Konsultācijas 2017./2018. mācību gadā

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Antoneviča Marta

28.

1,4

80

14:20-15:00

14:20-15:00

Araka Aleksandra

52.

0,7

40

14.40 - 15.20

Audere-Auderiņa Irina

44.

1,4

80

14:20-15:40

Belija Aija

32.

0,7

40

14.20-15.00

Beļska Iveta

149.

1,4

80

15:25-16:45

Bendrāte Solvita

213.

1,4

80

14.40-15.20 8.-9.kl

15.30-16.10 10.-12.kl.

Bergmane Annija

231.

0,7

40

15:25-16:05

Bondarenko Svetlana

416.

0,7

40

15.20 -16.00

Ceirule Sanita

303.

1,4

80

14.40-15.20

15.30-16.10

Čudare Ilze

16.

1,7

100

14.20 - 14.50

13.40 - 14.10

14.20 - 14.50

Frišfelde Indra

51.

1,4

80

13.30-14.10

13.30-14.10

Goba Māra

29.

1,4

80

14.20-15.00

14.20-15.00

Goldberga Laura

47

1,4

80

13.30-14.10

14.20-15.00

Grenciņa-Grencione Anna

216.

1,4

80

15.30-16.10

14,40-15,20

Griestiņa Vija

27.kab.

1,7

100

13.30 - 14.20

13.30 - 14.20

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Griestiņš Ģirts

152.

0,7

40

15.00-15:40

Grigorjeva Agita

18.

1,4

80

13.25-14.00

13.25-14.10

Grima Inga

26.kab.

1,7

100

13:30 - 14:20

13:30 - 14:20

Hermane Ieva

212.

0,7

40

14:40-15:20

Ignatovska Jūlija

0,35

20

8:15-8:25

8:15-8:25

Ilgaža Ruta

205.

1,4

80

14:40-15:20

14:40-15:20

Kalniņa Gita

46

0,7

40

14:20-15:00

Kelerta Kristīne

40.

1,4

80

13.30-14.10

14:20-15:00

Kiršteina Anželika

13.

1,4

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Kļaviņa Aija

Bibliot.

0,35

20

13.30-13.50

Kļimkoviča Bogdanna

413./44.

1,4

80

15.25-16.05

7.-12.kl.

14.15-14.55 Lauku ielā

Kontrimiene Dace

41.

1,4

80

14:20-15:40

Krastiņa Linda

49.

0,7

40

13:30-14:10

Kublicka Valda

Sporta zāle

1,4

80

14.40 - 15.10

Jkorp

15.10 - 16.00

Kursīte Ina

42.

0,7

40

14.20 - 15.00

Lagzdiņa Gunta

33.

1,4

80

13.30-14.10

12.40-13.20

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Laure Sintija

25. kab.

1,4

80

13.30-14.10

13.30-14.10

Liepiņa Irita

23.x

0,7

40

14.20 - 15.00

Lilienšteina Sintija

24.kab.

1,4

80

13.30-14.10

13.30-14.10

Matisone Sandra

19.kab

1,4

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Mežgale-Turlaja Brigita

230.

0,7

40

15:25 -16.05

Miķelsone Madara

Sp.z.

0,7

40

15.05-15.45

Nelsone Zanda

206.

1,4

80

14:40 - 15:20

14:40 - 15:20

Novicka Natālija

49./417.

1,4

80

14.40-15.20

5.-6.kl.

15.30-16.10

7.-10. kl.

Pamiljane Laima

307.

1,4

80

14.40 - 15.20

15.30 - 16.10

Pauriņa Evita

150./4.

0,7

40

15.20-16.00

(1.un 3.ned)

13.30-14.10

(2.un 4.ned)

Pavlova Nadežda

14.kab.

1,4

80

14:10 - 14:50

13:30 - 14:10

Penka Diāna

23.x/23.

1,4

80

12.40 - 13.20

13.30 - 14.10

Petrova Baiba

 207./44.

1,4

80

15.00-15.40 (Ceru ielā)

15.00-15.40 (Lauku ielā)

Poriete Margarita

38.

1,4

80

13:30-14:10

13:30-14:10

Priedeslaipa Anna

46./147.

0,7

80

14.20-15.00 (Lauku ielā)

15.20-16.00

(Ceru ielā)

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Priedniece Aiga

205

1,4

80

15.30-16.50

Prikule Sandra

30.

0,35

20

13.30-14.10 katru otro ned.

Pudža Ieva

36.

1,4

80

14:20-15:00

14:20-15:00

Rjabinovs Sandis

Sp. z.

0,7

40

15:10 - 15:50

Rozenšteine Maija

314.

1,4

80

14.40- 16.00

Šaicans Austris

sp. z.

0,7

40

14:20-15:00

Sergejeva Jevgēnija

406

0,35

20

15.30-15.50

Šimens Uldis Tomass

32.

0,7

40

14:40-15:20

Skuja Ramina

31.

1,4

80

14.20 - 15.00

14.20 - 15.00

Sniķere Lūcija

147.

1,4

80

15.30-16.10

15.30-16,10

Sprīvule Annija

31.x

1,4

80

14:40 - 15:20

15:30 - 16:10

Stērniece Ija

20

1,4

80

13.30-14.10

13.30-14.10

Strautiņa Jolanta

35.

0,7

40

13.30 - 14.10

Tauriņa Daina

32./231.

1,4

80

15.05-15.45

15.25-16.05

Veismane Ulrika

30./317.

1,4

80

14:30-15:10

 (5., 6.kl.)

15:30-16:10

Skolotājs

Kabinets

Konsult. slodze

Minūtes

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Voras Anita

306./ 30.

1,4

80

15.35 - 16.15

Ceru iela

12:40-13:20

Lauku iela

Zalaka Inita

17.

1,4

80

13:30-14:10

14:20-15:00

Zālīte Anna (1.klase)

22

1,4

80

13.30 - 14.10

13.30 - 14.10

Zālīte Anna (kulturoloģija)

314.

0,35

20

15.20 - 16.00

(katru otro ned)

Zālīte Silvija

211./43.

0,7

40

14.40-15.00

9.d

14.20-14.40

4.c, 5.c

Zarovska Laura

45.

1,4

80

14.20 - 15.00

14.20 - 15.00

Zīle Inga

21.

1,4

80

13:30 - 14:10

13:30 - 14:10