AI for Transport and Mobility

Rámcová témata pro brigády/BP/DP

Cílem většiny nabízených témat je navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit vybrané techniky umělé inteligence pro podporu chytré dopravy a logistiky.  Práce bude součástí mezinárodních výzkumných projektů a student bude úzce spolupracovat s ostatními členy výzkumného týmu. Vybraná témata budou řešena ve spolupráci s inovativními firmami. Přesné zadání bude upřesněno dle zájmu studenta a aktuálních potřeb projektů a může mít různý poměr implementační, algoritmické a formálně-matematické práce. Počet míst je omezen – hlaste se co nejdříve.

Umělá inteligence pro elektromobilitu

Cílem je vyvinout nové inteligentní technologie, které umožní nasazení elektromobilů v masivním měřítku. Příklady témat:

Inteligentní navigace a plánování tras

Cílem je vyvinout nové techniky pro plánování cest a tras schopné navrhovat cesty, které zkombinují všechny možnosti dopravy a nabídnou trasy, které jsou ušité na míru potřebám konkrétního cestujícího a aktuální situaci. Příklady témat:

multi-kriteriální hledání cest ve velkých grafech

Aukce a inteligentní tržiště

Cílem je vyvinout inteligentní tržiště, které umožňují optimální alokaci omezených zdrojů pomocí aukcí a dynamické cenotvorby. Příklady témat:

Strojové učení, analýza a vizualizace dopravních dat

Cílem je vyvinout nové techniky, které dokáží vizualizovat a analyzovat složitá časoprostorová dopravní  data a naučit se z nich prediktivní a deskriptivní modely chování dopravního systému a jeho účastníků. Příklady možných témat:

Další témata dle vašeho zájmu možná – přijďte prodiskutovat!

Kontakt: michal.jakob@fel.cvut.cz