Published using Google Docs
Jämförelse mellan bokens religioner
Updated automatically every 5 minutes

Några jämförelser mellan bokens religioner (Judendom, Kristendom och Islam)

Religion

Judendom

Kristendom

Islam

1. Antal bekännare

18 miljoner

1,7-2 miljarder

1 miljard

2. Gudssyn

En allsmäktig Gud

En treenig allsmäktig Gud, Fadern, Sonen och den heliga anden.

Jesus är både Gud och människa.

En allsmäktig Gud

3. Människosyn

Guds avbild, skapad med en fri vilja och är skapelsens förvaltare.

Guds avbild, skapad med en fri vilja och skapelsens är förvaltare.

Guds avbild, skapad med en fri vilja och skapelsens är förvaltare.

4. Regler

Fria viljan kräver regler som stöd för människan

Fria viljan kräver regler som stöd för människan

Fria viljan kräver regler som stöd för människan

5. Hur fick man reglerna?


Bergspredikan

Av Gud genom Moses fick man budorden på Sinaiberg

Tagit över judendomens budord och Jesus förstärkte dem på ett annat berg (bergspredikan). Men upplöste också lagen, så att alla som tror på honom skulle bli fria från synd.

Genom profeten Muhammed fick muslimerna en kopia av den himmelska ofelbara koranen.

6. a)Historiesyn

    b)Döden

   c)Frälsning och gärningarnas       betydelse

   d)Frälsare

   e) Domens dag

Domens dag

a) Linjär historiesyn med en skapelse och hopp om ett bättre samhälle i messianska tidsåldern.

               Liv               ?    

Skapelse              vila          ?    

b) Osäkert vad som händer efter döden.  Kritik mot de övriga inom bokens religioner för att det är risk för att man handlar egoistiskt för att man skall få personlig vinning i livet efter döden. Judendomen är influerade av kristendomens tro på ett nästa liv.                

c) Människans val mellan ont och gott spelar roll för hennes frälsning liv och öde. Gud kan dock påverka hennes val

d) Messias skall skapa ett fredsrike på jorden

e) Ingen tro på domens dag, men man hoppas på en bättre jord   

a) Linjär historiesyn med en skapelse och världens slut.

               Liv               Domens dag     Himmel

Skapelse              vila                                   Helvete

b) Döden är besegrad genonm Jesus uppståndelse

C)Människans val mellan ont och gott spelar roll för hennes frälsning, liv och öde.

Den har genom historien funnits en kyrklig strid om det räcker med guds nåd eller om också gärningar och sakrament spelar roll för frälsning.

Gud kan dock påverka människans val

Kalvinisterna har tankar om att vem som blir frälst redan är förutbestämt (predestination).

d) Jesus/Gud skall komma tillbaka vid tidens ände och samla dem som tror till en salig närvaro med Gud.

e)För att få rätt utgång efter domens dag krävs den rätta tron

a) Linjär historiesyn med en skapelse och världens slut.

               Liv               Domens dag      Paradis

Skapelse              vila                                   Helvete

b) Tro på ett liv efter döden

C)För att få rätt utgång efter domens dag krävs den rätta tron.

Gud kan dock påverka människans val

d) Shiamuslimerna inom tolvsekten tror att en imam som försvann på 800-talet skall komma tillbaka och skapa ett fredrike. Allah skall avsluta tiden vid domens dag.

e) Islam har en tanke på att vem som kommer till paradiset redan är förutbestämt, men också att alla till sist skall få förlåtelse av gud, även Shaitan.

7. Förhållande Gud, människa, natur

Gud har skapat världen och naturen för att människan skall råda över den.

Gud har skapat världen och naturen för att människan skall råda över den.

Gud har skapat världen och naturen för att människan skall råda över den.

8.Uppenbarelsen

Ärkeängeln Gabriel

Gud har kontakt med många genom historien, Adam, Noak, Abraham och Moses. Den sistnämnde skapade han ett förbund med och judarna blev det utvalda folket som skulle lära andra om Gud och hans vilja.

Gud har i form av sonen kommit till jorden för att lära folk hur man skall leva och ta på sig människans skuld så att de skall få ett evigt liv.

Muhammed fick uppenbarelsen av Gud via ärkeängeln Gabriel.

Den sistnämnde reciterade den gudomliga koranen där Gud berättade hur människan skall leva för att få ett evigt liv efter domens dag.

8.Heliga texter

Tanak, Talmud

Gamla och nya testamentet

Koranen och hadither

9. Skapelseberättelsen när det gäller följder av att man åt av äpplen av kunskapens träd.


Adam och Eva

Adam och Eva lurades att äta av kunskapens frukt av ormen i lustgården för att få kunskap som gudar, därför blev de utkastade ur paradiset.

Men människan är inte syndig, istället kan man bara vara olydig och kan därigenom inte skylla på de första två människorna.

En del menar att judendomens på grund av ovanstående har en ljusare livssyn i jämfört med kristendomen.

Adam och Eva lurades att äta av kunskapens frukt av ormen i lustgården för att få kunskap som gudar, därför blev de utkastade ur paradiset.

Detta ledde till syndafallet och människan blev ondskans fånge, och synden vi fick leva med.

Synden kan dock upphävas genom tro på Jesus Kristus.

Detta tal om arvsynd finns främst inom de västliga kyrkorna.

En del menar att kristendom på grund av ovanstående har en mörkare livssyn i jämfört med judendomen.

Satan frestar Adam och hans hustru att äta av det träd som de inte fick röra, genom att de faller för frestelsen blir de utkörda från lustgården som straff.

Ingen arvsynd, människan kan endast frestas av djävulen att göra dumma saker.

En del menar därför att Islam har den ljusaste livssynen bland bokens religioner.

10.Liberala krafter vs. Konservativa krafter i bokens religioner

Liberal?


Konservativ?

Det pågår en strid inom alla bokens religioner om tolkning av de heliga texterna.

De liberala vill att religionerna skall anpassas till den övriga samhällsutvecklingen och att skrifterna skall verka som hjälp till vägledning i svåra situationer och tolkas så att de passar våra samhällen inte strikt patriarkala samhällen för 1500 till 2000 år sedan.

De konservativa håller mer bokstavligt på skrifternas ord och är därför försvarare av kärnfamiljen och rollerna inom den. De konservativa är därför motståndare mot abort utlevd homosexualitet och sex före äktenskapet.

Det finns fundamentalister/bibeltrogna - korantrogna i alla bokens religioner som tar lösryckta citat som absolut sanning.

Det pågår en strid inom alla bokens religioner om tolkning av de heliga texterna.

De liberala vill att religionerna skall anpassas till den övriga samhällsutvecklingen och att skrifterna skall verka som hjälp till vägledning i svåra situationer och tolkas så att de passar våra samhällen inte strikt patriarkala samhällen för 1500 till 2000 år sedan.

De konservativa håller mer bokstavligt på skrifternas ord och är därför försvarare av kärnfamiljen och rollerna inom den. De konservativa är därför motståndare mot abort utlevd homosexualitet och sex före äktenskapet.

Det finns fundamentalister/ bibeltrogna - korantrogna i alla bokens religioner som tar lösryckta citat som absolut sanning.

Det pågår en strid inom alla bokens religioner om tolkning av de heliga texterna.

De liberala vill att religionerna skall anpassas till den övriga samhällsutvecklingen och att skrifterna skall verka som hjälp till vägledning i svåra situationer och tolkas så att de passar våra samhällen inte strikt patriarkala samhällen för 1500 till 2000 år sedan.

De konservativa håller mer bokstavligt på skrifternas ord och är därför försvarare av kärnfamiljen och rollerna inom den. De konservativa är därför motståndare mot abort utlevd homosexualitet och sex före äktenskapet.

Det finns fundamentalister/ bibeltrogna - korantrogna i alla bokens religioner som tar lösryckta citat som absolut sanning.

11. Kvinnans roll i det religiösa livet

Kvinnan får inte delta i det religiösa livet på samma villkor som män.

Katolska och ortodoxa kyrkan tillåter ej kvinnliga präster.

Kvinnan domän är främst hemmet.

12.Abraham

Stamfader

Stamfader

Stamfader

13. Moses

Den som fick lagen och slöt förbund med Gud

Samma, Jesus har dock förtydligat och upphävt lagen.

En av de stora profeterna som gett människorna en del av sanningen om Gud.

14. Jesus

Falsk Messias

Jesus Kristus dvs. Jesus Messias

Gud och människa

Ej Gud, men väl en mycket stor profet som givit människan en del av sanningen om Gud.

Muhammed

Ej accepterad.

Ej accepterad.

Den siste och störste av alla profeter som fick budskapet och hela sanningen om Guds väsen och vilja.

Från MVG-kriteriet  ”Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners grundtankar”.