Ендопротезування плечового і ліктьового суглобів

при пухлинах кісток

Чорний В.С., Проценко В.В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,

ДУ“Інститут травматології та ортопедії НАМН України”

Київ, Україна

Вступ

         Одним з видів хірургічного лікування пухлин кісток є ендопротезування. Ендопротезування при пухлинах кісток дозволяє зберегти функціонуючу кінцівку і життя пацієнта.

Мета дослідження

          Показати переваги ендопротезування плечового і ліктьового суглобів при пухлинах кісток.

Матеріал і методи

         За період 2009 - 2015 роки ендопротезування плечового і ліктьового суглобів при пухлинах кісток виконано 29 пацієнтам. Морфологічно зустрічалися: гігантоклітинна пухлина - 12 випадків, метастатичні пухлини - 8, хондросаркома - 5, остеогенна саркома - 3, саркома Юїнга - 1. Застосовані ендопротези: “Implantcast”, “Inmed” та “Link”. Ендопротезування плечового суглоба виконано 17 пацієнтам, ліктьового - 6, діафіза плечової кістки - 2. Функціональний результат прооперованої кінцівки розраховувався за шкалою MSTS. Якість життя визначали за опитувальником EORTIC-QLQ-С30. Виживаність пацієнтів оцінена методом Каплана - Мейєра.

Отримані результати

    Післяопераційні ускладнення склали 10,3%. Рецидиви пухлини - 3,4%. Функціональний результат кінцівки після ендопротезування плечового суглоба - 64%, ліктьового суглоба - 76%, діафіза плечової кістки - 82%. Загальна трирічна виживаність: 82,2±0,14%, п’ятирічна виживаність: 65,8±0,26%. Результати ендопротезування плечового і ліктьового суглобів при пухлинах кісток виявилися ефективними за рахунок доброго функціонального результату кінцівки, що поліпшило якість життя пацієнтів з 40 до 80 балів.

Висновок

          Використання ендопротезування плечового і ліктьового суглобів є перспективним методом хірургічного лікування пухлин кісток і вимагає постійного удосконалення.