Published using Google Docs
ECRP LT Taisyklės 2023
Updated automatically every 5 minutes


Eclipse Roleplay Lietuva yra heavy voice roleplay serveris, kuriame administracija siekia, kad visi žaidėjai būtų visą laiką In-Character bei bando užtikrinti visokio tipo roleplay, kad žaidėjų sukurtos veikėjų istorijos būtų prasmingos.

1. Paskyros valdymas ir atsakomybė

 1. Jūsų paskyra priklauso TIK Jums ir negali būti perduota kam nors kitam.
 2. Visi žaidėjai yra patys atsakingi už savo paskyrą, IP adresą, Social Club ir savo įrangą. Susietos paskyros dalinsis paskirtomis bausmėmis ir jos negali būti atsietos.
 3. Žaidėjai negali parduoti savo paskyrų ar jas iškeisti į bet ką vertingo.
 4. Naudoti VPN yra DRAUDŽIAMA Eclipse Roleplay Lietuva serveryje. Šios taisyklės pažeidimas - PERM BAN.

2. Pinigų aukojimas ir kreditų parduotuvė

 1. Susisiekite su Eclipse Roleplay Lietuva serverio savininkais, jei kyla bėdų su aukojimu ar kreditais.
 2. Visi aukojimai yra susieti su aukojusia paskyra, todėl kreditai, daiktai negali būti perkelti į kitą veikėją ar paskyrą.
 3. Eclipse Roleplay Lietuva negrąžina paaukotų pinigų.

3. Veikėjų kūrimas ir turtas

 1. Veikėjų vardai turi būti tikroviški ir atitikti tikrojo pasaulio vardus.
 2. Veikėjų vardai negali būti įžymybių vardai ar pavardės.
 3. Žadėjai gali turėti tik vieną tos pačios kategorijos verslą ant vieno savo veikėjo (vieną parduotuvę, vieną degalinę, vieną autosaloną ir kt.). Taip pat žaidėjas gali turėti tik 2 verslus ant savo veikėjo, kitų verslų akcijos ar perdavimas kitam žaidėjui jog šis palaikytu nes Scriptas neleidžia turėti 3 verslų ir daugiau, traktuojamas kaip Serverio Scripto apėjimas.
 4. Žaidėjai negali OOC apgaulės būdu bandyti išvilioti turto iš kito žaidėjo.
 5. Žaidėjai negali perkelti daiktų ar turto į kitą paskyrą ar savo turimus veikėjus be tinkamos IC priežasties. Jei tai bandysite padaryti, tai bus traktuojama kaip daiktų pardavinėjimas. Išimtys gali būti patvirtintos su administracijos žinia.

4. Priekabiavimas ir žinojimas apie taisyklių pažeidimus

 1. Yra draudžiama atskleisti asmeninę informaciją apie kitus žaidėjus ar grasinti, kad tai padarysite.
 2. Yra draudžiama gąsdinti žaidėjus, kad jie nebežaistų serveryje ar pastoviai priekabiauti prie jų dėl OOC priežasčių.
 3. Žaidėjai privalo rašyti skundus apie bausmių vengiančius asmenis, suklastotus skundus, juokelius ar tikrą grėsmę apie kibernetines atakas ar kitus taisyklių pažeidimus. Bandymas nuslėpti tokią informaciją yra baudžiamas.

5. Neleistinų programų ir klaidų išnaudojimas.

 1. Žaidėjai negali turėti modų, hackų ar kito softo, kurie jiems suteiktų bet kokį pranašumą.
 2. Serverio klaidos negali būti išnaudotos savo tikslams ir apie jas turi būti pranešta forume.
 1. Pvz.: Kai žmogus stabilizuojamas jis vėl gali naudoti ginklą. Už tai PERMA BAN.
 2. Pvz.: Žmogus paima kūną ir sėda į automobilio sėdynę. Už tai PERMA BAN. (Taipogi naudojant ir RP to daryti NEGALIMA).
 3. Pvz.: Naudoti CTRL + dešinį pelės mygtuką, naudojant nužudyti asmenį vienu smūgiu.
 4. Pvz.: Važiuojant dvirate transporto priemone naudoti X + pelės mygtuką, naudojant nužudyti asmenį vienu kojos spyriu.
 1. Serverio skriptų niekaip negalima mėginti pakeisti, kad gauti sau naudos, pavyzdžiui “užbuginti” afk laikmatį.
 2. Vaizdo įrašo medžiagą privalo turėti 48h,  kiekvienas dalyvaudamas susišaudyme. (3 raštiški panel įspėjimai dėl POV neturėjimo = perma.)
 3. Draudžiamas žaidimo failų keitimas siekiant gauti nesąžiningų pranašumų nuo kitų žaidėjų. Žaidėjams neleidžiama keisti savo žaidimo failų, kad įgytų nesąžiningų pranašumų prieš kitus žaidėjus. Tokie kaip: grafinių žaidimo aspektų pašalinimas, kurių kitaip negalite pašalinti per žaidimo nustatymus, o tai leidžia:
         a) geriau pamatyti žaidėjus;
         b) negalite pašalinti augmenijos / kitų objektų, kurie nėra leidžiami žaidimo nustatymuose, arba visiškai pašalinti šešėlių;

                     c) ginklo garso modifikacijų pakeitimas ryškesniais garsais;

                     d) reakcijos laikas, aiškiau girdėjimas esant tam tikroms oro sąlygoms.

Vaizdo tobulinimo modifikacijos, tokios kaip QuantV ir NVE, nėra draudžiamos, jei norite padidinti savo grafiką daugiau, nei leidžia žaidimas, nes tai nesuteikia nesąžiningų pranašumų.

6. Reklama ir viešasis chatas.

 1. Yra draudžiama reklamuoti bet ką nesusijusį su Eclipse serveriu tiesiogiai, įskaitant kitus serverius, bendruomenes ar jūsų pačių kurtus dalykus. Jei abejojate dėl reklamos, geriau prieš tai darydami atsiklauskite.
 2. Visi žaidėjai privalo kalbėti lietuviškai bei IC chatas privalo būti tik lietuvių kalba.
 3. Jei norite šnekėti kita kalba IC, tai daryti galima tokiu būdu : " [Kalba] lietuviškas tekstas". .
 4. Žaidėjai negali grasinti ar įžeidinėti kitų žaidėjų OOC chate ar bet kur už žaidimo ribų.
 5. Globalūs pranešimai privalo būti IC ir negali būti įžeidžiantys (nei IC nei OOC).
 6. Globalūs pranešimai negali būti naudojami parduoti/įsigyti nelegalių prekių bei būti susiję su akivaizdžiai nelegalia veikla.

7. IC ir OOC Bendravimas.

 1. Reikalaujama, kad žaidėjai visada liktų IC.
 2. Text chatas, VOIP, radija, telefonas, ir komandos kaip kad /me /do naudojamos tik IC.
 3. IC chatas negali naudoti sutrumpinimų, tokių kaip lol, nzn, krc, pl, tj, arba smailų :). Tai galima daryti tik IC SMS žinutėse.
 4. Kad šnekėtumėte OOC, reikia naudoti komandas, kurios padaro tekstą i dvigubus skliaustelius, kas indikuoja, kad tekstas yra OOC. Pvz (( Labas )). OOC komandos yra /ooc, /b, /o, /pm ir /f.
 5. OOC video ir foto gali būti naudojami kaip IC įrodymai tik jeigu medžiagoje veikėjas naudoja /record komandą, kuri ištraukia telefoną ir pradeda filmavimo animaciją.Taip pat padaro /me /do komandas.
 6. Patalpose kurios priklauso žaidėjams gali būti instaliuotos kameros, jei žaidėjas turi įrodymų, kaip ir kada jos buvo instaliuotos su AIŠKIAI MATOMU LAIKO SPAUDU tuose įrodymuose, t.y. foto ar video.
 7. Galite roleplayinti, kad turite slaptą kamerą, mikrofoną, video registratorių jei įrašai yra needitinti ir jie privalo būti išroleplayinti, kaip yra uždedami tuose įrašuose.
 8. Seksas, kankinimai bei kitoks žiaurus, šlykštus roleplay yra leidžiamas, jei VISI jame dalyvaujantys sutinka prieš jį pradedant OOC chate.
 9. Tik nešališki administratoriai gali priverstinai sustabdyti roleplay, kad išsiaiškintų situaciją ar taisyklių pažeidimus.
 10. Tik administracija gali “voidinti” visą roleplay situaciją savo sprendimu.
 11. /Report nesustabdo roleplay situacijos nebent tai padaro administratorius.
 12. OOC susirašinėjimo komandos, kaip /b, /o, /ooc yra naudojamos tik tada jei asmeniui reikia pagalbos arba pranešti šalia esantiems žmonėms, jog jus reikia pertraukos, dėl tam tikrų dalykų. Visi kiti konfliktai ar neaiškumai yra aiškindamiesi su komanda /pm arba kitos platformos asmeninėje žinutėje pvz. Discord. Taip pat situacijas draudžiama spręsti OOC susirašinėjimuose, jei nėra šalia ECRP Komandos nario, kuris apsiima situacija.
 13. Projekte ar Discord platformoje priklausančiai ECRP LT yra draudžiamas negatyvas, netolerancija, toksiškumas (IC ir OOC maišymas). Nepaisant taisyklės blokuojami iškart iš ECRP LT bendruomenės (Not here to RP) , be jokių pasiaiškinimų ir panašiai.

8. Jokių nusikaltimų zonos (NCZ)

 1. Jokių nusikaltimų zona ir teritorija kurioje negalima daryti jokių nusikaltimų.
 2. Šioje zonoje negalima nepaklusti įstatymui, bet galima nuo jo begti.
 3. Komanda /ncz bei HUD indikatoriai jums rodo kad esate NCZ zonoje. Administracija sprendžia ar jūs pažeidėte NCZ zonos taisykles.
 4. Jei žaidėjas naudoja NCZ zoną kaip apsisaugojimą, kitas ketinantis pulti žaidėjas privalo sulaukti, kol jis ją paliks.
 5. Žaidėjai negali bėgti, kad pasislėptų NCZ zonoje po įvykusio incidento kuriame vyko grumtynės ar buvo kitokia nusikalstama veikla, kuri iniciavo gaudynes.
 6. NCZ zonoje (NCZ blokuose) esantys property ar warehouse pastatai yra skirti ne crime veiklai daryti. Visuose property ar warehouse, kurie yra ncz zonoje ar bloke, negalima viduje užsiimti nelegalia veikla, t.y. narkotikų kepimas ir pnš.

9. Non-Roleplay (Nerealistiški veiksmai) (NRP)

 1. Veiksmai kurie yra ne realistiški ar skatina prastos kokybės roleplay yra skaitomi NRP.
 2. Supergalių turėjimas roleplay situacijose.
 3. Pavyzdžiai veiksmų, kurie laikomi non-roleplay:
 1. Cop Baitinimas (Pareigūnų provokavimas) - Skubios pagalbos tarnybų darbuotojų provokavimas tam neturint svarbių IC priežasčių.
 2. Prašymas būti nužudytam (Mercy killing) - Prašymas būti nužudytam yra neleistinas. (Žmogaus, netgi prašančio nužudymas yra laikomas DM - deathmatching)
 3. Nerealistiškas šokinėjimas per rampas, kalnus su autotransporto priemone ar kito automobilio taranavimas naudojant brangų automobilį.
 4. Naudoti motociklą, kad nutrenkti žmogų ([V]DM)
 5. Darbinės mašinos naudojimas kriminaliniais tikslais ar mašinų skandinimas.
 6. Plaukimas nerealistiškais atstumais ar išvis be galutinio tikslo, kai esate persekiojamas.
 7. Revenge Killing - Veikėjas, kuris atsirado ligoninėje, praranda atmintį apie prie jo mirties privedusius įvykius bei žudiko tapatybę. Todėl siekti keršto kaip kad pavyzdžiui nusipirkus ginklą važiuoti ir nušauti žudiką būtų pažeidžiamos net dvi taisyklės - DM ir NLR, jas susumuoja Revenge Killing savoka.
 8. Bėgiojimas ar kitoks veiksmas panaudojus tazerį į asmenį daugiau nei 2 kartus bus laikomas, kaip nerealistiškas veiksmas.
 1. Žaidėjai kurie gauna crash (atsijungia) roleplay metu turi prisijungti atgal kaip įmanoma greičiau bei pranešti ECRP LT Discord serveryje #code-0 kanale, kad grįžtate tęsti roleplay scenarijų. Jei jūs negalite prisijungti per 15min dėl techninių kliūčių tai gali būti atleista, jei pateiksite įrodymų.
 2. Jei žaidėjas pabėga nuo užpuolikų/policininkų, jis privalo palaukti bent 10 min prieš atsijungdamas iš serverio. Žaidėjai ne turėtų kurti ar dalyvauti roleplay situacijose, jei neturi laiko jas pabaigti.
 3. Žaidėjai kurie ignoruoja tiesiogines roleplay komandas adresuotas būtent jiems pvz: /me yra laikomi pažeidę non-roleplay taisyklę.
 4. Žaidėjai, kurių žaidimas crashina (lūžta) arba gauna kicką, turėtų gauti tą patį pranašumą, kurį turėjo prieš tai kai jis grįš. Pvz: buvo įrėmęs ginklą.
 5. Su automobiliu taranuoti kitą automobilį galima tik tada, kai tam yra svarbi priežastis ir nepažeidžia logikos taisyklių, tai yra kai automobilis yra tam pritaikytas (SUV, OFFROAD su tam skirtomis grotomis ar sustiprintu priekiniu balkiu). KAINA NEĮTAKOJA GALIMYBIŲ!
 6. Su automobiliu važiuoti į kalnus galima tik tada, kai transporto priemonė pagal RAGEMP puslapį (https://wiki.rage.mp/index.php?title=Vehicles) priklauso šioms kategorijoms: SUV , OFFROAD automobiliai bei CROSS BIKES tipo motociklai.
 7. Jūs negalite tiesiog pribėgti degalinėje prie automobilio kuriam yra pilamas kuras ir tiesiog įsėdę į ją nuvažiuoti
 8. Dirbdami oficialioje legalioje frakcijoje negalite užsiimti nelegalia veikla, t.y. patys plėšti, pulti, smurtauti, gaminti narkotikus ar užsiimti bet kokia kita veikla apart darbo pvz.: namų paieška, automobilių pirkimas ar pardavimas t.t. (Kitos veiklos ir taip skaitomos NRP ir laikomos chekiu ferminimu, jei dirbate, tai dirbkite darbą, jei norite užsiimti kita veikla, prašome eiti OFF DUTY.).
 9. Susišaudymo metu negalite važinėti ratais aplink,tai yra visiškai nerealistiška. Jūs turite susišaudyme dalyvauti arba palikti šią vietą kuo skubiau.
 10. Dėžių vežiojimas su motociklu yra laikomas NRP. Prieš įdedant dėžę į automobilį reikalingas BENT MINIMALUS roleplay. Dėžę rankose galima laikyti automobilyje tik tokiu atveju jei prieš tai yra padaromas atitinkamas roleplay, kad dėžė yra įkelta į automobilį.
 11. Nešant kūną negalima LOOTINTI ir negalima šaudyti iš BET KOKIO GINKLO.
 12. Savo draugų paėmimas už įkaitą galimas 1 kartą per 7 dienas. Įkaita galima imti norit išsisukti/ pabėgti iš tam tikros susiklosčiusios roleplay situacijos.
 13. Sužeisti asmenys negali naudotis /s kitiems tikslams nei prašyti pagalbos SAU.
 14. Narkotikų gamybos stalai negali būti lipdomi vienas ant kito arba šalia vienas kito (stackinami).
 15. Grįžti į kovos lauką po to, kai jus kitas asmuo nuvežė į MD ir pagydė NEGALIMA. (su žaizdom asmenys tikrai negrįš žaloti savęs toliau, turi praeiti nemažai laiko). Susišaudymo metu yra DRAUDŽIAMA naudoti vaistus (vaistus galima naudoti tik tada kai baigiasi aktyvi situacija).
 16. BET KOKS rulebreak baitinimas yra laikomas NONRP.
 1. Provokavimas taranuoti automobilį, kad tai suteiktų teisę imtis agresyvių veiksmų prieš asmenis.
 2. Rankų pakėlimas, imituojantis pasidavimą, kai tai yra naudinga.
 1. Naudoti bendrus radio dažnius su kita frakcija ar suteikti jiems pastiprinimą yra uždrausta neskaitant tada kai vyksta Oficialus Karas patvirtintas Nelegalių Frakcijų Prižiūrėtojų, bet koks pastiprinimas turi vykti oficialaus karo metu. Jei esate iš kitos frakcijos ir natūraliai atsidūrėte situacijoje galite joje dalyvauti tačiau negalite kviesti savo frakcijos už pastiprinimą. Bendrus dažnius galima naudoti tik darant bendras misijas kurios atneštų naudą abiem frakcijom. Bendros misijos turi būti planuojamos iš anksto, jei bus daromi bendri dažniai vien tam, kad dvi gaujos sušaudytu vieną, bus baudžiama daug rimčiau. a) Pavyzdžiai kada yra bendra nauda: Siuntos periminėjimas iš kitos grupuotės, Banko plėšimas, priešiškos grupuotės Chop shop nukelimas, užsakymo pasiėmimas kartu į kurį abi gaujos dėjo pinigų; b) Pavyzdžiai kada nėra bendros naudos: Važinėjimas per laboratorijas, Pasalų (ambush) darymas.
 2. Vending Machines (Pardavimo automatai) yra skirti tik daiktų pardavimui. Juose negalima saugoti ar laikyti daiktų savo reikmėms: ginklai, įrankiai ir pnš.
 3. Draudžiama pulti priešiškos frakcijos HQ.Išimtis:
 1.  HQ pulti galima tik tada, kai tos gaujos nariai išnaudoja ir bėga slėptis po esamos situacijos ir pnš.
 2.  LSPD, jei šie turi pagrindą ten važiuoti dėl tam tikrų IC priežasčių, tokių kaip:    paieškomi asmenys, reidai ir pnš.
 1. Šaudymas Crouchinant bus Draudžiamas, kadangi tai suteikia nerealistišką pranašumą prieš kitus žaidėjus ir taip buginasi žaidėjo stovėjimas, ko pasekoj labai maža tikimybė gauti žalą (damage).
 2. Automobilių ardymo techniką (chop), narkotikų stalus yra DRAUDŽIAMA statyti gaujos HQ ribose bei tai yra laikoma kaip NRP
 3. Tazerio panaudojimas i transporto priemonę (padangas) su tikslu peršauti padangą traktuojamas kaip NRP.
 4. Asmenys užsiimantys nelegalia veikla nesantys nelegalioje frakcijoje ( transporto priemonių schopinimas, narkotikų gamyba, buvimas kartu siekiant pasipelnyti naudos iš kitų žaidėjų juos apvagiant arba nušaunant ) kurių skaičius viršija 4 žmones yra skaitoma kaip NRP

10. Metagame (MG)

 1. Metagame yra bet kokios informacijos naudojimas IC,  kurią gavote visiškai su IC nesusijusiu būdu, su tikslu bet kaip įtakoti dabartinį ar ateities roleplay scenarijų su ta informacija.
 2. Smulkiu metagame pažeidimu yra laikomas IC ir OOC informacijos sumaišymas, kai tai padaroma nesiekiant jokios naudos. Pavyzdžiui žaidėjas IC pavadina kitą žaidėją vardu to nežinodamas arba jo PlayerID kuris yra virš galvos.
 3. Jūsų veikėjai neturėtų žinoti apie jūsų kitų veikėjų egzistavimą

11. Powergame (Priverstinas Roleplay) (PG)

 1. Priverstinis roleplay, kuris neduoda kitam žaidėjui pateikti savo atsakymo bei šanso sureaguoti į jį yra laikomas powergeiminimu. Kitam žaidėjui yra privaloma duoti galimybę roleplayinti savo atsaką į jūsų veiksmus.
 2. Visi teiginiai naudojant /do privalo būti tiesa, nes tai sukuria pagrindą bei apibūdina aplinką.
 3. Visi priverstiniai veiksmai naudojant serverio komandas turi būti roleplayinami, išskyrus atvejus kai žaidėjas neatsako ir neatrašo ilgiau nei 30 sekundžių.
 4. Slepiant kažką (savo ID, telefoną ar raktus), būtina tai atlikti su RP, ir turėti įrodymus, kad jūs tikrai tai darėte(nuotrauka su /time arba video).
 5. Žaidėjai negali naudoti serveryje esančiu F4 skriptų sunaikinti factiona (grupę), nes tai būtų laikoma OOC.
 6. Valstybinių įstaigų darbuotojai gaunantys valandinį atlyginimą privalo eiti off-duty kai jie tvarko savo reikalus ne susijusius su įstaiga.
 7. Jei atliekate veiksmus, kurie galimai turės įtakos ateities roleplay situacijoms, turite turėti tam OOC įrodymų.
 1. OOC įrodymai turėtų būti vaizdo įrašas ar foto, kurioje būtų matoma užfiksuotas veiksmų laikas /time.
 2. Šie veiksmai kurie įtakos roleplay gali galioti iki 48h arba kol jūsų veikėjas mirs ir įsigalios NLR.
 1. Nelegalios frakcijos įkūrėjas arba aukštas pareigas užimantys asmenys (High Rank) gali reikalauti asmenų, kurie ateina naujai į grupuotę "pasirašyti-pasižymėti", jog šie sutinka su CK taisykle: asmenys savavališkai išėjo iš grupuotės ir jai kenkiantys pasirašo, jog šie sutinka su Gross Roleplay, Kankinimo Roleplay (Torture RP), ko pabaigoje bus padarytas žaidėjo veikėjo nužudymas (CK).

12. Naujo gyvenimo taisyklė (New life rule - NLR)

 1. NLR įsigalioja kai žaidėjas atsispawnina (atsiranda) ligoninėje. Žaidėjai negali siekti mirties specialiai.
 2. Žaidėjai praranda atmintį apie savo mirtį, kas ją sukėlė bei visą informaciją, susijusią su tuo laikotarpiu. Draudžiama po mirties kalbėti, jog buvote: masaže, pas Zita, atsikėliau ligoninėje, po operacijos ir pnš. su kitais serverio žaidėjais. Po mirties privaloma tęsti RP, jog praradote atminti apie įvykusia situacija ir nieko negalite prisiminti.
 3. Pavyzdys: Žaidėjas žūsta per apiplėšimą. Žaidėjas negali prisiminti pačio plėšimo įvykio, kas jį apiplėšė bei ką nugirdo jo metu.
 4. Visi susiję žaidėjai turi vengti bendrauti vienas su kitu 30 min. Žaidėjas negali grįžti į tą pačią vietą minėtu laiko tarpu ar bandyti atgauti prarastus daiktus iš dalyvavusių žaidėjų.

13. Fear Roleplay (Baimės jausmo roleplay) (FRP)

 1. Fear roleplay yra baimės jausmo roleplayinimas, kai gresia pavojus jūsų saugumui ir gyvybei.
 2. Pavyzdžiai (Ši taisyklė neapsiriboja tik šiais minimais atvejais) kai laikoma, kad jūsų gyvybei gresia tiesioginis pavojus:
 1. Kai esate pėsčias arba ant dviračio ar motociklo ir į jus yra nusitaikyta su ginklu iš arti.
 2. Kai esate automobilyje, kurio variklis nesikuria(stalled) arba yra išjungtas ir į jus yra nutaikytas ginklas.
 3. Kai užpuolikas nuleidžia ginklą, tam kad kažką parašytų ar suroleplayintų, vis tiek laikoma, kad jums gresia tiesioginis pavojus.

 IŠIMTIS: Užpuolikas nuleidžia ginklą ir pasišalino, pasitraukė didesniu atstumų nuo jūsų (tokiu atstumu, kuris butu logiškas, jog galėtumėte pabėgti) ar šneka nusisukęs nuo jūsų su kitais asmenimis ir nekreipia dėmesio jog jūs esate situacijoje.

 1. Draudžiama važiuoti su tr. priemone į aktyvų susišaudymą daugiau nei vieną kartą, be priežasties apginti draugą-us, bėgti su ja, ar naudoti kaip apsaugai.

Pavyzdžiai (Ši taisyklė neapsiriboja tik šiais minimais atvejais) kai laikoma, kad  jūsų gyvybei NEgresia tiesioginis pavojus:

 1. Kai esate automobilyje užvestu, veikiančiu varikliu.
 2. Kai esate išsitraukęs ginklą ir esate atsisukęs į žaidėją prieš jam jus užpuolant.
 3. Kai užpuolikas jūsų nemato tiesiogiai, nes yra kliūtis, kuri jus dengia arba kai užpuolikas nusisuka nuo jūsų.
 1. Kai esate auka, kuriam gresia tiesioginis pavojus:
 1. Jūs turite protingai elgtis dėl savo gyvybės ir bandyti ją išsaugoti, todėl privalote sutikti su užpuoliko reikalavimais.
 2. Jūs negalite skambinti policijai, draugams ar sąjungininkams, kad jums padėtų.
 1. Žaidėjas negali savęs naudoti, kaip jauką, susišaudymui. Pavyzdys: Asmuo stovi už jauką ir laukia kitos gaujos narių, kai jo gaujos nariai yra pasislėpę, krūmuose ir pnš.

14. Deathmatching (DM)

 1. Deathmatching laikomas kito žaidėjo ar jo turto užpuolimas tam neturint svarbios roleplay priežasties.
 2. Pavyzdžiai, kai galima pulti kitą žaidėją:
 1. Jei žaidėjas-ai mėgina sulaikyti ar sužeisti jus ar jūsų draugus bei jūsų nuosavybę (turtą).
 2. Jei žaidėjas jus iš skundžia policijai dėl rimto nusikaltimo.
 3. Jei jis-ie neklauso jūsų reikalavimų, bando pabėgti ar skambinti draugams/policijai.
 4. Žaidėjai kurie pasišalino iš aktyvios situacijos pastebėti 10 min intervale atpažinti pagal tr. priemonės numerius, aprangą ar išskirtinius bruožus gali būti užpulti be papildomų nurodymų.
 1. Žaidėjas negali nužudyti kito žaidėjo, jei pastarasis sutinka su jo reikalavimais.
 2. Jei žaidėjas informuoja, kad jūsų negirdi (VOIP), turite jam surašyti tekstu jūsų reikalavimus.
 3. Naudoti transporto priemonių, kaip ginklų negalima active shootout'e!
  Tai reiškia, jog pėsčiųjų patrenkimas yra uždraustas.
  Automobilius galima naudoti active shootout'e tik kaip priedangą, arba mėginant padėti draugui pasprukti iš esamos situacijos.
  Jei jau atsidūrėte tokioje situacijoje, kai nebėra kitos išeities esate
  užspaustas tr. priemonėmis (užboxintas), galima pervažiuoti vieną kartą asmenis, jums bandant pasprukti iš esamos situacijos.
 4. Nužudyti žaidėją galima per 3 valandas, be įspėjimo tik tuomet, kai dalyvavote abu roleplay situacijose, kurioje išgyvenote abu ir esate pilnai įsitikinęs jog ten yra tas pats asmuo (privaloma pilnai įsitikinti be kaukės). Priežastys:
                        a. Jis ėmėsi rimtų priešiškų veiksmų prieš jus, pvz.Jis jus apiplėšinėjo nutaikęs ginklą. (Negalioja kai policija yra nutaikius į jus ginklą ir sakė savo reikalavimus)
                        b. Jis kėsinosi į jūsų gyvybę.
                        c. Jis kėsinosi į jūsų draugų ar sąjungininkų gyvybę, kai jūs tai matėte.
  Privaloma žaidėjui paaiškinti IC kodėl jūs jį nužudysite ir turėti tam OOC įrodymų, patvirtinančių jūsų priežastį.  
 5. Duoti nurodymus (demand’us) būnant transporto priemonėje yra draudžiama. Asmuo gavęs nurodymus iš asmens kuris yra transporto priemonėje gali pastariesiems nepaklusti. Asmuo DUODAMAS NURODYMUS privalo išlipti iš transporto priemonės, rankose turėti ginklą būti aiškiai matomu ir girdimu. Nurodymus DRAUDŽIAMA duoti nuo pastatų stogų, kalnų ( kitaip tariant pasislėpus). Į duotus nurodymus asmuo PRIVALO suteikti 10 sekundžių intervalą sureaguoti į tai. Nurodymai duodami važiuojančiam transportui NEGALIOJA

Išimtys:

1. Žmogus gali pats sutikti sureaguoti į nurodymus, tam kad būtų roleplay ;

2. Policijos megafonas yra spec. priemonė skirta duoti nurodymams girdima labai dideliu atstumu.

3. Asmuo aiškiai pradeda vengti bei bėgti nuo jūsų po pateiktų nurodymų.

 1. Bobbypininimas (bandymas atrakinti transporto priemonę naudojant plaukų segtuką) nesuteikia DM teisių, kad galėtumėte be demandų tiesiogiai šaudyti, demandai privalo būti duoti, turi būti aiškūs, gerai girdimi bei matomi.
 2. LSPD atvykę į aktyvų susišaudymą privalo pranešti garsinėmis sirenomis bei per megafoną ar /s, kad šie aktyvo į situaciją bei asmenys kurie yra priešiškai nusiteikę pasiduotų ir mestų ginklus tačiau neprivalo duodi nurodymus kiekvienam asmeniui atskirai (kadangi tai jau yra aktyvi situacija).

15. Plėšimas, pabėgimas iš kalėjimo bei laisvinimas iš konvojaus ir pagrobimai.

 1. Žaidėjai negali versti kitų žaidėjų nuimti pinigų iš bankomato, parduoti turtą ar automobilį.
 2. Žaidėjai negali prašyti daiktų iš kitų žaidėjų, kurių jie neturi su savimi. Išimtis, jei yra susiklosčiusi roleplay situacija galima prašyti išpirkos.
 3. Žaidėjai negali apiplėšinėti naujų žaidėjų su "NAUJOKAS(NEW PLAYER)" virš jų galvų, nebent tai darote keršto pagrindu už prieš tai jo padarytas IC skriaudas.
 4. Žaidėjai su "NAUJOKAS(NEW PLAYER)" virš galvos, kurie patys daro nusikaltimus praranda naujoko apsaugą tose situacijose. Bei asmenys gali iš jų atimti tik nelegalius daiktus kuriuos jie turi situacijos metu. ( narkotinės medžiagos, šautuvai, žymėti pinigai ).
 5. Žaidėjai negali vogti iš jų factiono (grupės) banko per F4, nes tas meniu laikomas OOC.
 6. Dėl bandymo išlaisvinti žaidėją iš kalėjimo reikia kreiptis į Moderatorių arba aukščiau ir gauti leidimą prieš tai bandant padaryti.
 7. Asmenys iš priešingos grupuotės gali plėšti priešišką grupuotę (atimti visą inventorių, įskaitant ir rūbus dėvinčius) tik ją pamačius, nesvarbu kurioje vietoje (draudžiamos vietos tik 8. NCZ taisyklėse ir viešose vietose), tačiau turi būti praėjęs įvykis, dėl kurio šie gali būti apiplėšti (nesutarimai su priešiška gauja ir pnš.).  Rūbai ar tr. priemonės ir jų spalvos nesuteikia priežasčių apiplėšti asmens, privaloma įsitikinti ar šis tikrai priklauso priešiškai grupuotei (asmuo turi būti atpažintas ir be kaukės, prieš tai pastebėtas veikiantis kartu su priešiška grupuote).
 8. Plėšimai reikalauja realistiškos priežasties ir motyvų. Rūbų vogimas iš žaidėjų taipogi reikalauja rimtos priežasties ir motyvų, vogimas be tikslo yra draudžiamas. Didelės rizikos, bet mažo atlygio vagystės yra laikomos nerealistiškomis ir draudžiamos. Apiplėšimai ir panašūs nusikaltimai gali būti atliekami tik nuošaliose zonose kažkur už miesto ribų, kur arba nėra liudininkų arba maža tikimybė kad bus.
 9. Žaidėjams leidžiama plėšti (Reidinti) kito asmens nuosavybę kai yra solidus pagrindas, bei turimi pagrindo įrodymai(vaizdinė medžiaga, nuotraukos ar kt.) kurie yra PRIVALOMI. Jei asmuo, kuriam priklauso namas yra laikomas įkaitu PRIVALOTE turėti ant jo DM teises. Visas Reidas turi būti paremtas gerais pagrindais kodėl jis/ji yra reidinimas. Keli pavyzdžiai kurie nėra tinkami, kad vyktų reidas:
  ,,Važiavau pro šalį ir pamačiau kitos spalvos apsirengusi, bei kita kauke dėvinti asmenį ir aš maniau, kad jie cookina”
  ,,Mačiau kaip įėjo/išėjo su .50 pistotelu”.
 10. Žaidėjams leidžiama pagrobti ar paimti įkaitu kitą žaidėją kai:
 1. Žaidėjas turi roleplay priežastį nužudyti žaidėją pagal Deathmatching taisyklių antro punkto 1,2,3,4 papunkčius.
 2. Kai plėšiate nuosavybę priklausančią žaidėjui ir viduje yra žmonių, jūs galite laikyti juos įkaitais, kol baigsite savo darbą. NPC negali būti įkaitais.
 1. Jūs negalite apiplėšinėti ir puldinėti legalių oficialių frakcijų darbuotojų, kai juos išsikviečiate, kad jums padėtų.
 2. Jūs negalite apiplėšinėti ir puldinėti žmonių resursų PRIDAVIMO vietose (legaliose) nes ten vaikšto dideli pinigai, logiškai jos yra gerai stebimos ir supirkėjai pasisamdę apsaugą. Ši taisyklė negalioja resursų IŠGAVIMO vietose išskyrus naftos išgavimo vietą, kurioje NEGALIMA apiplėšinėti asmenų. Yra taikoma išimtis pavogti asmens transporto priemonę, tai reiškia, kad jūs galite priversti asmeni atrakinti automobilį ir su juo greitai pašalinti nepalieciant pačio asmens daiktų ir jo gyvybės.
 3. Asmenys pastebėti laboratorijos teritorijoje, gali būti apiplėšiami be įrodymų, jog asmuo užsiima nelegalia veikla crime. Tačiau galioja visos kitos taisyklės. Tačiau negalioja tokios taisyklės: rūbai inventoriuje, ar didele rizika mažas uždarbis. Laboratorija, tai tokia vieta kur važinėja tikrai ne civiliai paprasti ieškot laimės, o važiuoja ten tie asmenys kurie rizikuoja viskuom.
 4. Kitų asmenų tr. priemonės uždarymas bei daužymas iki 0 žalos, tam tikruose vietose, kaip nuosavuose garažuose ir pnš. yra griežtai DRAUDŽIAMAS.
  Išimtis: Karo statuso atveju.

16. Statybos

 1. Jokie statiniai negali blokuoti viešujų kelių, takelių ar šaligatvių.
 2. Žaidėjai gali statyti tik ten kur tam yra duotas leidimas.
 3. Negalima statyti, kai vyksta roleplay situacija.
 4. Statiniai negali sudaryti jokių įžeidžiamų formų.
 5. Statiniai negali blokuoti plačiai naudojamų įvažiavimų/pravažiavimų/išvažiavimų/pagrindinių namų durų.
 6. Daiktų slėptuvės namuose turi būti lengvai prieinamos ir negali būti užblokuotos statiniais.
 7. Visi statiniai turi būti realistiški ir atitikti realaus gyvenimo fiziką.
  Pvz.: Baldai negali skraidyti ore.
 8. Įsigijus nekilnojamo turto prie jo yra leidžiamas priestatas, kuris gali būti užrakintas, tik tuo atveju, jei tai nepažeidžia fizikos ir logikos taisyklių bei netrukdo ir neblokuoja kitų statinių, įėjimų, praėjimų, šaligatvių, kelių. Priestate gali būti NEDAUGIAU NEI VIENOS durys patekti į patalpas.
 9. Statiniai negali blokuoti įėjimų, durų.

17. LIFE INVADER.

 1. Darant nuotraukas kurios bus talpinamos į LifeInvader jūs būtinai turite RP'inti naudodami  /me arba /record,kad kiti asmenys suprastų ką jūs darote ir kad niekam nesugadintumete Roleplay su savo atliekamais veiksmais jiems nežinant. Jei jūsų veikėjas turi slaptą (ar matomą) įrašinėjimo įrangą kurią ,,suroleplayinote’’ anksčiau,tuomet neturite atlikti anksčiau minėtų veiksmų. Padarius RP jūs būtinai turite padaryti screenshot kuriame matytųsi UNIX kodas,visi šie atlikti RolePlay veiksmai galioja tik 24h,todėl tam laikotarpiui praėjus turėsite vėl pakartoti šiuos veiksmus.
 2. OOC nuotraukų ir kitos OOC informacijos  į LifeInvader kėlimas yra traktuojamas kaip Non-Roleplay.
 3. Visi talpinami įrašai ir informacija turi būti tik IC,todėl už savo veiksmus ir keliamą turinį jums gali tekti atsakyti IC.