/KUJ-POM/17/2017/CK

89,5

14

K-WB/KUJ-POM/15/2017/CK

88,5

15

K-WB/KUJ-POM/38/2017/CK

88,5

16

K-WB/KUJ-POM/33/2017/CK

88

17

K-WB/KUJ-POM/32/2017/CK

87,5

Proszę w terminie do dnia  20.02.2018 przesłać na adres jarekmys@interia.pl Rejestracje działalności ( zgodnie z podanymi danymi w biznes planie )  CIDG  oraz utworzony numer konta firmowego zgodny z nazwą z wpisu oraz dane do notariusze  wg wzoru:

Imiona i nazwisko

Imiona rodziców

Seria i numer dowodu osobistego

Adres zamieszkania

PESEL

Dane uczestnika projektu

Dane współmałżonka

                                                        

Rejestracji działalności dokonujemy teraz, a rozpoczęcie z dniem 01.03.2018