Planirane aktivnosti za mesec MAREC 2018

po razredih (razredna stopnja) oz. predmetnih področjih (predmetna stopnja)

1

Aktivnosti

cela šola

13. 3. 2018 - pogovorna ura

Razred

Aktivnosti

1.a

13.3.2018 - govorilna ura

22.3.2018  ob 16.00 - prireditev ob materinskem dnevu

26.3.2018 - lutkovna predstava Veveriček posebne sorte

30.3.2018 - velikonočna delavnica v muzeju

19.3.2018 - predavanje DZŽ Pomurje

1.b

13. 3. - govorilna ura

26.3. - prireditev za mamice

26.3. - lutkovna predstava

29.3. - velikonočna delavnica

19.3. - predavanje DZŽ Pomurje

2.a

13.3.2018 roditeljski sestanek

2.b                  

13.3.2018 - Roditeljski sestanek

19.3.2018 - Predavanje DZŽ

28.3.2018 - Velikonočna delavnica v muzeju

3.a                  

7.3.2018 - roditeljski sestanek (Kako motivirati otroka za učenje)

8.3.2018 - generalka ( za oddajo Ribič Pepe)

19.3.2018 - Predavanje DZŽ

22.3.2018 - Ogled velikonočne razstave v mestni knjižnici

3.b

8.3.2018 - generalka (za oddajo Ribič Pepe)

13.3.2018 - govorilna ura

19.3.2018 - predavanje DZŽ

21.3.2018 - Regijski natečaj “Naravne in druge nesreče” - podelitev priznanj na OŠ Radenci

4.a

13.3.2018 - govorilna ura

15.3.208 - šolsko mat. tekmovanje - KENGURU

16.3.2018 -športno-družabno srečanje četrtošolcev na OŠ IV MS

28.3.2018 - velikonočna delavnica v muzeju

4.b

13.3.2018-individualne govorilne ure

15.3.208 - šolsko mat. tekmovanje - KENGURU

16.3.2018 -športno-družabno srečanje četrtošolcev na OŠ IV MS

5.a

5.b

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

PREDMETNO področje

MATEMATIKA

15. 3. 2018 (šolsko tekmovanje - KENGURU)

FIZIKA

16. 3. 2018 (področno tekmovanje - OŠ Beltinci)

MEMORIADA

10. 3. 2018 (državno tekmovanje - Ljubljana)

SLOVENŠČINA

NEMŠČINA

10.3 2018 - državno tekmovanje v Mariboru

13. 3. 2018 - državno tekmovanje v Murski Soboti

STRELSTVO

KEMIJA

VESELA  ŠOLA

21. 3. 2018 (državno tekmovanje - Ljubljana)

24.3.2018 (državno tekmovanje - OŠ II Murska Sobota)

13. 3. 2018 - šolsko tekmovanje

ŠPORT