STATEMENT GRUP DE RECERCA IA, NOV. 2017

Marta Carrasco, Jimena del Solar, Raúl Herrera, Raquel Jiménez, Judit Onsès, Eva Marichalar-Freixa, Oscar Padilla, Eloi Puig, Susana Rodilla, Sergi Selvas

El Grup de Recerca IA* es constitueix com a és un col·lectiu creat amb l’objectiu de plantejar i desenvolupar una proposta d’educació superior, situada en les línies d’exploració de noves institucionalitats -Multiform Institute, Institució Post-acadèmica...- i fonamentada en les pràctiques col·laboratives i la transdisciplinarietat en el marc de la cultura i el pensament contemporanis. Aquesta proposta projecte busca configurar-se com un espai frontissa entre entorns educatius institucionals i no institucionals, i alhora consolidar-se en xarxa amb altres propostes existents, tant en el context local, com nacional i internacional.

L’organització en xarxa s’aborda des de la transversalitat, entesa no només com a estructura sinó també com a dinàmica d’integració, intercanvi i interacció d’experiències, potenciant les idees de frontissa (in-between o entre-) i permeabilitat. La transversalitat desplega també la idea d’educació no jeràrquica (non hierarchical pedagogy) i aprenentatge compartit (communal learning), activant nous espais de trobada i de producció de coneixement.

La proposta s’emmarca dins la xarxa d’economia social i solidària, cercant i promovent una sostenibilitat econòmica basada en l’economia cooperativa. No es vol sustentar la viabilitat del projecte exclusivament en convenis i subvencions publiques o privades, sinó investigar altres formes de veritable autogestió (aquest és un punt important del projecte, com més ho podem formular dins l’statement?)

Vincular-hi un model econòmic sostenible dissenyant una transició pautada . Una transició a través de la qual repensar un ecosistema del canvi.

Pràctiques col·laboratives. 

La constitució de l’Institut s’adscriu en un espai físic de referència (per determinar), però la composició del programa educatiu es preveu deslocalitzat. Aquesta estratègia es deu per una banda a la sostenibilitat econòmica del projecte, i per l’altre a la interacció i desenvolupament conjunt amb altres espais, entitats i projectes. L’objectiu també és promoure sinergies i intercanvi de coneixements i experiències.

Notes:

*Com a nom provisional del grup s’acorda Grup de Recerca Inter-Accions (IA), per l’origen de les primeres trobades i activitats, a l’espera de que un cop prenguin més forma els continguts i el propi projecte, es pugui canviar amb acord dels integrants. El nom d’Inter-Accions conté en si mateix part de la identitat del projecte (no és “ensenyament” ni “transmissió”).