NK Pool Dames 2019 Toernooi-protocol
_______________________________________________________________________________________________

NK Pool Dames 2019 Toernooi-protocol

Geschreven door: Jok Tang, namens KNBB Sectie Pool

Versie: 28 september 2019

Verantwoording

Dit reglement is van kracht voor spelers die deelnemen aan het NK Pool van de KNBB Sectie Pool, het landelijke wedstrijdsecretariaat en zaalhouder waar het NK Pool Dames wordt gespeeld. De inhoud van dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van de KNBB Sectie Pool. Wanneer dit reglement in conflict is met de statuten van de KNBB (Sectie Pool), dan prevaleren de statuten. Indien zich competitiezaken voordoen waarin dit reglement niet voorziet of waarin de tekst voor meer dan één uitleg vatbaar is, dan is het betreffende wedstrijdsecretariaat verantwoordelijk in een besluit te voorzien. Daarnaast kan het betreffende wedstrijdsecretariaat in uitzonderlijke gevallen, waarbij de uitvoer van het reglement dermate ongewenste gevolgen heeft, afwijken van het reglement.

ALGEMENE INFORMATIE

Speeldata

14.1-continuous: zaterdag 28 september 2019.
10-ball: zondag 29 september 2019.
9-ball: zaterdag 5 oktober 2019.
8-ball: zondag 6 oktober 2019.

Lokaal open: 10:00 uur;
Meldtijd: 10:30 uur;
Starttijd: uiterlijk 11:00 uur.

De tijden gelden op alle NK-dagen en voor alle disciplines.

Speellocatie

Q-Billiards Tiel
Walstraatje 5
4001 AZ Tiel
Tel: 0344 655 808

Toernooiopzet

Op iedere dag van het NK wordt een ander discipline gespeeld. Voor elke discipline dient een speelster afzonderlijk in te schrijven.

Het format van iedere discipline van het NK Pool Dames is als volgt:

Inschrijving

Alle inschrijvingen gaan uitsluitend via www.nkpool.nl. Het inschrijfgeld bedraagt per discipline:

Dit inschrijfgeld is dit jaar exclusief een lunch.

Het inschrijfgeld dient bij de inschrijving direct via CueScore voldaan te worden via iDeal of creditcard; alleen na het voldoen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief. Het inschrijfgeld kan dus niet worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

Spelers worden geadviseerd snel in te schrijven, omdat er maximaal 48 speelsters kunnen deelnemen (o.b.v. een first-come first-served principe).

De inschrijving voor elke NK Pool Dames discipline sluit de dag ervoor om 23.59 uur. Daarna worden geen spelers meer toegelaten voor de specifieke NK-discipline. Uitzonderingen kan door de organisatie worden gemaakt voor spelers die door administratieve problemen zich niet tijdig konden inschrijven. Hiervoor dient de speler de kwestie wel via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new gemeld te hebben, uiterlijk een dag voor aanvang van de betreffende NK-discipline.

Een afmelding kan uitsluitend worden gemeld via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new. Indien de afmelding binnenkomt 48 uur voor aanvang van de betreffende NK-discipline, dan wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd op de rekening van de speler. Indien de afmelding daarna binnenkomt, heeft de speelster geen recht op enige restitutie van het inschrijfgeld.

Website

Alle informatie over het NK zal worden gedeeld via www.nkpool.nl en via de Facebook-pagina van de KNBB Sectie Pool.

Livestream

Er zal geen officiële livestream zijn van de NK-wedstrijden. Er wordt wel onderzocht of er een Facebook Live stream kan worden opgezet via het wedstrijdsecretariaat.

Fotograaf

Op de derde NK-dag (zaterdag 5 oktober) zal er een fotograaf aanwezig zijn.

Toernooileiding

Tijdens iedere toernooidag zal er een wedstrijdleider aanwezig zijn, die tevens als referee fungeren. Vragen over het NK kunnen gesteld worden via https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new.

Speelgerechtigde spelers

Dames kunnen meedoen, mits zij:

De speelgerechtigdheid wordt o.a. direct bij inschrijving gecontroleerd in CueScore. De wedstrijdleiding heeft het recht om op toernooidagen spelers uit te sluiten als ze niet speelgerechtigd zijn.

Dames die nog geen lid zijn van de KNBB Sectie Pool, maar die wel willen meedoen aan het NK, kunnen meer informatie vinden over het lidmaatschap via de volgende link:

http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000005993-knbb-lidmaatschappen-sectie-pool-

Een basislidmaatschap is voldoende om speelgerechtigd te zijn voor het NK.

Partners / Sponsors

TOERNOOI-INFORMATIE

Spelregels

Er zal gespeeld worden volgens de huidige WPA-regels.

Speelmateriaal

Er wordt gespeeld met Aramith ballen op 10 pooltafels met Iwan Simonis 860 laken, kleur blauw.

Breakregels

De driepuntsregel wordt hier verder uitgelegd.

Inspeeltijd

Beide spelers hebben recht op maximaal 1 rack om in te spelen, mits zij tijdig bij de speeltafel aanwezig zijn. De spelers worden verondersteld tijdens het toernooi in het lokaal aanwezig te zijn en dienen zich na de oproep van de wedstrijdleiding direct bij de speeltafel te melden. Bij het niet voldoen hieraan kan de wedstrijdleiding besluiten een sanctie op te leggen, waarbij de volgende regels worden gehanteerd:

Racelengtes

De volgende minimale racelengtes worden aangehouden.

14.1

8-ball

9-ball

10-ball

DKO-winnaarskant + SKO-fase

60

5

6

5

DKO-verliezerskant + Poulefase

50

4

5

4

Afhankelijk van het aantal deelneemsters per discipline, kan het wedstrijdsecretariaat besluiten hogere racelengtes aan te houden.

Seeding

Per NK-discipline worden maximaal 4 speelsters geseed:

Deze speelsters krijgen dus een beschermde status in de betreffende discipline. De exacte seeding wordt door loting bepaald.


Dresscode

Tijdens alle NK-dagen is de volgende dresscode van toepassing op alle deelneemsters:

Dresscode dames

Niet toegestaan

Een net shirt met kraag en/of een shirt met gesloten hals (zonder kraag). De schouders moeten zijn bedekt. Bij voorkeur een polo-shirt met een effen kleur. Het shirt moet ten minste korte mouwen hebben. Een vest of trui is toegestaan mits deze over het shirt wordt gedragen.

T-shirt.
Kleding met capuchon.
Hoofddeksel zoals pet of hoed.

Een nette broek, bij voorkeur een pantalon met een effen kleur. Jurk of rok mits ze over de knie vallen. De jurk moet de schouders bedekken.

Broek van denim/jeans/ribstof.
Zakken aan de broekspijpen.

Trainings- en joggingbroek.

Nette en volledig gesloten schoenen, bij voorkeur van (kunst)leder en die bij de rest van de kleding passen. Sportschoenen zijn toegestaan mits ze een donkere (kunst)lederen afwerking hebben.

Sneakers en sandalen.
Sportschoenen zonder donkere (kunst)lederen afwerking.

Alle kleding dient schoon en in goede conditie te zijn.
Sponsoruitingen op kleding is toegestaan mits niet aanstootgevend.

Indien een speelster onzeker is over haar kleding, dient deze dit vóór de start van zijn/haar wedstrijden kenbaar te maken bij de wedstrijdleiding. Indien de gekozen kleding niet voldoet, kan de wedstrijdleiding de speler verzoeken zich onmiddellijk om te kleden. Dit betreft direct een eerste waarschuwing. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven zal dit leiden tot diskwalificatie voor het toernooi.

In alle gevallen (dus bij niet-beschreven kledingstukken, twijfelgevallen en klachten), heeft de wedstrijdleiding te allen tijde het beslissende woord.

Time-out

Een speler heeft tijdens de wedstrijd recht op 1 time-out van maximaal 5 minuten. Een speler kan alleen een time-out nemen tijdens het racken, waarbij dezelfde speler hierna gaat breaken. Een speler kan dus geen time-out nemen als de tegenstander b.v. bij 14.1 bezig is met zijn of haar run. De tegenstander is tijdens de time-out verplicht om in zijn stoel plaats te nemen, tenzij hij/zij zelf ook een time-out neemt.

Er is een time-out straf in de volgende gevallen: roken, nuttigen van alcohol, te laat terugkomen van de time-out, meer dan 1 time-out nemen, een time-out nemen op een niet-toegestaan moment (dus niet tijdens het racken) en spelen / oefenen tijdens de time-out. Er kan in dit geval een standaardstraf worden uitgedeeld door de wedstrijdleiding, zie hieronder.

Shot-clock

De racelengtes zijn voor het gehele NK vastgelegd. Indien de wedstrijdleiding van mening is dat de tijdige doorstroom van het toernooi in het geding is, kan worden besloten om met shot-clock te gaan spelen. Met de shot-clock heeft de speler 35 seconden per shot met een waarschuwing na 25 seconden, met uitzondering van het shot na de break: hiervoor heeft de speler 60 seconden. Bij 14.1 geldt het shot na het terugkeren van de 14 reeds gepotte ballen als breakshot. Per rack mogen beide spelers 1 extension inzetten van 25 seconden. De shot-clock start zodra alle ballen stilliggen (zowel rollend als spinnend). De shot clock eindigt zodra de pomerans de bal heeft geraakt met de intentie een stoot uit te voeren, of zodra de tijd voor het shot is verstreken. In het laatste geval is er sprake van een reguliere foul.

Mobiele telefoons

Spelers mogen tijdens de wedstrijd géén gebruik maken van een mobiele telefoon tijdens het spel. Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn of het geluid moet gedeactiveerd zijn tijdens het spel. Het gebruik van de mobiele telefoons tijdens een time-out is toegestaan. Mocht een speler na een eerste waarschuwing alsnog in overtreding zijn, zijn de regels van “Unsportsmanlike conduct” van toepassing. Er gelden standaardstraffen voor overtredingen op het gebied van mobiele telefonie, zie hieronder.

Prijzen en NK-klassement

Het volgende is er te verdienen bij het NK Pool Dames 2019:

De EK-spots worden uitgedeeld op basis van de klassering in het corresponderende NK-klassement. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van de behaalde resultaten per discipline. De beste 2 van het NK-klassement Dames verdienen een deelnamebewijs voor alle 4 de disciplines op het EK, met dien verstande dat de 3 beste resultaten meetellen en de speler/speelster de Nederlandse nationaliteit bezit. De puntentoekenning voor het klassement zijn gebaseerd op de punten van het TOP-toernooi, zie www.knbbpoolranking.nl.

Voor het NK-klassement is dus de hoeveelheid behaalde punten over de drie disciplines waarin het meeste aantal punten zijn behaald, leidend voor de stand. Er wordt hierbij dus niet gekeken naar het aantal gespeelde disciplines.

Eventuele verdere deelnamespots voor het EK Pool Dames worden vastgesteld door de Technische Commissie Topsport aan de hand van het gestelde in het Selectie- en Uitzendbeleid van de KNBB Sectie Pool.

Standaard-straffen

De volgende standaard-straffen zijn van toepassing:

Een tweede overtreding resulteert in verlies van de wedstrijd.

In het geval er zwaardere / meerdere overtredingen worden begaan door een speler, dan is de wedstrijdleiding gerechtigd om additionele sancties op te leggen. Diskwalificatie van de speler bij de NK-discipline of  zelfs voor het gehele NK behoort hierbij tot de mogelijkheden.

OVERIGE INFORMATIE

Anti-doping controle

Er kan tijdens het NK op doping getest worden.

Bereikbaarheid locatie

Q-Billiards ligt in het centrum van Tiel. Het ligt op circa 10 minuten loopafstand van station Tiel. Het is betaald parkeren in het centrum. Speelsters die met de auto komen kunnen het beste gratis parkeren in de P+R nabij station Tiel, zie ook: https://www.centrumparkeren.nl/tiel/station.

Airconditioning locatie

Q-Billiards beschikt over airconditioning in de zaal.

Lunch

Lunchopties zullen aanwezig zijn bij Q-Billiards. Bestellen kan bij de bar. De lunch is niet inbegrepen in het inschrijfgeld.

Hotelmogelijkheden


In de buurt van het centrum van Tiel is er maar één hotel: Van der Valk Hotel Tiel, zie ook https://www.hoteltiel.nl/?azsessionid=b230cf8f22fc840968dd5b516f34d0361f53.

Vragen en opmerkingen

Alle vragen en opmerkingen kunnen gemeld worden via: https://knbb.freshdesk.com/support/tickets/new.

Er wordt gestreefd om binnen 48 uur te reageren op elke melding.