УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Друга сесія

 РІШЕННЯ  

від 8 лютого  2018 р № 21-2/2018

смт Делятин

Про Програму розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», на виконання рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.10.2015. №1773-39/2015 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки», та з метою створення належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення для вирішення нагальних потреб територіальних громад Делятинська селищна рада об’єднаної територіальної громади

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (далі - Програма), додається.

2. Встановити, що фінансування заходів Програми здійснюється щорічно за рахунок коштів місцевого бюджету та інших, не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму молоді і спорту.

Селищний голова                                                Богдан Клим’юк


Додаток

до рішення селищної ради

від 08.02.2018 року №21-2/2018

«Про Програму розвитку місцевого самоврядування  на 2018-2020 роки»

ПАСПОРТ

Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми:  виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади.

2. Розробник Програми: виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3. Відповідальний виконавець Програми: виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади.

4. Термін реалізації Програми: 2018 – 2020 роки.

5. Етапи фінансування: щорічно у межах кошторисних призначень.

6. Очікувані результати:

 підвищення рівня фахової підготовки депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;

 налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування області та  їх асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування громади.

7. Термін проведення звітності: один раз на рік до 20 березня   наступного року за звітним, відповідно до поставлених мети та завдань.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

від 08.02.2018 року №21-2/2018

Програма

розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки

Програма розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України та Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.10.2015 р. №1773-39/2015 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано - Франківській області на 2016-2020 роки» і спрямована на забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в громаді, зміцнення його організаційних, правових, матеріально-фінансових та інформаційних засад.

Метою Програми є:

Основними завданнями Програми є:

-        створення належних умов для реалізації органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

-        підвищення професійного рівня депутатів, старост, посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- всебічне інформування населення про події соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного і духовного життя громади;

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 роки буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету, інших коштів, залучених відповідно до законодавства.

Очікувані результати виконання Програми:

 підвищення рівня фахової підготовки депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;

 налагодження взаємодії та співпраці з органами місцевого самоврядування області та , їх асоціаціями, міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування громади.

Заступник селищного голви                                        Петро Якимець


Перелік заходів

Програми розвитку місцевого самоврядування на 2018-2020 рр.

№ з/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансу-вання

Обсяги фінансування

1.

Аналіз стану місцевого самоврядування на території громади, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування громади

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

-

-

2.

Внесення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на зміцнення економічної основи населених пунктів громади, удосконалення надання адміністративних і громадських послуг населенню

Виконавчий комітет селищної ради, старости сіл

Постій-но

-

-

3.

Забезпечення депутатів селищної ради документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Міс-цевий  бюд-жет

5,0

4.

Здійснення заходів на підвищення ефективності роботи депутатів по вирішенню соціально-економічних проблем громади

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

В межах коштів

5.

Проведення Дня депутата в селищній раді

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюджет

5,0

6.

Участь у обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах проектів та програм

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

10,0

7.

Співучасть та співфінансування  на партнерських засадах  реалізації проектів громадських організацій - переможців обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

В межах кошто-рисних призна-чень

8.

Удосконалення інформаційного забезпечення діяльності селищної ради, підтримка функціонування офіційного веб - сайту .

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

5,0

9.

Сплата членських селищної ради до асоціацій органів місцевого самоврядування

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

В межах кошторисних призна-чень

10.

Співпраця Делятинської селищної ради з іншими органами місцевого самоврядування, громадами інших районів, областей України, іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

В межах кошторисних призна-чень

11.

Проведення прийому делегацій громад, органів місцевого самоврядування України та з іноземих держав. Організація візитів з метою обміну досвідом та налагодження співпраці в інші громади  в межах України та за кордон

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

В межах кошторисних призна-чень

12.

Організація та проведення навчань для депутатів селищної ради, старост, членів виконавчого комітету, інших посадових осіб селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

2,0

13.

Проведення огляду-конкурсу серед виборчих округів громади щодо благоустрою і чистоти населеного пункту, підтримання порядку та ін., відзначення переможців

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

В межах кошторисних призна-чень

14.

Висвітлення діяльності громади в засобах масової інформації району

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

10,0

15.

Відзначення пам’ятних дат, державних та професійних свят, ювілейних дат та інших значимих для громади подій, придбання цінних подарунків, подяк та грамот, придбання та виготовлення почесних відзнак, вітальних листівок; надання грошових допомог кращим працівникам підприємств, установ, організацій громади з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат

Виконавчий комітет селищної ради

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

10,0

16.

Відзначення Дня місцевого самоврядування

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет, інші джерела

3,0

17.

Відзначення переможців за результатами ЗНО

Делятинська селищна  рада ОТГ

Постій-но

Місцевий  бюд-жет

50,0

Селищний голова                Богдан Клим’юк