Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

          СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи [Текст] : матер. наук.-практ. конф. студ. і аспірантів; Київ; 23-24 квітня 2015 р. / [за ред. Т.Г. Боряк, М.С. Слободяника]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 116 с.
УДК        002.1(082)
        Д63

Інформатика. 7 кл. [Текст] / Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. – Київ : Освіта, 2016. – 224 с. – ISBN 617-656-419-5.
УДК        004(075.3)
        І-74

Культин, Н. Б.  Delphi в задачах и примерах [Текст] / Н. Б. Культин. – С.Пб. : БХВ-Петербург, 2004. – 288 с. – ISBN 5-94157-353-7.
УДК        004.4
        К90

Коэн, Д.  Стартап в Сети: Мастер-классы успешных предпринимателей [Текст] / Д. Коэн, Б. Фелд. – Москва : Альпина Паблишер, 2011. – 338 с. – ISBN 5-9614-1541-4.
УДК        005.4:005.5
        К76

Новіков, Б. В.  Основи адміністративного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 560 с. – ISBN 966-8568-52-4.
УДК        005.5(075.8)
        Н73

Шоробура, І. М.  Управлінські рішення: зарубіжний досвід [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шоробура. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2018. – 349 с. – ISBN 617-7600-15-1.
УДК        005.53(075.8)
        Ш79

Мазур, И. И.  Управление проектами [Текст] : учеб. пособ. / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под. общ. ред. И.И. Мазура. – Москва : Экономика, 2001. – 574 с. – (Современное бизнес-образование). – ISBN 5-282-02113-7.
УДК        005.8(075.8)
        М13

Стеф, Ю.  Beauty-мания [Текст] / Ю. Стеф. – Д. : Лира, 2018. – 124 с. – ISBN 966-981-001-4.
УДК        005.961:005.51
        С79

Культурні цінності Криму і Донбасу в умовах війни та окупації [Текст] : матер. Круглого столу "Історико-культурний та наук. потенціал Півдня та Сходу України в умовах окупації та воєнних дій: загрози, втрати, перспективи збереження та відновлення"; м. Київ; 12 листопада 2015 р. / [упоряд. С.І. Кот, Г.В. Боряк]. – Київ : Ін-т історії України, 2016. – 90 с. – ISBN 966-02-7932-2.
УДК        008(477)(082)
        К90

Верба Григорій Митрофанович [Текст] : біобібліогр. нарис / [уклад. О.І. Шкира та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди, 2010. – 326 с. – (Наукова еліта Переяславщини). – ISBN 966-8122-50-9.
УДК        016:378(477)
        В31

Lysyk Yevhen [Текст] : bibliog. & catalog.: Theatrical Time, Space, Scenography and Architecture / Compiled by V. Proskuriakov, O. Zinchenko, Z. Klymko. – Lviv : Срібне Слово, 2015. – 68 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-8399-31-2.
УДК        016:792=111
        L99

Шевченко Тарас Григорович [Текст] : Бібліографія видань творів 1840-2014 рр. / [авт.кол.: В.Ю. Омельчук, Л.В. Бєляєва, І.Д. Войченко та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2014. – 546 с. – ISBN 966-02-7080-0.
УДК        016:821.161.2
        Ш37

Непомнящий, А. А.  История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (конец XVIII- начало ХХ века) [Текст] / А. А. Непомнящий. – Симферополь : Доля, 2001. – 816 с. – ISBN 966-7637-95-6.
УДК        016:94(477.75):39(=161.2):39(=512.19)
        Н53

Англо-американські правила каталогізації [Текст] : пер. з англ. / [ред. М .Горман, П. Вінклер]. – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5.
УДК        025.3(410+73)
        А64

Хендерсон, Э.  Книга знаний [Текст] / Э. Хендерсон, У. Аллан ; [Э. Хендерсон, У. Аллан] ; [пер. с англ. О. Миловой]. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 192 с. – (Мини-энциклопедия). – Авт. указаны над вып. дан. – ISBN 5-17-012577-1.
УДК        030
        Х38

Велика українська енциклопедія [Текст]. Т.1. А - Акц / редкол. 1 т.: В.М. Локтєв (голова) та ін.; [уклад. В.Л. Бабка та ін.]. – Київ : Енциклопедичне вид-во, 2016. – 592 с. – ISBN 617-7238-39-2.
УДК        030(477)
        В27

Ткаленко, И.  Как я стал жертвой демагогов. Анна Герман проти "ВВ" [Текст] : Хроника одного оскорбления / И. Ткаленко. – Киев : Ин-т экономических реформ, 2008. – 141 с.
УДК        070(477)
        Т48

Нам потрібна газета... [Текст] / упоряд. В.І. Моренець. – [Б. м.] : Гнозіс, 2016. – 280 с. – ISBN 966-2760-45-3.
УДК        070.23(477.51)(091)
        Н24

Редакційні настанови Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм [Текст] / [ген. директор М. Томпсон]. – [Б. м.] : Бі-Бі-Сі, 2005. – 226 с.
УДК        070.431.2(73)
        Р33

Реале, Д.  Западная философия от истоков до наших дней [Текст]. Т. 1. Античность / Д. Реале, Д. Антисери. – С.Пб. : Петрополис, 1994. – 320 с. – ISBN 5-86708-029-3.
УДК        101(091)
        Р31

Реале, Д.  Западная философия от истоков до наших дней [Текст]. Т. 2. Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли) / Д. Реале, Д. Антисери. – С.Пб. : Петрополис, 1995. – 354 с. – ISBN 5-86708-077-3.
УДК        101(091)
        Р31

Реале, Д.  Западная философия от истоков до наших дней [Текст]. Т. 3. Новое время (от Леонардо до Канта) / Д. Реале, Д. Антисери. – С.Пб. : Петрополис, 1996. – 712 с. – ISBN 5-86708-078-1.
УДК        101(091)
        Р31

Прокопов, Д. Є.  Історія філософії. У 7 т. [Текст] : підручник. Т. 4. Німецька філософія Нового часу / Д. Є. Прокопов, Н. М. Бобошко, В. А. Титаренко ; [Д.Є. Прокопов, Н.М. Бобошко, В.А. Титаренко] ; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 559 с. – (Історія філософії). – Авт. вказані над вих дан. – ISBN 966-439-667-4.
УДК        101(091)(075.8)
        П80

Історія філософії. У 7 т. [Текст] : підручник. Т. 6. Сучасна світова філософія / [В.І. Ярошовець, Г.Є. Аляєв, І.В. Бичко та ін.]; за ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 703 с. – (Історія філософії). – ISBN 966-439-668-1.
УДК        101(091)(075.8)
        І-90

Шопенгауэр, А.  Афоризмы для усвоения житейской мудрости [Текст] / А. Шопенгауэр ; [пер. с нем. Ф.В. Черниговца]. – Москва : АСТ, 2006. – 236 с. – (Философия. Психология). – ISBN 5-17-017899-9.
УДК        101(091)(430)
        Ш79

Система сучасних методологій. У 4 т. [Текст] : хрестоматія. Т. 1 / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 314 с. – ISBN 966-654-379-3.
УДК        101.8:167/168(082)
        С40

Система сучасних методологій. У 4 т. [Текст] : хрестоматія. Т. 2 / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с. – ISBN 966-654-380-9.
УДК        101.8:167/168(082)
        С40

Система сучасних методологій. У 4 т. [Текст] : хрестоматія. Т. 3 / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с. – ISBN 966-654-381-6.
УДК        101.8:167/168(082)
        С40

Мудраков, В. В.  Теоретична філософія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Мудраков, О. С. Поліщук. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2018. – 162 с. – ISBN 617-7600-13-7.
УДК        111.1(075.8)
        М89

Українська культура: виклики сьогодення [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 31 травня-1 червня 2012 р. : Х Культурологічні читання пам‘яті Володимира Подкопаєва / [редкол.: С.М. Садовенко (голова) та ін.]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 688 с. – Загол. обкл.: "Х Культурологічні читання пам‘яті Володимира Подкопаєва". – ISBN 966-452-103-8.
УДК        130.2(477)(082)
        У45

Саду, Ж.  Алхимики и Золото [Текст] : [пер. с англ.] / Ж. Саду. – Киев : София, 1995. – 320 с. – ISBN 5-7101-0049-8.
УДК        133.4
        С14

Полная энциклопедия мировых гаданий [Текст] : практ. руководство / [сост. А. Блейз и др.]. – Москва : Олма-Пресс, 1999. – 527 с. – ISBN 5-224-00146-3.
УДК        133.4(031)
        П51

Световид, В.  Звезды и магия. Тайны ваших зодиакальных возможностей [Текст] / В. Световид, О. Световид ; Валентина и Олег Световид. – Москва : Рипол классик, 2002. – 352 с. – (Ваша тайна). – ISBN 5-7905-1542-8.
УДК        133.4:133.52
        С24

Эзотерика [Текст] : учеб. курс : [пер. с нем.]. Т. 2. Астрология / [ред. А.Н. Гаов]. – Москва : Воскресенье, 1993. – 368 с. – ISBN 5-88528-040-1.
УДК        133:133.52(07)
        Э29

Эзотерика [Текст] : учеб. курс : [пер. с нем.]. Т. 1. Хирология / [ред. Ю.Т. Другов]. – Москва : Воскресенье, 1993. – 320 с. – ISBN 5-88528-03-5.
УДК        133:133.6(07)
        Э29

Эзотерика [Текст] : учеб. курс : [пер. с нем.]. Т. 3. Парапсихология. – Москва : Воскресенье, 1993. – 672 с. – ISBN 5-88928-041-Х.
УДК        133:159.961(07)
        Э29

Кралюк, П. М.  Острозька академія в філософській культурі України [Текст] : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович. – Острог : Острозька академія, 2014. – 482 с. – ISBN 966-2254-68-6.
УДК        140.8:908(477.81)
        К78

Грэй, Д.  Курс чудес для Марса и Венеры [Текст] / Д. Грэй. – Москва : София, 2009. – 288 с. – ISBN 5-91250-827-1.
УДК        159.9
        Г91

Рубинштейн, С. Л.  Основы общей психологии [Текст] / С. Л. Рубинштейн. – С.Пб. : Питер, 2002. – 720 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00016-4.
УДК        159.9
        Р82

Ламберт, Д.  Язык тела [Текст] / Д. Ламберт ; [Д. Ламберт]. – Москва : АСТ : Астрель, 2001. – 192 с. – (Мини-энциклопедия). – Авт. указан. над вып. дан. – ISBN 5-17-006879-4.
УДК        159.9(031)
        Л21

Орбан-Лембрик, Л. Е.  Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид.. допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-94-6.
УДК        159.9:005(075.8)
        О-63

Берн, Е.  Ігри, у які грають люди. Світовий бестселер із психології стосунків [Текст] / Е. Берн ; [пер. з англ. К. Меньшикової]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2018. – 255 с. – ISBN 617-12-0454-6.
УДК        159.922
        Б51

Хайл, Р.  В 40 лет женщина начинает жить [Текст] : [Советы женщины женщине : пер. с нем.] / Р. Хайл. – [Б.г.] : Миссия Вестник Мира, 2013. – 182 с. – ISBN 3-937032-67-2.
УДК        159.922
        Х15

Кейн, С.  Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати [Текст] / С. Кейн ; пер. з англ. Т. Заволоко. – Київ : Наш Формат, 2016. – 368 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-84-5.
УДК        159.923.3-056.48
        К33

Гічан, І. С.  Порівняльна психологія. Зоопсихологія [Текст] : конспект лекцій / І. С. Гічан. – 3-є вид., допов. – Київ : Фенікс, 2018. – 72 с. – ISBN 966-136-502-4.
УДК        159.929(075.8)
        Г51

Методи групової роботи в системі освіти [Текст] : метод. реком. / [П.П. Горностай, В.В. Горбунова, О.Л. Коробанова та ін.] ; за наук. ред. П.П. Горностая. – Київ : Міленіум, 2017. – 64 с. – ISBN 966-8063-79-57.
УДК        159.98:316.45:37
        М54

Льюис, К.-С.  Любовь. Страдание. Надежда [Текст] : [притчи, трактаты] / К.-С. Льюис. – Москва : Республика, 1992. – 432 с. – ISBN 5-250-01733-9.
УДК        17
        Л91

Радевич-Винницький, Я.  Етикет і культура спілкування [Текст] / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Сполом, 2001. – 223 с. – ISBN 966-7445-68-2.
УДК        177
        P15

Ден, М. Д.  Хроники Дао [Текст] : Тайная жизнь даосского учителя / М. Д. Ден ; [пер. с англ. В. Ижакевич]. – Киев : София, 1997. – 432 с. – ISBN 5-220-00036-5.
УДК        221.3
        Д33

Коул, Э.-Л.  Сильные мужчины в тяжелые времена [Текст] : [пер. с англ.] / Э.-Л. Коул. – С.Пб. : Библейский взгляд, 2003. – 224 с. – ISBN 5-8445-0087-3.
УДК        2-29
        К73

Нидал, О.  Книга о любви [Текст] / О. Нидал. – Москва : Эксмо, 2013. – 304 с. – (Алмазный путь). – ISBN 5-699-50651-4.
УДК        24-18
        Н60

Панчук, І. І.  Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону: особливості інституалізаційних процесів в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939 р.- початок ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / І. І. Панчук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 456 с. – ISBN 617-601-252-8.
УДК        27(477)
        П16

Шабан, І.  Вірую в Єдину, Святу, Соборну та Апостольську Церкву [Текст] / І. Шабан, А. Хрін, Т. Курилець ; [І. Шабан, А. Хрін, Т. Курилець]. – Львів : Колесо, 2014. – 112 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-2527-31-5.
УДК        271.4(477)
        Ш12

Морок, А.  Ваши ангелы-хранители [Текст] / А. Морок, К. Разумовская. – Москва : Рипол классик, 2003. – 608 с. – ISBN 5-7905-1560-6.
УДК        27-167.4
        М80

Признаки Конца Света [Текст] / [пер. с араб. и сост. А.М. Тамим и др. ]. – Киев : АЯ ГРУП, 2018. – 136 с. – ISBN 966-2533-30-9.
УДК        27-175
        П75

Шмітт, Ж.-К.  Сенс жесту на середньовічному Заході [Текст] / Ж.-К. Шмітт ; [пер. з фр. Н. Колибіної]. – Харків : Око, 2002. – 640 с. – ISBN 966-526-036-7.
УДК        27-29
        Ш73

В пути [Текст] : для детей 3-9 лет. Кн. 1 / [сост. Т. Бландель и др. ; пер. с англ. О. Пазий]. – Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2017. – 96 с. : ил. – ISBN 617-7226-05-4.
УДК        27-47
        В11

В пути [Текст] : для детей 3-9 лет. Кн. 2 / [сост. Т. Бландель и др. ; пер. с англ. О. Пазий]. – Киев : Восточноевропейская гуманитарная миссия, 2017. – 92 с. : ил. – ISBN 617-7226-06-1.
УДК        27-47
        В11

Біддулф, Г.-Л.  Відновлення стародавньої християнської церкви: чотири американські концепції [Текст] / Г.-Л. Біддулф. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 54 с. + 54 с. – Книга-перекрутка в спільній обкл. з кн. "Restoring the Ancient Christian Charch: Four American Conceptions"/ H.-L. Biddulph. – ISBN 617-696-623-4.
УДК        279
        Б59

Таранец, С. В.  Старообрядчество города Киева и Киевской губернии [Текст] : [монография] / С. В. Таранец. – Киев : Ин-т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского, 2004. – 352 с. – ISBN 966-02-3386-8.
УДК        279(477)(091)
        Т19

Таранець, С. В.  Джерела з історії старообрядства Правобережної України кінця XVIII-початку ХХ ст. [Текст] : [монографія] / С. В. Таранець. – Київ : Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2007. – 456 с. – ISBN 966-02-3879-7.
УДК        279(477)(091)
        Т19

Бедрій, О.  Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях [Текст] / О. Бедрій ; пер. з англ. Н. Оленин. – Київ : Арт Економі, 2018. – 216 с. – ISBN 617-7289-60-8.
УДК        29
        Б38

Катренко, А. В.  Системний аналіз об‘єктів та процесів комп‘ютеризації [Текст] : навч. посіб. / А. В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 424 с. – ISBN 966-7827-21-6.
УДК        303.732.4:004.45(075.8)
        К29

Попов, В. О.  Виклик життя [Текст] : посібник / В. О. Попов. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7232-41-3.
УДК        308(477)(07)
        П58

Україна у цифрах у 2002 році [Текст] : короткий стат. довід. / [за ред. О.Г. Осауленка]. – Київ : Консультант, 2003. – 271 с. – ISBN 966-8459-00-8.
УДК        311:330(477)(035)
        У45

Ковтун, Н. В.  Фінансова статистика [Текст] : підручник / Н. В. Ковтун, Е. В. Галицька, О. К. Примєрова. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 623 с. – ISBN 966-439-815-9.
УДК        311:336(075.8)
        К56

Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Текст]. № 1 / [редкол.: В. Бакіров та ін.]. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2017. – 212 с.
УДК        316(082)
        С69

Дєліні, М. М.  Соціально-економічна відповідальність підприємства: теорія, методологія, напрямки розвитку [Текст] : монографія / М. М. Дєліні. – Київ; Краматорськ : ДДМА, 2017. – 451 с. – ISBN 966-379-828-8.
УДК        316.334.23
        Д29

Мусієздов, О. О.  Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід [Текст] : монографія / О. О. Мусієздов. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 348 с. – ISBN 966-285-426-8.
УДК        316.334.56
        М91

Бен-Шахар, Т.  Парадокс перфекциониста [Текст] / Т. Бен-Шахар ; пер. с англ. М. Табенкина. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 256 с. – ISBN 5-91657-972-7.
УДК        316.613
        Б46

Альтернативна доповідь по виконанню Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (VIII Періодична доповідь) [Текст] / [за ред. М.М. Скорик]. – Київ : Київський ін-т гендерних досліджень, 2017. – 58 с.
УДК        316.647.82(477)
        А58

Владимиров, В. М.  Проблеми розуміння й інтерпретації в соціальній комунікації [Текст] : монографія / В. М. Владимиров. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 623 с. – ISBN 966-439-798-5.
УДК        316.77
        В57

Політична наука в Україні 1991-2016. У 2 т. [Текст]. Т.1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / редкол.: О. Рафальський (голова), М. Кармазіна, О. Майборода. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 656 с. – ISBN 966-922-060-8.
УДК        32(477)
        П50

Політична наука в Україні 1991-2016. У 2 т. [Текст]. Т.2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / редкол.: О. Рафальський (голова), М. Кармазіна, О. Майборода. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 704 с. – ISBN 966-922-069-1.
УДК        32(477)
        П50

Стомахин Борис об Украине [Текст]. – Изд. 2-е, испр. и допов. – Киев : ДИА, 2017. – 172 с. – ISBN 617-7015-61-0.
УДК        321(477)
        С81

Головатий, М. Ф.  Українська доля: вчора, сьогодні, завтра [Текст] : монографія / М. Ф. Головатий. – Київ : Персонал, 2018. – 470 с. – ISBN 617-02-0288-8.
УДК        323.1:342.1(477)
        Г61

Найкраща контрпропаганда - це правда! [Текст] : Звіт про роботу МІП за перше півріччя 2017 р.; січень-червень. – Київ : МІП України, 2017. – 103 с.
УДК        323.2:316.658
        Н20

Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квітень 2017 р. / [авт. кол.: А. Баранов, Н. Бест, Т. Бойко та ін.]. – Київ : Софія-А, 2017. – 132 с. – (Реанімаційний пакет реформ). – ISBN 617-7031-58-0.
УДК        323.2:351(477)
        Р45

Душин, И.  Выборы: технологии избирательных кампаний [Текст] / И. Душин, А. Сысун, Б. Ложкин. – Харьков : РА, 1998. – 160 с. – ISBN 966-7012-02-6.
УДК        324:342.8
        Д86

Кнійвіля, К.  Люди Путіна. Мовчазна більшість Росії [Текст] / К. Кнійвіля ; [пер. з есперанто П. Паливоди та ін.]. – Київ : ТекстOver, 2017. – 186 с. – ISBN 1370484003.
УДК        327(470+571)
        К53

Кнійвіля, К.  Крим наш. Повернення імперії [Текст] : пер. з есперанто / К. Кнійвіля. – Київ : ТекстOver, 2016. – 240 с. – ISBN 1370258697.
УДК        327.5(477)
        К53

НАТО: Щорічний звіт Генерального секретаря 2016 [Текст]. – Brussels : NATO Public Diplomacy Division, 2017. – 121 c.
УДК        327.51
        Н33

Міжнародні організації [Текст] : підручник / [В.В. Копійка, Ю.С. Скороход, В.М. Матвієнко та ін.]. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Київський ун-т, 2015. – 783 с. – ISBN 966-439-811-1.
УДК        327.7(075.8)
        М58

Кравченко, В. І.  Звільнення від "малоросійства" [Текст] / В. І. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 308 с. – ISBN 966-136-408-9.
УДК        327.8
        К78

Словник економічної афористики [Текст] / уклад. А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, В.О. Кобилянський. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 740 с. – ISBN 966-941-143-3.
УДК        33(089.3)(038)
        С48

Юхименко, П. І.  Історія економічних учень [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – Київ : Знання, 2005. – 583 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-68-1.
УДК        330.8(075.8)
        Ю94

Гош, О. П.  Спецкурс з "Капіталу" К. Маркса [Текст] : навч. посіб. / О. П. Гош. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 139 с. – ISBN 966-660-919-2.
УДК        330.8(430)(075.8)
        Г74

Соціально-трудова сфера Хмельниччини: стан, тенденції розвитку [Текст] : монографія / [І.А. Андрейцева, О.М. Комарніцька, В.Ю. Лисак та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 358 с. – ISBN 617-7381-87-6.
УДК        332.1:331(477)
        С69

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону [Текст] : наук. журн. Вип.13. Т. 1. / [редкол.: І.Г. Ткачук (голов. ред.) та ін.]. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 217 с.
УДК        332.1:336(477)(082)
        А43

Землеустрій: впорядкування територій кормових угідь та багаторічних насаджень [Текст] : навч. посіб. / [уклад. Г.М. Дудич та ін.]. – Львів : ЛьвНАУ, 2017. – 200 с. – ISBN 617-397-175-1.
УДК        332.334:633.2/.3(075.8)
        З-52

Збарський, В. К.  Основи економіки фірми [Текст] : [навч. посіб.] / В. К. Збарський, М. П. Талавиря, Л. В. Ярема. – Київ; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 576 с. – ISBN 617-640-299-2.
УДК        334.722(075.8)
        З-41

Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень-червень 2011 року [Текст] / [І.Ф. Щербина, А.Ю. Рудик, В.В. Зубенко, І.В. Самчинська]. – Київ : Нора-Друк, 2011. – 124 с. – ISBN 966-2961-80-5.
УДК        336.14(477)
        Б98

Податки. Оподаткування. Податкове планування [Текст] : термінологічний словник : [навч. посіб.] / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Л.М. Лучишин, В.Я. Оліховський. – Львів : ЗУКЦ, 2017. – 512 с. – ISBN 617-655-157-7.
УДК        336.22(038)
        П44

Податкова гармонізація в Україні в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною і ЄС [Текст] : [монографія / А.М. Соколовська, Я.В. Петраков, В.Д. Чекіна та ін.] ; за ред. А.М. Соколовської. – Київ : Академія фінансового управління, 2017. – 448 с. – ISBN 617-7509-03-4.
УДК        336.22:339.924(477)
        П44

Фесенко, В. В.  Аудит: обучающий курс. От теории к практике [Текст] : [учеб. пособ.] / В. В. Фесенко. – 2-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 344 с. – ISBN 966-921-143-9.
УДК        336.225.674(075.8)
        Ф44

Шишкіна, О. В.  Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина. – Чернігів : ФОП Брагинець О.В., 2018. – 572 с. – ISBN 617-7570-11-9.
УДК        336.74/.77(477)(075.8)
        Ш65

Місцеві фінанси [Текст] : [навч. посіб.] : до 70-ї річниці КНТЕУ / [авт.кол.: Н.Л. Замкова, І.В. Гнидюк, Ю.А. Романовська та ін.]. – Вінниця : КНТЕУ, 2016. – 412 с. – ISBN 966-629-775-7.
УДК        336:352(477)(075.8)
        М65

Шаповалова, Т. В.  Соціальне підприємництво - шлях до створення інноваційного бізнесу [Текст] : на допомогу військовослужбовцю, звільненому в запас : [навч. посіб.] / Т. В. Шаповалова. – Київ : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 172 с. – ISBN 617-7380-96-1.
УДК        338.28:334.722(075.8)
        Ш24

Саліхова, О. Б.  Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Саліхова. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. – 624 с. – ISBN 966-02-6457-1.
УДК        338.364
        С16

Александрова, А. Ю.  Международный туризм [Текст] : учеб. пособ. / А. Ю. Александрова. – Москва : Аспект Пресс, 2001. – 464 с. – ISBN 5-7567-0139-7.
УДК        338.48(100)(075.8)
        А46

Іваніна, О. О.  Аудит туристичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Іваніна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с. – ISBN 966-364-035-9.
УДК        338.48:657.6(075.8)
        І-19

Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг [Текст] : Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Рівне; 15-16 грудня 2017 р. : тези доп. / [відп. за вип. О.В. Дейнега]. – Рівне : ФОП О.Зень, 2017. – 251 с. – ISBN 617-601-241-2.
УДК        339.138(082)
        С91

Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : Навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп‘як та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 608с. – ISBN 966-8568-45-1.
УДК        339.5(075.8)
        З-78

Рут, Ф.-Р.  Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст] / Ф.-Р. Рут, А. Філіпенко ; пер. з англ. із змінами і допов. – Київ : Основи, 1998. – 743 с. – ISBN 966-500-190-6.
УДК        339.5:330.322
        Р90

Філіпенко, А. С.  Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність [Текст] : [монографія] / А. С. Філіпенко. – Київ : Знання, 2007. – 670 с. – ISBN 966-346-268-Х.
УДК        339.9
        Ф53

Рокоча, В. В.  Міжнародна економіка. У 2 кн. [Текст] : навч. посіб. Кн. 1. Міжнародна торгівля: теорія та політика / В. В. Рокоча. – Київ : Таксон, 2000. – 320 с. : іл. – (Modus vivendi). – ISBN 966-7128-21-0.
УДК        339.9(075.8)
        Р66

Вергун, В. А.  Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Вергун, О. І. Ступницький. – Київ : Київський ун-т, 2012. – 415 с. – (Міжнародний бізнес). – ISBN 966-439-476-2.
УДК        339.9:330.322(075.8
        В31

Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [ В.С. Білозубенко, О.В. Озаріна, А.А. Семенов]; під ред. О.Б. Чернеги. – Київ : Центр навчальної літ-ри, 2006. – 592 с. – ISBN 966-364-293-9.
УДК        339.97(075.8)
        М58

Закарпатські правові читання [Текст] : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20-22 квітня 2017 р. Т. 1 / [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 548 с. – ISBN 617-7404-34-6.
УДК        34(477):378(082)
        З-18

Проблеми законності [Текст] : зб. наук. праць. Вип.137 / [редкол.: В.Я. Тацій (відп. ред.) та ін.]. – Харків : НЮУ ім. Я. Мудрого, 2017. – 208 с.
УДК        340(082)
        П78

Вдовичин, І. Я.  Правоутворення в умовах глобалізації: теоретико-історична традиція та новації [Текст] : монографія / І. Я. Вдовичин, М. І. Голинська, А. Б. Медвідь. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 252 с. – ISBN 617-602-205-3.
УДК        340(091):316.32
        В25

Саидов, А. Х.  Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности) [Текст] : учебник / А. Х. Саидов ; под ред. В.А. Туманова. – Москва : Юристъ, 2000. – 448 с. – ISBN 5-7975-0334-4.
УДК        340.5(075.8)
        С14

Міжнародне право: Основні галузі [Текст] : підручник / [В.Г. Буткевич, С.А. Войтович, О.М. Григоров та ін.]; за ред. В.Г. Буткевича. – Київ : Либідь, 2004. – 816 с. – ISBN 966-06-0325-8.
УДК        341(075.8)
        М58

Скрипник, О.  Розвідники, народжені в Україні [Текст] / О. Скрипник. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 624 с. – ISBN 617-605-000-1.
УДК        341.326(477)
        С45

Костенко, Н. И.  Международное уголовное право: современные теоретические проблемы [Текст] / Н. И. Костенко. – Москва : Юрлитинформ, 2004. – 448 с. – ISBN 5-93295-110-9.
УДК        341.4(075.8)
        К72

Чугаенко, Ю. А.  Афганистан в сердце моем [Текст] : Первые дипломатические шаги по установлению украинско-афганского сотрудничества / Ю. А. Чугаенко. – Киев : Национальная академия управления, 2012. – 160 с. – ISBN 966-8406-68-3.
УДК        341.74
        Ч-83

Лунц, Л. А.  Курс международного частного права. В 3 т. [Текст]. Т. 2 / Л. А. Лунц. – Москва : Спарк, 2002. – 1007 с. – ISBN 5-88914-182-1.
УДК        341.9
        Л84

Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 366 с. – ISBN 966-667-175-1.
УДК        341.9(075.8)
        М58

Право Европейского Союза [Текст] : учебник / [авт. кол.: С.Ю. Кашкин (руковод.), А.О. Четвериков, П.А. Калиниченко и др.]; под ред С.Ю. Кашкина. – Москва : Юристъ, 2004. – 925 с. – ISBN 5-7975-0561-4.
УДК        341:061.1ЄС(075.8)
        П68

Речицький, В. В.  Неформальний конституціоналізм [Текст] / В. В. Речицький. – Харків : Права людини, 2018. – 356 с. – ISBN 617-7391-16-5.
УДК        342.4
        Р46

Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.О. Ріяки. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 512 с. – ISBN 966-667-067-4.
УДК        342.4(075.8)
        К65

Бориславська, О. М.  Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз [Текст] : монографія / О. М. Бориславська. – Харків : Право, 2018. – 384 с. – ISBN 966-937-450-9.
УДК        342.4(4)
        Б82

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України сьомого скликання [Текст] : Четверта сесія; 29 травня - 20 червня 2014 р. №44-56 : зб. стенограф. бюл. Т. 9 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2016. – 743 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-081-3.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : П‘ята сесія; 4 жовтня - 1 листопада 2016 р. №13-26 : зб. стенограф. бюл. Т. 16 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 760 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-104-9.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : П‘ята сесія; 2 листопада - 7 грудня 2016 р. №27-39 : зб. стенограф. бюл. Т. 17 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 680 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-105-6.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : П‘ята сесія; 8 грудня 2016 р.- 20 січня 2017 р. №40-53 : зб. стенограф. бюл. Т. 18 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 744 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-112-4.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : Шоста сесія; 7 лютого -15 березня 2017 р. № 1-15 : зб. стенограф. бюл. Т. 19 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 704 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-117-9.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання [Текст] : Шоста сесія; 16 березня - 6 квітня 2017 р. № 16-29 : зб. стенограф. бюл. Т. 20 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 728 с. – (Збірник стенографічних бюлетенів). – ISBN 966-922-114-8.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України. Восьме скликання [Текст] : Шоста сесія; 7 квітня - 19 травня 2017 р. : Засідання 30-42. Т. 21, №1 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 735 с.
УДК        342.53(477)
        У45

Україна. Верховна Рада.  Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України. Восьме скликання [Текст] : Шоста сесія; 21 червня-14 липня 2017 р. : Засідання 56-65. Т. 23, №3 / Україна. Верховна Рада ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2018. – 606 с.
УДК        342.53(477)
        У45

Селіванов, А. О.  Конституційний судовий процес (схеми нормативно-правової логістики) [Текст] : додаток до наук.-метод. посіб. "Конституційне правосуддя в Україні" / А. О. Селіванов. – Київ : Логос, 2018. – 45 с. – ISBN 617-7442-93-5.
УДК        342.565.2(477)
        С29

Софінська, І. Д.  Філософсько-правова візія доктрини громадянства [Текст] : монографія / І. Д. Софінська. – Львів : Каменяр, 2018. – 346 с. – ISBN 966-607-468-2.
УДК        342.71
        С68

Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина [Текст] / [уклад. В.М. Бевзенко та ін.]. – Київ : Дакор, 2016. – 464 с. – ISBN 617-7020-72-0.
УДК        342.9
        Н34

Баранов, О. А.  Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи [Текст] / О. А. Баранов. – Київ : СофтПрес, 2005. – 316с.
УДК        342.951:001.102(477)
        Б24

Човган, В. А.  Ограничения прав заключенных: правовая природа и обоснование [Текст] : монография : пер. с укр. / В. А. Човган. – Харьков : Права людини, 2017. – 648 с. – ISBN 617-7391-11-0.
УДК        343.261-052
        Ч-75

Корабель, М. Г.  Конфіскація майна як вид кримінального покарання [Текст] : монографія / М. Г. Корабель, Ю. В. Шинкарьов. – Харків : Право, 2018. – 176 с. – ISBN 966-937-442-4.
УДК        343.272
        К66

Дембіцька, С. Л.  Господарський процес [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька, Н. М. Зільник. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 268 с. – ISBN 966-941-141-9.
УДК        346.9(477)(075.8)
        Д30

Юдін, З. М.  Контрактивізм у сучасному правовому розвитку: проблеми теорії [Текст] : монографія / З. М. Юдін. – Одеса : Фенікс, 2018. – 394 с. – ISBN 966-928-288-0.
УДК        347.44
        Ю16

Елисеев, Н. Г.  Гражданское процессуальное право зарубежных стран [Текст] : учебник / Н. Г. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2006. – 602 с. – ISBN 5-482-00343-4.
УДК        347.9(100)(075.8)
        Е51

Піддубна, Д. С.  Правове регулювання органічного господарювання [Текст] : навч. посіб. / Д. С. Піддубна. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2017. – 679 с. + 1 CD-ROM. – ISBN 617-7104-88-8.
УДК        349.6:349.422(477)(075.8)
        П32

Ліпкан, В. А.  Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг [Текст] : монографія / В. А. Ліпкан, М. Ю. Довгань ; за заг. ред. В.А. Ліпкана. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2013. – 304 с. – ISBN 966-2439-46-5.
УДК        35.073.53
        Л61

Каракаш, И. И.  Право собственности на землю и право землепользования в Украине [Текст] : [науч.-практ. пособ.] / И. И. Каракаш. – Киев : Истина, 2004. – 216 с. – ISBN 966-7613-51-8.
УДК        35.073.544:349.414
        К21

Власюк, О. С.  Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики [Текст] : вибрані наук. праці / О. С. Власюк. – Київ : НІСД, 2016. – 528 с. – ISBN 966-554-271-1.
УДК        351.746.1(477)
        В58

Правові основи військового будівництва та військово-цивільних відносин [Текст] : зб. законодавчих актів з питань національної безпеки і оборони / [ред. рада: Г.К. Крючков (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во, 2005. – 832 с. – ISBN 966-611-368-6.
УДК        351.746.1:355.45(477)
        П68

Янг, Д.  Місцеве самоврядування в країнах Скандинавії та Балтії [Текст] : огляд / Д. Янг. – Stockholm : SKL International, 2016. – 56 с. – ISBN 91-983336-0-2.
УДК        352.07(4)
        Я60

Ткачук, А. Ф.  Від перспективного плану до стратегії розвитку громади (через призму досвіду об‘єднаних територіальних громад Хмельниччини) [Текст] / А. Ф. Ткачук. – Київ : Юстон, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7361-50-2.
УДК        352.07(477)
        Т48

Гбур, З. В.  Державне управління економічною безпекою України: теорія та практика [Текст] : монографія / З. В. Гбур. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 408 с. – ISBN 617-7626-23-6.
УДК        354:338.2
        Г24

Ірландська республіканська армія: Стратегія і тактика [Текст] / за ред. О. Фешовця. – Львів : Астролябія, 2018. – 160 с. – (Б-ка командира). – ISBN 617-664-135-3.
УДК        355.311:355.4(415)
        І-81

Дерфи, Л.  Контрразведчик-5. У обрыва [Текст] / Л. Дерфи. – Киев : [б.и.], 2013. – 279 с. – (КГБ-ЦРУ: война спецслужб ; кн.5).
УДК        355.40
        Д36

Жити всупереч: проблеми цивільного населення під час війни на Донбасі [Текст] / [Є. Бардяк, Д. Денисенко, Н. Каплун та ін.]. – Київ : Фенікс, 2018. – 208 с. – ISBN 966-136-538-3.
УДК        355.422:355.244(477)
        Ж74

Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. [Текст] : [зб. наук. праць]. Т. 1. Загальна педагогіка та філософія освіти / [редкол.: О.В. Сухомлинська (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 368 с. – ISBN 966-644-213-3.
УДК        37(477)(082)
        П24

Педагогічна і психологічна науки в Україні. У 5 т. [Текст] : [зб. наук. праць}. Т. 4. Професійна освіта і освіта дорослих / [редкол.: Н.Г. Ничкало (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 512 с. – ISBN 966-644-216-4.
УДК        37(477)(082)
        П24

Класний керівник. Бібліотека [Текст]. № 12 (78). Інформаційна грамотність / [ред. Н. Харченко]. – Житомир : Шкільний світ, 2017. – 78 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        37.011.3-051
        К47

Класний керівник. Бібліотека [Текст]. № 9 (75). Формування психологічного клімату в школі / [ред. Н. Харченко]. – Житомир : Шкільний світ, 2017. – 150 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        37.011.3-051
        К47

Бахмат, Н. В.  Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат. – Кам‘янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 88 с. – ISBN 966-97307-8-7.
УДК        37.011.3-051(075.8)
        Б30

Соціальний педагог. Бібліотека [Текст]. № 2(66). Дитяча жорстокість. Як запобігти лиху / [ред. Т. Шаповал]. – Житомир : Шкільний світ, 2017. – 182 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        37.013.42
        С69

Порівняльна професійна педагогіка [Текст] : наук. журн. Т. 5. Вип. 2 / [наук. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 134 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        37.013.74(082)
        П59

Порівняльна професійна педагогіка [Текст] : наук. журн. Т. 5. Вип. 3 / [наук. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 113 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        37.013.74(082)
        П59

Порівняльна професійна педагогіка [Текст] : наук. журн. Т. 5. Вип. 4 / [наук. рада: В.Г. Кремень (голова) та ін.]. – Київ; Хмельницький : ХНУ, 2015. – 180 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        37.013.74(082)
        П59

Порівняльна професійна педагогіка [Текст] : наук. журн. Т. 6. Вип. 1 / [редкол: Н.М. Бідюк (голова) та ін.]. – Київ; Хмельницький : ХНУ, 2016. – 107 с. – Укр. та англ. мовами.
УДК        37.013.74(082)
        П59

Любов перемагає. Справжні герої [Текст] / [уклад. Д. Уілліс ; пер. з англ. В. Степанова, І. Цюх]. – Київ : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2017. – 116 с. : іл. – ISBN 617-7226-96-2.
УДК        37.015.31:17.022.1
        Л93

Хімія. Біологія. Бібліотека [Текст]. № 2 (154). Екологічний тур / [ред. С. Агапшук]. – Київ; Житомир : ФОП Ходаковська О.В., 2017. – 155 с. – (Шкільний світ).
УДК        37.015.31:57
        Х46

Тищук, В. В.  Виховання театром: основи театральної педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Тищук. – Ужгород : Патент, 2018. – 120 с. – ISBN 617-589-148-3.
УДК        37.017:792(07)
        Т47

Захисник України [Текст] / [С. Хараху, І. Дзюба, Є. Саганчі та ін.]. – Львів : Світ, 2018. – 224 с. – ISBN 966-914-098-2.
УДК        37.035:355.01
        З-38

Сележан, Й. Ю.  Основи національного виховання. Українознавство: ритуально-міфологічна культура українців [Текст] : [хрестоматія] / Й. Ю. Сележан. – 2-е вид. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 272 c. – ISBN 966-8653-27-0.
УДК        37.035:39(=161.2)
        С29

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16(59) / [редкол.: В.В. Вербець (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – 290 с. – ISBN 966-7281-10-8.
УДК        37.09(082)
        О-59

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15(58) / [редкол.: В.В. Вербець (голов. ред.) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – 218 с. – ISBN 966-7281-10-7.
УДК        37.09(082)
        О-59

Сучасна школа. Бібліотека [Текст]. № 11 (71). Гаджети в школі / [ред. А. Бугайчук]. – Житомир : Шкільний світ, 2017. – 123 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        37.091
        С91

Этюды о В.А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы [Текст] / [сост. О.В. Сухомлинской]. – [Б. г.] : Акта, 2008. – 430 с. – ISBN 966-8917-13-5.
УДК        37.091
        Э93

Директор школи. Бібліотека [Текст]. №3 (155). Тьюторинг. Практики впровадження / [ред. О. Власенко]. – Київ : Шкільний світ, 2017. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        37.091.113
        Д47

Лебідь, О. В.  Формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури: теоретико-методичний аспект [Текст] : монографія / О. В. Лебідь. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 416 с. – ISBN 966-434-429-3.
УДК        37.091.113:378.22
        Л33

Ящук, С. П.  Професійно-правова культура соціального працівника [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / С. П. Ящук. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 784 с. – ISBN 617-640-328-9.
УДК        37.091.12:36-051(075.8)
        Я99

Семенов, О. С.  Формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі [Текст] : монографія / О. С. Семенов. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 520 с. – ISBN 617-517-261-2.
УДК        373.2.015.31
        С30

Позашкілля. Бібліотека [Текст]. № 2. Журналістика. Гурткова робота в ЗНЗ та ПНЗ / [ред. О. Власенко]. – Київ : Шкільний світ : ФОП Тіхова В.М., 2017. – 118 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        374:070
        П47

Завуч. Бібліотека [Текст]. № 2 (154). Тьютор. Перші кроки / [ред. Ж. Сташко]. – Київ : Шкільний світ : ФОП Абушек Ю.О., 2017. – 102 с. – (Б-ка "Шкільного світу").
УДК        376.013.42
        З-13

Бойчук, В. М.  Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя технологій [Текст] : монографія / В. М. Бойчук. – Вінниця : ФОП Рогальська О.І., 2015. – 564 с. – ISBN 617-7171-99-6.
УДК        378.016:76
        Б77

Автомонов, П. П.  Дидактика вищої школи [Текст] : підручник / П. П. Автомонов. – Київ : Київський ун-т, 2008. – 368 с. – ISBN 966-439-049-8.
УДК        378.02(075.8)
        А22

Калаур, С. М.  Теорія і методика професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв‘язання конфліктів у професійній діяльності [Текст] : монографія / С. М. Калаур. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2018. – 456 с. – ISBN 617-7516-54-4.
УДК        378.091.12:36-051:316.48
        К17

Медіапедагогіка [Текст] : підручник / М.В. Загірняк, Т.Б. Поясок, О.І. Беспарточна, А.В. Токарєва. – 2-е вид., переробл. і допов. – Харків : Друкарня Мадрид, 2018. – 316 с. – ISBN 617-7683-11-6.
УДК        378.147:004(075.8)
        М42

Київський національний університет технологій та дизайну [Текст] / [відп. за вип. Н. Струк]. – Київ : Світ успіху, 2015. – 304 с. : іл. – ISBN 617-7324-02-6.
УДК        378.4(477-25)
        К38

Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 [Текст] : [зб. док. / упоряд. В.А. Короткого]; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський ун-т, 2014. – 416 с. : 64 с. іл. – (Університетська минувшина). – ISBN 966-439-756-5.
УДК        378.4(477-25)''1834/1917''
        У59

Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; 22-23 травня 2018 р. / [відп. за вип. В.П. Зінченко та ін.]. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 220 с.
УДК        378:377(082)
        А43

Максимович, М.  У пошуках омріяної України [Текст] : Вибрані українознавчі твори / М. Максимович. – Київ : Либідь, 2003. – 360с. – ISBN 96-06-0299-5.
УДК        39(=161.2)
        М17

Фольклористика [Текст] : VIII Міжнар. конгрес україністів : зб. наук. ст. / [голов. ред. Г. Скрипник ]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2017. – 256 с. – ISBN 966-02-7587-4.
УДК        398(=161.2)(082)
        Ф75

Брайшер, С. М.  Мифология [Текст] / С. М. Брайшер ; [С.М. Брайшер] ; [пер. с англ. Л. Калашниковой]. – Москва : АСТ : Олимп, 2002. – 192 с. – (Мини-энциклопедия). – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 5-17-011942-9.
УДК        398.22(031)
        Б87

Кєуш, Л. Г.  Екологія та наноматеріали [Текст] : монографія / Л. Г. Кєуш. – Д. : Ліра, 2018. – 112 с. – ISBN 966-981-008-3.
УДК        504:620.3
        К37

Жданов, В. І.  Вступ до теорії відносності [Текст] : навч. посіб. / В. І. Жданов. – Київ : Київський ун-т, 2008. – 287 с. – ISBN 966-439-050-4.
УДК        519.2(075.8)
        Ж42

Волошин, О. Ф.  Моделі та методи прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Київський ун-т, 2010. – 336 с. – ISBN 966-439-267-6.
УДК        519.81(075.8)
        В68

Комп‘ютерне дослідження кінематики механізмів [Текст] : навч.-наоч. посіб. / В.І. Векерик, К.Г. Левчук, С.Г. Степаненко, І.В. Цідило. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 150 с. + 1CD-ROM. – ISBN 966-694-145-2.
УДК        531:004(075.8)
        К63

Збірник праць Інституту математики НАН України [Текст]. Т. 13. № 3. Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики / [А.М. Самойленко (голов. ред.)]. – Київ : Ін-т математики НАН України, 2016. – 372 с.
УДК        531:519.6(082)
        З-41

Павлишин, В. І.  Мінералогія [Текст] : Короткий курс для бакалаврів : підручник / В. І. Павлишин, Ю. В. Ворошилов, І. В. Квасниця. – Київ : Київський ун-т, 2017. – 527 с. – ISBN 966-439-928-6.
УДК        549(075.8)
        П12

Dinosaurs! [Текст] : A supplement to Childcraft-The How and Why Library. – Chicago : World Book, Inc., 1987. – 304 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-7166-0687-9.
УДК        56:598.192=111
        D59

Томчук, В. А.  Ветеринарна біохімія [Текст] : [навч. посіб.] / В. А. Томчук, В. А. Грищенко, В. І. Цвіліховський. – Київ : Компринт, 2017. – 568 с. – ISBN 966-929-504-0.
УДК        577.1:636.09(075.8)
        Т56

Ільченко, О.  Дерева [Текст] : [наук.-попул. проза] : Пам‘яті вченого, педагога, письменника С.І. Івченка / О. Ільченко. – Київ : Грані-Т, 2010. – 72с. – ISBN 966-465-169-8.
УДК        582.091
        І-48

Фесенко, Г. В.  Вітчизняна номенклатура птахів світу [Текст] / Г. В. Фесенко. – Кривий Ріг : Діонат, 2018. – 580 с. – ISBN 617-7553-34-1.
УДК        598.2(083.72)
        Ф44

Поліщук, М. Є.  Лікуймо Україну! [Текст] / М. Є. Поліщук. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2009. – 228 с. – ISBN 966-673-134-3.
УДК        614.2(477)
        П50

Технологія ліків [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.І. Тихонов, П.А. Логвін, С.О. Тихонова та ін.; за ред. О.І. Тихонова. – Харків : НФаУ : Оригінал, 2009. – 432 с. – ISBN 966-649-063-9.
УДК        615.014.2(075.8)
        Т38

Лаппа, А.  Йога: Традиция Единения [Текст] / А. Лаппа. – Киев : Janus Books, 1999. – 448 с. – ISBN 5-220-00214-7.
УДК        615.825
        Л24

Бойко, В. С.  Йога. Скрытые аспекты практики [Текст] / В. С. Бойко. – Мн. : Вида-Н, 1998. – 400 с. – ISBN 985-6327-18-0.
УДК        615.825
        Б77

Яримбаш, К. С.  Фізична реабілітація осіб з особливими потребами [Текст] / К. С. Яримбаш, О. Є. Дорофєєва, О. С. Афанасьєва ; [К.С. Яримбаш , О.Є. Дорофєєва , О.С. Афанасьєва ]. – Д. : Журфонд, 2017. – 215 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-934-122-8.
УДК        615.825-056.26(075.8)
        Я73

Норбеков, М.  Уроки Норбекова. Дорога в молодость и здоровье [Текст] / М. Норбеков. – 2-е изд., перераб. – С.Пб. : Питер, 2004. – 192 с. – (Исцели себя сам). – ISBN 5-272-00367-5.
УДК        615.89
        Н82

Основы реабилитации двигательных нарушений по методу профессора Козявкина [Текст] / В.И. Козявкин, Н.Н. Сак, О.А. Качмар, М.А. Бабадаглы. – Дрогобич : Коло, 2017. – 192 с. – ISBN 617-642-328-7.
УДК        616.831
        О-75

Мосиенко, В. С.  Интегральные подходы к лечению опухолевой болезни [Текст] / В. С. Мосиенко, Л. К. Куртсеитов. – Киев : Школьный мир, 2010. – 448с. – ISBN 966-451-460-3.
УДК        616-006
        М81

Найпоширеніші захворювання в дитячому віці [Текст] : [навч. посіб.] / О.Р. Боярчук, В.О. Синицька, І.М. Горішній та ін. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2018. – 158 с. – ISBN 966-673-325-5.
УДК        616-053.2(075.8)
        Н20

Михайлов, В. І.  Непродовольчі товари [Текст] : підручник / В. І. Михайлов, Т. Г. Глушкова, О. І. Зельніченко. – Київ : Книга, 2005. – 556 с. – (Товарознавство). – ISBN 966-8314-14-Х.
УДК        620.2(075.8)
        М69

Новиков, Ф. В.  Оптимальные решения в технологии машиностроения [Текст] : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, В. Г. Шкурупий. – Д. : Лира, 2018. – 424 с. – ISBN 966-383-990-5.
УДК        621.01
        Н73

Журахівський, А. В.  Оптимізація режимів електроенергетичних систем [Текст] : навч. посіб. / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, З. М. Бахор. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 180 с. – ISBN 966-941-157-0.
УДК        621.311(075.8)
        Ж91

Блокнот зі стрільби і управління вогнем артилерії [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. Житник та ін.]. – Суми : СДУ, 2017. – 311 с. – ISBN 966-657-659-3.
УДК        623.55(075.8)
        Б70

Довганюк, С. С.  Володимир Миколайович Образцов 1874-1949 [Текст] : [монографія] / С. С. Довганюк. – Київ : Поліграфсервіс, 2010. – 328 с. – ISBN 966-8618-27-5.
УДК        625(470+571)(092)
        Д58

Науменко, О. П.  Навпростець по ланах, баюрах і водоймах на пневматичних шинах "Дніпрошина" [Текст] / О. П. Науменко, Л. Є. Грудзинська, М. О. Науменко. – Д. : ІМА-прес, 2016. – 304 с. – ISBN 966-331-566-9.
УДК        629.3.027.5
        Н34

Тезисы докладов IX Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф.Можайского [Текст] / [отв. за печать О.Я. Качан]. – Запорожье : Мотор Сич, 2016. – 151 с. – ISBN 966-2906-54-7.
УДК        629.735(082)
        Т29

Композиты в конструкции корпусов ракет-носителей. Системный анализ проблем и перспектив разработки и применения [Текст] : монография / А.К. Линник, Р.Д. Красникова, В.И. Липовский, Е.Ю. Баранов; под общ. ред. А.В. Дегтярева. – Д. : Лира, 2018. – 260 с. – ISBN 966-981-017-5.
УДК        629.762
        К63

Еник, Я.  Иллюстрированная энциклопедия лесов [Текст] / Я. Еник. – Прага : Артия, 1987. – 431 с.
УДК        630(031)
        Е63

Релльке, Ф.  Орхидеи [Текст] / Ф. Релльке. – Москва : Олма Медиа Групп, 2012. – 128 с. – (Цветы в доме и саду). – ISBN 5-373-04681-7.
УДК        635.9
        Р36

Машини і обладнання для тваринництва [Текст] : підручник / І.І. Ревенко, О.О. Заболотько, В.С. Хмельовський та ін. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 584 с. – ISBN 617-640-305-0.
УДК        637.02(075.8)
        М38

HoReCa. У 3 т. [Текст] : навч. посіб. Т. 1. Готелі / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – Вид. 2-е, переробл. і допов. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 412 с. – ISBN 966-629-832-7.
УДК        640.4:640.412(075.8)
        Х79

HoReCa. У 3 т. [Текст] : навч. посіб. Т. 2. Ресторани / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 312 с. – ISBN 966-629-841-9.
УДК        640.4:640.43(075.8)
        Х79

HoReCa. У 3 т. [Текст] : навч. посіб. Т. 3. Кейтеринг / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 448 с. – ISBN 966-629-842-6.
УДК        640.4:640.43(075.8)
        Х79

Бойко, М. Г.  Організація готельного господарства [Текст] : підручник / М. Г. Бойко, Л. М. Гопкало. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 448 с. – ISBN 966-629-262-9.
УДК        640.412(075.8)
        Б77

Белошапка, М. И.  Технология ресторанного обслуживания [Текст] : учеб. пособ. / М. И. Белошапка. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2006. – 224 с. – ISBN 5-7695-2612-2.
УДК        640.43(075.8)
        Б43

Аппетитные рулеты. Мясо, рыба, овощи [Текст] / [сост. И.Н. Тумко]. – Харьков : Vivat, 2018. – 45 с. – (Bon Appetit). – ISBN 617-690-513-4.
УДК        641.56
        А76

Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та ін. – Київ : Хай-Тек-Прес, 2011. – 544 с. – ISBN 966-2143-62-1.
УДК        657(075.8)
        Ф59

Винокуров, Д.  Вексель и вексельное обращение [Текст] / Д. Винокуров, А. Клименко. – Харьков : Фактор, 2005. – 376 с. – ISBN 966-312-333-8.
УДК        657.244.1:347.457(477)
        В49

Сердюк, В. Н.  Учет и отчетность в налогообложении [Текст] : [учеб. пособ.] / В. Н. Сердюк. – Донецк : Цифровая типография, 2011. – 415 с.
УДК        657.44:336.221(075.8)
        С32

Шквір, В. Д.  Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті [Текст] : підручник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 4-е вид., доопрац. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 404 с. – ISBN 966-941-038-2.
УДК        657:004(075.8)
        Ш66

Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / [Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, О.А. Бакурова та ін.]; за заг ред. Л.В. Нападовської. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 378 с. – ISBN 966-629-217-3.
УДК        657:339.17:640.45(075.8)
        О-17

Охотник, С. И.  СІМА: Р1 "Управление эффективностью операций" [Текст] : учеб. курс / С. И. Охотник, К. В. Мельник. – 3-е изд. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 600 с. – ISBN 966-921-138-5.
УДК        658.15(075.8)
        О-92

Шульц, Д.  Стратегические бренд-коммуникационные кампании [Текст] / Д. Шульц, Б. Барнс. – Москва : Изд. дом Гребенникова, 2003. – 512 с. – (Маркетинговые коммуникации). – ISBN 5-938-90006-9.
УДК        658.8
        Ш95

Охмат, О. А.  Механічна технологія та обладнання шкіряно-хутрового виробництва [Текст] : навч. посіб. / О. А. Охмат, В. О. Долгіх. – Київ : Фенікс, 2017. – 264 с. – ISBN 966-136-501-7.
УДК        675.1/.6(075.8)
        О-92

Некрасова, М. А.  Народное искусство как часть культуры: теория и практика [Текст] / М. А. Некрасова. – Москва : Изобразительное искусство, 1983. – 344 с.
УДК        7.011.26(470+571)
        Н48

Михайленко, В. Є.  Основи композиції: геометричні аспекти художнього формотворення [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв ; 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304 с. – ISBN 966-8019-23-7.
УДК        7.012(075.8)
        М69

Большая иллюстрированная энциклопедия древностей [Текст] / Д. Гейдова, Я.Дурдик, Л. Кибалова и др. – 5-е изд. – Прага : Артия, 1986. – 496 с.
УДК        7.03(031)
        Б79

Лившиц, Н. А.  Французское искусство XV-XVIII веков [Текст] : очерки / Н. А. Лившиц. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 165 с.
УДК        7.03(44)"14/17"
        Л55

Андрусів, П.  Мистецтво - найміцніша зброя [Текст] : ст., промови й огляди / П. Андрусів. – Ню-Йорк; Париж; Сидней; Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка, 1987. – 455 с. – (Б-ка Українознавства ; т. 57).
УДК        7.03(477)
        А66

Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 13 / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : ІПСМ НАМ України : Фенікс, 2017. – 272 с.
УДК        7.036(082)
        С91

Мистецький Олімп [Текст]. Вип. 3. / [авт.- упоряд. В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів : Український видавничий консорціум, 2010. – 751 с. – ISBN 966-1641-02-9.
УДК        7.071(477)(035)
        М65

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка [Текст] : кол. моногр. Т. 2 / [наук. ред.: О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 199 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-180-2.
УДК        7.072.2:316.77(082)
        М65

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка [Текст] : кол. моногр. Т. 3 / [наук. ред.: О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 209 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-183-3.
УДК        7.072.2:316.77(082)
        М65

Кропивницький 2017 : Національний мистецький фестиваль [Текст] / [упоряд. Л. Морозова]. – Київ : Державна театрально-видовищна агенція, 2017. – 131 с.
УДК        7.079(477)
        К83

Досвід та перспективи розвитку міст України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 28. Діпромісто: історія, теорія, практика / [відп. ред. Ю.М. Палеха]. – Київ : Логос : Ін-т "Діпромісто", 2015. – 236 с.
УДК        711.4(477)(082)
        Д70

Вітвицька, Є. В.  Розробка енергоефективних планувальних рішень забудови міста з урахуванням клімату [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Вітвицька. – Одеса : ОДАБА, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7195-46-6.
УДК        711:721:551.58(075.8)
        В54

Незадоволення публічними просторами [Текст] : Урбаністичні студії ІІІ / [упоряд. С. Шліпченко, І. Тищенко]. – Київ : Всесвіт, 2017. – 342 с. – ISBN 966-8439-35-3.
УДК        711+72
        Н44

Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 42 / [відп. ред. М.М. Дьомін]. – Київ : КНУБА, 2016. – 360 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        72:711.4(082)
        С91

Мкртчян, Ш. М.  Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха [Текст] / Ш. М. Мкртчян ; [пер. с армян. Л.Р. Багдасарян и др.]. – Ереван : Айастан, 1988. – 360 с. – ISBN 5-540-00402-7.
УДК        725.03(479.25)
        М71

Кавалерідзе Іван: життя і творчість [Текст] : Н.М. Капельгородська, О.Р. Синько, Г.Я. Скляренко та ін. – Київ : Кий, 2007. – 335 с. – ISBN 966-8825-36-1.
УДК        730.071.1(477)
        К12

Бакалець, О. А.  Скарби Барської землі Поділля XIV - XVIII століть [Текст] : Історико-нумізматичне дослідження / О. А. Бакалець. – Бар; Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 128 с. – ISBN 617-7556-05-2.
УДК        737(477)"13/17"
        Б19

Duchonova, M.  Haftujemy [Текст] / M. Duchonova ; tlumaczyla M. Chmiel. – Warszawa : Watra, 1985. – 254 s. – Пол. мовою. – ISBN 83-225-0147-1.
УДК        746.31=162.1
        D84

Одежда для работы и отдыха [Текст] / авт. текста Ж. Морли ; пер. с англ. Е Комиссарова. – Москва : Росмэн, 1994. – 47 с. – (Штрихи времени / Д. Салариа). – ISBN 5-7519-0002-2.
УДК        746.4(091)
        О-41

Федорук, О. К.  Джерела культурних взаємин. Україна в творчості польських художників другої половини XIX - початку ХХ ст. [Текст] / О. К. Федорук. – Київ : Мистецтво, 1976. – 128 с. : іл.
УДК        75.03(438)
        Ф33

Овдієнко, О.  Мистецтво оформлення "Кобзаря" [Текст] / О. Овдієнко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 86 с.
УДК        75.056(477)
        О-31

Алешина, Л. С.  Михай Зичи [Текст] / Л. С. Алешина. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 237 с.
УДК        75.071.1(439)
        А49

Гоген, П.  Письма; Ноа Ноа; Из книги "Прежде и потом" [Текст] / П. Гоген ; [пер. с фр. И.Я. Рыковой]. – Ленинград : Искусство, 1972. – 253 с.
УДК        75.071.1(44)
        Г58

Художественная галерея [Текст] : полное собрание работ всемирно известных художников. Т.17. Курбе. – Киев : Де Агостини Паблишинг, 2008. – 41 с. – ISBN 5-9774-0224-8.
УДК        75.071.1(44)
        Х98

Таранушенко, С. А.  Мартинович П.Д. [Текст] : нарис про життя і творчість / С. А. Таранушенко. – Київ : Державне вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1958. – 35 с. : репрод. 12 л .
УДК        75.071.1(477)
        Т19

Островський, Г.  Антон Іванович Манастирський [Текст] / Г. Островський. – Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ-ри УРСР, 1958. – 29 с. : 41 іл.
УДК        75.071.1(477)
        О-77

Мистецький Олімп. Митці України [Текст] : [книга-альбом / авт.- упоряд. В.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів, 2015. – 719 с. – ISBN 966-1641-75-3.
УДК        75.071.1(477)(031)
        М65

Тимченко, Т. Р.  Експертиза творів образотворчого мистецтва: живопис (історія та методологія) [Текст] : навч. посіб. / Т. Р. Тимченко. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 120 с. – ISBN 966-452-273-8.
УДК        75.072(075.8)
        Т41

Пономаренко Анатолій [Текст] : альбом : Книжкова графіка, плакат, листівки, театр.-декорац. мистецтво, живопис, станкова графіка / [авт.-упоряд. О.Ф. Журавель]. – Київ : Мистецтво, 1986. – 112 с. – Укр. та рос. мовами.
УДК        76.071.1(477)
        П56

Журов, А. П.  Гравюра на дереве [Текст] : [учеб. пособ.] / А. П. Журов, Е. М. Третьякова. – Москва : Искусство, 1978. – 247 с.
УДК        761.1
        Ж92

Миславський, В. Н.  Альфред Федецький поет фотографії [Текст] : [монографія] / В. Н. Миславський. – Харків : Фактор, 2010. – 216 с. – Укр. та пол. мовами. – ISBN 966-180-088-4.
УДК        77.04(091)
        М65

Фукс-Гамбек, М.  Tokio Hotel: Как можно громче! [Текст] / М. Фукс-Гамбек, Т. Шац ; [М. Фукс-Гамбек, Т. Шац]. – С.Пб. : Амфора, 2007. – 236 с. – (Все это рок-н-ролл). – Авт. указаны над вып. дан. – ISBN 5-367-00535-6.
УДК        78(430)
        Ф94

Бай, Ю. М.  Психомоторика художньо-віртуозної побіжності баяніста (акордеоніста) [Текст] : [монографія] / Ю. М. Бай. – Вид. 2-е, допов. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2017. – 652 с. – ISBN 966-304-216-9.
УДК        780.647.2:159.938.3
        Б18

Федоров, Е. В.  Рок в нескольких лицах [Текст] / Е. В. Федоров. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 248 с. – ISBN 5-235-00106-0.
УДК        784
        Ф33

Лепша, І. Д.  Сто облич української естради [Текст] / І. Д. Лепша. – Чернівці : Молодий буковинець, 2010. – 391 с. – ISBN 966-7109-36-4.
УДК        784(477)(092
        Л48

Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв [Текст] : кол. моногр. Т. 1 / [упоряд. І.А. Гавран ; наук. ред. О.В. Безручко]. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 203 с. – ISBN 966-602-184-0.
УДК        791.63:7.097(082)
        Г34

Макаров, С. М.  Юрий Никулин и Михаил Шуйдин [Текст] / С. М. Макаров. – Москва : Искусство, 1981. – 208 с. : 29 с. ил. – (Мастера советского цирка).
УДК        791.83(47+57)(091)
        М15

Гайдабура, В. М.  А що тато робить в театрі? [Текст] : альбом пам‘яті / В. М. Гайдабура. – Київ : Антиквар, 2011. – 240 с. – ISBN 966-378-208-9.
УДК        792(477)
        Г14

Український театр ХХ століття [Текст] : антологія вистав / за заг. ред. М. Гринишиної. – Київ : Фенікс, 2012. – 944 с. – ISBN 966-136-024-1.
УДК        792(477)"19"
        У45

Линдеман, Х.  Аутогенная тренировка. Путь к восстановлению здоровья и работоспособности [Текст] / Х. Линдеман. – Москва : Физкультура и спорт, 1980. – 135 с. – (Физкультура и здоровье).
УДК        796.015.59
        Л59

Имас, Е. В.  Профессиональный теннис: проблемы и перспективы развития [Текст] : [монография] / Е. В. Имас, О. В. Борисова. – Киев : Олимпийская литература, 2017. – 288 с. – ISBN 966-8708-94-7.
УДК        796.342
        И50

Легкая атлетика [Текст] : учебник / [авт.кол.: С.Ю. Аврутин, А.Ф. Артюшенко, Н.Н. Беца и др.]; под общ. ред. В.И. Бобровника, С.П. Совенко, А.В. Колота. – Киев : Логос, 2017. – 759 с. – ISBN 617-7442-62-1.
УДК        796.42(075.8)
        Л38

Штейнбах, В. Л.  Последний раунд; Нокаут; Бокс, деньги и голуби [Текст] / В. Л. Штейнбах. – Москва : Физкультура и спорт, 1990. – 288 с. : ил. – ISBN 5-278-00237-9.
УДК        796.83
        Ш88

Воронецький, В. Б.  Пауерліфтинг [Текст] : [навч. посіб.] / В. Б. Воронецький. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 212 с. – ISBN 617-7381-91-3.
УДК        796.894(075.8)
        В75

Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи [Текст] : [зб. наук. праць / редкол.: О.М. Ільченко (голов.ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2016. – 204 с. – ISBN 617-7442-31-7.
УДК        81(082)
        Л59

Налывана, В. И.  Английский язык для детей от 2 до 5 лет [Текст] : [пособие] / В. И. Налывана ; худож. В. Котляров. – Киев : Країна Мрій, 2012. – 96 с. : ил. – (Маленький гений). – ISBN 617-538-034-5.
УДК        811.111
        Н23

Зайковскі, С. А.  Англійська мова [Текст] : Довідник / С. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. – 576 с. – ISBN 966-692-003-4.
УДК        811.111(035)
        З-17

Антрушина, Г. Б.  Лексикология английского языка [Текст] : учеб. пособ. / Г. Б. Антрушина, О. В. Афанасьева, Н. Н. Морозова ; 2-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2000. – 288 с. – ISBN 5-7107-3748-8.
УДК        811.111‘373(075.8)
        А72

Піхтовнікова, Л. С.  Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі [Текст] : монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 220 с. – ISBN 966-285-421-3.
УДК        811.112.2‘42
        П35

Попова, И. Н.  Французский язык [Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. – Изд. 18-е стер. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 576 с. – ISBN 5-901074-19-Х.
УДК        811.133.1(075.8)
        П58

Звонська-Денисюк, Л. Л.  Давньогрецька мова [Текст] : підручник / Л. Л. Звонська-Денисюк. – Київ : Томіріс, 1997. – 592 с. – ISBN 5-87-498-095-4.
УДК        811.14‘04(075.8)
        З-43

Заболотний, О. В.  Українська мова. 8 кл. [Текст] : підручник / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ : Генеза, 2016. – 224 с. – ISBN 966-11-0694-8.
УДК        811.161.2(075.3)
        З-12

Бацевич, Ф. С.  Комунікативна особистість у сімейному спілкуванні [Текст] : монографія / Ф. С. Бацевич, В. С. Чернуха. – Львів : ПАЇС, 2018. – 260 с. – ISBN 617-7065-92-9.
УДК        811.161.2‘27
        Б31

Длуги, Д. А.  Современный чешско-русский словарь [Текст] : около 11 000 слов / Д. А. Длуги, Б. Г. Раевский. – Москва : АСТ : Астрель : Люкс, 2004. – 192 с. + 192 с. – Книга-перевертка. - В общ. обл. с кн. Современный русско-чешский словарь. – ISBN 5-17-026158-6.
УДК        811.162.3
        Д51

Сказки зарубежных писателей [Текст] / ред. Л.М. Кроткова. – Москва : Правда, 1986. – 640 с.
УДК        82(100)
        С42

Продается планета [Текст] : Современная зарубежная фантастика / [сост. Г. Ануфриев]. – Мн. : Университетское, 1988. – 464с. – ISBN 5-7855-0003-5.
УДК        82(100)
        П78

Харрис, Д.  Сказки дядюшки Римуса/ Д. Харрис. Маугли. Сказки/ Р. Киплинг [Текст] : [пер. с англ.] / Д. Харрис. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 351 с. : ил. – (Книги нашего детства). – ISBN 5-239-00378-5.
УДК        82(100)
        Х21

Охотники на мамонтов [Текст] : [сборник / сост. М.Ю. Чугорина]. – С.Пб. : Северо-Запад, 1993. – 511 с. – (Серия ист. романов). – Содерж. авт.: Г. Уэллс, Э. Шторх, К. Сенак. – ISBN 5-8352-0137-0.
УДК        82(4)
        О-92

Десна [Текст] : [кол. зб.]. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 200 с. – Зміст авт.: В. Басок, О. Олесь, В. Нарбут та ін. – ISBN 966-1644-21-03.
УДК        82(4)
        Д37

Наливайко, Д.  Теорія літератури й компаративістика [Текст] / Д. Наливайко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 347с. – ISBN 966-518-363-Х.
УДК        82.0
        Н23

Актуальні проблеми літературознавчої термінології [Текст] : наук. зб. : До 25-річчя факульт. іноземної філології РДГУ. Вип. 2 / [редкол.: Є.М. Васильєв (відп. ред.) та ін.]. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 233 с. – ISBN 617-601-205-4.
УДК        82.0
        А43

Шульцівські інспірації в літературі [Текст] : наук. матер. IV Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. В. Меньок. – Дрогобич : Коло, 2010. – 360 с. – ISBN 966-2405-58-3.
УДК        82.09(4)(082)
        Ш95

My Town: Writers on American Cities [Текст] / [Executive Editor M.-J. Friedman]. – [S.l.] : Bureau of IIP U.S. Department of State, 2010. – 84 p. – Англ. мовою.
УДК        82.09(73)=111
        M99

Киплинг, Р.  Маугли [Текст] : повесть-сказка / Р. Киплинг ; худож. Г. Кузнецов ; сокращ. пер. с англ. Н. Дарузес. – Симферополь : Таврия, 1989. – 164 с. – ISBN 5-7780-0092-8.
УДК        821.111
        К42

Чейз, Д.-Х.  Собрание сочинений [Текст] : детект. романы. Т.18. Весь мир в кармане / Д.-Х. Чейз ; пер. с англ. – Мн. : Эридан, 1993. – 447 с. – (Фантакрим - extra: Фантастика, приключения, детектив). – ISBN 5-85872-137-0.
УДК        821.111
        Ч-36

Кристи, А.  Тринадцать сотрапезников [Текст] : [роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. Э.А. Островского]. – Москва : АСТ, 2002. – 284 с. – ISBN 5-17-009422-1.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Тайна "Голубого поезда" [Текст] : [детект. роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. В. Тирдатова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 285 с. – (Вся Кристи). – ISBN 5-699-36429-9.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Пять поросят [Текст] : [роман] / А. Кристи ; [пер. с англ. А. Ставиской]. – Москва : АСТ, 2002. – 316 с. – ISBN 5-17-012471-6.
УДК        821.111
        К82

Чейз, Д.-Х.  Собрание сочинений [Текст]. Т. 1. Нет орхидей для мисс Блэндиш; Плоть орхидеи; Реквием блондинкам / Д.-Х. Чейз. – Баку : Олимп, 1992. – 502 с. – (Б-ка приключений). – ISBN 5-85410-044-4.
УДК        821.111
        Ч-36

Чейз, Д.-Х.  Собрание сочинений [Текст]. Т. 28. Ты будешь обманут; Я буду смеяться последним; Нас похоронят вместе / Д.-Х. Чейз. – Баку : Олимп, 1993. – 443 с. – (Б-ка приключений). – ISBN 5-87860-122-2.
УДК        821.111
        Ч-36

Чейз, Д.-Х.  Собрание сочинений [Текст]. Т. 9. Он свое получит; Расскажите это птичкам; Положите ее среди лилий / Д.-Х. Чейз. – Баку : Олимп, 1992. – 461 с. – (Б-ка приключений). – ISBN 5-85410-052-5.
УДК        821.111
        Ч-36

Чейз, Д.-Х.  Собрание сочинений [Текст]. Т. 10. Дело о наезде; Дело лишь во времени; Крысы Джеффа Баррета; Жарче, чем в аду / Д.-Х. Чейз. – Баку : Олимп, 1992. – 511 с. – (Б-ка приключений). – ISBN 5-85410-053-3.
УДК        821.111
        Ч-36

Дэфо, Д.  Дальнейшие приключения Робинзона Крузо [Текст] / Д. Дэфо. – Москва : Историческое наследие, 1991. – 143 с. – ISBN 5-86000-001-4.
УДК        821.111
        Д94

Кристи, А.  Кривой домишко; Труп в библиотеке; Бледный конь; Преступление могло остаться нераскрытым [Текст] : романы : [пер. с англ.] / А. Кристи. – Д. : Днепркнига, 1991. – 608 с. – (Б-ка "Золотой фонд детектива" в 20 т. ; т. 4). – ISBN 5-89975-028-6.
УДК        821.111
        К82

Шоу, Б.  Ночная прогулка; В двух лицах...; Путешествие в эпицентр; Свет былого [Текст] : [пер. с англ.] / Б. Шоу. – Москва : АСТ, 1993. – 480с. – (Современная фантастика). – ISBN 5-88196-115-3.
УДК        821.111
        Ш81

Олдридж, Д.  Пленник чужой страны; Опасная игра [Текст] : романы / Д. Олдридж ; пер. с англ. Е. Голышевой, Б. Изакова. – Москва : Прогресс, 1969. – 622 с.
УДК        821.111
        О-53

Голдсмит, О.  Избранное; Векфилдский священник [Текст] : стихи, роман / О. Голдсмит. – Москва : Худ. литература, 1978. – 302 с.
УДК        821.111
        Г60

Дойль, А.-К.  Собрание сочинений. В 8 т. [Текст]. Т.1. Этюд в багровых тонах; Знак четырех; Приключения Шерлока Холмса / А.-К. Дойль. – Киев : Ассоциация украинских экспортеров печатной продукции, 1992. – 496 с. – ISBN 5-7707-1313-5.
УДК        821.111
        Д62

Пратчетт, Т.  Народ, или Когда-то мы были дельфинами [Текст] / Т. Пратчетт ; [пер. с англ. Т. Боровиковой]. – Москва; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2010. – 432 с. – ISBN 5-699-42326-2.
УДК        821.111
        П70

Фишер, Д.  Колдовская заря; Дикая магия [Текст] : [фантаст. романы] / Д. Фишер ; [пер. с англ. М. Пановой и др.]. – Москва : АСТ : АСТ Москва, 2005. – 829 с. – (Золотая серия фэнтези). – ISBN 5-17-035120-8.
УДК        821.111
        Ф68

Остин, Д.  Леди Сьюзан [Текст] / Д. Остин ; [пер. с англ. А. Ивахненко]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. – 320 с. – ISBN 966-14-0587-4.
УДК        821.111
        О-76

Кристи, А.  Горе невинным [Текст] / А. Кристи ; [пер. Э.А. Островский]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 238 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8218-54-5.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Смерть лорда Эдвера [Текст] / А. Кристи ; [пер. И. Матвеевой]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 240 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8007-98-0.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Тайна замка Чимниз [Текст] : [пер. с англ.] / А. Кристи. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 240 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8511-52-3.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Объявлено убийство [Текст] / А. Кристи ; [пер. с англ. Т. Шишова]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 238 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8218-31-0.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Печальный кипарис [Текст] / А. Кристи ; [пер. с англ. В.Н. Матюшина]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 238 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8218-11-6.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Лощина [Текст] / А. Кристи ; [пер. А.И. Ващенко]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 238 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8511-14-1.
УДК        821.111
        К82

Кристи, А.  Багдадские встречи [Текст] / А. Кристи ; [пер. с англ. Е. Островского]. – Харьков : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. – 238 с. – (Лучшее от Агаты Кристи). – ISBN 966-8218-32-9.
УДК        821.111
        К82

Керрол, Л.  Алісині пригоди у Дивокраї; Аліса у Задзеркаллі [Текст] : [повісті] / Л. Керрол ; з англ. пер. В. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. – 432 с. – ISBN 966-408-118-1.
УДК        821.111
        К36

Орвелл, Д.  Тисяча дев'ятсот вісімдесят чотири [Текст] : роман / Д. Орвелл ; з англ. пер. В. Шовкун. – Київ : Вид-во Жупанського, 2015. – 312 с. – (Майстри світової прози). – ISBN 966-2355-57-4.
УДК        821.111
        О-63

Бронте, Э.  Грозовой Перевал [Текст] / Э. Бронте ; [пер. с англ. Н. Роговой]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 416 с. – (Великие шедевры мировой классики). – ISBN 966-14-2432-5.
УДК        821.111
        Б88

Дефо, Д.  Робінзон Крузо [Текст] / Д. Дефо ; пер. з англ. Н. Тисовської ; іл. О. Московченко. – Київ : Країна Мрій, 2009. – 272 с. – (Улюблені книжки). – ISBN 966-424-192-9.
УДК        821.111
        Д39

Бронте, Э.  Незнакомка из Уайлдфелл-Холла [Текст] : роман / Э. Бронте ; [пер. с англ. И. Гуровой]. – С.Пб. : Азбука : Азбука -Аттикус, 2011. – 480 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-02816-6.
УДК        821.111
        Б88

Мердок, А.  Черный принц [Текст] : роман / А. Мердок ; [пер. с англ. И. Бернштейн, А. Поливановой]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 512 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-10337-5.
УДК        821.111
        М52

Шекспир, У.  Двенадцатая ночь, или Что угодно [Текст] : комедия / У. Шекспир ; [пер. с англ. Э. Линецкой]. – С.Пб. : Азбука-классика, 2009. – 192 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-9985-0427-3.
УДК        821.111
        Ш41

Кристофер, П.  Призрак Рембрандта [Текст] / П. Кристофер ; [пер. с англ. И. Пандер]. – Москва; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2010. – 288 с. – (Книга-загадка, книга-бестселлер). – ISBN 5-699-39759-4.
УДК        821.111(71)
        К82

Шепард, Д.  Книга Аарона [Текст] : роман / Д. Шепард ; [пер. с англ. В. Гривиной]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 224 с. – ISBN 617-12-1479-8.
УДК        821.111(73)
        Ш48

Гарвис-Грейвс, Т.  На острове [Текст] : [роман] / Т. Гарвис-Грейвс ; [пер. с англ. О. Александровой]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 352 с. – (Сто оттенков любви). – ISBN 5-389-05813-2.
УДК        821.111(73)
        Г20

Портер, Е.  Полліанна [Текст] : [роман] / Е. Портер ; пер. з англ. В. Наливаної ; іл. О. Воронкової. – Київ : Країна Мрій : ОСМА, 2016. – 304 с. – ISBN 617-538-052-9.
УДК        821.111(73)
        П60

Хай, Д.  Акты исчезновения [Текст] / Д. Хай ; пер. О. Брагиной. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Т., 2018. – 188 с. – (Современная лит-ра. Поэзия. Вер Либерэ). – ISBN 617-7390-71-7.
УДК        821.111(73)
        Х15

Хайнлайн, Р.  Собрание сочинений [Текст]. Т. 4. Астронавт Джоунз; Звездное чудовище / Р. Хайнлайн. – Москва : Форум : Техномарк, 1992. – 512 с. – (Stella). – ISBN 8-483-02516-2.
УДК        821.111(73)
        Х15

Рако, Чейз Э.  Оправданный риск [Текст] / Чейз Э. Рако. – Москва : БДР-Трейдинг, 1996. – 205 с. – (Лучшие американские дамские романы). – ISBN 5-7721-0040-8.
УДК        821.111(73)
        Р19

Драйзер, Т.  Стоик; Оплот [Текст] : романы / Т. Драйзер. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 671 с. – ISBN 5-289-00501-3.
УДК        821.111(73)
        Д72

Драйзер, Т.  Титан [Текст] : роман / Т. Драйзер ; [пер. с англ. В.П. Курелла, Т.А. Озерская]. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 573 с.
УДК        821.111(73)
        Д72

Азімов, А.  Кінець Вічності [Текст] / А. Азімов. – Київ : Дніпро, 1990. – 767с.
УДК        821.111(73)
        А35

Рот, Ф.  Болезнь Портного; Профессор желания; Прощай, Коламбус [Текст] : [романы] / Ф. Рот ; [пер. с англ. Н. Пальцев]. – Вильнюс; Москва : Полина : ВиМо, 1994. – 511 с. – (Короли литературных скандалов). – ISBN 5-87014-032-3.
УДК        821.111(73)
        Р79

Гудкайнд, Т.  Первое Правило Волшебника. В 2 кн. [Текст] : [фантаст. роман]. Кн.1 / Т. Гудкайнд ; [пер. с англ. Г.Г. Мурадян и др.]. – Москва : АСТ; АСТ Москва, 2006. – 477 с. – (Век Дракона). – ISBN 5-17-010920-2.
УДК        821.111(73)
        Г93

Кард, О.-С.  Сказание о Мастере Элвине: Краснокожий Пророк [Текст] : роман / О.-С. Кард ; [пер. с англ. А. Жикаренцева]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 416 с. – (Новая земля). – ISBN 5-7684-0414-7.
УДК        821.111(73)
        К21

Яновиц, Т.  Пейтон Эмберг [Текст] : [роман] / Т. Яновиц ; [пер. с англ. А. Николаева]. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 477 с. – (Альтернатива). – ISBN 5-17-033178-9.
УДК        821.111(73)
        Я64

Плат, С.  Кухня пані Вишеньки [Текст] / С. Плат ; пер. з англ. К. Міхаліцина ; намалювала Б. Бондар. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 34 с. – ISBN 617-679-261-1.
УДК        821.111(73)
        П37

Спиллейн, М.  Большое убийство [Текст] : [детект. роман] / М. Спиллейн ; [пер. с англ. П. Рубцова]. – Москва : Эксмо, 2011. – 288 с. – (Великие детективы). – ISBN 5-699-48077-7.
УДК        821.111(73)
        С72

Палагнюк, Ч.  Снаф [Текст] : [роман] / Ч. Палагнюк ; пер. з англ. В. Наріжної. – Харків : Фоліо, 2009. – 285 с. – ISBN 966-03-4633-8.
УДК        821.111(73)
        П14

Бах, Р.  Чайка Джонатан Ливингстон; Иллюзии [Текст] : [пер. с англ.] / Р. Бах. – Киев : София, 2004. – 224 с. – ISBN 966-7319-76-8.
УДК        821.111(73)
        Б30

Капоте, Т.  Завтрак у Тиффани [Текст] : повести / Т. Капоте ; [пер. с англ. В. Голышева, С. Таска]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016. – 256 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-08670-8.
УДК        821.111(73)
        К20

Киз, Д.  Цветы для Элджернона [Текст] : [роман] / Д. Киз ; [пер. с англ. С. Шарова]. – Москва; С.Пб. : Эксмо : Домино, 2013. – 320 с. – (Pocket book). – ISBN 5-699-41332-4.
УДК        821.111(73)
        К38

Кінг, С.  Зона покриття [Текст] / С. Кінг ; [пер. з англ. О. Любенко]. – 3-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 432 с. – ISBN 966-14-1450-0.
УДК        821.111(73)
        К41

Дивайн, Т.  Река блаженства [Текст] : роман / Т. Дивайн ; [пер. с англ. Л.И. Желоховцевой]. – Москва : АСТ : Ермак, 2003. – 284 с. – (Очарование). – ISBN 5-17-018785-8.
УДК        821.111(73)
        Д44

Андерсон, Ш.  Роковой коктейль [Текст] : [роман] / Ш. Андерсон ; [пер. с англ. К. Ересько]. – Москва : Иностранка, 2010. – 416 с. – ISBN 5-389-00652-2.
УДК        821.111(73)
        А65

Кінг, С.  Ярмарок нічних жахіть [Текст] : зб. оповідань / С. Кінг ; пер. з англ. К. Грицайчук та ін. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 448 с. – ISBN 617-12-0080-7.
УДК        821.111(73)
        К41

Кинг, С.  Дьюма-Ки [Текст] : [роман] / С. Кинг ; [пер. с англ. В.А. Вебера]. – Москва; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. – 671 с. – ISBN 5-17-056563-4.
УДК        821.111(73)
        К41

Гайсміт, П.  Талановитий містер Ріплі [Текст] : роман / П. Гайсміт ; [пер. з англ. Н. Гоїн]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 320 с. – ISBN 617-12-1507-8.
УДК        821.111(73)
        Г14

Ламур, Л.  Как был покорен Запад/ Л. Ламур. Шейн/ Д. Шефер. Сердце Запада/ О. Генри [Текст] : сб. вестернов : пер. с англ. / Л. Ламур. – Харьков : Паритет, 1993. – 460 с. – (Б-ка вестерна). – ISBN 5-86906-026-5.
УДК        821.111(73)(082)
        Л21

Multicultural Literature in the United States Today [Текст] : [E-journal USA. Volume 14. Number 2 / Executive editor J. Margolis]. – Washington : IIP/PUBJ, 2009. – 61 p. – Англ. мовою.
УДК        821.111(73).09(08)=111
        M94

Writers on America: 15 Reflections [Текст]. – [S.l.] : IIP U.S. Department of State, [2018]. – 61 p. – Англ. мовою.
УДК        821.111(73).09(082)=111
        W88

Паскарль, Ж.  Как я была принцессой [Текст] : [романы] / Ж. Паскарль ; [пер. с англ. И.П. Пандер]. – С.Пб. : Амфора, 2012. – 425 с. + 341 с. – Книга-перевертка. - В общ. обл. с кн. Когда я была принцессой. – ISBN 5-367-02354-1.
УДК        821.111(94)
        П19

Escott, J.  The Ghost of Genny Castle [Текст]. Level 2 / J. Escott. – Harlow : Penguin Readers, 2008. – 35 p. – Англ. мовою. – ISBN 1-4058-6953-9.
УДК        821.111=111
        E76

Shaw, B.  Widowers' Houses; Mrs Warren's Profession [Текст] : [пьесы] / B. Shaw. – Moscow : Foreign Languages Publishing House, 1950. – 171 p. – (Б-ка иностранной литературы). – Англ. мовою.
УДК        821.111=111
        S53

Гете, И.-В.  Страдания юного Вертера [Текст] / И.-В. Гете ; [пер. с нем. Н.Касаткиной]. – Москва : Худ. литература, 1954. – 110 с.
УДК        821.112.2
        Г44

Гейне, Г.  Стихотворения; Поэмы [Текст] / Г. Гейне ; пер. с нем. В.Левика. – Москва : Худ. литература, 1982. – 398 с.
УДК        821.112.2
        Г29

Енде, М.  Джим Гудзик і машиніст Лукас [Текст] : [повість] / М. Енде. – Київ : Грані-Т, 2010. – 292 с. – ISBN 966-465-317-3.
УДК        821.112.2
        Е62

Зюскинд, П.  Парфюмер: История одного убийцы [Текст] / П. Зюскинд ; [пер. с нем. Э.В. Венгеровой]. – С.Пб. : Азбука, 2000. – 368 с. – ISBN 5-267-00221-6.
УДК        821.112.2
        З-98

Мозер, Е.  Мануель і Діді: Велика книга маленьких мишачих пригод [Текст] / Е. Мозер ; пер. з нім. Л. Нор. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 182 с. – ISBN 617-679-116-4.
УДК        821.112.2(436)
        М74

Гессе, Г.  Сиддхартха [Текст] / Г. Гессе. – Мн. : Современный литератор, 2013. – 74 с. – ISBN 985-14-0079-5.
УДК        821.112.2(494)
        Г43

Голер, Ф.  Велика книжка [Текст] : історії для дітей / Ф. Голер, Н. Гайдельбах ; [пер. з нім. Н. Ваховська]. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2017. – 320 с. – ISBN 617-614-163-1.
УДК        821.112.2(494)
        Г60

Clay, S.  Der Feind ganz nah [Текст] : Gewalt in der Familie / S. Clay ; illustrationen R.B. Sorensen. – Denmark : Easy Readers, 2012. – 64 s. – (Jugendliteratur). – Нім. мовою. – ISBN 87-23-90798-1.
УДК        821.112.2=112.2
        C59

Родари, Д.  Сказки [Текст] / Д. Родари ; [худож. Н.В. Байрачный]. – Мн. : Юнацтва, 1987. – 479 с.
УДК        821.131.1
        Р60

Данте, А.  Божественная комедия [Текст] / А. Данте. – Москва : Наука, 1968. – 627 с. – (Литературные Памятники).
УДК        821.131.1
        Д19

Саган, Ф.  Здравствуй, грусть; Немного солнца в холодной воде [Текст] : [пер. с фр.] / Ф. Саган. – Запорожье : Берегиня, 1992. – 144 с. – (Розовый женский роман). – ISBN 5-86842-014-4.
УДК        821.133.1
        С13

Верн, Ж.  Навколо світу за 80 днів [Текст] / Ж. Верн. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2007. – 160 с. – (Моя улюблена класика). – ISBN 966-343-524-4.
УДК        821.133.1
        В35

Депант, В.  Teen Spirit [Текст] : роман / В. Депант ; [пер. с фр. И. Радченко]. – Москва : Иностранка, 2005. – 191 с. – (За иллюминатором). – ISBN 5-94145-328-0.
УДК        821.133.1
        Д35

Верн, Ж.  Пять недель на воздушном шаре; С Земли на Луну; Вокруг Луны [Текст] : [романы] / Ж. Верн. – Харьков : Экспресс : Инарт, 1992. – 396 с. – (Золотой век). – ISBN 5-85882-080-8.
УДК        821.133.1
        В35

Паскаль, Б.  Мысли [Текст] : афоризмы / Б. Паскаль ; [пер. с фр. Ю. Гинзбург]. – Москва; Харьков : АСТ : Фолио, 2003. – 236 с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-017318-0.
УДК        821.133.1
        П19

Кобб, В.  Парижские Волки [Текст] : роман в 2 кн. : [пер. с фр.] / В. Кобб. – Мн.; Москва : Мет : Гендальф, 1993. – 640 с. – (Триллер). – ISBN 5-88044-024-9.
УДК        821.133.1
        К55

Мюссо, Г.  Зов ангела [Текст] / Г. Мюссо ; [пер. с фр. С.Ю. Нечаева, К.С. Нечаева]. – Москва : Эксмо, 2013. – 416 с. – (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо). – ISBN 5-699-62831-5.
УДК        821.133.1
        М98

Гюго, В.  Собор Паризької Богоматері [Текст] : роман / В. Гюго ; пер. з фр. П. Тернюк ; худож. оформ. І. Гаврилюка. – Київ : Веселка, 1998. – 478 с. – (Шкільна б-ка). – ISBN 966-01-0076-0.
УДК        821.133.1
        Г99

Верн, Ж.  Дети капитана Гранта [Текст] : роман / Ж. Верн. – Мн. : Юнацтва, 1985. – 575 с.
УДК        821.133.1
        В35

Леви, М.  Похититель теней [Текст] : роман / М. Леви ; [пер. с фр. Н. Хотинской]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с. – ISBN 5-389-05012-9.
УДК        821.133.1
        Л36

Леви, М.  Сильнее страха [Текст] : роман / М. Леви ; [пер. с фр. А. Кабалкина]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. – 448 с. – ISBN 5-389-07574-0.
УДК        821.133.1
        Л36

Леви, М.  Дети свободы [Текст] : роман / М. Леви ; пер. с фр. И. Волевич. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2013. – 464 с. – ISBN 5-389-03277-4.
УДК        821.133.1
        Л36

Леви, М.  Где ты? [Текст] : роман / М. Леви ; [пер. с фр. О. Косовой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. – 336 с. – ISBN 5-389-03274-3.
УДК        821.133.1
        Л36

Гранже, Ж.-К.  Полет аистов [Текст] : [роман] / Ж.-К. Гранже ; [пер. с фр. Е. Тарусиной]. – С.Пб. : Азбука : Азбука Аттикус, 2017. – 384 с. – (Звезды мирового детектива). – ISBN 5-389-09478-9.
УДК        821.133.1
        Г77

Саган, Ф.  Прощай, печаль; В туманном зеркале [Текст] : [романы] / Ф. Саган ; [пер. с фр. В. Львова, М. Кожевниковой]. – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – 288 с. – ISBN 5-04-009667-4.
УДК        821.133.1
        С13

Шмитт, Э.-Э.  Женщина в зеркале [Текст] : роман / Э.-Э. Шмитт ; [пер. с фр. А. Ренье, Г. Погожевой]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 512 с. – (Азбука-бестселлер мини). – ISBN 5-389-04124-0.
УДК        821.133.1
        Ш73

Фурнье, А.  Большой Мольн/ А. Фурнье. Доминик/ Э. Фромантен. Нежность/ А. Барбюс [Текст] : [романы, новелла] / А. Фурнье. – Нальчик : Эль-Фа, 1994. – 384 с. – (Фатум : Романтика ; вып. 22). – ISBN 5-88195-048-8.
УДК        821.133.1(082)
        Ф95

Saint-Exupery, A.  Le Petit Prince [Текст] / A. Saint-Exupery, de ; Illustrations A. Silivonchik. – Kiev : Chas Maistriv, 2015. – 107 p. – Фр. мовою. – ISBN 966-915-143-8.
УДК        821.133.1=133.1
        S16

Молина, Т.  Комедии [Текст]. Т. 1 / Т. Молина, де ; [пер. с исп. А. Эфрон и др.]. – Москва : Искусство, 1969. – 341 с.
УДК        821.134.2
        М75

Молина, Т.  Комедии [Текст]. Т. 2 / Т. Молина, де ; [пер. с исп. Э. Линецкой и др.]. – Москва : Искусство, 1969. – 429 с.
УДК        821.134.2
        М75

Сервантес, Сааведра М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 1. Ч.1. Дон Кихот Ламанчский / Сааведра М. Сервантес, де. – Москва : Правда, 1961. – 598 с.
УДК        821.134.2
        С32

Сервантес, Сааведра М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 2. Ч.2. Дон Кихот Ламанчский / Сааведра М. Сервантес, де. – Москва : Правда, 1961. – 622 с.
УДК        821.134.2
        С32

Сервантес, Сааведра М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 3. Назидательные новеллы / Сааведра М. Сервантес, де. – Москва : Правда, 1961. – 469 с.
УДК        821.134.2
        С32

Сервантес, Сааведра М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 4. Назидательные новеллы; Послание к Матео Васкесу; Галатея; Путешествие на Парнас; Драматические произведения / Сааведра М. Сервантес, де. – Москва : Правда, 1961. – 461 с.
УДК        821.134.2
        С32

Сервантес, Сааведра М.  Собрание сочинений. В 5 т. [Текст]. Т. 5. Странствия Персилеса и Сихизмунды / Сааведра М. Сервантес, де. – Москва : Правда, 1961. – 486 с.
УДК        821.134.2
        С32

Козер, Х.  Анима [Текст] : [сб. стихов] / Х. Козер ; пер. на рус. Т. Ретивовой. – Киев : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 156 с. – (Современная лит-ра. Поэзия. Вер Либерэ). – ISBN 617-7390-80-9.
УДК        821.134.2(729.1)
        К59

Коельйо, П.  Одинадцять хвилин [Текст] : роман / П. Коельйо ; [пер. з португ. В. Шовкуна]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 304 с. – ISBN 966-14-7676-8.
УДК        821.134.3(81)
        К57

Коэльо, П.  Дневник мага [Текст] / П. Коэльо ; [пер. с португ. А. Богдановского]. – Москва : София, 2006. – 336 с. – ISBN 5-9550-0896-9.
УДК        821.134.3(81)
        К76

Бутнару, Л.  Радіус дії [Текст] : вибрані вірші / Л. Бутнару ; [пер. укр. М. Каменюка та ін.]. – Київ : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 96 с. – ISBN 617-7390-87-8.
УДК        821.135.1(478
        Б93

Міжнародна Слов‘янська Поетична Премія 2017: П‘ятий конкурс [Текст] : зб. поезій / [упоряд. С.К. Шелковий]. – Харків : Права людини, 2018. – 192 с. – Укр., рос., біл., пол., болг., серб., чеськ. мовами. – ISBN 617-7391-14-1.
УДК        821.16(082)
        М58

Стругацкий, А. Н.  Собрание сочинений [Текст] : повести. Т. 6. Обитаемый остров; Малыш / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. – Москва : Текст, 1993. – 431 с. – ISBN 5-87106-001-3.
УДК        821.161
        С87

Филатов, Л. А.  Любовь к трем апельсинам [Текст] : сказки, повести, пародии / Л. А. Филатов. – Москва : Триэн, 1998. – 416 с. – ISBN 5-7961-0028-9.
УДК        821.161.1
        Ф51

Чиж, А.  Опасная фамилия [Текст] : роман / А. Чиж. – Москва : Эксмо, 2014. – 416 с. – (Ретро-детективы Антона Чижа). – ISBN 5-699-72502-1.
УДК        821.161.1
        Ч-59

Сотник, Ю. В.  Как меня спасали [Текст] : рассказы / Ю. В. Сотник ; худож. А. Халилова. – Москва : Махаон, 2008. – 206 с. – (Веселая компания). – ISBN 5-389-00059-9.
УДК        821.161.1
        С67

Ефремов, И. А.  Эллинский секрет [Текст] : рассказы / И. А. Ефремов. – Москва : АСТ, 2005. – 382 с. – (Б-ка приключений). – ISBN 5-17-010256-9.
УДК        821.161.1
        Е92

Макаров, М.  Кадетство. В 3 кн. [Текст] : [роман]. Кн. 1. Выбор / М. Макаров. – С.Пб. : Амфора, 2007. – 379 с. – (Смотрим фильм - читаем книгу). – ISBN 5-367-00323-9.
УДК        821.161.1
        М15

Макаров, М.  Кадетство. В 3 кн. [Текст] : [роман]. Кн. 2. Первые уроки / М. Макаров. – С.Пб. : Амфора, 2007. – 399 с. – (Смотрим фильм - читаем книгу). – ISBN 5-367-00351-2.
УДК        821.161.1
        М15

Макаров, М.  Кадетство. В 3 кн. [Текст] : [роман]. Кн. 3. Назад хода нет / М. Макаров. – С.Пб. : Амфора, 2007. – 367 с. – (Смотрим фильм - читаем книгу). – ISBN 5-367-00381-9.
УДК        821.161.1
        М15

Степанова, Т. Ю.  Три богини судьбы [Текст] : [роман] / Т. Ю. Степанова. – Москва : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Детектив & Thriller). – ISBN 5-699-42710-9.
УДК        821.161.1
        С79

Андреева, Н.  Раб лампы [Текст] / Н. Андреева. – Москва : Олма Медиа Групп, 2007. – 384 с. – ISBN 5-373-00354-4.
УДК        821.161.1
        А65

Царева, М.  Девочки худеют [Текст] / М. Царева. – Москва : Рипол классик, 2007. – 320 с. – (Любовь и секс в большом городе). – ISBN 5-7905-5364-6.
УДК        821.161.1
        Ц18

Маринина, А. Б.  Смерть и немного любви [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 416 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-000379-Х.
УДК        821.161.1
        М26

Маринина, А. А.  Личные мотивы. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 1 / А. А. Маринина. – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-52351-1.
УДК        821.161.1
        М26

Маринина, А. А.  Личные мотивы. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 2 / А. А. Маринина. – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-52731-1.
УДК        821.161.1
        М26

Полякова, Т. В.  С чистого листа [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-699-43868-6.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Новая жизнь не дается даром [Текст] : [повесть и рассказы] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-44683-4.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Фитнес для Красной Шапочки [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2002. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-00910-8.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Неутолимая жажда [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-56672-3.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Черта с два! [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо-Пресс, 1999. – 464 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-001074-5.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  И буду век ему верна? [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-40805-4.
УДК        821.161.1
        П54

Полякова, Т. В.  Сжигая за собой мосты [Текст] : [роман] / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-25943-4.
УДК        821.161.1
        П54

Денисова, С. О.  Я жулика люблю [Текст] : [роман] / С. О. Денисова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 320 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005029-1.
УДК        821.161.1
        Д33

Дубчак, А. В.  Почерк зависти, или Я вас ненавижу; Айсберг; Девушки в черном [Текст] : роман, рассказы / А. В. Дубчак. – Москва : АСТ : Астрель, 2005. – 316 с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-030491-9.
УДК        821.161.1
        Д79

Пушкін, О. С.  Полтава [Текст] : поема / О. С. Пушкін ; пер. з рос. С. Голованівського ; худож. В. Лопата. – Київ : Веселка, 1984. – 71 с.
УДК        821.161.1
        П91

Жукова-Гладкова, М.  Виллы, яхты, колье и любовь [Текст] : [роман] / М. Жукова-Гладкова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Детективный дамский клуб). – ISBN 5-699-28315-6.
УДК        821.161.1
        Ж86

Сололив, В.  Вдохновенность [Текст] : [поэт. сб.] / В. Сололив. – Запорожье : Дикое Поле, 2018. – 224 с. – ISBN 617-7433-46-9.
УДК        821.161.1
        С60

Маринина, А. Б.  Городской тариф. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.1 / А. Б. Маринина. – Москва : Эксмо, 2006. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-18840-1.
УДК        821.161.1
        М26

Маринина, А. Б.  Городской тариф. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т.2 / А. Б. Маринина. – Москва : Эксмо, 2006. – 320с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-18842-8.
УДК        821.161.1
        М26

Маринина, А. Б.  Украденный сон [Текст] : [роман] / А. Б. Маринина. – Москва : Эксмо, 2005. – 400 с. – ISBN 5-699-05871-0.
УДК        821.161.1
        М26

Акунин, Б.  Коронация, или Последний из Романов [Текст] / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2000. – 349с. – (Новый детективъ). – ISBN 5-8159-0059-1.
УДК        821.161.1
        А44

Акунин, Б.  Любовница смерти [Текст] / Б. Акунин. – Москва : Захаров, 2010. – 332 с. – (Новый детективъ). – ISBN 966-8959-82-0.
УДК        821.161.1
        А44

Брикер, М.  Апельсин - желание [Текст] : [роман] / М. Брикер. – Москва : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Reality детектив). – ISBN 5-699-33400-1.
УДК        821.161.1
        Б87

Мартьянов, А. Л.  Стоя на краю [Текст] / А. Л. Мартьянов. – С.Пб. : Лениздат : Ленинград, 2006. – 352 с. – ISBN 5-289-02305-4.
УДК        821.161.1
        М29

Устинова, Т. В.  Дом-фантом в приданое [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-09880-1.
УДК        821.161.1
        У80

Токарева, В. С.  Важнее, чем любовь [Текст] : Женские истории Виктории Токаревой : [сборник] / В. С. Токарева. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 317 с. – ISBN 5-17-042139-8.
УДК        821.161.1
        Т51

Михалкова, Е.  Улыбка пересмешника [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – Москва : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-38495-2.
УДК        821.161.1
        М69

Михалкова, Е.  Призрак в кривом зеркале [Текст] : [роман] / Е. Михалкова. – Москва : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Детектив-событие). – ISBN 5-699-34173-3.
УДК        821.161.1
        М69

Семенова, М.  Валькирия [Текст] : [роман, повести] / М. Семенова. – С.Пб. : Азбука-классика, 2004. – 544 с. – ISBN 5-352-00519-4.
УДК        821.161.1
        С30

Толстой, Л. Н.  Утро помещика [Текст] : повести / Л. Н. Толстой. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 416 с. – (Великие шедевры мировой классики). – ISBN 966-14-2433-2.
УДК        821.161.1
        Т53

Маринина, А.  Смерть как искусство [Текст] : [роман]. Кн. 1. Маски / А. Маринина. – Москва : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Королева детектива). – ISBN 5-699-36298-1.
УДК        821.161.1
        М26

Заславський, Р.  Незаймане шукати слово... [Текст] : лірика різних років / Р. Заславський ; з рос. пер. М. Литвинець. – Київ : Журн. "Радуга", 2018. – 149 с. – ISBN 966-281-108-7.
УДК        821.161.1
        З-36

Пелевин, В. О.  Relics: Раннее и неизданное [Текст] : [избранные произведения] / В. О. Пелевин. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – ISBN 5-699-12257-5.
УДК        821.161.1
        П24

Бунин, И. А.  Собрание сочинений. В 4 т. [Текст]. Т. 2 / И. А. Бунин. – Москва : Правда, 1988. – 590 с.
УДК        821.161.1
        Б91

Задорнов, М. Н.  Вдруг откуда ни возьмись [Текст] : [проза] / М. Н. Задорнов. – Москва : Эксмо, 2004. – 448 с. – ISBN 699-01801-8.
УДК        821.161.1
        З-15

Задорнов, М. Н.  Задорнов и К [Текст] : [проза] / М. Н. Задорнов. – Москва : Эксмо, 2005. – 384 с. – ISBN 699-05496-0.
УДК        821.161.1
        З-15

Есенин, С. А.  Собрание сочинений. В 3 т. [Текст]. Т. 1 / С. А. Есенин. – Москва : Правда, 1970. – 382 с. – (Б-ка отечественной классики).
УДК        821.161.1
        Е82

Есенин, С. А.  Собрание сочинений. В 3 т. [Текст]. Т. 2 / С. А. Есенин. – Москва : Правда, 1970. – 446 с. – (Б-ка отечественной классики).
УДК        821.161.1
        Е82

Есенин, С. А.  Собрание сочинений. В 3 т. [Текст]. Т. 3 / С. А. Есенин. – Москва : Правда, 1970. – 382 с. – (Б-ка отечественной классики).
УДК        821.161.1
        Е82

Пелевин, В. О.  Generation "П"; Рассказы [Текст]. Т. 3 / В. О. Пелевин. – Москва : Вагриус, 2000. – 606 с. – ISBN 5-264-00004-2.
УДК        821.161.1
        П24

Жванецкий, М. М.  Мой портфель [Текст] : [сб. рассказов] / М. М. Жванецкий. – Киев : Махаон-Украина, 2005. – 384 с. – ISBN 966-605-493-0.
УДК        821.161.1
        Ж41

Носов, Н. Н.  Незнайка на Луне [Текст] : роман-сказка / Н. Н. Носов. – Мн. : Юнацтва, 1990. – 495 с. – ISBN 5-7880-0234-6.
УДК        821.161.1
        Н84

Шамрай, Т.  Заговор обезьян [Текст] : [роман] / Т. Шамрай. – Прага : VT-World Communication Agency, 2010. – 688с. – ISBN 966-97119-0-8.
УДК        821.161.1
        Ш19

Пелевин, В. О.  Омон Ра; Жизнь насекомых; Затворник и Шестипалый; Принц Госплана [Текст]. Т.2 / В. О. Пелевин. – Москва : Вагриус, 2000. – 398 с. – ISBN 5-264-00003-4.
УДК        821.161.1
        П24

Пелевин, В. О.  Пэ в Пятой [Текст] / В. О. Пелевин. – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Pocket book). – ISBN 5-699-46065-6.
УДК        821.161.1
        П24

Гришковец, Е.  Рубашка [Текст] : роман / Е. Гришковец. – Москва : Время, 2006. – 288 с. – ISBN 5-9691-0023-4.
УДК        821.161.1
        Г85

Громыко, О.  Год Крысы. Видунья [Текст] : роман / О. Громыко. – Москва : Альфа-книга : Армада, 2009. – 344 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0389-9.
УДК        821.161.1
        Г87

Ахманов, М. С.  Зов из бездны [Текст] : [фантаст. роман] / М. С. Ахманов. – Москва : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Абсолютное оружие). – ISBN 5-699-46312-1.
УДК        821.161.1
        А95

Донцова, Д. А.  Нежный супруг олигарха; Ангел на метле; Советы от безумной оптимистки Д. Донцовой [Текст] : роман; главы из нового романа; советы / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2007. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-22913-0.
УДК        821.161.1
        Д67

Донцова, Д. А.  Третий глаз-алмаз; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой [Текст] : роман, советы / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-30639-8.
УДК        821.161.1
        Д67

Платова, В. Е.  Анук, mon amour... [Текст] : роман / В. Е. Платова. – Москва : Астрель : АСТ, 2005. – 505 с. – ISBN 5-17-018973-7.
УДК        821.161.1
        П37

Устинова, Т. В.  Колодец забытых желаний [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-28660-7.
УДК        821.161.1
        У80

Устинова, Т. В.  Пять шагов по облакам [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – Москва : Эксмо, 2006. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-11105-0.
УДК        821.161.1
        У80

Устинова, Т. В.  Саквояж со светлым будущим [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – Москва : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-12475-6.
УДК        821.161.1
        У80

Устинова, Т. В.  На одном дыхании! [Текст] : [роман] / Т. В. Устинова. – Москва : Эксмо, 2010. – 352 с. – (Первая среди лучших). – ISBN 5-699-37651-3.
УДК        821.161.1
        У80

Булгаков, М. А.  Мастер и Маргарита [Текст] : роман / М. А. Булгаков. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-01666-8.
УДК        821.161.1
        Б90

Канес, С.  Шоколадная ворона [Текст] : [роман] / С. Канес. – Москва : Эксмо, 2012. – 320 с. – (Страсти женского рода). – ISBN 5-699-56646-4.
УДК        821.161.1
        К19

Пушкин, А. С.  Евгений Онегин [Текст] : роман в стихах / А. С. Пушкин. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 352 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-389-02677-3.
УДК        821.161.1
        П91

Донцова, Д. А.  Покер с акулой [Текст] : [роман] / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008359-9.
УДК        821.161.1
        Д67

Тимкина, А. П.  О чем печалится душа... [Текст] : [сборник] / А. П. Тимкина. – Д. : Журфонд, 2018. – 76 с. – ISBN 978-966-139-8.
УДК        821.161.1(477
        Т41

Приземлин, В. М.  Резцом по сердцу [Текст] : стихотворения / В. М. Приземлин. – Славянск : Изд-во Б.И. Маторина, 2018. – 66 с. – ISBN 966-2762-89-1.
УДК        821.161.1(477)
        П75

Лысенко, В. С.  Мы все подвластны красоте... [Текст] : сб. стихов / В. С. Лысенко. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Академпериодика, 2018. – 112 с. – ISBN 966-360-352-0.
УДК        821.161.1(477)
        Л88

Ярошевская, С. В.  Дорога вдоль заката [Текст] : [сб. лирических стихотворений] / С. В. Ярошевская. – Кропивницкий : Полиграф-Сервис, 2018. – 112 с. – ISBN 966-2294-55-2.
УДК        821.161.1(477)
        Я77

Ильин, В.  Страницы памяти своей листая... [Текст] / В. Ильин. – Киев : Дух і Літера, 2017. – 124 с. – ISBN 966-378-527-1.
УДК        821.161.1(477)
        И46

Фролов, А. В.  Ангел-хранитель! [Текст] : поэзия / А. В. Фролов. – Львов : Растр-7, 2018. – 88 с. – ISBN 617-7497-80-5.
УДК        821.161.1(477)
        Ф91

Копцов, А. Д.  Мой край [Текст] : стихотворения / А. Д. Копцов. – Донецк : Каштан, 2012. – 256 с. – ISBN 966-427-304-3.
УДК        821.161.1(477)
        К65

Сіяніка, А.  Микита Кожум‘яка [Текст] / А. Сіяніка ; іл. К. Коскінін та ін. ; [пер. з рос. О. Зозулі]. – Київ : Країна Мрій, 2011. – 304 с. – ISBN 617-538-067-3.
УДК        821.161.1(477)
        С41

Авдеенко, С. И.  Татьяна Иглинова. Дама без камелий [Текст] : литературные портреты / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2018. – 100 с. – ISBN 966-197-536-0.
УДК        821.161.1(477)
        А18

Антропова, И.  Автопортрет [Текст] : [стихи] / И. Антропова. – Киев : Журн. "Радуга", 2018. – 181 с. – ISBN 966-281-114-8.
УДК        821.161.1(477)
        А72

Филиппова, Н. М.  У любви - твое лицо [Текст] : стихи / Н. М. Филиппова. – Киев : Журн. "Радуга", 2018. – 157 с. – ISBN 966-281-112-4.
УДК        821.161.1(477)
        Ф53

Леус, Т.  Художница-Осень [Текст] : сборник / Т. Леус. – Харьков : ФЛП Бровин А.В., 2018. – 118 с. – ISBN 617-7555-48-2.
УДК        821.161.1(477)
        Л52

Брагина, О.  Фоновый свет [Текст] : [сб. стихотворений] / О. Брагина. – Киев : Каяла : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 188 с. – (Современная лит-ра. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-79-3.
УДК        821.161.1(477)
        Б87

Приходько, О.  Игра небес: Adagio [Текст] : повесть / О. Приходько. – Киев : Журн. "Радуга", 2010. – 367 с. – ISBN 966-1642-35-4.
УДК        821.161.1(477)
        П77

Озарянин, О.  Четыреста озарений [Текст] : стихи / О. Озарянин. – Киев : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 586 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7380-68-8.
УДК        821.161.1(477)
        О-46

Безшапочный, С. Б.  Откровения души [Текст]. Вып. 2 / С. Б. Безшапочный. – Киев : АРТ ОК, 2016. – 175 с. – ISBN 966-97621-5-3.
УДК        821.161.1(477)
        Б40

Аверьянов, Д. К.  Стихотворения [Текст] / Д. К. Аверьянов ; ил. О. Гайдаш. – Харьков; Киев : Фолио : Лоция, 2016. – 100 с. – (Лоция). – ISBN 966-03-7482-9.
УДК        821.161.1(477)
        А19

Пивень, Е. Н.  Продолжение [Текст] / Е. Н. Пивень ; ил. Е. Лесив. – Харьков; Киев : Фолио : Лоция, 2016. – 92 с. – (Лоция). – ISBN 966-03-7484-3.
УДК        821.161.1(477)
        П32

Билько, Д. Ю.  Локатив [Текст] / Д. Ю. Билько ; ил. М. Гавриш. – Харьков; Киев : Фолио : Лоция, 2016. – 72 с. – (Лоция). – ISBN 966-03-7485-0.
УДК        821.161.1(477)
        Б61

Козловский, В.  Бутер Макброди и пять душегубов [Текст] : из цикла "Ирландские сказки" / В. Козловский. – Киев : Киеворгстрой, 2011. – 56 с.
УДК        821.161.1(477)
        К59

Дятлова, И.  Двенадцатая жизнь души моей [Текст] : стихи / И. Дятлова. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2018. – 112 с. – ISBN 966-496-444-6.
УДК        821.161.1(477)
        Д99

Кулаковский, Л. Ф.  Мои меридианы [Текст] : стихотворения / Л. Ф. Кулаковский. – Одесса : Астропринт, 2008. – 112 с. – ISBN 966-190-033-1.
УДК        821.161.1(477)
        К90

Деркач, В. В.  Я сегодня миры соберу... [Текст] : поэзия / В. В. Деркач. – Киев : Альтерпрес, 2007. – 484 с. – ISBN 966-542-346-0.
УДК        821.161.1(477)
        Д36

Владимирская, А.  Объяснение в ненависти [Текст] / А. Владимирская, П. Владимирский ; Анна и Петр Владимирские. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 352 с. – ISBN 966-343-615-9.
УДК        821.161.1(477)
        В57

Гречка, М. Я.  Время разное, исход один [Текст]. Кн. 1 / М. Я. Гречка. – Киев : Книжкова друкарня наукової книги, 2001. – 277 с. – (Нелегал). – ISBN 966-95383-2-7.
УДК        821.161.1(477)
        Г81

Лукьяненко, С. В.  Л- значит люди [Текст] : [повести и рассказы] / С. В. Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2004. – 380 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-004958-7.
УДК        821.161.1(477)
        Л84

Мы помним (1945 - 2010) [Текст] : сб. поэзии : Ко дню 65-летия Победы в Великой Отечественной войне / [сост. В.В. Шлапак]. – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – 142с. – ISBN 966-622-358-9.
УДК        821.161.1(477)(082)
        М94

Койнов, В. Д.  Без пометок на календаре [Текст] / В. Д. Койнов. – Киев : Новий друк, 2008. – 408 с. : 48 с. ил. – ISBN 966-85-27-616.
УДК        821.161.1(477)-94
        К59

Клешня Анатолий: Кто идет, тот побеждает [Текст] / [авт. проекта и сост. О.Д. Давидов]. – Д. : Журфонд, 2018. – 168 с. – (Личность в зеркале прессы). – ISBN 966-934-136-5.
УДК        821.161.1(477)-94
        К48

Рихлюк, В. П.  Де рясні лежать покоси [Текст] / В. П. Рихлюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 112 с. – ISBN 617-7556-24-3.
УДК        821.161.2
        Р55

Павлюк, І. З.  Паломник [Текст] : роман-медитація у віршах / І. З. Павлюк. – Київ : ФОП Ретівов Тетяна, 2018. – 224 с. – (Сучасна літ-ра. Поезія, проза, публіцистика). – ISBN 617-7390-48-9.
УДК        821.161.2
        П12

Коваленко, В. Д.  Сто віршів небайдужого і ні одного про любов чи красу природи [Текст] : [зб. поезій] / В. Д. Коваленко. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 136 с.
УДК        821.161.2
        К56

Геревич, М. О.  Нам в листя вчитись треба... [Текст] : [поет. зб.] / М. О. Геревич. – Переяслав-Хмельницький; Берегово : КСВ, 2018. – 136 с. – ISBN 966-8906-71-8.
УДК        821.161.2
        Г37

Медко, О. О.  Хора [Текст] : вірші. Червень-грудень 2014 року / О. О. Медко. – Вид. 2-е, допов. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 60 с. – ISBN 617-7433-35-3.
УДК        821.161.2
        М42

Геньба, Л. Г.  На гостинах у долі [Текст] : [вірші] / Л. Г. Геньба. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7433-30-8.
УДК        821.161.2
        Г34

Гончаренко, О. М.  Нова братина [Текст] : поезії / О. М. Гончаренко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 250 с. – ISBN 617-7433-33-9.
УДК        821.161.2
        Г65

Русская, А.  Я - баба [Текст] : [стихи] / А. Русская. – Миколаїв : Вид. Шамрай П.М., 2017. – 114 с. – ISBN 617-680-059-0.
УДК        821.161.2
        Р89

Шкурупій, Г.  Для друзів поетів сучасників вічності [Текст] / Г. Шкурупій. – Київ : Темпора, 2018. – 160 с. – ISBN 617-569-366-7.
УДК        821.161.2
        Ш67

Забужко, О. С.  Польові дослідження з українського сексу [Текст] : роман / О. С. Забужко. – Вид. 9-е. – Київ : Факт, 2007. – 176 с. – ISBN 966-359-159-9.
УДК        821.161.2
        З-12

Гурницька, Н. З.  Мелодія кави в тональності сподівання [Текст] : роман / Н. З. Гурницька. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 256 с. – ISBN 617-12-2260-1.
УДК        821.161.2
        Г95

Огульчанський, О.  Скарб Солоного лиману [Текст] : [повісті] / О. Огульчанський. – Київ : Грані-Т, 2012. – 116 с. – (Українська дитяча класика). – ISBN 966-465-373-9.
УДК        821.161.2
        О-39

Лис, В. С.  Соло для Соломії [Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 368 с. – ISBN 966-14-5688-3.
УДК        821.161.2
        Л63

Карпа, І.  Піца "Гімалаї" [Текст] / І. Карпа. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. – 400 с. – ISBN 966-14-1491-3.
УДК        821.161.2
        К26

Грінченко, Б. Д.  Каторжна [Текст] / Б. Д. Грінченко. – Київ : Школа, 2009. – 336 с. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-339-811-2.
УДК        821.161.2
        Г85

Лис, В. С.  Камінь посеред саду [Текст] : роман / В. С. Лис. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 256 с. – ISBN 966-14-9248-5.
УДК        821.161.2
        Л63

Рух, П.  Прекрасна дівчина - це символ України [Текст] : [зб. віршів] / П. Рух, А. Рух ; Петро і Альона Рух. – Львів : Растр-7, 2018. – 176 с. – ISBN 617-7497-81-2.
УДК        821.161.2
        Р91

Карпа, І.  З роси, з води і з калабані [Текст] / І. Карпа. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2015. – 320 с. – ISBN 966-14-3902-2.
УДК        821.161.2
        К26

Веданна, Я.  Політ [Текст] : повість-життєпис / Я. Веданна. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 132 с. – ISBN 617-7556-26-7.
УДК        821.161.2
        В26

Войткова, В. П.  Надіями і мріями вишиті літа [Текст] : [зб. віршів та прози / В. П. Войткова ; В.П. Войткова]. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 60 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7556-22-9.
УДК        821.161.2
        В65

Корсунська, Т.(Т.О. Бевз).  Тривога за Україну [Текст] : поезії про АТО / Т. Корсунська. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7556-17-5.
УДК        821.161.2
        К69

Куць, М.  Щасливець, або звитяга з присмаком поразки [Текст] : драма в 3 ч. / М. Куць. – Київ : Геопринт, 2018. – 220 с. – ISBN 617-674-025-4.
УДК        821.161.2
        К95

Сурган, Л. П.  Я зажигаю свечи... [Текст] : [стихотворения] / Л. П. Сурган. – Д. : Изд. А. Ленский, 2018. – 107 с. – ISBN 617-7199-81-5.
УДК        821.161.2
        С90

Гриценко, В. В.  Сага про словесні перелоги [Текст] : поезії / В. В. Гриценко. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. – 192 с. – ISBN 617-7553-42-6.
УДК        821.161.2
        Г85

Коваленко, Л. К.  Маруся Богуславка [Текст] : історична поема / Л. К. Коваленко. – Київ : Криниця, 2014. – 96 с. – ISBN 966-2434-21-7.
УДК        821.161.2
        К56

Шила, А.(Сліпушко Г.).  Жінка війни [Текст] / А. Шила. – Харків : Фоліо, 2018. – 316 с. – ISBN 966-03-7923-7.
УДК        821.161.2
        Ш57

Бельченко, Н. Ю.  Знаки і знади [Текст] / Н. Ю. Бельченко. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 80 с. – ISBN 966-378-580-6.
УДК        821.161.2
        Б44

Антуанетта.  Вірші на двох [Текст] / Антуанетта. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 108 с. – ISBN 966-378-573-8.
УДК        821.161.2
        А72

Кобринський, О. М.  Від Дніпра до Йордану - від Йордану до Дніпра [Текст] : поезії / О. М. Кобринський. – Д. : Журфонд, 2018. – 198 с. – ISBN 966-934-142-6.
УДК        821.161.2
        К55

Фіалка, Н.(Ілляшова Н.Л.).  Соловейна [Текст] : [збірка] / Н. Фіалка. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 106 с. – ISBN 617-7556-16-8.
УДК        821.161.2
        Ф48

Таранюк, Є. М.  Весілля у Кальнику; Тяпляндія [Текст] : [комедія, сатирична повість] / Є. М. Таранюк. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 116 с. – ISBN 617-7556-20-5.
УДК        821.161.2
        Т19

Полунин, А. Е.  Ходить и говорить [Текст] / А. Е. Полунин ; ил. С. Аграновская. – Харьков; Киев : Фолио : Лоция, 2016. – 80 с. – (Лоция). – ISBN 966-03-7486-7.
УДК        821.161.2
        П53

Вольна, В.  Чи здійсняться мрії? [Текст] : [вірші та оповідання] / В. Вольна ; [худож. Ю. Петренко]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2018. – 64 с. – ISBN 617-640-377-7.
УДК        821.161.2
        В71

Соболевська, С.  Метелик на долоні [Текст] : [зб. віршів] / С. Соболевська. – Житомир : Волинь, 2013. – 72 с. – ISBN 966-690-166-1.
УДК        821.161.2
        С54

Александрова, Л.-С.  Плачуть янголи через мене... [Текст] : [зб. віршів] / Л.-С. Александрова ; [Л.-С. Александрова]. – Д. : Домінанта Прінт, 2016. – 63 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7371-16-7.
УДК        821.161.2
        А46

Герасим‘юк, В. Д.  Грегіт [Текст] : вибране / В. Д. Герасим‘юк. – Київ : Просвіта, 2016. – 510 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – ISBN 617-7201-34-1.
УДК        821.161.2
        Г37

Петренко, М. І.  Музика життя [Текст] : [вірші] / М. І. Петренко. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 80 с. – ISBN 966-921-153-8.
УДК        821.161.2
        П30

Русаков, С.  Келих імпульсів [Текст] : новели, етюди / С. Русаков. – Київ : Вид-во С. Пантюка, 2009. – 48 с. – ISBN 617-564-005-0.
УДК        821.161.2
        Р88

Кухарук, Р.  Вдень і вночі [Текст] : [поезії] / Р. Кухарук. – Київ : Нація, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7410-00-2.
УДК        821.161.2
        К95

Шкляр, В. М.  Залишенець. Чорний Ворон [Текст] / В. М. Шкляр. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2011. – 384 с. – ISBN 966-14-0662-8.
УДК        821.161.2
        Ш66

Дністровий, А.  Гармидер у Дніпрі [Текст] / А. Дністровий ; [іл. Н. Каламєєць]. – Чернівці : Чорні вівці, 2016. – 53 с. – ISBN 617-614-132-7.
УДК        821.161.2
        Д54

Матіяш, Б.  Пісня Пісень [Текст] : [збірка] / Б. Матіяш. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 140 с. – ISBN 617-679-560-5.
УДК        821.161.2
        М34

Білокопитов, М. Г.  Вам таке й не снилося! [Текст] : Сонні серіали / М. Г. Білокопитов. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. – 100 с. – ISBN 617-573-147-5.
УДК        821.161.2
        Б61

Крачковська, З.  Зоряна поезія: Зоряна Крачковська [Текст] / З. Крачковська. – Дрогобич : Коло, 2017. – 66 с. + 66 с. – Книга-перекрутка. - В спільній обкл. з кн. Зоряна поезія. – ISBN 617-642-293-8.
УДК        821.161.2
        К78

Цвід, А.  Кохані жінки Тараса Шевченка [Текст] : трилогія : роман-перформанс у картинах та етюдах. Кн. 1. Возлюбленик муз і грацій / А. Цвід. – Київ : Прометей, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7356-18-8.
УДК        821.161.2
        Ц28

Цвід, А.  Кохані жінки Тараса Шевченка [Текст] : трилогія : роман-перформанс у картинах та етюдах. Кн. 2. І темнії ночі... і ласки дівочі / А. Цвід. – Київ : Прометей, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7356-19-5.
УДК        821.161.2
        Ц28

Цвід, А.  Кохані жінки Тараса Шевченка [Текст] : трилогія : роман-перформанс у картинах та етюдах. Кн. 3. Як русалки місяць ловлять / А. Цвід. – Київ : Прометей, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7356-20-1.
УДК        821.161.2
        Ц28

Бричка, М.  Меридіани [Текст] : зб. поезій / М. Бричка. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 32 с. – ISBN 966-189-451-7.
УДК        821.161.2
        Б87

Астаф‘єв, О.  Горіхові револьвери [Текст] : лірика / О. Астаф‘єв. – Київ : Логос, 2018. – 446 с. – (Палімпсести). – ISBN 617-7446-25-4.
УДК        821.161.2
        А91

Невидайло, М. Г.  Приносини часів смутенних [Текст] : Вибрані твори / М. Г. Невидайло. – 2-е вид. – Ужгород : Графіка, 2012. – 220 с. – (Б-ка журн. "Бористен"). – ISBN 966-2303-03-2.
УДК        821.161.2
        Н40

Корнєєв, В. О.  А200 [Текст] / В. О. Корнєєв. – Київ : Вид. Санченко А.В. : Електрокнига, 2016. – 320 с. – ISBN 617-7026-31-9.
УДК        821.161.2
        К67

Мацелюх, Б. П.  Безодня і вершини [Текст] : Поезія. Спогади. Живопис. Вишиті рушники / Б. П. Мацелюх ; живопис Я.П. Мацелюх ; вишиті рушники О. Горинь. – Київ : Юніверс, 2016. – 288 с. : 97 с. іл. – ISBN 617-7249-14-5.
УДК        821.161.2
        М36

Сироватко, В. Є.  Віддам в хороші руки [Текст] : [вірші] / В. Є. Сироватко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7433-34-6.
УДК        821.161.2
        С40

Кучмій, Ж. А.  Яка ж ти далі, далина? [Текст] / Ж. А. Кучмій. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. – 78 с. – ISBN 617-573-146-8.
УДК        821.161.2
        К95

Шевченко, Т. Г.  Тополя [Текст] / Т. Г. Шевченко ; [іл. В.І. Лопати]. – Київ : Дніпро, 1984. – 93 с.
УДК        821.161.2
        Ш37

Шевченко, Т. Г.  Катерина [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; іл. нар. худож. М. Дерегус. – Київ : Дніпро, 1972. – 54 с.
УДК        821.161.2
        Ш37

Шевченко, Т. Г.  Назар Стодоля [Текст] : [драма] / Т. Г. Шевченко. – Київ : Державне вид-во художньої літератури, 1964. – 92 с.
УДК        821.161.2
        Ш37

Волга, М. С.  Дорогою світла [Текст] : [поезії] / М. С. Волга. – Київ : НАУ, 2003. – 79 с.
УДК        821.161.2
        В67

Лісовська, С.  Контемп [Текст] : зб. звуків / С. Лісовська. – Київ : Смолоскип, 2015. – 144 с. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 966-2164-81-7.
УДК        821.161.2
        Л63

Юдін, М. М.  Раптово трапиться весна [Текст] : вірші / М. М. Юдін. – Суми : Мрія, 2018. – 60 с. – ISBN 966-473-235-9.
УДК        821.161.2
        Ю16

Фольварочний, В.  Сніг на зеленому листі: Роман-хроніка про Михайла Ткача [Текст] / В. Фольварочний. – Київ : Задруга, 2013. – 495 с. – ISBN 966-432-127-0.
УДК        821.161.2
        Ф75

Стус, В. С.  Поезії [Текст] / В. С. Стус. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 222 с. : 32 с. іл. – Загол. обкл. "Дорога болю". – ISBN 5-333-00864-7.
УДК        821.161.2
        С88

Гурба, О. В.  Не встигла сказати... [Текст] : тетралогія : роман. Кн. 2. Зовсім поруч щастя промайнуло / О. В. Гурба. – Полтава : АСМІ, 2015. – 344 с. – ISBN 966-182-384-5.
УДК        821.161.2
        Г95

Жадан, С.  Ворошиловград [Текст] : роман / С. Жадан. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 320 с. – ISBN 966-14-8785-6.
УДК        821.161.2
        Ж15

Матіос, М.  Солодка Даруся [Текст] : Драма на три життя / М. Матіос. – Вид. 7-е. – Львів : Піраміда, 2014. – 188 с. – ISBN 966-441-211-4.
УДК        821.161.2
        М34

Жадан, С. В.  Депеш Мод [Текст] / С. В. Жадан. – Харків : Фоліо, 2009. – 229 с. – (Графіті). – ISBN 966-03-4035-0.
УДК        821.161.2
        Ж15

Мантикора [Текст] : альманах фантастики. № 2 / [відп. ред. М. Микицей]. – Івано-Франківськ; Львів : Кварт, 2013. – 238 с. – ISBN 966-8792-80-9.
УДК        821.161.2(082)
        М23

Голодомор [Текст] : Дві п‘єси / упоряд. і авт. передм. Л.З. Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с. – Зміст: Тисяча дев‘ятсот тридцять третій рік/ С. Кокот-Ледянський. Голод/ Б. Бойчук. – ISBN 966-1676-10-6.
УДК        821.161.2(082)
        Г61

Дніпровське віче [Текст] : Вірші. Проза. Літературна критика / [уклад. Л.В.Ленська]. – Д. : Вид. О.Ленський, 2018. – 204 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7199-75-4.
УДК        821.161.2(082)
        Д54

Письменники Запорізького краю (антологія творів кінця ХХ - початку ХХІ ст.) [Текст] / [упоряд. М.Г. Білокопитов, О.О. Стадніченко]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 552 с. – ISBN 617-7433-32-2.
УДК        821.161.2(082)
        П35

Українське слово. У 3 кн. [Текст] : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 1 / [упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко]. – Київ : Рось, 1994. – 702 с. – ISBN 5-7707-4894-Х.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Українське слово. У 3 кн. [Текст] : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 2 / [упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко]. – Київ : Рось, 1994. – 718 с. – ISBN 5-7707-4895-8.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Українське слово. У 3 кн. [Текст] : хрестоматія укр. літ-ри та літ. критики ХХ ст. Кн. 3 / [упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко]. – Київ : Рось, 1994. – 686 с. – ISBN 5-7707-4895-8.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Проза про життя інших. Юрій Косач: тексти, інтерпретації, коментарі [Текст] / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – 352 с. – (Літ. проект "Текст + контекст". Знакові літ. доробки та навколо них). – ISBN 966-664-074-0.
УДК        821.161.2(082)
        П79

Поетична сторінка Красного та Нового Міста [Текст] : [збірка] : Присвяч. 110-річчю з дня народж. О. Дріза / [упоряд. Т.Г. Трач]. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. – 106 с. – ISBN 617-7556-21-2.
УДК        821.161.2(082)
        П45

Дотик до слова [Текст] : вибрані твори / [упоряд. С.М. Панчук, В.Т. Джуран]. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 240 с. – (Літературна скарбничка Заставнівщини). – ISBN 617-7465-29-3.
УДК        821.161.2(082)
        Д70

Сибірський семестр: пригоди, спогади, роздуми студзагонівців [Текст] / [за ред. І. Паславського]. – Львів : ПАІС, 2018. – 288 с. – ISBN 617-7065-93-6.
УДК        821.161.2(082)
        С34

Соколов, И. Н.  Братья [Текст] : стихи, проза / И. Н. Соколов, В. Н. Иваненко. – Д. : Изд. А. Ленский, 2018. – 140 с. – ISBN 617-7199-82-2.
УДК        821.161.2(082)
        С59

Галич, А. О.  Портрет у мемуарному та біографічному дискурсах: семантика, структура, модифікації [Текст] : монографія / А. О. Галич. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 449 с. – ISBN 966-617-377-8.
УДК        821.161.2.0
        Г15

Петров, Н. И.  Очерки истории украинской литературы ХIX столетия [Текст] / Н. И. Петров. – Репр. воспроизведение изд. 1884 г. – Киев : Київський ун-т, 2008. – 479 с. – Загл. и вых. дан. ориг.: Очерки истории украинской литературы ХIX столетия/ Н.И. Петрова.- К. : В типографіи И. и А. Давиденко, 1884. – ISBN 966-439-083-2.
УДК        821.161.2.09(08)
        П30

Шевельов, Ю. В.(Юрій Шерех).  Я-мене-мені...(і довкруги). У 2 ч. [Текст] : Спогади. Ч. 1. В Україні / Ю. В. Шевельов. – Харків; Нью-Йорк : Вид. Савчук О.О., 2017. – 728 с. – (Слобожанський світ ; вип. 11). – ISBN 966-2562-95-8.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ш37

Франко Іван [Текст] : зб. доп. для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. Ч. 1 / ред. В. Стецюк. – Ню Йорк; Париж; Торонто : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1967. – 201 с. – (Збірник філологічної секції ; т. 32).
УДК        821.161.2.09(08)
        Ф83

Кушерець, В. І.  Шевченко - проти сучасної імперії [Текст] / В. І. Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 67 с. – ISBN 966-316-352-9.
УДК        821.161.2-92
        К96

Крымский репортаж. Хроники оккупации Крыма (2014-2016 гг.) [Текст] : Избр. обозрения, ст., коммент., опубликов. на сайте "Крым. Реалии " в 2014 - начале 2016 г. / авт.-упоряд. М. Семена. – Киев : Національне газетно-журнальне вид-во, 2017. – 928 с. – ISBN 966-97282-3-4.
УДК        821.161.2-92(082)
        К85

Сапковський, А.  Відьмак. Останнє бажання [Текст] : роман / А. Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 288 с. – ISBN 617-12-0499-7.
УДК        821.162.1
        С19

Сапковський, А.  Відьмак. Меч призначення [Текст] : роман / А. Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. – 2-е вид. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 368 с. – ISBN 617-12-0498-0.
УДК        821.162.1
        С19

Доленга-Мостович, Т.  Три сердца [Текст] : роман / Т. Доленга-Мостович ; [пер. с пол. М. Каменюка]. – Харьков; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 384 с. – ISBN 617-12-0422-5.
УДК        821.162.1
        Д64

Між Карпатами і Татрами [Текст] : Оповідання "Медова баба" Душана Міколая в укр. пер. І. Яцканина. Вип. 29 / [засновник Т. Ліхтей]. – Ужгород : ТIMPANI, 2018. – 72 с. – Текст парал. словац. – ISBN 617-7372-24-9.
УДК        821.162.4(08)
        М58

Канович, Г.  Избранные сочинения. В 5 т. [Текст]. Т. 1 / Г. Канович ; [сост. и ред. О. М. Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, 2014. – 640 с. – ISBN 9986-16-991-8.
УДК        821.172
        К19

Канович, Г.  Избранные сочинения. В 5 т. [Текст]. Т. 2 / Г. Канович ; [сост. и ред. О. М. Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, 2014. – 632 с. – ISBN 9986-16-992-5.
УДК        821.172
        К19

Канович, Г.  Избранные сочинения. В 5 т. [Текст]. Т. 3 / Г. Канович ; [сост. и ред. О. М. Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, 2014. – 656 с. – ISBN 9986-16-993-2.
УДК        821.172
        К19

Канович, Г.  Избранные сочинения. В 5 т. [Текст] : [повести]. Т. 4 / Г. Канович ; [сост. и ред. О. М. Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, 2014. – 744 с. – ISBN 9986-16-994-9.
УДК        821.172
        К19

Канович, Г.  Избранные сочинения. В 5 т. [Текст]. Т. 5 / Г. Канович ; [сост. и ред. О. М. Канович]. – Вильнюс : Tyto alba, 2014. – 656 с. – ISBN 9986-16-995-6.
УДК        821.172
        К19

Чаренц, Є. А.  Книга шляху [Текст] : вірші та поеми / Є. А. Чаренц ; з вірмен. пер. М. Нестерчук. – Київ : Пульсари, 2013. – 224 с. – ISBN 617-615-037-4.
УДК        821.19
        Ч-20

Турашвілі, Д.  Покоління джинс. Втекти з СРСР [Текст] : роман / Д. Турашвілі ; [пер. із грузин. Г. Арабулі]. – Харків : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. – 240 с. – ISBN 966-14-7849-6.
УДК        821.353.1
        Т86

Мураками, Х.  Слушай песню ветра; Пинбол 1973 [Текст] : [романы] / Х. Мураками ; [пер. с яп. В. Смоленского]. – Москва : Эксмо, 2008. – 304 с. – ISBN 5-699-26700-2.
УДК        821.521
        М91

Твой ангел [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2004. – 128 с. – ISBN 966-7689-29-8.
УДК        82-84
        Т27

Твой мужчина [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2004. – 128 с. – (Золотой иероглиф жизни). – ISBN 966-7689-34-4.
УДК        82-84
        Т27

Твоя любовь [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2005. – 160 с. – ISBN 966-7689-42-5.
УДК        82-84
        Т28

Твоя женщина [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2004. – 128 с. – (Золотой иероглиф жизни). – ISBN 966-7689-33-6.
УДК        82-84
        Т28

Твое сердце [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2004. – 144 с. – ISBN 966-7689-27-1.
УДК        82-84
        Т27

Твоя удача [Текст] / [сост. и ред. В. Грузин]. – Киев : Амадей, 2004. – 96 с. – ISBN 966-7689-26-3.
УДК        82-84
        Т28

Твое настроение [Текст] / [пер. с англ. В.М. Грузина]. – Киев : Амадей, 2003. – 123 с. – ISBN 966-7689-22-0.
УДК        82-84
        Т27

Куншт [Текст]. Вип. 3 / Й. Ан, О. Бараш, О. Болдирєв та ін. – Одеса : КУНШТ, 2016. – 104 с. – (Наука як мистецтво).
УДК        82-92
        К91

Галич [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / [за ред. М. Волощука]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 288 с. – ISBN 966-668-421-2.
УДК        902(477)(082)
        Г15

Батуринська старовина [Текст] : зб. наук. праць, присвячений 300-літтю Батуринської трагедії / [редкол.: З. Когут (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 480 с. : 32 с. іл. – ISBN 966-355-023-7.
УДК        902.2(477)(082
        Б28

Батурин: сторінки історії [Текст] : зб. док. і матер. / [редкол.: О.Б. Коваленко (голова) та ін.]. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 786 с. – ISBN 966-533-408-8.
УДК        902.2(477)(082)
        Б28

Скирда, І. М.  Дванадцятий археологічний з‘їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення [Текст] : монографія / І. М. Скирда. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 252 с. – ISBN 966-285-473-2.
УДК        902:930
        С42

Святогірський альманах 2016 [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: В.М. Дєдов (голов. ред.) та ін.]. – Харків; Київ : ФОП Панов А.М. : Дєоніс Плюс, 2016. – 296 с. – ISBN 617-7474-21-9.
УДК        902:930(477)(082)
        С25

Євтушик, Л. К.  Стара Вижівка і старовижівчани [Текст] : [іст.-краєзнавчі нариси, оповідання, поезія, пісні]. Кн. 1 / Л. К. Євтушик. – Ковель : П Івановський В.М., 2018. – 152 с. – ISBN 617-7612-08-6.
УДК        908(477.82)
        Є27

Київські історії про деякі пам‘ятки минулого у світлинах та на грошових купюрах [Текст] / авт.-упоряд. С. Кузнєцов. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 108 с. – ISBN 617-7381-47-0.
УДК        908(477-25)
        К38

Муза і чин Остапа Луцького [Текст] / упоряд. В. Деревінський, Д. Ільницький, П. Ляшкевич, Н. Мориквас. – Київ : Смолоскип, 2016. – 936 с. – ISBN 617-7173-57-0.
УДК        929(477)
        М89

Книга пошани. Портрети сучасниць [Текст]. Вип. 4 / [упоряд. В.В. Болгов]. – Київ : Ін-т біографічних досліджень, 2013. – 192 с. – ISBN 966-8178-66-5.
УДК        929(477)-055.2(031)
        К53

Культура України: цілісність у регіональній різноманітності [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Київ; 19 листопада 2008 р. / [редкол.: Ю.П. Богуцький та ін.]. – Київ : ДАКККіМ, 2008. – 228 с.
УДК        930.85(477)(082)
        К90

Глеба, Ю. Ф.  І проросли зерна духовності... [Текст] : нариси з іст. та сьогодення культури Іршавського району Закарпаття / Ю. Ф. Глеба, В. В. Кобаль, В. Ф. Сможаник. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2010. – 400 с. – ISBN 966-2921-61-8.
УДК        930.85(477.87)
        Г53

Хэнкок, Г.  Загадка Сфинкса, или Хранитель бытия [Текст] / Г. Хэнкок, Р. Бьювэл. – Москва : Вече, 2000. – 416 с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-7838-0498-3.
УДК        94(100)
        Х99

Бацалев, В. В.  Загадки древних времен [Текст] / В. В. Бацалев. – Москва : Вече, 2000. – 384 с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-7838-0642-0.
УДК        94(100)
        Б31

Історичний часопис з богемістики і словакістики [Текст] : [редкол.: І.М. Ліхтей (відп. ред.) та ін.]. Вип. 5. Особисте й національне в історичному калейдоскопі словаків і чехів. – Ужгород : Ліра, 2015. – 100 с. – ISBN 617-596-216-9.
УДК        94(4)"19"(082)
        І-90

Ададуров, В.  Наполеоніда на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття [Текст] : монографія / В. Ададуров. – Львів : Вид-во Українського Католицького Університету, 2007. – 560с. – ISBN 966-8197-35-6.
УДК        94(44)"18"
        А28

Essays on the French Revolution: Paris and the Provinces [Текст] / S.-G. Reinhardt, C. Garrett, R. Phillips and others. – First edition. – [S.l.] : University of Texas at Arlington, 1992. – 130 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-89096-498-Х.
УДК        94(44)=111
        E80

З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : наук. і докум. журн. №1 (44) / [редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін.]. – Київ; Харків : [б. в.], 2015. – 367 с.
УДК        94(47+57)"19":323.281(082)
        З-11

З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ [Текст] : наук. і докум. журн. №2 (45) / [редкол.: О. Рубльов (голов. ред.) та ін.]. – Київ; Харків : [б. в.], 2015. – 320 с.
УДК        94(47+57)"19":323.281(082)
        З-11

Ченнык, С. В.  Крымская кампания 1854-1856 гг. Восточной войны 1853-1856 гг. [Текст] : Военно-исторический очерк. Ч.3. Противостояние / С. В. Ченнык. – Севастополь : Гала : Изд. Ченнык С.В., 2012. – 320 с. – ISBN 966-1539-26-5.
УДК        94(470+571)"18"
        Ч-43

Українська легенда [Текст] : Самовчитель громадянина / [авт.-упоряд. М.Б. Костинський]. – Вид. 3-є, допов. – Київ : [б. в.], 2015. – 530 с.
УДК        94(477)
        У45

На життєвих і творчих перехрестях: Роман Колісник [Текст] : За матер. Тернопільського обл. краєзнавчого музею / авт.-упоряд. Я. Гайдукевич. – Тернопіль : Джура, 2012. – 408 с. – ISBN 966-185-077-3.
УДК        94(477)
        Н12

Універсали Павла Полуботка (1722-1723) [Текст] : матер. до укр. дипломатарію / [редкол.: П. Сохань (голова) та ін. ; упоряд. В. Ринсевич]. – Київ : Пам‘ятки історії України, 2008. – 718 с. – (Універсали українських гетьманів ; серія 1). – ISBN 966-02-4706-2.
УДК        94(477)"17"
        У59

Чикаленко, Є. Х.  Щоденник. У 2 т. [Текст]. Т. 1. 1907 - 1917 / Є. Х. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – 428 с. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-08-6.
УДК        94(477)"19"
        Ч-60

Чикаленко, Є. Х.  Щоденник. У 2 т. [Текст]. Т. 2. 1918 - 1919 / Є. Х. Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – 464 с. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-09-4.
УДК        94(477)"19"
        Ч-60

Лозовий, В. С.  Аграрна революція в Наддніпрянській Україні: ставлення селянства до влади в добу Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) [Текст] : монографія / В. С. Лозовий. – Кам‘янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2008. – 480 с. – ISBN 966-2903-32-4.
УДК        94(477)"1917/1918"
        Л72

Гуммерус, Г.  Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі посольства у Києві [Текст] / Г. Гуммерус. – Вид. 3-є, допов. і випр. – Київ : Академперіодика, 2018. – 168 с. – На авантит.: До 100-річчя встановлення дипломатичних відносин між Фінляндією та Україною. – ISBN 966-360-355-1.
УДК        94(477)"1918/1919":327
        Г94

Бабин Яр: масове убивство і пам‘ять про нього [Текст] : матер. Міжнар. наук. конф.; м. Київ; 24-25 жовтня 2011 р. / [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-е вид., допов. – Київ : ФОП Москаленко О.М., 2017. – 288 с. – ISBN 966-2214-11-6.
УДК        94(477)"1941/1943"(082)
        Б12

Бабин Яр: Пам‘ять на тлі історії [Текст] : альбом-каталог / упоряд. В. Нахманович. – Київ : Laurus, 2017. – 252 с. – Текст парал. англ. – ISBN 617-7313-02-0.
УДК        94(477)"1941/1945"
        Б12

Ювіляри України. Події та особистості ХХІ століття [Текст]. Вип. 7 / [упоряд. В.В. Болгов]. – Київ : Ін-т біографічних досліджень, 2013. – 295 с. – ISBN 966-8178-64-1.
УДК        94(477)"20"(031)
        Ю14

Знедолені? Нездоланні! [Текст] : істрорії переселенців / [ред.-упоряд. І. Черниченко]. – Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 2016. – 156 с. – ISBN 617-581-274-7.
УДК        94(477)"20":314.151.3-054.73
        З-76

Якубович, М.  Від Майдану до АТО: Українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016) [Текст] / М. Якубович. – Вінниця : Нілан : Сік Груп Україна, 2017. – 156 с. – (Б-ка ісламознавства). – ISBN 617-7457-25-0.
УДК        94(477)"2013/2016"
        Я49

Лазарович, М.  Російсько-українська війна (2014-2017 роки) [Текст] : короткий нарис / М. Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 239 с. – ISBN 966-668-429-8.
УДК        94(477)"2014/2017":355.4
        Л17

Хроніка 2000 [Текст] : укр. культурологічний альманах. Вип. 72. Україна освітня: історія, персоналії, поступ / редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.) та ін. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 775 с.
УДК        94(477)(082)
        Х94

Хроніка 2000 [Текст] : укр. культурологічний альманах. Вип. 73. Дніпропетровськ: виміри історичної долі / редкол.: Ю. Буряк (голов. ред.) та ін. – Київ : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – 674 с.
УДК        94(477)(082)
        Х94

Hrushevsky, M. S.  A History of Ukraine [Текст] / M. S. Hrushevsky ; Editеd by O.-J. Frederiksen. – [S.l.] : Archon Books, 1970. – 629 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-208-00967-1.
УДК        94(477)=111
        H86

Книга пам‘яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО [Текст] / [авт.-упоряд.: Т.В. Войцеховська, В.В. Якушенко]. – Д. : Арт-Прес, 2018. – 224 с. – ISBN 966-348-414-3.
УДК        94(477.63)"20"(092)
        К53

Люди "сірої зони". Свідки російської анексії Криму 2014 року [Текст] / [упоряд. А. Андрієвська, О. Халімон]. – Київ : КІС, 2018. – 264 с. : 8 с. іл. – ISBN 617-684-207-1.
УДК        94(477.75)"20"
        Л93

Чехи на теренах Волині [Текст] : матер. Міжнар. наук. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 150-річчю переселення чехів на Волинь, 100-річчю утворення Чехословаччини та 75-річчю Малинської трагедії; м. Дубно; 12 липня 2018 р. / [редкол.: А. Пономаренко та ін.]. – Рівне : ПП Дятлик М.С., 2018. – 116 с. – ISBN 617-515-274-4.
УДК        94(477.81)(082)
        Ч-56

Верховина: Волівщина-Міжгірщина [Текст] : історико-культурологічні нариси / [редкол.: А.А. Сербайло (голова) та ін.]. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – 456 с. – ISBN 966-8904-95-0.
УДК        94(477.87)
        В36

Булгар, С. С.  История гагаузов Украины [Текст] / С. С. Булгар, Ю. Д. Димчогло. – Одесса : Астропринт, 2017. – 748 с. – ISBN 966-927-246-1.
УДК        94(477=512.165)
        Б90

Иерусалим в веках [Текст]. Ч. 7. Иерусалим под властью Айюбидов и Мамлюков/ Й. Дрори. – Тель-Авив : Изд-во Открытого ун-та, 1998. – 180 с.
УДК        94(569.4)
        И30

Шаров, І. Ф.  Характери Нового світу [Текст] : [нариси] / І. Ф. Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 496 с. – ISBN 617-7289-69-1.
УДК        94(73):342.511
        Ш26

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua